Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 420 від 29.11.2002

Про затвердження форми державного статистичного спостереження з питань діяльності музеїв та Інструкції щодо її заповнення


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

              Н А К А З
 
             25.07.2008 N 59
 
 
           Про затвердження Порядку
           здійснення внутрішнього
         фінансового контролю за роботою
           підприємств та установ,
         що належать до сфери управління
          Державного агентства України
          з інвестицій та інновацій
 
 
   На  виконання статей 22, 26 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня
2002 року N 685 ( 685-2002-п )  "Про здійснення міністерствами,
іншими  центральними  органами  виконавчої влади внутрішнього
фінансового контролю", наказу Головного контрольно-ревізійного
управління України від 9 серпня 2002 року N 168 ( z0756-02 ) "Про
затвердження Стандартів державного  фінансового  контролю  за
використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна",
зареєстрованого    в    Міністерстві  юстиції   України
17 вересня 2002 року за N 756/7044, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок здійснення внутрішнього фінансового
контролю за роботою підприємств та установ, що належать до сфери
управління Державного агентства України з інвестицій та інновацій,
що додається.
 
   2. Відділу контролю за діяльністю установ, підприємств та
організацій Держінвестицій (М.Майсеєнко) подавати щокварталу до
5 числа місяця, що настає за  звітним  періодом,  Головному
контрольно-ревізійному управлінню України звітність та узагальнену
інформацію про виявлені факти порушень фінансової дисципліни та
вжиття заходів щодо їх усунення.
 
   3. Відділу  документального  забезпечення  та  контролю
(Н.Дьяченко) довести цей наказ до відома заступників Голови,
керівників структурних підрозділів Державного агентства України з
інвестицій та інновацій, керівників підприємств та установ, що
належать до сфери управління Державного агентства України з
інвестицій та інновацій.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови В.Загороднього.
 
 В.о. Голови                        А.Заєць
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного агентства
                   України з інвестицій
                   та інновацій
                   25.07.2008 N 59
 
 
               ПОРЯДОК
           здійснення внутрішнього
         фінансового контролю за роботою
        підприємств та установ, що належать
         до сфери управління Державного
         агентства України з інвестицій
              та інновацій
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 22 та 26
Бюджетного  кодексу  України ( 2542-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 22 травня 2002 року N 685 ( 685-2002-п )
"Про  здійснення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади внутрішнього фінансового  контролю",  наказу
Головного  контрольно-ревізійного  управління України (далі -
ГоловКРУ) від 9 серпня 2002 року N 168 ( z0756-02 ) "Про
затвердження  Стандартів  державного  фінансового контролю за
використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна",
зареєстрованого   в    Міністерстві   юстиції   України
17 вересня 2002 року за N 756/7044, та  визначає  механізм
здійснення Відділом контролю за діяльністю установ, підприємств та
організацій Держінвестицій  Державного  агентства  України  з
інвестицій та інновацій (далі - Відділ) внутрішнього фінансового
контролю за роботою підприємств та установ, що належать до сфери
управління Державного агентства України з інвестицій та інновацій
(далі - Держінвестицій).
 
   2. У цьому Порядку нижчезазначені терміни вживаються в такому
значенні:
   - об'єкт контролю - підприємство або установа, що належить до
сфери управління Держінвестицій;
   - контрольний захід - сукупність способів і  методичних
прийомів  фінансового  контролю  (ревізія, перевірка, оцінка,
розслідування та вивчення), що  застосовуються  Відділом  та
спрямовуються  на  забезпечення  Держінвестицій  достовірною
інформацією про використання  об'єктами  контролю  фінансових
ресурсів,  оцінку  ефективності  їх господарської діяльності,
виявлення і запобігання в ній відхиленням, що перешкоджають
законному та ефективному використанню майна і коштів, розширеному
відтворенню виробництва;
   - плановий контрольний захід - контрольних захід, що включено
до Плану контрольних заходів Держінвестицій;
   - позаплановий контрольний захід - контрольний захід, що не
включено до Плану контрольних заходів Держінвестицій і проводиться
Відділом в межах його компетенції та повноважень за окремим
наказом Держінвестицій.
 
   3. Метою проведення внутрішнього фінансового контролю є:
   - аналіз фінансово-господарської діяльності, цільового та
ефективного використання бюджетних коштів та збереження державного
майна, економного використання фінансових і матеріальних ресурсів,
виконання планових завдань, достовірності ведення бухгалтерського
обліку;
   - забезпечення усунення порушень  фінансової  дисципліни,
відшкодування заподіяних збитків;
   - вжиття заходів до запобігання фінансовим порушенням.
 
   4. Відділ контролює:
   0. обґрунтованість   бюджетних   запитів,   дотримання
фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, збереження і цільове
використання бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів;
   1. збереження і використання державного майна;
   2. ефективність  використання  матеріальних  і фінансових
ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських
операцій, повноту виявлення та мобілізації внутрішньогосподарських
резервів, причини непродуктивних витрат і втрат;
   3. економічний стан об'єктів контролю, результати виконання
виробничих та фінансових планів;
   4. правильність ведення бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, своєчасність  і  повноту  відображення  в  обліку
фінансових,  кредитних  та  розрахункових  операцій, а також
законність їх здійснення, виконання зобов'язань перед бюджетом і
кредиторами;
   5. додержання  порядку  формування,  встановлення  та
застосування цін і тарифів;
   6. стан виконання заходів, спрямованих на усунення недоліків,
виявлених попереднім контрольним заходом;
   7. додержання встановленого порядку закупівлі товарів (робіт,
послуг) за державні кошти;
   8. виконання інших завдань,  віднесених  до  компетенції
Відділу.
 
   5. Працівники Відділу мають право:
   - контролювати на об'єктах контролю результати виконання
планів, кошторисів, грошові, фінансові, бухгалтерські та інші
документи, наявність коштів і цінностей, а у разі виявлення
підробок та інших зловживань - вилучати необхідні документи на
термін до закінчення контрольного заходу, залишаючи у справі акт
вилучення та копії або реєстри вилучених документів;
   - контролювати правильність списання сировини, палива, інших
матеріальних цінностей, спожитої тепло- та електроенергії на
витрати виробництва, повноту оприбуткування готової продукції,
списання відходів, а також вимагати від керівника об'єкта контролю
здійснення контрольних обмірів обсягів  виконаних  робіт  чи
контрольного запуску сировини у виробництво;
   - вимагати від  керівника  об'єкта  контролю  проведення
інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей,
перевірки наявних коштів і розрахунків, у разі потреби опечатувати
каси і касові приміщення, склади, комори, сховища, архіви;
   - одержувати від посадових осіб об'єкта контролю письмові
пояснення з питань, що виникають під час проведення контрольного
заходу;
   - одержувати в установленому порядку від інших суб'єктів
господарювання довідки та  копії  документів,  пов'язаних  з
операціями, що перевіряються.
 
        II. Планування контрольних заходів
 
   1. Внутрішній фінансовий контроль здійснюється Відділом у
формі планових та позапланових  контрольних  заходів  шляхом
проведення ревізій, перевірок, оцінки, розслідування та вивчення.
 
   2. Для запобігання дублюванню контрольних заходів Відділ
координує свою роботу з органами державної контрольно-ревізійної
служби. Контрольні заходи на одних і тих же запланованих об'єктах
контролю проводяться одночасно в терміни, визначені органами
державної контрольно-ревізійної служби.
 
   3. Плановий контрольний захід проводиться на підставі планів
контрольних заходів Держінвестицій, складених на півріччя.
 
   4. Відділ формує План основних напрямів контрольних заходів
строком на рік. На основі цього Плану Відділ складає плани
контрольних заходів Держінвестицій в такі терміни:
   - на I півріччя наступного року - до 10 грудня;
   - на II півріччя поточного року - до 10 червня.
 
   5. Періодичність проведення планових контрольних  заходів
визначається з урахуванням таких критеріїв:
   - обсяги бюджетного фінансування об'єкта контролю;
   - вартість державного майна, яке закріплено за об'єктом
контролю;
   - дата проведення останнього контрольного заходу.
 
   6. План контрольних заходів Держінвестицій повинен включати:
   - тему контрольного заходу;
   - назву об'єкта контролю та його місцезнаходження;
   - термін проведення контрольного заходу;
   - період, який підлягає контролю.
   - Включення до Плану контрольних заходів Держінвестицій теми
контрольного заходу повинно мати обґрунтування.
 
   7. До  планів  контрольних  заходів  Держінвестицій  не
включаються об'єкти контролю, щодо яких:
   - термін проведення попередніх контрольних заходів Відділом з
тих самих питань менший одного року (365 календарних днів);
   - вже  здійснено  контрольні  заходи  іншими  суб'єктами
державного фінансового контролю або контрольними органами з тих
самих питань та за період, який підлягає контролю.
 
   8. Плани контрольних заходів Держінвестицій затверджуються
Головою Держінвестицій та погоджуються ГоловКРУ.
 
   9. Внесення змін до Плану контрольних заходів Держінвестицій
проводиться в порядку його затвердження та погодження.
 
   10. Позапланові контрольні заходи проводяться за окремим
наказом Держінвестицій. Про наказ щодо проведення позапланового
контрольного заходу Відділ інформує ГоловКРУ за 10 днів до початку
такого заходу.
 
    III. Організація та виконання контрольного заходу
 
   1. Контрольний захід проводиться  відповідно  до  наказу
Держінвестицій, який має містити:
   - підставу для проведення контрольного заходу;
   - тему контрольного заходу;
   - вид контрольного заходу  (плановий  або  позаплановий;
ревізія, перевірка, оцінка, розслідування або вивчення);
   - склад Комісії із здійснення  внутрішнього  фінансового
контролю (далі - Комісія);
   - найменування та місцезнаходження  (місце  розташування)
об'єкта контролю;
   - термін початку і закінчення контрольного заходу;
   - період  діяльності  об'єкта контролю, який охоплюється
контрольним заходом;
   - термін  подання  Голові  Держінвестицій інформації про
результати контрольного заходу.
 
   2. Комісія утворюється у складі не менше двох працівників
Відділу, виходячи з очікуваного обсягу роботи, необхідного для
виконання поставленого завдання. До  роботи  Комісії  можуть
залучатися в установленому порядку працівники інших структурних
підрозділів Держінвестицій.
 
   3. У своїй діяльності Комісія  керується  законодавством
України і проводить контрольний захід в установлений строк та в
обсязі визначеному Програмою контрольного заходу.
 
   4. Безпосередньому проведенню контрольного заходу повинна
передувати документальна підготовка, яка включає:
   - вивчення  нормативно-правової  бази,  що  регламентує
діяльність об'єкта контролю, збір необхідної інформації про обсяги
і напрями бюджетного фінансування тощо;
   - складання програми контрольного заходу та її затвердження;
   - інформування керівництва об'єкта  контролю  про  намір
проведення контрольного заходу.
 
   5. Програма контрольного заходу забезпечує повне розкриття
теми контрольного заходу та визначає:
   - перелік основних нормативно-правових актів, які регулюють
предмет контрольного заходу;
   - перелік конкретних питань, які будуть вивчені під час
проведення контрольного заходу.
 
   6. Програму контрольного заходу підписує голова Комісії та
затверджує заступник Голови Держінвестицій відповідно до розподілу
функціональних повноважень. У період проведення  контрольного
заходу за потреби до програми контрольного заходу можуть вноситися
зміни.
 
   7. Строк проведення контрольного заходу, як правило, не може
перевищувати 15 робочих днів. Строк проведення контрольного заходу
визначається з урахуванням обсягу роботи.
 
   8. Контрольний захід Комісія має право проводити з відома
керівництва об'єкта контролю. Голова та члени Комісії зобов'язані
пред'явити керівництву об'єкта контролю свої особові посвідчення
та наказ Держінвестицій на проведення контрольного заходу.
 
   9. У разі неможливості в день, визначений початком проведення
контрольного заходу, ознайомити керівництво об'єкта контролю з
наказом Держінвестицій на проведення контрольного заходу, голова
Комісії невідкладно інформує про це керівництво Держінвестицій,
яке приймає відповідне рішення.
 
   10. В окремих випадках за рішенням Голови Держінвестицій
відповідно до подання начальника Відділу  термін  проведення
контрольного заходу може змінюватися. Про зміну терміну проведення
контрольного заходу видається наказ Держінвестицій. Голова Комісії
зобов'язаний  поінформувати  про  зміну  терміну  проведення
контрольного заходу керівництво об'єкта контролю, довівши до
відома наказ Держінвестицій, що засвідчує цю зміну.
 
   11. Контрольний захід проводиться Комісією у встановлений
наказом Держінвестицій термін та в  сукупності  способів  і
методичних прийомів фінансового контролю, що повністю забезпечують
розкриття теми контрольного заходу.
 
      IV. Документування та оформлення результатів
            контрольного заходу
 
   1. Документування результатів контрольного заходу складається
з робочих, офіційних, додаткових та супровідних документів.
 
   2. Робоча документація являє собою допоміжні  неофіційні
записи, в яких службова особа, що здійснює контрольний захід,
фіксує отриману в його процесі інформацію. Робоча документація
може  бути  оформлена у вигляді простих записів, таблиць з
групуванням цифрових чи інших даних та їх аналізом тощо. Робоча
документація складається відповідно до теми контрольного заходу,
може містити всі або окремі опрацьовані та  задокументовані
результати досліджень особи, яка здійснює контрольний захід, та
повинна сприяти забезпеченню складання офіційної документації.
Після  завершення  контрольного  заходу  робоча  документація
знищується особою, що безпосередньо її склала, за  винятком
передбачених  законодавством  випадків,  що  регламентують
необхідність її зберігання.
 
   3. Акт про проведення контрольного заходу  належить  до
офіційної документації і є обов'язковим для складання документом.
 
   4. Результати контрольного заходу оформляються актом про
проведення контрольного заходу. В акті про проведення контрольного
заходу відображаються виявлені Комісією порушення законодавства,
зловживання, підробки, недоліки, завдані державі збитки тощо.
 
   5. Акт про проведення контрольного заходу має містити такі
частини:
   - вступну частину, в якій повністю або частково зазначаються
такі дані: підстава для здійснення контрольного заходу; тема
контрольного заходу; вид контрольного заходу; назва  об'єкта
контролю, його місцезнаходження (місце розташування) та загальні
відомості про нього; дати початку і закінчення контрольного
заходу; період, який підлягав дослідженню в ході контрольного
заходу; склад Комісії;
   - констатувальну частину, в якій зазначається зміст, характер
та результати контрольного заходу. Констатувальна частина може
бути розділена на тематичні розділи за окремими напрямами чи
процесами контрольного заходу;
   - висновок,  в  якому  відображається  узагальнений опис
результатів контрольного заходу та пропозиції.
 
   6. У разі необхідності акт про проведення контрольного заходу
може містити додаткову документацію, яка являє собою оформлену як
додатки (частіше всього у вигляді зведених реєстрів, розрахунків,
пояснень тощо) інформацію, що підтверджує підсумки дослідження за
окремими напрямами або процесами  контрольного  заходу,  які
зафіксовані в офіційній документації.
 
   7. Голова та члени Комісії самостійно визначають зміст і
форму викладення додаткової документації. Акт про проведення
контрольного  заходу  складається в двох примірниках, перший
примірник якого залишається в об'єкті  контролю,  а  другий
зберігається у Відділі.
   Акт про проведення контрольного заходу підписується головою
та членами Комісії, керівником та головним бухгалтером об'єкта
контролю, а у разі потреби - колишнім керівником та головним
бухгалтером об'єкта контролю, у період роботи яких мали місце
виявлені порушення, зловживання.
 
   8. Супровідна  документація,  складена  за  результатами
контрольного заходу, може мати характер:
   - офіційної (листування з органами державної  влади  та
органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання і
громадянами з питань, які стосуються результатів контрольного
заходу,  інші офіційні документи, оформлені після закінчення
контрольного заходу);
   - неофіційної (внутрішні документи Відділу стосовно розгляду
або оцінки результатів контрольного заходу).
 
   9. При складанні офіційної та супровідної документації слід
дотримуватись таких принципів викладення інформації:
   - об'єктивність і обґрунтованість;
   - лаконічність, чіткість, вичерпність і системність;
   - ясність і доступність;
   - недопущення  викладення  інформації, яка не стосується
діяльності об'єкта контролю, щодо якого проводиться контрольний
захід, або інформації, одержаної не за результатами контрольного
заходу.
 
   10. Загальною  вимогою  щодо  оформлення  офіційної  та
супровідної, яка має офіційний характер, документації, складеної
за результатами контрольного заходу, є зазначення обов'язкових
реквізитів: назви виду документа; дати; номера; місця складання;
тексту; позначки про наявність додатків; підпису  (підписів)
уповноважених осіб.
 
   11. Акт про проведення контрольного заходу подається на
ознайомлення і підпис керівнику та головному бухгалтеру об'єкта
контролю,  як  правило, за один робочий день до закінчення
встановленого терміну проведення контрольного заходу.
 
   12. У разі наявності заперечень або зауважень до акта про
проведення контрольного заходу керівник та головний бухгалтер
повинні у день передачі акта на ознайомлення підписати його із
застереженням і не пізніше ніж через 5 днів подати свої письмові
пояснення або зауваження.
 
   13. Якщо протягом 5 - денного строку письмові пояснення або
зауваження стосовно акта не надійдуть до Держінвестицій, Відділ
повинен здійснити належні заходи щодо реалізації  матеріалів
проведення контрольного заходу.
 
   14. Відділ аналізує отримані від об'єкта контролю письмові
пояснення або зауваження та повинен не пізніше 5 робочих днів з
дня їх отримання надати на них письмовий висновок за підписом
заступника  Голови  Держінвестицій  відповідно  до  розподілу
функціональних повноважень.
 
     V. Реалізація результатів контрольного заходу
 
   1. У міру виявлення Комісією порушень законодавства голова та
члени Комісії, не чекаючи закінчення контрольного заходу, мають
право усно рекомендувати керівництву об'єкта контролю невідкладно
вжити заходів для їх усунення та запобігання у подальшому.
 
   2. Якщо вжитими в період проведення контрольного заходу не
забезпечено повне усунення виявлених порушень, Відділ у строк не
пізніше ніж 10 робочих днів з дня підписання акта про проведення
контрольного заходу, а у разі надходження письмових пояснень або
зауважень до нього - не пізніше ніж 5 робочих днів після
надіслання висновків на такі пояснення або зауваження надсилає
об'єкту контролю письмову вимогу щодо усунення виявлених порушень
законодавства із зазначенням строку зворотного інформування за
підписом Голови Держінвестицій. Про усунення виявлених фактів
порушення  законодавства об'єкт контролю у строк, визначений
вимогою про їх усунення, повинен інформувати Держінвестицій з
поданням  завірених  копій  первинних,  розпорядчих та інших
документів, що підтверджують усунення порушень.
 
   3. У термін, визначений наказом Держінвестицій про проведення
контрольного заходу, Відділ подає Голові Держінвестицій інформацію
про результати контрольного заходу, яка повинна містити акт про
проведення контрольного заходу, письмові пояснення та зауваження
об'єкта контролю (у разі їх наявності), письмовий висновок на
пояснення або зауваження об'єкта контролю (у разі його наявності),
письмову вимогу щодо усунення виявлених порушень законодавства (у
разі її наявності) та пропозиції щодо вжиття відповідно до
законодавства заходів за результатами контрольного заходу.
 
   4. У разі виявлення під час проведення контрольного заходу
фактів нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства,
зловживання службовим становищем та  інших  грубих  порушень
фінансово-господарської  дисципліни  матеріали  передаються до
правоохоронних органів.
 
   5. Справа з матеріалами контрольного  заходу  формується
Комісією і зберігається у Відділі.
 
           VI. Прикінцеві положення
 
   1. До  відносин щодо здійснення внутрішнього фінансового
контролю за роботою підприємств та установ, що належать до сфери
управління  Держінвестицій,  не  врегульованих  цим Порядком,
застосовується  наказ ГоловКРУ від 9 серпня 2002 року N 168
( z0756-02 ) "Про затвердження Стандартів державного фінансового
контролю за використанням  бюджетних  коштів,  державного  і
комунального майна", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2002 року за N 756/7044.
 
 Начальник Відділу
 контролю за діяльністю
 установ, підприємств
 та організацій
 Держінвестицій                   М.В.Майсеєнко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner