Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 428 від 26.10.2001

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.07.2008 N 377
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 серпня 2008 р.
                   за N 731/15422
 
 
       Про внесення змін до наказу Мінприроди
     від 20.09.2007 N 489 "Про затвердження Методики
       розрахунку плати за топографо-геодезичну
          та картографічну інформацію"
 
 
   Відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність" ( 353-14 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 1997 року N 269 ( 269-97-п ) "Про
затвердження Положення про порядок розпорядження картографічною
інформацією" та Положення про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України  від  2  листопада  2006  року  N 1524
( 1524-2006-п ),  та  з  метою  приведення  плати  за
топографо-геодезичну та картографічну інформацію до економічно
обґрунтованої Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до  Методики  розрахунку  плати  за
топографо-геодезичну та  картографічну інформацію, затвердженої
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України від 20.09.2007 N 489 ( z1134-07 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України від 01.10.2007 за N 1134/14401, що
додаються.
 
   2. Державній  службі  геодезії,  картографії та кадастру
(Ткаліч В.П.) забезпечити подання в установленому порядку цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Макаренка І.Д.
 
 Міністр                        Г.Філіпчук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра юстиції 
 України                      В.В.Лутковська
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 Заступник Міністра фінансів 
 України                      А.І.Мярковський
 
 Заступник Міністра економіки 
 України                       І.В.Крючкова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   навколишнього природного
                   середовища України
                   21.07.2008 N 377
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 серпня 2008 р.
                   за N 731/15422
 
 
               ЗМІНИ
    до Методики розрахунку плати за топографо-геодезичну
          та картографічну інформацію
              ( z1134-07 )
 
 
   1. У пункті 2 після слів "електронні карти і плани" доповнити
словами "ортофотоплани, аерознімки, копії окремих елементів змісту
видавничих оригіналів топографічних карт".
 
   2. У пункті 4:
   1) в абзаці першому після слів "витрати на" доповнити словами
"роботи  з  підготовки  та передачі топографо-геодезичної та
картографічної інформації, а саме:";
   2) в абзаці сьомому слово "послуги" замінити словом "роботи".
 
   3. У пункті 6:
   1) у підпункті 6.3 після слова "плану" доповнити словом
"ортофотоплану";
   2) доповнити підпунктами 6.8 та 6.9 такого змісту:
   "6.8 за копію окремих елементів змісту (гідрографія, рельєф,
контур тощо) видавничого оригіналу  топографічної  карти  на
паперовому або електронному носіях за формулою
 
             В  = В  * ню,
              во  ко
 
   де В  - розмір плати за окремий елемент змісту видавничого
     во
оригіналу топографічної карти, гривень;
   В  - розмір плати за номенклатурний аркуш топографічної
   ко
карти, гривень;
   ню - коефіцієнт питомої ваги окремого  елемента  змісту
топографічної карти, визначений у додатку 8.
 
   6.9 за аерознімок (на паперовому або електронному носіях) за
формулою
 
      В  = [К  * 0,02 * (1 - 0,05 * n)] * k ,
       ко   тк               і
 
   де В  - розмір плати за аерознімок, гривень;
     ко
   К  - кошторисна вартість робіт з виконання аерофотознімання,
   тк
визначена за технічними проектами, гривень;
   0,02 - коефіцієнт компенсації вартості робіт з виконання
аерофотознімання;
   0,05 - показник актуальності аерознімка,  який  враховує
величину його щорічного старіння за кожен рік, що минув після
виконання аерофотознімання;
   n -  поправочний  коефіцієнт,  що враховує періодичність
аерофотознімання, визначений у додатку 9;
   k - коефіцієнт індексації, який дорівнює середньорічному
   і
темпу зростання величини індексу інфляції,  що  визначається
Держкомстатом".
 
   4. Додатки 2 та 3 викласти у редакції, що додається.
 
   5. Доповнити Методику додатками 8 та 9, що додаються.
 
 Заступник Голови
 Державної служби геодезії,
 картографії та кадастру               Н.-С.М.Пінчук
 
 
                   Додаток 2
                   до Методики розрахунку плати
                   за топографо-геодезичну
                   та картографічну інформацію
                   ( z1134-07 )
 
 
              КОЕФІЦІЄНТИ
    компенсації вартості робіт з оновлення (створення)
      топографічної карти або плану, ортофотоплану
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Вид продукції  |    Масштаб    |   Значення   |
|           |           | коефіцієнта, альфа |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| Топографічні карти |   1:1 000 000,  |    0,01    |
|           |   1:500 000,   |          |
|           |   1:200 000,   |          |
|           |   1:100 000   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| Топографічні карти, | 1:10 000, 1:25 000, |    0,02    |
|  ортофотоплани  |   1:50 000    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| Топографічні плани, |    1:5 000    |    0,02    |
|  ортофотоплани  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| Топографічні плани, |    1:2 000    |    0,05    |
|  ортофотоплани  |           |          |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до Методики розрахунку плати
                   за топографо-геодезичну
                   та картографічну інформацію
                   ( z1134-07 )
 
 
              КОЕФІЦІЄНТИ
       за встановлену періодичність створення
      (оновлення) топографічної карти або плану,
          виготовлення ортофотоплану
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Вид продукції  |  Термін, що минув з  |  Значення  |
|           |   часу створення   | коефіцієнта, n |
|           | (оновлення) карти або |        |
|           |  плану, виготовлення  |        |
|           |  ортофотоплану, роки  |        |
|---------------------+-------------------------+----------------|
|Топографічні карти, |понад 1 - до 3 включно  |    3    |
|ортофотоплани    |понад 3 - до 5 включно  |    5    |
|           |понад 5 - до 7 включно  |    7    |
|           |понад 7 - до 10 включно |    10    |
|           |понад 10         |    15    |
|---------------------+-------------------------+----------------|
|Топографічні плани, |понад 1 - до 3 включно  |    3    |
|ортофотоплани    |понад 3 - до 5 включно  |    5    |
|           |понад 5 - до 7 включно  |    7    |
|           |понад 7         |    10    |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 8
                   до Методики розрахунку плати
                   за топографо-геодезичну
                   та картографічну інформацію
                   ( z1134-07 )
 
 
              КОЕФІЦІЄНТИ
       питомої ваги окремого елемента змісту
            топографічної карти
 
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування елемента змісту  | Коефіцієнт питомої ваги, ню |
|       карти       |               |
|----------------------------------------------------------------|
|         Масштаб 1:10 000, 1:25 000          |
|----------------------------------------------------------------|
|Гідрографія           |       0,2       |
|---------------------------------+------------------------------|
|Рельєф, піски          |       0,4       |
|---------------------------------+------------------------------|
|Контур              |       0,4       |
|----------------------------------------------------------------|
|         Масштаб 1:50 000, 1:100 000          |
|----------------------------------------------------------------|
|Контур              |       0,3       |
|---------------------------------+------------------------------|
|Гідрографія           |       0,15      |
|---------------------------------+------------------------------|
|Рельєф, піски          |       0,3       |
|---------------------------------+------------------------------|
|Ліс (заливка, сітка)       |       0,05      |
|---------------------------------+------------------------------|
|Заливка водної поверхні     |       0,05      |
|---------------------------------+------------------------------|
|Сітка кварталів населених пунктів|       0,05      |
|---------------------------------+------------------------------|
|Сітка кордонів          |       0,05      |
|---------------------------------+------------------------------|
|Заливка автодоріг з покриттям  |       0,05      |
|----------------------------------------------------------------|
|           Масштаб 1:200 000             |
|----------------------------------------------------------------|
|Контур з сіткою кварталів міст та|       0,3       |
|селищ міського типу       |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Гідрографія           |       0,2       |
|---------------------------------+------------------------------|
|Рельєф, піски          |       0,3       |
|---------------------------------+------------------------------|
|Характеристики характерних    |       0,1       |
|об'єктів та сітка кордонів    |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Ліс (заливка, сітка)       |       0,05      |
|---------------------------------+------------------------------|
|Заливка водної поверхні     |       0,05      |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 9
                   до Методики розрахунку плати
                   за топографо-геодезичну
                   та картографічну інформацію
                   ( z1134-07 )
 
 
              КОЕФІЦІЄНТИ
     за встановлену періодичність аерофотознімання
 
 
------------------------------------------------------------------
|Вид продукції | Термін, що минув з часу | Значення коефіцієнта, |
|       |    виконання    |      n      |
|       | аерофотознімання, років |            |
|--------------+-------------------------+-----------------------|
|Аерознімки  |до 5 включно       |      3      |
|       |від 5 до 10 включно   |     10      |
|       |понад 10         |     15      |
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner