Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 468 від 13.12.2002

Про затвердження Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної промисловості" (ДСП 3.3.1.095-2002)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
          25.07.2008 N 839/0/16-08
 
 
        Про створення Вищої експертної Ради
           з питань кінематографії
 
 
   З метою створення сприятливих умов для розвитку національної
кінематографії,  забезпечення  дієвості  державної  політики
протекціонізму щодо вітчизняної кіноіндустрії, професійного та
суспільного контролю Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити Вищу експертну Раду з питань кінематографії
Міністерства  культури і туризму України у складі згідно з
додатком.
 
   2. Затвердити Положення про Вищу експертну Раду з питань
кінематографії  Міністерства  культури  і  туризму  України
(додається).
 
   3. Призначити відповідальним секретарем Вищої експертної Ради
з питань кінематографії Міністерства культури і туризму України
начальника відділу державної підтримки кінематографії Державної
служби кінематографії України Кучменко Наталію Олександрівну.
 
   4. Відповідальному секретарю Ради погодити термін проведення
першого засідання Вищої експертної Ради з питань кінематографії
Міністерства культури і туризму України.
 
   5. Державній службі кінематографії (Чміль Г.П.) забезпечити
доведення цього наказу до зацікавлених сторін та розмістити його
на офіційних сторінках Міністерства культури і туризму України та
Державної служби кінематографії України в мережі Інтернеті.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Богомолова А.Г.
 
 Міністр                        В.В.Вовкун
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   культури і туризму України
                   25.07.2008 N 839/0/16-08
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Вищу експертну Раду з питань кінематографії
       Міністерства культури і туризму України
 
 
 
   1. Це Положення визначає порядок створення та функціонування
Вищої експертної Ради з питань кінематографії (далі за текстом -
Рада) Міністерства культури і туризму України (далі за текстом -
МКТ).
 
   2. Рада є колегіальним консультативно-дорадчим органом і діє
на громадських засадах.
 
   3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України та Кабінету
Міністрів України, міжнародними договорами та угодами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою  України,  іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 
   4. Відповідно до покладених на неї завдань Рада:
   - здійснює експертну оцінку проектів програм виробництва та
розповсюдження фільмів за державним замовленням чи за державної
фінансової підтримки, а також інших програм, порядків, пропозицій
та звернень у сфері кінематографії, що подаються до МКТ від
Держкіно або інших існуючих на час подання уповноважених органів
державного  управління,  професійних  спілок  та  суб'єктів
кінематографії. У разі необхідності вносить пропозиції щодо змін
та доопрацювань, а після відповідного опрацювання подає їх на
затвердження Міністру культури і туризму України;
   - здійснює експертну оцінку рівня якості, художньої, жанрової
та економічної доцільності кінопроектів, що вже виробляються чи
пропонуються  до виробництва в рамках програм виробництва і
розповсюдження фільмів за державним замовленням або за державної
фінансової  підтримки.  Висловлює свою думку про доцільність
здійснення державного замовлення або надання державної фінансової
підтримки кінопроектам, що запропоновані до цих програм. У разі
необхідності вносить пропозиції щодо змін і доопрацювань у цих
кінопроектах, після відповідного опрацювання рекомендує їх до
включення у програми виробництва та розповсюдження фільмів за
державним замовленням чи за державної фінансової підтримки та
подає їх на затвердження Міністру культури і туризму України;
   - здійснює  експертну  оцінку  складових  кінопроектів
(сценаріїв, кошторисів, орієнтовних та повних лімітів витрат,
переліку технічного обладнання та інших документів, на підставі
яких здійснюється вироблення фільму). У разі необхідності вносить
пропозиції  щодо змін та доопрацювань цих документів, після
відповідного опрацювання рекомендує їх до включення в кінопроекти,
що подаються до МКТ;
   - здійснює  експертну  оцінку  відповідності  світовим
тенденціям, професійній та економічній доцільності технологій і
устаткування,  що  пропонуються  до  використання  в  галузі
кінематографії в програмах, що подаються до МКТ;
   - здійснює експертну оцінку та надає Міністру культури і
туризму України пропозиції щодо визначення пріоритетними напрямів
розвитку, програм, заходів та дій  в  галузі  національного
кінематографу, що подаються до МКТ;
   - розглядає та здійснює оцінку критеріїв порядку розгляду
літературних сценаріїв та кінопроектів, подає їх на затвердження
Міністру культури і туризму України;
   - сприяє  виробництву,  демонстрації,  розповсюдженню  та
зберіганню національних фільмів;
   - заслуховує звіти знімальних груп, продюсерів та інших
суб'єктів кінематографії щодо кінопроектів, що виробляються за
державним замовленням чи за державної фінансової підтримки;
   - ініціює  створення  програм  підтримки  та  розвитку
кіноіндустрії, традицій національної кінематографії;
   - ініціює  розробку  пропозицій  щодо   вдосконалення
законодавства у сфері кінематографії;
   - ініціює  створення  програм  співробітництва  суб'єктів
кінематографії з іноземними та міжнародними кінематографічними
асоціаціями, фондами, організаціями, суб'єктами господарювання та
фахівцями;
   - сприяє пошуку  та  залученню  недержавних  коштів  до
фінансування проектів в галузі кінематографії;
   - сприяє підвищенню  освітнього  рівня  та  кваліфікації
працівників кінематографічної галузі;
   - сприяє широкому залученню творчої молоді до проектів у
кінематографічній галузі;
   - за необхідності ініціює призначення перевірок діяльності
суб'єктів господарювання, що ведуть спільні проекти з МКТ в галузі
кінематографії;
   - подає до МКТ Річний звіт про свою роботу, в якому також дає
аргументовану оцінку діяльності у звітному році  відповідних
галузевих структурних підрозділів, служб МКТ чи інших суб'єктів
господарювання, що ведуть спільні проекти з МКТ  в  галузі
кінематографії.
 
   5. Рада має право:
   - залучати до роботи в установленому порядку представників
органів культури, творчих та професійних спілок, наукових та інших
установ і організацій, представників суб'єктів кінематографії,
діячів культури і мистецтв, митців, фахівців (в тому числі
іноземних) для підготовки та розгляду питань, що належать до її
компетенції;
   - одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали й
документи, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;
   - створювати секції та місцеві підрозділи;
   - запрошувати на свої засідання представників  суб'єктів
кінематографії та представників кінематографії;
   - делегувати своїх представників для участі в заходах, якщо
це необхідно для підготовки та розгляду питань, що належать до її
компетенції;
   - скликати прес-конференції, друкувати в пресі, розміщувати
на радіо, телебаченні та в мережі Інтернеті, а також у будь-який
інший спосіб оприлюднювати інформацію, що стосується діяльності
Ради, яку остання на своїх засіданнях визнає необхідною до
оприлюдненнях  (у  випадках,  якщо  це не заборонено чинним
законодавством).
 
   6. Рада складається з 9 (дев'яти) осіб.
 
   7. Не менше двох третин членів Ради мають складати громадяни
України.
 
   8. До складу Ради входять: голова, заступник голови та члени
Ради. До роботи в складі Ради можуть залучатися: Міністр культури
і туризму України; перший заступник Міністра; заступники Міністра;
Голова Держкіно; представник Держкіно; провідні  представники
культурно-мистецького  середовища;  відомі  фахівці  в галузі
літератури, театру, музики та кінематографу; народні депутати
України; представники профільних творчих, професійних спілок та
гільдій; науковці; інші особи.
 
   9. Персональний склад Ради, її голову та заступника голови
затверджує Міністр культури і туризму України на трирічний термін.
 
   10. Відповідальним секретарем Ради призначається працівник
МКТ. Відповідальний секретар не є членом Ради.
 
   Відповідальний секретар:
   - проводить роботу з підготовки засідань Ради, веде протоколи
засідань;
   - не пізніше трьох днів до початку засідання інформує голову,
заступника голови, членів Ради та запрошених осіб про місце і час
проведення засідання;
   - доводить рішення та висновки Ради до відома керівництва
Міністерства культури і туризму України та, у разі наявності
відповідних повноважень від Ради, до інших зацікавлених сторін і
осіб, про необхідність чого робиться відповідний запис у протоколі
засідання Ради.
 
   11. Голова Ради:
   - керує роботою Ради, скликає її засідання та головує на них,
пропонує їх порядок денний;
   - представляє Раду в межах своїх повноважень.
 
   12. Заступник голови:
   - виконує обов'язки голови Ради в повному обсязі у випадку
тимчасової відсутності останнього.
 
   13. Формою роботи Ради є засідання. Періодичність засідань
визначається поточним планом роботи. Відбувається не менше одного
засідання на місяць.
 
   14. Позачергові засідання Ради скликаються на вимогу Міністра
культури і туризму України, її голови, заступника голови або
третини складу Ради.
 
   15. Засідання Ради є правочинним за присутності не менше
половини складу Ради.
 
   16. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів. У
разі рівного розподілу голосів членів Ради голос голови Ради є
вирішальним (у разі його відсутності - голос заступника голови
Ради).
 
   17. Усі підготовлені до засідання головою, заступником голови
та членами Ради матеріали й документи розглядаються на засіданні
Ради.
 
   18. Протокол  засідання  Ради  підписують  голова  і
відповідальний секретар Ради.
 
   19. У випадку вибуття одного чи кількох членів Ради до
завершення терміну її повноважень Міністр культури і туризму
України затверджує необхідну кількість  нових  членів  Ради.
Повноваження нових членів Ради припиняються разом з припиненням
повноважень Ради, незалежно від терміну їх входу до складу Ради.
 
   20. Член Ради не може здійснювати свої повноваження більше
двох термінів підряд.
 
   21. Та сама особа не може бути призначена головою Ради
більше, ніж на два терміни підряд.
 
   22. Рішення Ради в тижневий термін подаються (надсилаються)
Міністру культури і туризму України.
 
   23. Міністерство культури і туризму України забезпечує Раду
приміщенням на час проведення засідань.
 
   24. Рішення Ради вводяться в дію наказами МКТ.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   культури і туризму України
                   25.07.2008 N 839/0/16-08
 
 
               СКЛАД
     Вищої експертної Ради з питань кінематографії
       Міністерства культури і туризму України
 
 
   ВОВКУН Василь Володимирович - Міністр культури і туризму
України, голова Вищої експертної Ради.
   КРУЦЕНКО Сергій Ігорович - радник Міністра культури і туризму
України  з питань кіно, телебачення та музичного мистецтва,
заступник голови Вищої експертної Ради.
   КОХАН Тимофій Григорович - заступник Міністра культури і
туризму України, член Вищої експертної Ради.
   ЧМІЛЬ Ганна Павлівна- Голова Державної служби кінематографії
України, член Вищої експертної Ради.
   РЕПЕЦЬКИЙ Олег Георгійович - член Національної Ради з питань
духовності та культури при Президенті України,  член  Вищої
експертної Ради.
   ЗОСІМОВ Іван Михайлович - перший заступник Голови Державної
служби кінематографії України, член Вищої експертної Ради.
   САВЧЕНКО Борис Іванович  -  Голова  Національної  Спілки
кінематографістів України, член Вищої експертної Ради.
   ШАМІН Костянтин Олексійович - кінорежисер, кінопродюсер, член
Національної  Спілки  кінематографістів  України,  член Вищої
експертної Ради.
   ТЕРПІЛОВСЬКИЙ Федір Всеволодович - кіноаналітик, кінокритик,
член Вищої експертної Ради.
   КУЧМЕНКО Наталія Олександрівна - начальник відділу державної
підтримки кінематографії Державної служби кінематографії України,
відповідальний секретар Вищої експертної Ради.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner