Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 73 від 26.11.2002

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            25.07.2008 N 409
 
 
        Про затвердження Концепції галузевої
       програми "Електронна система реєстрації
     та обміну медичною інформацією між закладами,
      установами і організаціями охорони здоров'я"
 
 
   На виконання Закону України від 09.01.2007 N 537-V ( 537-16 )
"Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007-2015 роки", Закону України від 04.02.98 N 74 ( 74/98-ВР )
"Про Національну програму інформатизації", відповідно до плану
заходів щодо розробки проекту "Система обміну медичними даними між
лікувально-профілактичними закладами з використанням інформаційних
та телемедичних  технологій" на 2008-2009 роки, затвердженого
наказом МОЗ України від 31.01.2008 N 37 ( v0037282-08 ), та
з метою  впровадження  інформаційно-комунікаційних  технологій
у сферу охорони здоров'я Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Концепцію  галузевої  програми  "Електронна
система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами,
установами і організаціями охорони здоров'я" (додається).
 
   2. Начальнику       Управління       програмного,
інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з Верховною
Радою України Міністерства охорони здоров'я України Лихотопу Р.Й.
спільно  з  Державним  клінічним  науково-практичним  центром
телемедицини МОЗ України, Центром медичної статистики МОЗ України,
Українським інститутом стратегічних досліджень МОЗ України:
 
   2.1. Розробити проект галузевої програми "Електронна система
реєстрації та обміну  медичною  інформацією  між  закладами,
установами і організаціями охорони здоров'я" (далі - проект
Програми);
 
   2.2. Подати   на   затвердження   проект   Програми
до 01.10.2008 року.
 
   3. Першому  заступнику  та  заступникам Міністра охорони
здоров'я України, керівникам структурних підрозділів, закладів та
установ Міністерства охорони здоров'я України, Міністру охорони
здоров'я АР Крим, начальникам управлінь  (відділів)  охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій підготувати та подати пропозиції до проекту Програми
до Управління програмного, інформаційно-аналітичного забезпечення
та зв'язків з Верховною Радою України Міністерства  охорони
здоров'я України в місячний строк.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   25.07.2008 N 409
 
 
              КОНЦЕПЦІЯ
            галузевої програми
       "Електронна система реєстрації та обміну
     медичною інформацією між закладами, установами
        і організаціями охорони здоров'я"
 
 
            Визначення проблеми
 
   Потреба в  докорінних змінах в системі охорони здоров'я
обумовлена багатьма факторами, зокрема високою  інтенсивністю
процесів, що проходять в суспільстві, високою міграцією населення,
урбанізацією, невідповідністю матеріальної бази та  кадрового
потенціалу потребам галузі, особливо в регіонах.
   Медична допомога в віддалених регіонах відрізняється  за
якістю та обсягом від медичної допомоги, що надається населенню
обласних центрів та великих міст.
   Особливість системи   охорони   здоров'я   в  Україні
характеризується високою концентрацією технічного та кадрового
потенціалу в великих містах та столиці. В такій ситуації якісна,
технологічна, сучасна медична допомога недоступна для більшості
населення, яке не в змозі вчасно звернутися у провідні медичні
клініки та наукові центри, що призводить до збільшення кількості
хронічних захворювань, та надання не завжди вчасно медичної
допомоги.
   Не останню роль мають міграційні процеси в державі. Все
частіше населення звертається за медичною допомогою не за місцем
постійного  проживання.  В таких випадках відсутність повної
інформації про пацієнта є причиною того, що медична допомога
надається невчасно, не в повному обсязі. Крім того, збільшується
навантаження на лікувально-профілактичні заклади, адже їм потрібно
дублювати більшість обстежень, які були проведені в інших закладах
охорони здоров'я. Досить важко визначити потребу в фінансуванні
закладу охорони здоров'я в умовах, коли з одного боку кошти
виділяються відповідно до кількості населення  зареєстрованого
в районі обслуговування, з іншого - декларуються принципи єдиного
медичного простору - допомога повинна надаватися незалежно від
місця проживання.
   Традиційно, основний напрямок впливу на покращання ситуації,
це - додаткове фінансування. Як показує досвід, такий шлях
вирішення,  проблем  не  дає  стійкого  позитивного  ефекту.
Врешті-решт, коштів все одно не вистачає.
   В умовах  недостатнього  фінансування  виникає  потреба
ефективного обліку та перерозподілу ресурсів на основі глибокого
аналізу існуючого стану системи. Подібний аналіз можливо зробити
лише  за  наявності чіткої системи управління інформаційними
потоками на основі сучасних інформаційних технологій. Крім того,
інформація, що накопичується в закладі, де надається медична
допомога, повинна бути доступною для інших закладів охорони
здоров'я, куди може звернутися пацієнт. І не просто доступною, але
й оперативною, гарантованою і за умови  відповідного  рівня
конфіденційності.
   На сьогодні існує тенденція, коли заклади самотужки формують
власну локальну мережу обміну та реєстрації інформації. Цей процес
поки що не упорядкований. Структура та інформаційні потоки в таких
системах реалізуються виходячи із потреб одного закладу, звичайно,
дуже далекі від універсальності. Не завжди  використовуються
стандартні облікові форми, не забезпечуються необхідні умови
конфіденційності. Функціональність таких систем, як  правило,
недостатня і  не  відповідає  міжнародним стандартам. І саме
головне - суттєво обмежена, або взагалі відсутня  можливість
оперативного обміну інформацією між такими системами в рамках
регіону і країни.
   Мета Програми - створення електронної системи реєстрації та
обміну медичною  інформацією  між  закладами,  установами  і
організаціями  охорони  здоров'я  на основі інформаційних та
телекомунікаційних технологій.
   Завданнями Програми є:
   - створення передумов формування єдиного медичного простору
та його розвиток;
   - оптимізація інформаційних потоків  в  системі  охорони
здоров'я;
   - створення  державної  системи  електронної  реєстрації,
зберігання та аналізу інформації в галузі охорони здоров'я;
   - запровадження електронної персональної пластикової картки
пацієнта та у майбутньому, електронного документообігу на всіх
рівнях організації охорони здоров'я на основі національних та
міжнародних стандартів;
   - створення умов для організації надання доступної, якісної,
своєчасної  медичної  допомоги  шляхом  використання сучасних
інформаційних технологій;
   - створення  кращих  можливостей  впровадження  страхової
медицини за рахунок організації єдиної  електронної  системи
реєстрації, збереження та обміну медичною інформацією.
 
   Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
 
   Створення електронної системи обміну медичною інформацією між
закладами, установами і організаціями охорони здоров'я дозволить
вирішити цілу низку завдань, розв'язання яких раніше викликало
багато труднощів. Насамперед, це реєстрація, збереження та обмін
медичною інформацією між усіма учасниками процесу надання медичної
допомоги. По-друге, надання допомоги в отриманні наукової медичної
Інформації. По-третє, обмін статистичними даними з метою отримання
достовірної інформації на всіх рівнях охорони здоров'я, проведення
епідеміологічних досліджень чи наукового пошуку.
   Впровадження електронної персональної  пластикової  картки
пацієнта, як ключа авторизованого доступу до баз даних, дозволяє
медперсоналу отримати швидкий доступ до інформації про пацієнта
незалежно  від  місця  попереднього обстеження та лікування.
Підвищується безпека пацієнта за рахунок уникнення  помилок,
пов'язаних з людським фактором. Скорочується час, необхідний для
встановлення діагнозу та призначення лікування. Більш ефективно
використовується людський та матеріальний ресурси, адже медичний
персонал значно більше приділяє уваги безпосередньо пацієнту,
а не роботі з паперовими носіями, відпадає необхідність дублювання
обстежень.
   Медична інформація, що накопичується при кожному зверненні
пацієнта за медичною допомогою, має уніфікований характер і
відповідає затвердженим статистичним формам. Процеси реєстрації,
обміну і її збереження організовані відповідно до державних
стандартів і вимог належного рівня конфіденційності.
   Всі аспекти впровадження інформатизації в охорону здоров'я
повинні мати належну нормативну базу у вигляді національних
інформаційних стандартів на основі локалізованих  міжнародних
стандартів.
   Впровадження нових технологій в таких масштабах  вимагає
розробки відповідних нормативно-правових документів. При цьому
вони повинні мати випереджувальний характер і торкатися буквально
всіх напрямків їх застосування.
   Крім того, організація системи обміну медичною інформацією
між закладами охорони здоров'я це - можливість створення єдиної
бази нормативних документів стосовно методичної, статистичної
інформації, стандартів використання інформаційних та телемедичних
технологій - єдиного інформаційного медичного простору.
   Взаємовідносини між закладами стосовно обміну інформацією
потрібно будувати на принципах, з одного боку, автономності їх
організації, з іншого - корпоративності використання.
   Інформатизація охорони здоров'я повинна бути потужним засобом
всеосяжного її реформування. Також, основною передумовою успішного
впровадження інформаційних технологій в медицину є  достатнє
фінансування  створюваних  систем,  поступовість впровадження,
створення національних стандартів в зазначеній галузі.
 
       Шляхи та способи розв'язання проблеми
 
   - Забезпечення законодавчої підтримки стратегії впровадження
єдиного інформаційного медичного простору на основі інформаційних
та телекомунікаційних технологій;
   - Створення   організаційної   структури   управління
інформаційними потоками в системі охорони здоров'я на основі
інформаційних та телекомунікаційних технологій;
   - Розробка, відповідно до національних та гармонізованих
міжнародних стандартів, механізму обміну медичними даними між
лікувально-профілактичними закладами з використанням інформаційних
технологій;
   - Розробка  інформаційно-програмного  забезпечення  для
електронної системи реєстрації та обміну медичною інформацією між
закладами охорони здоров'я;
   - Впровадження системи електронної реєстрації, збереження та
обміну інформацією про пацієнта між лікувально-профілактичними
закладами на всіх рівнях надання медичної допомоги;
   - Впровадження електронної персональної пластикової картки
пацієнта, як універсального ключа доступу до інформації про
пацієнта на всій території України;
   - Розробка та впровадження критеріїв оцінки ефективності
системи реєстрації та обміну медичною інформацією на основі
інформаційних та телекомунікаційних технологій.
 
            Очікувані результати
 
   Впровадження Концепції дозволить:
   - створити електронну систему реєстрації та обміну медичною
інформацією між закладами охорони здоров'я - підгрунтя єдиного
інформаційного медичного простору;
   - спростити впровадження страхової медицини шляхом створення
електронного реєстру пацієнтів і їх звернень за медичною допомогою
в лікувально-профілактичні заклади;
   - оптимізувати та максимально спростити доступ населенню до
медичної допомоги незалежно від місця перебування та реєстрації
шляхом впровадження електронної персональної пластикової картки
пацієнта;
   - підвищити безпеку пацієнта шляхом мінімізації помилок при
зборі та обробці даних, пов'язаних з людським фактором;
   - підвищити якість та ефективність медичної допомоги шляхом
організації   системи   миттєвого   доступу   персоналу
лікувально-профілактичного закладу до медичних даних пацієнта,
впровадження та використання телемедицини;
   - підвищити ефективність планування  в  системі  охорони
здоров'я  шляхом  скорочення  термінів  збирання  достовірної
статистичної інформації;
   - здійснювати безперервний моніторинг процесів, пов'язаних
з соціальним і медичним забезпеченням населення України;
   - підвищити  ефективність  використання  фінансових  та
матеріальних ресурсів в охороні здоров'я.
 
      Терміни реалізації і джерела фінансування
 
   Створення та впровадження системи реєстрації  та  обміну
медичною інформацією між закладами охорони здоров'я на основі
інформаційних та телекомунікаційних технологій можливе лише за
умови державної підтримки. Джерелами фінансування є Державний та
місцеві  бюджети,  а  також  інші  джерела  не  заборонені
законодавством.
   Виконання Програми розрахована на п'ять років і проводиться
в три етапи. На першому етапі створюється медичний процесинговий
центр. На другому - впроваджуються локальні точки реєстрації та
обміну інформацією по лікувально-профілактичних закладах обласного
та регіонального рівня. На третьому етапі залучаються районні та
міські лікувально-профілактичні заклади.
 
 Директор Українського інституту
 стратегічних досліджень                Г.О.Слабкий<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner