Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 245 від 22.10.2001

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 07.11.2000 N 240


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             21.07.2008 N 248
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 серпня 2008 р.
                   за N 742/15433
 
 
          Про затвердження Інструкції
     щодо заповнення форми державного статистичного
   спостереження N 4-житлофонд "Звіт про квартирну чергу
       та надання житлових приміщень"(річна)
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику"  (  2614-12 ), з метою подальшого вдосконалення
державних статистичних спостережень зі статистики житлових умов та
отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 4-житлофонд "Звіт про квартирну
чергу та надання житлових приміщень" (річна) (далі-Інструкція), що
додається, та ввести в дію зі звіту за 2008 рік.
 
   2. Органам  місцевого  самоврядування  (квартвідділам) та
підприємствам усіх видів економічної діяльності, які здійснюють
квартирний та кооперативний облік, при заповненні форми державного
статистичного спостереження N 4-житлофонд "Звіт про квартирну
чергу та надання житлових приміщень" (річна) ( va237202-07 )
використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.
 
   3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) визначити
необхідний  тираж  і  передати  адміністративно-господарському
департаменту  Інструкцію,  затверджену  цим  наказом,  для
виготовлення.
 
   4. Департаменту  фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кононенкова А.А.) забезпечити фінансування
послуг щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим
наказом.
 
   5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою
Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управління статистики в місті Севастополі.
 
   6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від
07.09.2007 N 340 ( z1120-07 ) "Про затвердження Інструкції щодо
заповнення  форми  державного  статистичного  спостереження
N 4-житлофонд (річна)  "Звіт  про квартирну чергу та надання
житлових приміщень", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
27.09.2007 за N 1120/14387, з 01.01.2008.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату
                   21.07.2008 N 248
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 серпня 2008 р.
                   за N 742/15433
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
         щодо заповнення форми державного
      статистичного спостереження N 4-житлофонд
        "Звіт про квартирну чергу та надання
          житлових приміщень" (річна)
             ( va237202-07 )
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Звітним періодом для форми державного статистичного
спостереження N 4-житлофонд "Звіт про квартирну чергу та надання
житлових приміщень" ( va237202-07 ) (далі - форма N 4-житлофонд) є
12 місяців: з 1 січня до 31 грудня звітного року.
   Форма N 4-житлофонд ( va237202-07 ) подається 1 раз на рік -
10 січня наступного за звітним року.
 
   1.2. При заповненні форми N 4-житлофонд ( va237202-07 )
необхідно  керуватися  Житловим  кодексом  Української  РСР
( 5464-10 ), Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту" ( 3551-12 ), Законом України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ),
Законом України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), Законом
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), Законом України
"Про житловий фонд соціального призначення" ( 3334-15 ), Правилами
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 11 грудня 1984 року N
470 ( 470-84-п ) (зі змінами) (далі - Правила), іншими законами та
нормативно-правовими актами.
 
   1.3. Державне   статистичне  спостереження  за  формою
N 4-житлофонд ( va237202-07 ), яке містить відомості про квартирну
чергу та надання житлових приміщень, складають органи місцевого
самоврядування  (квартвідділи)  та  підприємства  всіх  видів
економічної діяльності, які здійснюють квартирний та кооперативний
облік.*
 
_______________
   *З метою  уникнення  подвійного  обліку  заповнюють лише
підприємства, які не надають інформацію про квартирну чергу в
органи місцевого самоврядування.
 
   Підприємства, що  ведуть  тільки контрольні списки своїх
працівників, відповідно до пункту 41 Правил ( 470-84-п ) за формою
N 4-житлофонд ( va237202-07 ) не звітують.
   Органи місцевого   самоврядування   (квартвідділи)   та
підприємства всіх видів економічної діяльності, які здійснюють
квартирний та кооперативний облік, складають окремі звіти:
   про кількість сімей, які стоять на черзі на одержання житла з
державного фонду;
   про кількість сімей, які стоять на черзі на будівництво
кооперативних квартир згідно із затвердженою чергою, а не за
попередніми списками або прийнятими заявами;
   про кількість сімей, які перебувають на черзі на одержання
житла соціального призначення із житлового фонду соціального
призначення (житло  всіх  форм  власності,  крім  соціальних
гуртожитків, що безоплатно надається громадянам України, які
потребують соціального захисту, на підставі договору найму на
певний строк).
 
        II. Заповнення форми ( va237202-07 )
 
   2.1. Усі показники форми N 4-житлофонд ( va237202-07 )
необхідно заповнювати за даними первинної облікової документації:
книги обліку громадян, які стоять на черзі на одержання житлових
приміщень, списку громадян, які користуються правом позачергового
одержання житлових приміщень, корінців ордерів, які видані на
одержання житлової площі згідно з рішенням органів місцевого
самоврядування та районних державних адміністрацій.
 
   2.2. Розділ I. Кількість сімей та одиноких осіб, які стоять
на черзі
   У цьому розділі наводяться дані, що характеризують кількість
сімей, які стоять на черзі на отримання житла, за різними
ознаками.
   У рядку 01 указується кількість сімей, які стоять на черзі
для одержання житла (усього).
   Одиноких осіб, які взяті в списках на облік, указують у звіті
як сім'ю (1 особа - одна сім'я).
   У рядку 02 вказується загальна кількість громадян, які стоять
на черзі та користуються правом першочергового одержання житла.
   У рядку 03 вказується кількість громадян - учасників бойових
дій  та учасників війни, які мають статус ветеранів війни,
визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту" ( 3551-12 ).
   У рядку 04 вказується кількість громадян - учасників бойових
дій на території інших країн, статус яких визначено Законом
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ).
   У рядку 05 указується кількість сімей військовослужбовців,
звільнених у запас чи відставку за віком, станом здоров'я або
скороченням штатів,  які  мають  пільги  на  основі  чинних
нормативно-правових актів.
   У рядку 06 указується кількість багатодітних сімей, які мають
трьох і більше дітей. Слід урахувати, що ці сім'ї не втрачають
права першочергового одержання житла в разі, якщо після взяття
сім'ї на квартирний облік діти досягнуть повноліття. Матері, яким
присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", користуються
правом на першочергове одержання житла незалежно від віку і місця
проживання дітей.
   У рядку  07  указується кількість одиноких матерів, які
користуються правом на першочергове одержання житла. Це матері,
які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві
про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній
запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в
установленому  порядку  державним  органом  реєстрації  актів
цивільного  стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача)
дитини.
   У рядку 08 указується кількість громадян, які проживають в
аварійному, ветхому житлі або в квартирі, що не відповідає
санітарним  та  будівельним  нормам,  незалежно  від терміну
проживання.
   У рядку 09 указується кількість громадян, які хворіють на
тяжкі форми хронічних захворювань, перелік таких захворювань
затверджується  центральним органом виконавчої влади у сфері
охорони здоров'я.
   У рядку 10 указується кількість громадян інших категорій,
яким надано право першочергового одержання житлових приміщень
згідно з чинним законодавством.
   У рядку 11 указується кількість громадян, які користуються
правом позачергового одержання житла.
   У рядку 12 указується кількість інвалідів війни, статус яких
визначено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ).
   У рядку  13  указується  кількість  сімей  загиблих
військовослужбовців,  до  яких  належать  дружина  (чоловік)
загиблого(ї), які не були в повторному шлюбі, та дорослі діти, які
взагалі не були одружені, а також прирівняні до них.
   У рядку 14 указується кількість сімей, які мають у своєму
складі осіб, віднесених до категорій I та II  постраждалих
унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС згідно із Законом України
"Про статус і соціальний захист громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
   У рядку 15 указується кількість громадян інших категорій,
яким надано право позачергового одержання житлових приміщень
згідно з чинним законодавством.
   У рядку 16 указується кількість громадян, які взяті на
квартирний облік у загальній черзі.
   У рядку 17 із загальної кількості всіх сімей, які взяті на
квартирний облік, указується кількість сімей, що мешкають у
комунальних квартирах.
   Комунальними вважаються квартири, у яких мешкають двоє чи
більше квартиронаймачів.
   У рядку 18 із загальної кількості всіх сімей, які перебувають
на квартирному обліку, указується кількість сімей робітників та
службовців, що проживають у гуртожитках підприємств, організацій,
установ.
   Особи, які мешкають у  гуртожитках  навчальних  закладів
тимчасово, під час навчання на квартоблік не беруться і в
зазначеному рядку не відображаються.
   У рядку 19 із загальної кількості всіх сімей, які перебувають
на квартирному обліку, указується кількість молодих сімей.
   Молодою сім'єю вважається подружжя, у якому вік чоловіка та
дружини не перевищує 35 років, або неповна сім'я, у якій мати
(батько) віком до 35 років.
 
   2.3. Розділ II. Надання житла протягом року
   У розділі II наводяться дані про кількість сімей, які у
звітному році одержали житло та поліпшили житлові умови.
   Категорії сімей відповідають категоріям, перерахованим  у
розділі I.
   У графі 1 указується загальна кількість сімей, які поліпшили
свої  житлові умови незалежно від того, перебували вони на
квартобліку чи ні, а в графі 2 - з них у новобудовах.
   У графах 3-7 указується розподіл сімей, які одержали житло та
поліпшили житлові умови за часом перебування на обліку.
   У графі 8 указується кількість сімей, які одержали житлові
приміщення в порядку тимчасового поліпшення житлових умов. На
бажання сімей їм може тимчасово, без зняття з квартирного обліку,
надаватися житло.
   У рядку  39  указується  кількість сімей-черговиків, які
поліпшили свої житлові умови шляхом купівлі житла за кошти
підприємства (повністю або частково).
 
 Заступник директора департаменту
 статистики послуг                  І.М.Самченко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner