Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 205 від 13.06.2006

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України від 16.06.94 N 65


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            22.08.2008 N 486
 
 
        Про затвердження Плану діяльності
       Міністерства охорони здоров'я України
       з підготовки проектів регуляторних актів
              на 2008 рік
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      охорони здоров'я 
    N 663 ( v0663282-08 ) від 20.11.2008
    N 688 ( v0688282-08 ) від 27.11.2008
    N 740 ( v0740282-08 ) від 11.12.2008
    N 800 ( v0800282-08 ) від 29.12.2008 }
 
 
   На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров'я
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік
(далі - План), що додається.
 
   2. Управлінню   програмного,   організаційно-аналітичного
забезпечення та зв'язків з Верховною Радою України (Лихотоп Р.Й.)
забезпечити оприлюднення цього Плану на веб-сайті Міністерства
в мережі Інтернет.
 
   3. Керівникам структурних  підрозділів  МОЗ  України  та
підпорядкованих органів, організацій, підприємств:
 
   3.1. Здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності відповідно до Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 );
 
   3.2. При підготовці регуляторного акта, який не внесено до
Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного
доручення надавати інформацію Відділу правового забезпечення для
внесення до Плану змін;
 
   4. Відділу правового забезпечення (Бронова В.М.) забезпечити
подання Плану до Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва.
 
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                     В.Г.Бідний
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   22.08.2008 N 486
 
 
                ПЛАН
     діяльності Міністерства охорони здоров'я України
    з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Вид та назва проекту |   Обґрунтування   |  Строк   |  Найменування  |
|п/п|  регуляторного акта | необхідності прийняття | підготовки |  підрозділу,  |
|  |            |   проекту акта   |       |відповідального за |
|  |            |            |       |розроблення проекту|
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
| 1.|Проект постанови    |Вимога статті 5 Закону |III-IV квартал|Департаменту    |
|  |Кабінету Міністрів   |України "Про основні  |       |контролю якості  |
|  |України "Про      |засади державного    |       |медичних і     |
|  |затвердження критеріїв |нагляду (контролю)   |       |фармацевтичних   |
|  |розподілу суб'єктів  |у сфері господарської  |       |послуг МОЗ     |
|  |господарювання за   |діяльності" ( 877-16 ), |       |          |
|  |ступенем ризику їх   |доручення Кабінету   |       |          |
|  |діяльності в сфері   |Міністрів України від  |       |          |
|  |охорони здоров'я для  |14.08.2008       |       |          |
|  |безпеки життя і    |N 40285/1/1-08, Указ  |       |          |
|  |здоров'я населення та |Президента України   |       |          |
|  |періодичності     |від 09.08.2008 N 698  |       |          |
|  |здійснення заходів   |( 698/2008 ) "Про    |       |          |
|  |державного нагляду   |невідкладні заходи щодо |       |          |
|  |(контролю)"      |вдосконалення державного|       |          |
|  |            |регулювання       |       |          |
|  |            |господарської      |       |          |
|  |            |діяльності"       |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
| 2.|Проект спільного наказу|Вимога статті 5 Закону |III-IV квартал|Департаменту    |
|  |Держкомпідприємництва |України "Про основні  |       |контролю якості  |
|  |та МОЗ України "Про  |засади державного    |       |медичних і     |
|  |внесення змін і    |нагляду (контролю) у  |       |фармацевтичних   |
|  |доповнень до Порядку  |сфері господарської   |       |послуг МОЗ     |
|  |контролю за додержанням|діяльності" ( 877-16 ), |       |          |
|  |ліцензійних умов    |доручення Кабінету   |       |          |
|  |провадження певних   |Міністрів України    |       |          |
|  |видів господарської  |від 14.08.2008     |       |          |
|  |діяльності в галузі  |N 40285/1/1-08, Указ  |       |          |
|  |охорони здоров'я, що  |Президента України   |       |          |
|  |ліцензуються,     |від 09.08.2008 N 698  |       |          |
|  |затвердженого наказом |( 698/2008 ) "Про    |       |          |
|  |Держкомпідприємництва |невідкладні заходи щодо |       |          |
|  |та МОЗ України від   |вдосконалення державного|       |          |
|  |18.09.2002 N 103/346" |регулювання       |       |          |
|  |            |господарської      |       |          |
|  |            |діяльності"       |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
| 3.|Проект спільного наказу|Вимога пункту 4     | III квартал |Департаменту    |
|  |Держкомпідприємництва |Національного Плану   |       |контролю якості  |
|  |та МОЗ України "Про  |розвитку системи охорони|       |медичних і     |
|  |внесення змін і    |здоров'я на період до  |       |фармацевтичних   |
|  |доповнень до      |2010 року, затвердженого|       |послуг МОЗ     |
|  |Ліцензійних умов    |постановою Кабінету   |       |          |
|  |провадження      |Міністрів України від  |       |          |
|  |господарської     |13.06.2007 N 815    |       |          |
|  |діяльності з переробки |( 815-2007-п )     |       |          |
|  |донорської крові та її |            |       |          |
|  |компонентів,      |            |       |          |
|  |виготовлення з них   |            |       |          |
|  |препаратів,      |            |       |          |
|  |господарської     |            |       |          |
|  |діяльності з медичної |            |       |          |
|  |практики та проведення |            |       |          |
|  |дезінфекційних,    |            |       |          |
|  |дезінсекційних,    |            |       |          |
|  |дератизаційних робіт  |            |       |          |
|  |(крім робіт на об'єктах|            |       |          |
|  |ветеринарного     |            |       |          |
|  |контролю)",      |            |       |          |
|  |затверджених наказом  |            |       |          |
|  |Держкомпідприємництва |            |       |          |
|  |та МОЗ України від   |            |       |          |
|  |16.02.2001 N 38/63"  |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
| 4.|Проект наказу МОЗ   |Приведення у      | III квартал |Департамент    |
|  |України "Про внесення |відповідність до Закону |       |економіки     |
|  |змін до наказу МОЗ   |України "Про захист   |       |страхування МОЗ  |
|  |України "Про      |населення від      |       |          |
|  |затвердження      |інфекційних хвороб"   |       |          |
|  |нормативно-правових  |( 1645-14 ), постанови |       |          |
|  |актів з питань контролю|Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |за якістю медичних   |України від 15.01.96  |       |          |
|  |імунобіологічних    |N 73 ( 73-96-п ) "Про  |       |          |
|  |препаратів" від    |затвердження Положення |       |          |
|  |06.12.2001 N 486"   |про контроль за     |       |          |
|  |            |відповідністю      |       |          |
|  |            |імунобіологічних    |       |          |
|  |            |препаратів, що     |       |          |
|  |            |застосовуються в    |       |          |
|  |            |медичній практиці,   |       |          |
|  |            |вимогам державних та  |       |          |
|  |            |міжнародних стандартів",|       |          |
|  |            |рекомендацій Всесвітньої|       |          |
|  |            |організації охорони   |       |          |
|  |            |здоров'я (ВООЗ) і з   |       |          |
|  |            |метою приведення    |       |          |
|  |            |процедури реєстрації  |       |          |
|  |            |(перереєстрації) та   |       |          |
|  |            |контролю якості медичних|       |          |
|  |            |імунобіологічних    |       |          |
|  |            |препаратів до вимог   |       |          |
|  |            |чинного законодавства  |       |          |
|  |            |України         |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
| 5.|Проект постанови    |Приведення постанови у |III-IV квартал|Державна інспекція |
|  |Кабінету Міністрів   |відповідність до вимог |       |з контролю якості |
|  |України "Про внесення |Закону України "Про   |       |лікарських засобів |
|  |змін до постанови   |основні засади     |       |МОЗ        |
|  |Кабінету Міністрів   |державного нагляду   |       |          |
|  |України від 26.04.2003 |(контролю) у сфері   |       |          |
|  |N 610 "Про затвердження|господарської      |       |          |
|  |Порядку відбору зразків|діяльності" ( 877-16 ) |       |          |
|  |лікарських засобів для |            |       |          |
|  |державного контролю їх |            |       |          |
|  |якості"        |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
| 6.|Проект розпорядження  |Запобігання обігу    |III-IV квартал|Державна інспекція |
|  |Кабінету Міністрів   |фальсифікованих     |       |з контролю якості |
|  |України "Про      |лікарських засобів   |       |лікарських засобів |
|  |затвердження Концепції |            |       |МОЗ        |
|  |державної Програми   |            |       |          |
|  |боротьби з виробництвом|            |       |          |
|  |та розповсюдженням   |            |       |          |
|  |фальсифікованих    |            |       |          |
|  |лікарських засобів на |            |       |          |
|  |2009-2014 роки"    |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
| 7.|Проект постанови    |Запобігання обігу    |III-IV квартал|Державна інспекція |
|  |Кабінету Міністрів   |фальсифікованих     |       |з контролю якості |
|  |України "Про      |лікарських засобів   |       |лікарських засобів |
|  |затвердження Програми |            |       |МОЗ        |
|  |боротьби з виробництвом|            |       |          |
|  |та розповсюдженням   |            |       |          |
|  |фальсифікованих    |            |       |          |
|  |лікарських засобів на |            |       |          |
|  |2009-2014 роки"    |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
| 8.|Проект Закону України |Удосконалення      |III-IV квартал|Державна інспекція |
|  |"Про внесення змін до |нормативно-правових   |       |з контролю якості |
|  |деяких законодавчих  |актів, якими передбачена|       |лікарських засобів |
|  |актів України (щодо  |відповідальність за   |       |МОЗ        |
|  |вдосконалення     |порушення законодавства |       |          |
|  |законодавства у сфері |про лікарські засоби, та|       |          |
|  |відповідальності за  |більш ефективного    |       |          |
|  |фальсифікацію     |захисту населення від  |       |          |
|  |лікарських засобів)"  |негативних наслідків  |       |          |
|  |            |застосування      |       |          |
|  |            |фальсифікованих     |       |          |
|  |            |(підроблених) лікарських|       |          |
|  |            |засобів         |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
| 9.|Проект наказу     |Підвищення ефективності |III-IV квартал|Державна інспекція |
|  |Міністерства охорони  |державного контролю за |       |з контролю якості |
|  |здоров'я України "Про |якістю лікарських    |       |лікарських засобів |
|  |затвердження змін до  |засобів         |       |МОЗ        |
|  |Порядку заборони    |            |       |          |
|  |(зупинення) та     |            |       |          |
|  |вилучення з обігу   |            |       |          |
|  |лікарських засобів на |            |       |          |
|  |території України"   |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|10.|Проект постанови    |Необхідність одержання |III-IV квартал|Державна інспекція |
|  |Кабінету Міністрів   |суб'єктами       |       |з контролю якості |
|  |України "Про      |господарювання     |       |лікарських засобів |
|  |затвердження Переліку |інформаційної,     |       |МОЗ        |
|  |платних послуг, які  |методичної та      |       |          |
|  |можуть надаватися   |консультативної допомоги|       |          |
|  |Державною інспекцією з |та послуг по проведенню |       |          |
|  |контролю якості    |лабораторного контролю |       |          |
|  |лікарських засобів   |якості лікарських    |       |          |
|  |Міністерства охорони  |засобів за замовленням |       |          |
|  |здоров'я України та  |тощо для недопущення до |       |          |
|  |підпорядкованими їй  |споживача неякісних,  |       |          |
|  |територіальними    |шкідливих для здоров'я |       |          |
|  |державними інспекціями |людей лікарських засобів|       |          |
|  |в Автономній Республіці|та затвердження переліку|       |          |
|  |Крим, областях, містах |платних послуг     |       |          |
|  |Києві і Севастополі"  |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|11.|Проект Закону України |Запобігання обігу    |III-IV квартал|Державна інспекція |
|  |"Про внесення зміни до |фальсифікованих,    |       |з контролю якості |
|  |статті 2 Закону України|неякісних та      |       |лікарських засобів |
|  |"Про основні засади  |незареєстрованих    |       |МОЗ        |
|  |державного нагляду   |лікарських засобів   |       |          |
|  |(контролю) у сфері   |            |       |          |
|  |господарської     |            |       |          |
|  |діяльності"      |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|12.|"Про затвердження   |Цей Порядок визначає  |III-IV квартал|Комітет з контролю |
|  |Порядку здійснення   |порядок здійснення   |       |за наркотиками   |
|  |діяльності, пов'язаної |суб'єктами       |       |          |
|  |з обігом, та контроль |господарювання     |       |          |
|  |за обігом наркотичних |діяльності, пов'язаної з|       |          |
|  |засобів, психотропних |культивуванням рослин, |       |          |
|  |речовин і прекурсорів" |включених до Переліку, |       |          |
|  |            |розробленням,      |       |          |
|  |            |виробництвом,      |       |          |
|  |            |виготовленням,     |       |          |
|  |            |зберіганням,      |       |          |
|  |            |перевезенням,      |       |          |
|  |            |придбанням, реалізацією |       |          |
|  |            |(відпуском), ввезенням |       |          |
|  |            |на територію України,  |       |          |
|  |            |вивезенням з території |       |          |
|  |            |України, використанням, |       |          |
|  |            |знищенням наркотичних  |       |          |
|  |            |засобів, психотропних  |       |          |
|  |            |речовин і прекурсорів, |       |          |
|  |            |включених до Переліку  |       |          |
|  |            |наркотичних засобів,  |       |          |
|  |            |психотропних речовин і |       |          |
|  |            |прекурсорів       |       |          |
|  |            |затвердженого постановою|       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України від 06.05.2000 |       |          |
|  |            |року N 770       |       |          |
|  |            |( 770-2000-п )     |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|13.|Проект постанови    |Введення статті 74-1 до |III-IV квартал|ДП "Комітет з   |
|  |Кабінету Міністрів   |Основ законодавства   |       |питань народної і |
|  |України "Про      |України про охорону   |       |нетрадиційної   |
|  |затвердження Порядку  |здоров'я ( 2801-12 )  |       |медицини МОЗ    |
|  |видачі та анулювання  |            |       |України"      |
|  |спеціальних дозволів на|            |       |          |
|  |заняття народною    |            |       |          |
|  |медициною       |            |       |          |
|  |(цілительством)"    |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|14.|Проект наказу МОЗ   |Введення статті 74-1 до |III-IV квартал|ДП "Комітет з   |
|  |України "Про      |Основ законодавства   |       |питань народної і |
|  |затвердження Порядку  |України про охорону   |       |нетрадиційної   |
|  |проведення атестації та|здоров'я ( 2801-12 )  |       |медицини МОЗ    |
|  |експертизи       |            |       |України"      |
|  |цілительських     |            |       |          |
|  |здібностей осіб, які  |            |       |          |
|  |займаються народною  |            |       |          |
|  |медициною       |            |       |          |
|  |(цілительством)"    |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|15.|Проект наказу МОЗ   |Введення статті 74-1 до |III-IV квартал|ДП "Комітет з   |
|  |України "Про      |Основ законодавства   |       |питань народної і |
|  |затвердження Положення |України про охорону   |       |нетрадиційної   |
|  |про організацію роботи |здоров'я ( 2801-12 )  |       |медицини МОЗ    |
|  |цілителя, який     |            |       |України"      |
|  |займається народною  |            |       |          |
|  |медициною       |            |       |          |
|  |(цілительством)"    |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|16.|Проект наказу МОЗ   |Введення статті 74-1 до |III-IV квартал|ДП "Комітет з   |
|  |України "Про      |Основ законодавства   |       |питань народної і |
|  |затвердження Порядку  |України про охорону   |       |нетрадиційної   |
|  |контролю за дотриманням|здоров'я ( 2801-12 )  |       |медицини МОЗ    |
|  |порядку заняття    |            |       |України"      |
|  |народною медициною   |            |       |          |
|  |(цілительством)"    |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|17.|Проект Закону України |Основною ціллю прийняття| III квартал |МОЗ;        |
|  |"Про внесення змін до |даного законопроекту є |       |Мінфін;      |
|  |Основ законодавства  |реформування медичної  |       |Мінекономіки;   |
|  |України про охорону  |допомоги на первинному |       |Мінрегіонбуд.   |
|  |здоров'я"       |рівні, впровадження   |       |          |
|  |            |платних послуг у роботу |       |          |
|  |            |закладів охорони    |       |          |
|  |            |здоров'я, впровадження |       |          |
|  |            |сучасних систем     |       |          |
|  |            |фінансування галузі,  |       |          |
|  |            |перехід від       |       |          |
|  |            |адміністративної до   |       |          |
|  |            |контрактної моделі   |       |          |
|  |            |розподілу ресурсів,   |       |          |
|  |            |запровадження системи  |       |          |
|  |            |безпеки пацієнтів,   |       |          |
|  |            |захисту їх прав, а також|       |          |
|  |            |захисту прав медичних  |       |          |
|  |            |працівників та     |       |          |
|  |            |забезпечення їх     |       |          |
|  |            |відповідальності    |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|18.|Проект постанови    |На виконання доручення | III квартал |Відділ акушерсько- |
|  |Кабінету Міністрів   |Кабінету Міністрів   |       |гінекологічної   |
|  |України "Про      |України від 1 лютого  |       |допомоги      |
|  |затвердження Порядку  |2008 року N 3737/1/1-08 |       |Управління     |
|  |застосування      |щодо координації роботи |       |материнства,    |

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner