Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 360 від 18.05.2006

Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення роботи з добору та вивчення кандидатів для проходження військової служби за контрактом особами рядового, сержантського і старшинського складу в Державній прикордонній службі України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
      БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
 
              Н А К А З
 
            21.08.2008 N 184
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2008 р.
                   за N 832/15523
 
 
       Про затвердження Норм безплатної видачі
       спеціального одягу, спеціального взуття
       та інших засобів індивідуального захисту
      працівникам гірничодобувної промисловості
 
 
   Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам гірничодобувної промисловості (далі - Норми), що
додаються.
 
   2. З  набранням чинності наказом уважати такими, що не
застосовуються на території України, такі  розділи  "Типовых
отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим
горной  и  металлургической промышленности и металлургических
производств  других  отраслей  промышленности",  затверджених
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і
Президії ВЦРПС від 1 серпня 1979 року N 344/п-7, з доповненнями та
змінами, затвердженими  постановою цих органів від 21 серпня
1985 року N 289/п-8: розділ I "Горнодобывающая промышленность" та
розділ  II  "Дробление,  обогащение,  брикетирование,  обжиг,
агломерация, извлечение металлов и сплавов".
 
   3. Начальнику відділу організації державного  нагляду  у
гірничодобувній  промисловості  та  за  вибуховими  роботами
Захаренкову Є.І. у встановленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ).
 
   5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити публікацію цього наказу в
засобах масової інформації.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
 
 Голова Комітету                     С.Сторчак
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Директор виконавчої дирекції 
 Фонду соціального страхування 
 від нещасних випадків на виробництві 
 та професійних захворювань України          С.Г.Богданов
 
 Заступник Міністра
 промислової політики України             В.В.Севернюк
 
 Заступник Міністра України з питань 
 надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи               В.Третьяков
 
 В.о. першого заступника Міністра
 охорони здоров'я України,
 головного державного санітарного
 лікаря України                  А.М.Пономаренко
 
 Голова Центрального комітету
 профспілки трудящих металургійної
 і гірничодобувної промисловості
 України                       В.І.Казаченко
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 Перший заступник директора 
 з наукової роботи Національного
 науково-дослідного інституту
 промислової безпеки та охорони праці          М.О.Лисюк
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з промислової
                   безпеки, охорони праці
                   та гірничого нагляду
                   21.08.2008 N 184
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2008 р.
                   за N 832/15523
 
 
               НОРМИ
       безплатної видачі спеціального одягу,
        спеціального взуття та інших засобів
        індивідуального захисту працівникам
         гірничодобувної промисловості
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Ці норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ).
 
   1.2. Норми  поширюються  на  суб'єктів  господарювання,
діяльність яких пов'язана  з  гірничодобувною  промисловістю,
незалежно від підпорядкування та форми власності.
 
   1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
гірничодобувній  промисловості,  відповідно  до  Класифікатора
професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту
України від 26.12.2005 N 375 ( vb375609-05, vc375609-05 ).
 
   1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання)
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого  процесу
працівниками  підприємств  та  організацій  гірничодобувної
промисловості.
 
   1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ
залежно  від  небезпечних  та  шкідливих виробничих чинників
застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства
защиты работающих.  Общие  требования  и  классификация"  і
ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".
 
   1.6. Крім цих Норм, працівники підприємств та організацій
гірничодобувної промисловості, які виконують роботи, що належать
до інших видів виробничої діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ
відповідно до законодавства.
 
   1.7. Порядок  забезпечення  працівників  підприємств  і
організацій необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ, а
також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 24.03.08 N 53 ( z0446-08 ),
зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції  України  21.05.08 за
N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
 
   1.8. Працівники, залучені до робіт з техногенно-підсиленими
джерелами  природного походження, які віднесені до категорії
"практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого
випромінювання", повинні забезпечуватись засобами індивідуального
захисту відповідно до вимог розділу 12 Основних санітарних правил
забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 р. N 54
( z0552-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
20.05.2005 р. за N 552/10832.
 
   1.9. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств та організацій.
 
   1.10. Громадський  контроль  за  повним  та  своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях
здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних
органів і представників, а якщо на підприємстві не створено
професійну спілку - уповноважена найманими працівниками особа з
охорони праці.
 
     II. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
        спеціального взуття та інших засобів
           індивідуального захисту
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код згідно з | Професійна назва  |  Найменування  | Позначення | Строки |
|з/п|класифікатором|    роботи    |   спецодягу,   | захисних | носіння|
|  |  професій  |           |спецвзуття та інших |властивостей| міс. |
|  | (ДК 003-05) |           |   засобів    |(тип, марка)|    |
|  |( vb375609-05,|           | індивідуального  |   ЗІЗ  |    |
|  | vc375609-05 )|           |   захисту    |      |    |
|---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------|
| 1 |   2    |     3     |     4     |   5   |  6  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              2.1. ПІДЗЕМНІ ГІРНИЧІ РОБОТИ              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |7123.2    |Бетоняр       |Костюм бавовняний  |Ми З Ву   |    |
|  |       |           |або         |      |    |
|  |       |           |Костюм брезентовий |МиВу    |  12  |
|  |       |           |Костюм прогумований |Вн     |  6  |
|  |       |           |Білизна натільна  |З      |  6  |
|  |       |           |Черевики шкіряні або|Мун100   |  12  |
|  |       |           |Чоботи гумові    |В Мун15   |  6  |
|  |       |           |Рукавиці брезентові |Ми     | 7 днів |
|  |       |           |Онучі сукняні    |      |  3  |
|  |       |           |Куртка утеплена   |Тн     |  24  |
|  |       |           |Каска захисна з   |      |    |
|  |       |           |підшоломником    |      |  24  |
|  |       |           |Окуляри захисні   |ЗН     |до зносу|
|  |       |           |Респіратор     |      |    |
|  |       |           |пилозахисний    |      |до зносу|
|  |       |           |Вкладиші протишумові|      |до зносу|
|  |       |           |Саморятівник    |      |до зносу|
|---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------|
| 2 |8112.2    |Бункерувальник    |Костюм бавовняний  |Ми З    |    |
|  |       |           |або         |      |    |
|  |       |           |Костюм брезентовий |Ми Ву Рз  |  12  |
|  |       |           |Білизна натільна  |З      |  12  |
|  |       |           |Черевики шкіряні або|Мун100   |  12  |
|  |       |           |Чоботи гумові    |В Мун15   |  9  |
|  |       |           |Онучі сукняні    |      |  6  |
|  |       |           |Рукавиці брезентові |Ми     | 7 днів |
|  |       |           |Куртка утеплена   |Тн     |  24  |
|  |       |           |Штани утеплені   |Тн     |  24  |
|  |       |           |Каска захисна з   |      |    |
|  |       |           |підшоломником    |      |  24  |
|  |       |           |Окуляри захисні   |ЗН     |до зносу|
|  |       |           |Респіратор     |      |    |
|  |       |           |пилозахисний    |      |до зносу|
|  |       |           |Вкладиші протишумові|      |до зносу|
|  |       |           |Саморятівник    |      |до зносу|
|---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------|
| 3 |8113.2    |Бурильник шпурів   |Костюм бавовняний  |Ми Ву Рз  |  9  |
|  |8113.1    |Машиніст бурової   |Костюм водозахисний |Вн     |  6  |
|  |       |установки      |Білизна натільна  |З      |  6  |
|  |       |           |Білизна вовняна   |З      |  12  |
|  |       |           |Черевики шкіряні або|Мун100   |  9  |
|  |       |           |Чоботи гумові    |В Мун15   |  6  |
|  |       |           |Чоботи кирзові   |Мун100   |  24  |
|  |       |           |Онучі сукняні    |      |  6  |
|  |       |           |Рукавиці брезентові |      | 7 днів |
|  |       |           |Рукавиці КР     |Вн К50   |  1  |
|  |       |           |Куртка утеплена   |Тн     |  24  |
|  |       |           |Каска захисна з   |      |    |
|  |       |           |підшоломником    |      |  24  |
|  |       |           |Окуляри захисні   |ЗН     |до зносу|
|  |       |           |Респіратор     |      |    |
|  |       |           |пилозахисний    |      |до зносу|
|  |       |           |Навушники      |      |    |
|  |       |           |протишумові або   |      |    |
|  |       |           |Вкладиші протишумові|      |до зносу|
|  |       |           |Саморятівник    |      |до зносу|
|---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------|
| 4 |7212.1    |Вибуховик      |Куртка бавовняна  |Ми Ву Рз  |  9  |
|  |       |Майстер-підривник  |Штани бавовняні   |Ми Ву Рз  |  6  |
|  |8152.2    |Апаратник варіння  |Костюм брезентовий |Вн     |  12  |
|  |       |           |Чоботи гумові    |В Мун15   |  12  |
|  |       |           |Черевики шкіряні  |Мун100   |  12  |
|  |       |           |Рукавиці КР або   |Вн К50   |  1  |
|  |       |           |Рукавиці брезентові |Ми     | 7 днів |
|  |       |           |Краги з повним   |      |    |
|  |       |           |покриттям "Хайкрон" |Вн Ми    |  1  |
|  |       |           |Білизна натільна  |З      |  6  |
|  |       |           |Костюм прогумований |Ву     |  12  |
|  |       |           |Фартух       |Вн     |  12  |
|  |       |           |Рукавиці шкіряні  |Ми     |  12  |
|  |       |           |Куртка утеплена   |Тн     |  24  |
|  |       |           |Онучі сукняні    |      |  6  |
|  |       |           |Каска захисна з   |      |    |
|  |       |           |підшоломником    |      |  24  |
|  |       |           |Окуляри захисні   |ЗН     |до зносу|
|  |       |           |Респіратор     |      |    |
|  |       |           |пилозахисний    |      |до зносу|
|  |       |           |Саморятівник    |      |до зносу|
|  |       |           |Вкладиші протишумові|      |до зносу|
|---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------|
| 5 |7212.1    |Газозварник     |Костюм для зварника |Ми Ву Тр  |  12  |
|  |       |           |Чоботи гумові    |В Мун15   |  12  |
|  |       |           |Білизна натільна  |З      |  12  |
|  |       |           |Рукавиці брезентові |Тр     | 7 днів |
|  |       |           |Онучі сукняні    |      |  6  |
|  |       |           |Куртка утеплена   |Тн     |  36  |
|  |       |           |Каска захисна з   |      |    |
|  |       |           |підшоломником    |      |  24  |
|  |       |           |Окуляри захисні   |ЗПД     |до зносу|
|  |       |           |Респіратор     |      |    |
|  |       |           |пилозахисний    |      |до зносу|
|  |       |           |Саморятівник    |      |до зносу|
|  |       |           |Під час роботи на  |      |    |
|  |       |           |дільниці спуску-  |      |    |
|  |       |           |підйому додатково: |      |    |
|  |       |           |Білизна вовняна   |З      |  12  |
|---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------|
| 6 |9311     |Газомірник      |Костюм бавовняний  |Ми З Рз   |  24  |
|  |       |           |Білизна натільна  |З      |  12  |
|  |       |           |Чоботи гумові    |В Мун15   |  18  |
|  |       |           |Рукавиці комбіновані|Ми     | 7 днів |
|  |       |           |Онучі сукняні    |      |  6  |
|  |       |           |Куртка утеплена   |Тн     |  24  |
|  |       |           |Каска захисна з   |      |    |
|  |       |           |підшоломником    |      |  24  |
|  |       |           |Окуляри захисні   |ЗН     |до зносу|
|  |       |           |Респіратор     |      |    |
|  |       |           |пилозахисний    |      |до зносу|
|  |       |           |Вкладиші протишумові|      |до зносу|
|  |       |           |Саморятівник    |      |до зносу|
|---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------|
| 7 |7111.2    |Гірник на геологічних|Костюм бавовняний з |      |    |
|  |       |роботах       |водовідштовхувальним|      |    |
|  |7111.2    |Гірник на      |просоченням     |Ми Рз    |  12  |
|  |       |маркшейдерських   |Костюм прогумований |Вн     |  24  |
|  |       |роботах       |Білизна натільна  |З      |  12  |
|  |       |           |Чоботи гумові    |В Мун15   |  12  |
|  |       |           |Онучі сукняні    |      |  6  |
|  |       |           |Рукавиці комбіновані|Ми     | 7 днів |
|  |       |           |Куртка утеплена   |Тн     |  36  |
|  |       |           |Каска захисна з   |      |    |
|  |       |           |підшоломником    |      |  24  |
|  |       |           |Окуляри захисні   |ЗН     |до зносу|
|  |       |           |Саморятівник    |      |до зносу|
|  |       |           |Респіратор     |      |    |
|  |       |           |пилозахисний    |      |до зносу|
|---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------|
| 8 |7111.2    |Гірник очисного забою|Куртка бавовняна  |Ми Рз    |  9  |
|  |       |           |Штани бавовняні   |Ми Рз    |  6  |
|  |       |           |Костюм брезентовий |Ми Ву    |  12  |
|  |       |           |Костюм прогумований |Вн     |  6  |
|  |       |           |Білизна натільна  |З      |  6  |
|  |       |           |Білизна вовняна   |З      |  6  |
|  |       |           |Чоботи гумові    |В Мун15   |  12  |
|  |       |           |Рукавиці брезентові |Мив     | 7 днів |
|  |       |           |або         |      |    |
|  |       |           |Рукавиці КР     |Вн     |  1  |
|  |       |           |Краги з повним   |      |    |
|  |       |           |покриттям "Хайкрон" |МиВн    |  1  |
|  |       |           |Куртка утеплена   |Тн     |  36  |
|  |       |           |Онучі сукняні    |      |  3  |
|  |       |           |Каска захисна з   |      |    |
|  |       |           |підшоломником    |      |  24  |
|  |       |           |Саморятівник    |      |до зносу|
|  |       |           |Окуляри захисні   |ЗН     |до зносу|
|  |       |           |Респіратор     |      |    |
|  |       |           |пилозахисний    |      |до зносу|
|  |       |           |Вкладиші протишумові|      |до зносу|
|  |       |           |Гірнику з правом  |      |    |
|  |       |           |ведення підривних  |      |    |
|  |       |           |робіт додатково:  |      |    |
|  |       |           |Рукавиці шкіряні  |Ми     |  12  |
|---+--------------+---------------------+--------------------+------------+--------|
| 9 |7111.2    |Гірник підземний   |Куртка бавовняна  |Ми Ву Рз  |  9  |

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner