Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 466 від 16.10.2001

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            21.07.2008 N 796
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 серпня 2008 р.
                   за N 747/15438
 
 
            Про внесення змін
       до деяких наказів Держмитслужби України
 
 
   Відповідно до статей 89, 91, 93 та 187 Митного кодексу
України ( 92-15 ), пункту 8 статті 2 Указу Президента України від
24.10.2003 N 1209 ( 1209/2003 ) "Про заходи щодо підвищення
ефективної діяльності митної служби України", Законів України "Про
електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ),
"Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ) і з метою прискорення
та спрощення здійснення митних процедур шляхом  упровадження
електронного декларування товарів Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  до  наказу Держмитслужби України від 26.09.2007
N 800 ( z1166-07 ) "Про затвердження Порядку здійснення митного
контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням
вантажної  митної  декларації  в  електронному  вигляді",
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 11.10.2007 за
N 1166/14433 (далі - наказ), такі зміни:
 
   1.1. Заголовок наказу ( z1166-07 ) викласти в такій редакції:
  "Про митний контроль та митне оформлення  товарів,  які
декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів
контролю за переміщенням товарів у електронному вигляді".
 
   1.2. Пункт 1 наказу ( z1166-07 ) викласти в такій редакції:
   "1. Затвердити Порядок здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної
декларації та документів контролю за переміщенням товарів в
електронному вигляді, що додається".
 
   1.3. Пункт 2 наказу ( z1166-07 ) викласти в такій редакції:
 
   "2. Установити, що запровадження цього Порядку здійснюється
поетапно.
 
   2.1. На  першому  етапі з метою напрацювання позитивних
результатів цей Порядок застосовуватиметься в частині подання та
оформлення  документів  контролю  за  переміщенням  товарів
(попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в
електронному вигляді. Перший етап запроваджується з 01.09.2008.
 
   2.2. На другому етапі з урахуванням готовності митних органів
цей Порядок запроваджується в повному обсязі для визначеного
Держмитслужбою України переліку митних режимів, видів транспорту,
товарів і кола митних органів. Другий етап запроваджується окремим
наказом Держмитслужби України".
 
   1.4. Пункт 3 наказу ( z1166-07 ) виключити. У зв'язку з цим
пункти 4-7 уважати відповідно пунктами 3-6.
 
   1.5. Пункт 5 виключити. У зв'язку з цим пункт 6 вважати
пунктом 5.
 
   1.6. У пункті 5 наказу ( z1166-07 ):
   1.6.1. Підпункт 5.1 викласти в такій редакції:
   "5.1. Наказом митного органу визначити підрозділи, посадові
особи яких проводитимуть митний контроль і митне оформлення
товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації
та документів контролю за переміщенням товарів в електронному
вигляді, і нестимуть відповідальність за виконання покладених на
них функцій".
 
   1.6.2. Підпункт 5.3 виключити.
 
   1.7. Доповнити наказ ( z1166-07 ) пунктом 6 такого змісту:
   "6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.".
 
   2. Унести до Порядку здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної
декларації  в  електронному  вигляді,  затвердженого  наказом
Держмитслужби  України  від 26.09.2007 N 800 ( z1166-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 за
N 1166/14433, такі зміни:
 
   2.1. Заголовок цього Порядку ( z1166-07 ) викласти в такій
редакції:
   "Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації
та документів контролю за переміщенням товарів (попереднього
повідомлення та попередньої митної декларації) в електронному
вигляді".
 
   2.2. У розділ I:
   2.2.1. У пункті 1 слово та цифри "статті 187" замінити
словами та цифрами "статей 89, 91, 93 та 187".
 
   2.2.2. Пункт 2 після слів "вантажної митної декларації"
доповнити словами "й документів контролю за переміщенням товарів".
 
   2.2.3. У пункті 3:
   абзац шостий після слів "ЕВМД" доповнити словами "ЕПП та
ЕПД";
   доповнити пункт абзацами сьомим та восьмим такого змісту:
   "ЕПП - попереднє повідомлення, що подається  декларантом
митному органу тільки в електронному вигляді та підписане ЕЦП
декларанта;
   ЕПД - попередня митна декларація, яка подається декларантом
митному органу тільки в електронному вигляді та підписана ЕЦП
декларанта".
   У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно
абзацами дев'ятим та десятим.
   2.2.4. У пункті 4 слова "та які уклали з митним органом
договір  про  застосування  вантажної  митної  декларації  в
електронному вигляді" виключити.
 
   2.2.5. Пункти 6 та 8 після слів "ЕВМД" доповнити словами
"ЕПП, ЕПД".
 
   2.2.6. Доповнити пунктом 9 такого змісту:
   "9. ЕПП та ЕПД є документами контролю за переміщенням товарів
і використовуються у випадках, визначених законодавством з питань
митної справи, при ввезенні товарів на митну територію України".
 
   2.3. Доповнити Порядок ( z1166-07 ) після розділу IV розділом
V такого змісту:
    "V. Порядок подання й оформлення документів контролю
     за переміщенням товарів в електронному вигляді
 
   1. Порядок подання й оформлення ЕПП:
 
   1.1. Декларант заповнює ЕПП відповідно до порядку заповнення
та використання попереднього повідомлення митного органу про намір
увезти  товари  на митну територію України, що визначається
Держмитслужбою України, а також формує авторизоване повідомлення,
засвідчене ЕЦП, і передає його митному органу електронною поштою у
складі авторизованого повідомлення, засвідченого ЕЦП, з робочого
місця декларанта до ПІК.
 
   1.2. ПІК  в  автоматичному  режимі здійснює обробку ЕПП
відповідно до розділу III Порядку.
 
   1.3. У разі позитивних результатів перевірки ПІК:
   реєструє ЕПП з присвоєнням йому реєстраційного номера, чим
підтверджує поставлення ЕПП на контроль в Єдиній автоматизованій
інформаційній системі Держмитслужби України;
   формує та направляє декларантові протокол, який  містить
реєстраційний номер ЕПП з діапазону номерів, зарезервованих митним
органом.
 
   1.4. У разі негативних результатів перевірки ПІК формує та
направляє декларантові протокол, який містить перелік помилок в
ЕПП.
 
   2. Порядок подання й оформлення ЕПД:
 
   2.1. Декларант заповнює ЕПД відповідно до порядку заповнення
попередньої  вантажної  митної  декларації,  що  визначається
Держмитслужбою України.
   Подання й оформлення ЕПД здійснюється в порядку, визначеному
розділами II-IV Порядку.
 
   2.2. Оформлена ПМО ЕПД з присвоєним їй реєстраційним номером
(з діапазону номерів, зарезервованих митним органом) ставиться на
контроль  в  Єдиній  автоматизованій  інформаційній  системі
Держмитслужби України.
 
   3. Реєстраційний  номер  ЕПП  і ЕПД використовується як
ідентифікаційний номер документа контролю за переміщенням товарів
при здійсненні такого контролю митницею відправлення".
   У зв'язку з цим розділ V вважати відповідно розділом VI.
 
   3. Пункт 1 розділу I Порядку визначення підприємств, до
товарів  яких  може  застосовуватися  процедура  електронного
декларування, затвердженого наказом Держмитслужби України від
08.08.2007 N 669 ( z0967-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.08.2007 за N 967/14234, викласти в такій
редакції:
   "1. Цей Порядок розроблено на виконання абзацу третього
пункту 10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  09.06.97 N 574
( 574-97-п ), пункту 8 статті 2 Указу Президента України від
24.10.2003 N 1209 ( 1209/2003 ) "Про заходи щодо  підвищення
ефективності діяльності  митної  служби  України" та з метою
визначення підприємств, до товарів яких може  застосовуватися
процедура електронного декларування".
 
   4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 12.12.2005 N 1220 ( z1505-05 ) "Про затвердження
Інструкції із заповнення та використання попереднього повідомлення
в електронному вигляді", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 15.12.2005 за N 1505/11785 (зі змінами).
 
   5. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом
30 днів після офіційного опублікування цього наказу доопрацювати
програмне забезпечення з урахуванням вимог Порядку здійснення
митного контролю та митного оформлення товарів, які декларуються з
поданням вантажної митної декларації та документів контролю за
переміщенням товарів (попереднього повідомлення та попередньої
митної декларації) в електронному вигляді ( z1166-07 ).
 
   6. Департаменту   декларування   та   митних  режимів
(Науменко В.П.)  і  Юридичному  департаменту  (Бабюк В.Л.)
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після офіційного опублікування.
 
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.
 
 Голова Служби                  В.І.Хорошковський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр фінансів України               В.М.Пинзеник
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 Заступник Міністра юстиції 
 України                      В.В.Лутковська<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner