Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 489 від 20.05.2006

Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            22.08.2008 N 262
 
 
         Про внесення змін та доповнень
       до Плану діяльності Мінжитлокомунгоспу
        з підготовки проектів регуляторних
            актів на 2008 рік
 
 
   Відповідно до Закону України від 11.09.2003  N  1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  зміни  та  доповнення  до  Плану  діяльності
Мінжитлокомунгоспу з підготовки проектів регуляторних актів на
2008 рік (далі - План  діяльності),  затвердженого  наказом
Мінжитлокомунгоспу від 03.12.2007 N 189 ( v0189662-07 ), що
додаються.
 
   2. Управлінню взаємодії з органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями та ЗМІ (Новицький Д.Ю.) забезпечити
розміщення змін до Плану ( v0189662-07 ) діяльності на веб-сайті
Міністерства.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра О.В.Мазурчака.
 
 Міністр                       О.Ю.Кучеренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінжитлокомунгоспу
                   22.08.2008 N 262
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
     до Плану діяльності Міністерства з підготовки
       проектів регуляторних актів на 2008 рік
             ( v0189662-07 )
 
 
   1. Пункт 34 Плану ( v0189662-07 ) діяльності виключити.
 
   2. Доповнити План ( v0189662-07 ) діяльності пунктами 38-45
такого змісту:
 
--------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва проекту   |  Обґрунтування   | Структурний |  Строк  |
|з/п| регуляторного акта |необхідності прийняття| підрозділ, | підготовки |
|  |           | регуляторного акта |відповідальний|  проекту  |
|  |           |           |за розроблення|регуляторного|
|  |           |           |  проекту  |  акта   |
|  |           |           |регуляторного |       |
|  |           |           |   акта   |       |
|---+----------------------+----------------------+--------------+-------------|
|38.|Проект постанови   |Усунення існуючих   |Департамент  |  Грудень  |
|  |Кабінету Міністрів  |недоліків у      |державного  |  2008 р.  |
|  |України "Про     |нормативно-правовій  |регулювання  |       |
|  |внесення змін до   |базі при погодженні  |       |       |
|  |Порядку встановлення |тимчасових норм    |       |       |
|  |тимчасових норм    |споживання      |       |       |
|  |споживання,      |житлово-комунальних  |       |       |
|  |нормативів якості   |послуг. Забезпечення |       |       |
|  |та режимів надання  |дієвого контролю за  |       |       |
|  |житлово-комунальних  |якістю цих послуг   |       |       |
|  |послуг".       |           |       |       |
|---+----------------------+----------------------+--------------+-------------|
|39.|Проект Постанови   |Необхідність     |Департамент  |  Грудень  |
|  |Кабінету Міністрів  |впровадження чіткого |державного  |  2008 р.  |
|  |України "Про     |розподілу суб'єктів  |регулювання  |       |
|  |затвердження     |господарювання у   |       |       |
|  |критеріїв розподілу  |сфері теплопостачання |       |       |
|  |суб'єктів       |водопостачання і   |       |       |
|  |господарювання за   |водовідведення за   |       |       |
|  |ступенями ризику від |ступенями ризику,   |       |       |
|  |провадження      |забезпечення їх    |       |       |
|  |господарської     |належної роботи та  |       |       |
|  |діяльності у сферах  |запобігання      |       |       |
|  |централізованого   |виникнення негативних |       |       |
|  |теплопостачання,   |наслідків.      |       |       |
|  |централізованого   |           |       |       |
|  |водопостачання і   |           |       |       |
|  |водовідведення та   |           |       |       |
|  |періодичності     |           |       |       |
|  |здійснення планових  |           |       |       |
|  |заходів державного  |           |       |       |
|  |нагляду (контролю)". |           |       |       |
|  |На виконання вимог  |           |       |       |
|  |Закону України "Про  |           |       |       |
|  |основні засади    |           |       |       |
|  |державного нагляду  |           |       |       |
|  |(контролю)"      |           |       |       |
|  |( 877-16 ).      |           |       |       |
|---+----------------------+----------------------+--------------+-------------|
|40 |Проект наказу     |Встановлення єдиного |Департамент  | II півріччя |
|  |Міністерства з питань |підходу в оплаті   |державного  | 2008 року |
|  |житлово-комунального |послуг, в       |регулювання  |       |
|  |господарства "Про   |опалювальний період  |       |       |
|  |затвердження Правил  |приведення витрат   |       |       |
|  |розрахунку      |підприємств у     |       |       |
|  |двоставкових тарифів |відповідність до   |       |       |
|  |на теплову енергію і |отриманих доходів від |       |       |
|  |послуги з       |надання послуг з   |       |       |
|  |централізованого   |централізованого   |       |       |
|  |постачання гарячої  |теплопостачання і   |       |       |
|  |води та        |гарячого       |       |       |
|  |централізованого   |водопостачання    |       |       |
|  |опалення". На     |           |       |       |
|  |виконання вимог    |           |       |       |
|  |постанови Кабінету  |           |       |       |
|  |Міністрів України   |           |       |       |
|  |від 10 липня 2006 р. |           |       |       |
|  |N 955 ( 955-2006-п ) |           |       |       |
|  |"Про затвердження   |           |       |       |
|  |Порядку формування  |           |       |       |
|  |тарифів на      |           |       |       |
|  |виробництво,     |           |       |       |
|  |транспортування,   |           |       |       |
|  |постачання теплової  |           |       |       |
|  |енергії та послуги з |           |       |       |
|  |централізованого   |           |       |       |
|  |опалення і постачання |           |       |       |
|  |гарячої води".    |           |       |       |
|---+----------------------+----------------------+--------------+-------------|
|41 |Проект постанови   |На виконання п. 4   |Департамент  | II півріччя |
|  |Кабінету Міністрів  |Плану заходів щодо  |державного  | 2008 року |
|  |України "Про Порядок |виконання       |регулювання  |       |
|  |проведення      |розпорядження     |       |       |
|  |розрахунків за    |Кабінету Міністрів  |       |       |
|  |надання населенню   |України від      |       |       |
|  |послуг з       |11.06.2008 N 838-р  |       |       |
|  |централізованого   |( 838-2008-р ) "Про  |       |       |
|  |опалення і гарячого  |оснащення житлового  |       |       |
|  |водопостачання в   |фонду засобами обліку |       |       |
|  |умовах використання  |та регулювання    |       |       |
|  |приладів обліку    |споживання води і   |       |       |
|  |теплової енергії"   |теплової енергії"   |       |       |
|---+----------------------+----------------------+--------------+-------------|
|42 |Проект постанови   |На виконання п. 5   |Департамент  | II півріччя |
|  |Кабінету Міністрів  |Плану організації   |державного  | 2008 року |
|  |України "Про     |роботи з виконання  |регулювання  |       |
|  |внесення змін до   |Указу Президента   |       |       |
|  |Порядків формування  |України від      |       |       |
|  |тарифів на      |28.12.2007 N 1324   |       |       |
|  |виробництво,     |( 1324/2007 ) "Про  |       |       |
|  |транспортування,   |Концепцію       |       |       |
|  |постачання теплової  |ціноутворення у сфері |       |       |
|  |енергії та послуги з |житлово-комунальних  |       |       |
|  |централізованого   |послуг" та п. 4    |       |       |
|  |опалення і постачання |розпорядження КМУ від |       |       |
|  |гарячої води, тарифів |11.06.2008 N 838-р  |       |       |
|  |на послуги з     |( 838-2008-р )    |       |       |
|  |централізованого   |"Про оснащення    |       |       |
|  |водопостачання і   |житлового фонду    |       |       |
|  |водовідведення"    |засобами обліку та  |       |       |
|  |           |регулювання      |       |       |
|  |           |споживання води і   |       |       |
|  |           |теплової енергії"   |       |       |
|---+----------------------+----------------------+--------------+-------------|
|43 |Проект постанови   |Відповідно до     |Департамент  | II півріччя |
|  |Кабінету Міністрів  |розпорядження     |державного  | 2008 року |
|  |України "Про     |Кабінету Міністрів  |регулювання  |       |
|  |внесення змін до   |України від      |       |       |
|  |Правил надання послуг |11.06.2008 N 838-р  |       |       |
|  |з централізованого  |( 838-2008-р ) "Про  |       |       |
|  |опалення, постачання |оснащення житлового  |       |       |
|  |холодної та гарячої  |фонду засобами обліку |       |       |
|  |води і        |та регулювання    |       |       |
|  |водовідведення та   |споживання води і   |       |       |
|  |типового договору   |теплової енергії".  |       |       |
|  |про надання послуг з |Удосконалення     |       |       |
|  |централізованого   |правового регулювання |       |       |
|  |опалення, постачання |відносин, які     |       |       |
|  |холодної та гарячої  |виникають у процесі  |       |       |
|  |води і        |перевірки споживачами |       |       |
|  |водовідведення    |якості послуг     |       |       |
|  |           |теплопостачання та  |       |       |
|  |           |вирішення спорів між |       |       |
|  |           |ними.         |       |       |
|---+----------------------+----------------------+--------------+-------------|
|44 |Проект наказу     |Відповідно до     |Департамент  | II півріччя |
|  |Міністерства з питань |розпорядження     |державного  | 2008 року |
|  |житлово-комунального |Кабінету Міністрів  |регулювання  |       |
|  |господарства "Про   |України від      |       |       |
|  |затвердження форми  |11.06.2008 N 838-р  |       |       |
|  |типового договору   |( 838-2008-р ) "Про  |       |       |
|  |купівлі-продажу    |оснащення житлового  |       |       |
|  |теплової енергії між |фонду засобами обліку |       |       |
|  |споживачем і     |та регулювання    |       |       |
|  |теплопостачальною   |споживання води і   |       |       |
|  |організацією, крім  |теплової енергії".  |       |       |
|  |підприємств, що    |Удосконалення     |       |       |
|  |виробляють та     |правового регулювання |       |       |
|  |використовують    |відносин, які     |       |       |
|  |теплову енергію для  |виникають у процесі  |       |       |
|  |цілей власного    |купівлі-продажу    |       |       |
|  |виробництва"     |теплової енергії.   |       |       |
|  |           |           |       |       |
|---+----------------------+----------------------+--------------+-------------|
|45 |Проект Закону     |Необхідність     |Управління  | Вересень  |
|  |України "Про основні |вироблення системних |стратегії   |  2008 р.  |
|  |засади державної   |соціально-економічних |реформування |       |
|  |житлової політики"  |та правових підходів |       |       |
|  |           |до регулювання    |       |       |
|  |           |комплексних житлових |       |       |
|  |           |відносин з метою   |       |       |
|  |           |створення балансу   |       |       |
|  |           |різних інтересів, які |       |       |
|  |           |існують у нашому   |       |       |
|  |           |суспільстві.     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 державного регулювання                О.В.Гаврилюк
 
 Начальник Управління стратегії
 реформування                    Ю.Д.Судникова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner