Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 205 від 13.06.2006

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України від 16.06.94 N 65


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|  |лікувальних програм  |із питання узгоджених  |       |дитинства МОЗ   |
|  |допоміжних       |пропозицій про внесення |       |          |
|  |репродуктивних     |змін до законодавства  |       |          |
|  |технологій методом   |України, які б     |       |          |
|  |сурогатного      |унормовували      |       |          |
|  |материнства"      |застосування допоміжних |       |          |
|  |            |репродуктивних     |       |          |
|  |            |технологій, в тому числі|       |          |
|  |            |сурогатного материнства.|       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|19.|Зміни до статті 22   |На виконання постанови | III квартал |Відділ акушерсько- |
|  |Сімейного кодексу   |Кабінету Міністрів   |       |гінекологічної   |
|  |України ( 2947-14 )  |України від       |       |допомоги      |
|  |щодо встановлення   |27.12.2006 року N 1849 |       |Управління     |
|  |єдиного шлюбного віку |( 1849-2006-п ) "Про  |       |материнства,    |
|  |для жінки та чоловіка -|затвердження Державної |       |дитинства МОЗ   |
|  |18 років        |програми "Репродуктивне |       |          |
|  |            |здоров'я нації"     |       |          |
|  |            |на період до 2015 року" |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|20.|Внесення змін до    |На виконання постанови | IV квартал |Відділ акушерсько- |
|  |Державної програми   |Кабінету Міністрів   |       |гінекологічної   |
|  |"Репродуктивне здоров'я|України від       |       |допомоги      |
|  |нації на період    |27.12.2006 року N 1849 |       |Управління     |
|  |до 2015 року", яка   |( 1849-2006-п ) "Про  |       |материнства,    |
|  |затверджена постановою |затвердження Державної |       |дитинства МОЗ   |
|  |Кабінету Міністрів   |програми "Репродуктивне |       |          |
|  |України від      |здоров'я нації" на   |       |          |
|  |27.12.2006 N 1849   |період до 2015 року"  |       |          |
|  |( 1849-2006-п )    |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|21.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно зі ст. 21 Закону | III квартал |Державний     |
|  |втрату чинності наказу |України "Про лікарські |       |фармакологічний  |
|  |МОЗ України від    |засоби" ( 123/96-ВР ) та|       |центр МОЗ     |
|  |27.12.2006 N 897"   |з метою упорядкування  |       |          |
|  |            |роздрібної реалізації  |       |          |
|  |            |лікарських засобів   |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|22.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою гармонізації до | III квартал |Державний     |
|  |скасування наказу МОЗ |міжнародних вимог,   |       |фармакологічний  |
|  |від 18.03.2008 N 142" |Директиви 2001/20/ЕС та |       |центр, МОЗ     |
|  |            |упорядкування проведення|       |          |
|  |            |клінічних досліджень  |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|23.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою вдосконалення  | III квартал |Державний     |
|  |затвердження Переліку |процедури проведення  |       |фармакологічний  |
|  |референтних препаратів,|досліджень       |       |центр МОЗ     |
|  |які можуть       |еквівалентності     |       |          |
|  |використовуватись при |лікарських засобів та  |       |          |
|  |доведенні       |згідно вимог ВООЗ    |       |          |
|  |еквівалентності    |            |       |          |
|  |лікарських засобів"  |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|24.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою оптимізації   | III квартал |Державний     |
|  |затвердження Порядку  |інспектування і     |       |фармакологічний  |
|  |визначеності      |перевірки дотримання  |       |центр МОЗ     |
|  |спрямованості та обсягу|принципів належної   |       |          |
|  |доклінічних досліджень |лабораторної практики  |       |          |
|  |щодо нешкідливості та |(GLP) та для      |       |          |
|  |специфічної активності |забезпечення поетапного |       |          |
|  |лікарських засобів за |впровадження в Україні |       |          |
|  |всіма фармакологічними |світових вимог щодо   |       |          |
|  |групами"        |лікарських засобів   |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|25.|Проект наказу МОЗ "Про |На виконання постанови | III квартал |Державний     |
|  |затвердження Порядку  |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |проведення експертизи |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |реєстраційних     |26.05.2005 р. N 376   |       |          |
|  |матеріалів на лікарські|( 376-2005-п )     |       |          |
|  |засоби, що виробляються|"Про затвердження    |       |          |
|  |згідно із затвердженими|Порядку державної    |       |          |
|  |МОЗ прописами     |реєстрації       |       |          |
|  |(інформація про склад, |(перереєстрації)    |       |          |
|  |технологію виготовлення|лікарських засобів і  |       |          |
|  |(вироблення), контроль |розмірів збору за їх  |       |          |
|  |якості та застосування |державну реєстрацію   |       |          |
|  |лікарського засобу)"  |(перереєстрацію)" (із  |       |          |
|  |            |змінами і доповненнями) |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|26.|Проект наказу МОЗ "Про |Виконання вимог ст. 12 | III квартал |Державний     |
|  |затвердження вимог до |Закону України "Про   |       |фармакологічний  |
|  |інформації про     |лікарські засоби", Указу|       |центр МОЗ     |
|  |застосування      |Президента України від |       |          |
|  |лікарського засобу"  |11.06.98 N 615/98    |       |          |
|  |            |( 615/98 ) "Про     |       |          |
|  |            |затвердження стратегії |       |          |
|  |            |інтеграції України до  |       |          |
|  |            |Європейського Союзу",  |       |          |
|  |            |приведення основних   |       |          |
|  |            |вимог до інформації про |       |          |
|  |            |застосування лікарського|       |          |
|  |            |засобу у відповідність |       |          |
|  |            |до директиви 2001/83/ЄС |       |          |
|  |            |європейського Парламенту|       |          |
|  |            |і Ради ЄС від 06.11.2001|       |          |
|  |            |(ст. 11, 59) з метою  |       |          |
|  |            |уніфікації вимог    |       |          |
|  |            |експертних органів,   |       |          |
|  |            |упорядкування та    |       |          |
|  |            |поліпшення сприйняття  |       |          |
|  |            |інформації про     |       |          |
|  |            |застосування лікарського|       |          |
|  |            |засобу, з метою     |       |          |
|  |            |підвищення безпеки   |       |          |
|  |            |застосування лікарських |       |          |
|  |            |засобів         |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|27.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою гармонізації  | III квартал |Державний     |
|  |внесення змін до наказу|вимог до реєстраційних |       |фармакологічний  |
|  |МОЗ від 26.08.2005 року|документів до стандартів|       |центр МОЗ     |
|  |N 426 щодо маркування |Європейського Союзу   |       |          |
|  |лікарських засобів"  |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|28.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою гармонізації до | III квартал |Державний     |
|  |внесення змін та    |міжнародних вимог,   |       |фармакологічний  |
|  |доповнень до наказу МОЗ|Директиви 2001/20/ЕС та |       |центр МОЗ     |
|  |України від 17.05.2007 |упорядкування проведення|       |          |
|  |N 245"         |клінічних досліджень  |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|29.|Проект наказу МОЗ "Про |З метою гармонізації  | III квартал |Державний     |
|  |внесення змін до наказу|вимог до реєстраційних |       |фармакологічний  |
|  |МОЗ від 26.08.2005   |документів до стандартів|       |центр МОЗ     |
|  |N 426 щодо реєстрації |Європейського Союзу   |       |          |
|  |препаратів біологічного|            |       |          |
|  |походження"      |            |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|30.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | III квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання місцевих|16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |форм лікарських засобів|( 14-2008-п )      |       |          |
|  |в офтальмології"    |"Про затвердження    |       |          |
|  |            |Програми діяльності   |       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України "Український  |       |          |
|  |            |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |
|  |            |затвердження Плану   |       |          |
|  |            |заходів з виконання   |       |          |
|  |            |пріоритетів діяльності |       |          |
|  |            |Міністерства охорони  |       |          |
|  |            |здоров'я України    |       |          |
|  |            |на 2008 рік"      |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|31.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | III квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання місцевих|16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |форм лікарських засобів|( 14-2008-п )      |       |          |
|  |в отоларингології"   |"Про затвердження    |       |          |
|  |            |Програми діяльності   |       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України "Український  |       |          |
|  |            |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |
|  |            |затвердження Плану   |       |          |
|  |            |заходів з виконання   |       |          |
|  |            |пріоритетів діяльності |       |          |
|  |            |Міністерства охорони  |       |          |
|  |            |здоров'я України    |       |          |
|  |            |на 2008 рік"      |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|32.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | III квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання     |16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |лікарських засобів в  |( 14-2008-п )      |       |          |
|  |онкології"       |"Про затвердження    |       |          |
|  |            |Програми діяльності   |       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України "Український  |       |          |
|  |            |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |
|  |            |затвердження Плану   |       |          |
|  |            |заходів з виконання   |       |          |
|  |            |пріоритетів діяльності |       |          |
|  |            |Міністерства охорони  |       |          |
|  |            |здоров'я України    |       |          |
|  |            |на 2008 рік"      |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|33.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | III квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання     |16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |протимікробних та   |( 14-2008-п )      |       |          |
|  |антигельмінтних    |"Про затвердження    |       |          |
|  |засобів"        |Програми діяльності   |       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України "Український  |       |          |
|  |            |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |
|  |            |затвердження Плану   |       |          |
|  |            |заходів з виконання   |       |          |
|  |            |пріоритетів діяльності |       |          |
|  |            |Міністерства охорони  |       |          |
|  |            |здоров'я України    |       |          |
|  |            |на 2008 рік"      |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|34.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | III квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання     |16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |лікарських засобів, що |( 14-2008-п )      |       |          |
|  |застосовуються в    |"Про затвердження    |       |          |
|  |пульмонології при   |Програми діяльності   |       |          |
|  |обструктивних     |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |захворюваннях дихальних|України "Український  |       |          |
|  |шляхів"        |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |
|  |            |затвердження Плану   |       |          |
|  |            |заходів з виконання   |       |          |
|  |            |пріоритетів діяльності |       |          |
|  |            |Міністерства охорони  |       |          |
|  |            |здоров'я України    |       |          |
|  |            |на 2008 рік"      |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|35.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | III квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання     |16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |лікарських засобів, що |( 14-2008-п )      |       |          |
|  |застосовуються в    |"Про затвердження    |       |          |
|  |кардіології"      |Програми діяльності   |       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України "Український  |       |          |
|  |            |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |
|  |            |затвердження Плану   |       |          |
|  |            |заходів з виконання   |       |          |
|  |            |пріоритетів діяльності |       |          |
|  |            |Міністерства охорони  |       |          |
|  |            |здоров'я України    |       |          |
|  |            |на 2008 рік"      |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|36.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | III квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання     |16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |лікарських засобів, що |( 14-2008-п )      |       |          |
|  |застосовуються в    |"Про затвердження    |       |          |
|  |ревматології"     |Програми діяльності   |       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України "Український  |       |          |
|  |            |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |
|  |            |затвердження Плану   |       |          |
|  |            |заходів з виконання   |       |          |
|  |            |пріоритетів діяльності |       |          |
|  |            |Міністерства охорони  |       |          |
|  |            |здоров'я України    |       |          |
|  |            |на 2008 рік"      |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|37.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | IV квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання     |16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |лікарських засобів, що |( 14-2008-п )      |       |          |
|  |застосовуються в    |"Про затвердження    |       |          |
|  |психіатрії"      |Програми діяльності   |       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України "Український  |       |          |
|  |            |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |
|  |            |затвердження Плану   |       |          |
|  |            |заходів з виконання   |       |          |
|  |            |пріоритетів діяльності |       |          |
|  |            |Міністерства охорони  |       |          |
|  |            |здоров'я України    |       |          |
|  |            |на 2008 рік"      |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|38.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | IV квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання     |16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |лікарських засобів, що |( 14-2008-п )      |       |          |
|  |застосовуються в    |"Про затвердження    |       |          |
|  |неврології"      |Програми діяльності   |       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України "Український  |       |          |
|  |            |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |
|  |            |затвердження Плану   |       |          |
|  |            |заходів з виконання   |       |          |
|  |            |пріоритетів діяльності |       |          |
|  |            |Міністерства охорони  |       |          |
|  |            |здоров'я України    |       |          |
|  |            |на 2008 рік"      |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|39.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | III квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання     |16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |лікарських засобів, що |( 14-2008-п )      |       |          |
|  |застосовуються в    |"Про затвердження    |       |          |
|  |дерматовенерології"  |Програми діяльності   |       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України "Український  |       |          |
|  |            |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |
|  |            |затвердження Плану   |       |          |
|  |            |заходів з виконання   |       |          |
|  |            |пріоритетів діяльності |       |          |
|  |            |Міністерства охорони  |       |          |
|  |            |здоров'я України    |       |          |
|  |            |на 2008 рік"      |       |          |
|---+-----------------------+------------------------+--------------+-------------------|
|40.|Проект наказу МОЗ "Про |Згідно постанови    | III квартал |Державний     |
|  |затвердження      |Кабінету Міністрів   |       |фармакологічний  |
|  |Формулярного довідника |України від       |       |центр МОЗ     |
|  |з використання     |16.01.2008 р. N 14   |       |          |
|  |імуномодуляторів та  |( 14-2008-п )      |       |          |
|  |протиалергічних    |"Про затвердження    |       |          |
|  |лікарських засобів"  |Програми діяльності   |       |          |
|  |            |Кабінету Міністрів   |       |          |
|  |            |України "Український  |       |          |
|  |            |прорив: для людей,   |       |          |
|  |            |а не політиків";    |       |          |
|  |            |згідно наказу МОЗ від  |       |          |
|  |            |01.04.2008 N 172    |       |          |
|  |            |( v0172282-08 ) "Про  |       |          |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner