Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 301 від 10.08.2001

Про внесення змін та доповнень до наказу Мінекоресурсів України від 08.11.2000 N 189 "Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2001 р.", зареєстрованого у Мін'юсті України 21.11.2000 за N 843/5064


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            18.07.2008 N 460
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 серпня 2008 р.
                   за N 718/15409
 
 
          Про затвердження Положення
         про реструктуризацію підприємств
 
 
   Відповідно до Закону України "Про  управління  об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), Положення про Міністерство
промислової політики України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02.11.2006 N 1538 ( 1538-2006-п ), з метою
підвищення  ефективності  управління  державним   сектором
промисловості  та  вдосконалення  процесу  реструктуризації і
досудової санації підприємств, які належать до сфери управління
Міністерства промислової політики України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення про реструктуризацію підприємств
(додається).
 
   2. Керівникам підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства промислової політики України, неухильно дотримуватись
затвердженого Положення при його практичному застосуванні.
 
   3. Начальнику Управління реформування власності Троян О.І.
забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього
Положення в Міністерстві юстиції України.
 
   4. Скасувати наказ Міністерства промислової політики України
від 27 червня 2007 року N 353 ( v0353581-07 ) "Про затвердження
Типового плану Реструктуризації та досудової санації підприємств
та положення про порядок реструктуризації підприємств".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Немілостівого В.О.
 
 В.о. Міністра                  В.О.Немілостівий
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               К.Ващенко
 
 Заступник Голови СБ України               О.В.Скляр
 
 Голова Фонду державного
 майна України               В.П.Семенюк-Самсоненко
 
 Перший заступник Міністра 
 юстиції України                  Євген Корнійчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   промислової політики України
                   18.07.2008 N 460
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 серпня 2008 р.
                   за N 718/15409
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про реструктуризацію підприємств
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це  Положення  розроблено  відповідно  до  вимог
Господарського кодексу України ( 436-15 ) та Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) (далі -
Закон).
   Це положення встановлює порядок проведення реструктуризації
державних підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової
політики України (далі - державне підприємство), та господарських
організацій, у статутних фондах яких корпоративні права держави
перевищують 50 відсотків (далі - господарські організації) і
функції  з  управління  корпоративними правами яких належать
Міністерству промислової політики України.
   Рішення про  реструктуризацію  державного  підприємства
затверджується наказом Мінпромполітики.
   Відповідно до  цього  Положення  реструктуризація  -  це
здійснення     комплексу     організаційно-господарських,
фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на
зростання обсягів випуску конкурентоспроможної  продукції  та
підвищення ефективності виробництва.
   Реструктуризація здійснюється   з   дотриманням   вимог
нормативно-правових актів, які є чинними на момент її проведення,
а також з урахуванням Методичних вказівок  щодо  проведення
реструктуризації  державних  підприємств, затверджених наказом
Міністерства економіки України від 23.01.98 N 9 ( z0187-98 ),
зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції  України  23.03.98 за
N 187/2627.
   Порядок реструктуризації  державного  підприємства  або
господарської організації передбачає:
   прийняття рішення про реструктуризацію;
   створення комісії з реструктуризації, її завдання, функції та
повноваження;
   розроблення та впровадження плану реструктуризації;
   контроль за проведенням реструктуризації.
 
   1.2. Процес реструктуризації починається з моменту прийняття
Мінпромполітики рішення  про  реструктуризацію  і  вважається
завершеним на підставі наказу Мінпромполітики.
 
   1.3. У  зв'язку  з проведенням робіт з реструктуризації
Мінпромполітики може прийняти рішення про продовження строків
розробки плану реструктуризації.
 
   1.4. Відповідно до вимог пункту 21 статті 5 Закону ( 185-16 )
рішення про проведення реструктуризації державного підприємства
приймається  Кабінетом  Міністрів  України, якщо підприємство
перебуває у переліку підприємств, що не підлягають приватизації.
 
   1.5. При проведенні реструктуризації державних підприємств, у
разі,  якщо  заходи  реструктуризації передбачають відчуження
державного майна, рішення про надання згоди  на  відчуження
нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден
внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту
приймається суб'єктами управління лише за погодженням з Фондом
державного майна України відповідно до Порядку відчуження об'єктів
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.06.2007 N 803 ( 803-2007-п ).
 
   2. Прийняття рішення про реструктуризацію підприємства
 
   2.1. Ініціаторами прийняття рішення про  реструктуризацію
можуть бути:
   2.1.1 для державних підприємств - керівництво підприємства
або Мінпромполітики;
   2.1.2 для господарських організацій - правління господарської
організації за погодженням з наглядовою (спостережною) радою; або
уповноважені особи (за наявністю).
 
   2.2. Для розгляду питання про прийняття  Мінпромполітики
рішення  про  реструктуризацію  державних  підприємств  або
господарських  організацій  ініціатор  (галузевий  структурний
підрозділ  Мінпромполітики)  подає до Управління реформування
власності Мінпромполітики відповідне звернення.
   До звернення додаються:
   аналіз організаційної структури;
   аналіз ринків  збуту  товарів  (робіт  і  послуг),  які
випускаються (виконуються, надаються);
   інформація про фінансовий стан (з обов'язковим зазначенням
причин незадовільного фінансово-майнового стану);
   пропозиції щодо змісту заходів з реструктуризації;
   техніко-економічне обґрунтування  доцільності  проведення
реструктуризації.
 
   2.3. Під час розгляду поданих до Мінпромполітики матеріалів
для  підготовки  рішення  про  реструктуризацію  державного
підприємства або господарської організації Управління реформування
власності та Департамент фінансово - економічного забезпечення
промисловості Мінпромполітики проводять:
   аналіз фінансового стану;
   підготовку висновків   про   доцільність   проведення
реструктуризації;
   підготовку та  подання  керівництву  Мінпромполітики  на
затвердження проекту наказу щодо рішення про реструктуризацію.
 
   2.4. Строк підготовки висновків про доцільність проведення
реструктуризації не повинен перевищувати одного місяця з моменту
надходження  до  структурного  підрозділу  Мінпромполітики
відповідного звернення.
   На підставі  висновків  про  доцільність   проведення
реструктуризації готується проект наказу щодо прийняття рішення
про реструктуризацію.
   Якщо проведення  реструктуризації визнано недоцільним, то
Мінпромполітики письмово інформує про це її ініціаторів.
 
       3. Створення комісії з реструктуризації,
        її завдання, функції та повноваження
 
   3.1. З метою забезпечення розроблення умов реструктуризації,
вирішення  питань,  пов'язаних  з  проведенням  роботи  щодо
реструктуризації, та здійснення контролю за реструктуризацією
створюється комісія з реструктуризації (далі - Комісія).
 
   3.2. Комісія утворюється відповідно до наказу Мінпромполітики
протягом  п'ятнадцяти  днів  від  дня прийняття рішення про
реструктуризацію.
 
   3.3. До складу Комісії разом з представниками Мінпромполітики
за згодою можуть бути включені інші представники:
   державного підприємства  або  правління   господарської
організації;
   наглядової (спостережної) ради господарської організації;
   органу, що  представляє  інтереси  трудового  колективу
(профспілкового комітету чи ради трудового колективу);
   місцевих органів виконавчої влади та/або органів місцевого
самоврядування для вирішення  питань  щодо  землекористування
господарської організації, що підлягає реструктуризації.
   Мінпромполітики організовує формування складу Комісії, для
чого письмово інформує зазначені органи про прийняття рішення про
реструктуризацію та подає запити до них щодо кандидатур членів
Комісії.
 
   3.4. На засідання Комісії можуть бути запрошені представники
потенційних інвесторів, кредиторів.
 
   3.5. Формування складу Комісії здійснюється на  підставі
поданих пропозицій щодо кандидатур членів Комісії.
   Наказом Мінпромполітики про утворення Комісії затверджується
її персональний склад: голова, заступник голови та члени Комісії,
у тому числі її секретар, а також установлюється строк розробки та
подання до  Мінпромполітики  проекту  плану  реструктуризації
(далі - План). Цей строк не повинен перевищувати трьох місяців з
дня затвердження складу Комісії. Головою та заступником голови
Комісії призначається представник Мінпромполітики.
 
   3.6. Основними завданнями Комісії є:
   визначення напрямків та змісту заходів з реструктуризації;
   організація розробки Плану;
   контроль за виконанням Плану.
 
   3.7. Відповідно  до  покладених на Комісію завдань вона
здійснює такі функції:
   розглядає пропозиції  галузевих  структурних  підрозділів
Мінпромполітики, органів управління державного підприємства або
господарської  організації, а також потенційних інвесторів і
кредиторів щодо заходів з реструктуризації, у тому числі щодо його
реорганізації, та схвалює їх;
   разом з керівництвом державного підприємства або правлінням
господарської організації організовує розробку Плану, розглядає
його на своєму засіданні та схвалює його;
   погоджує підготовлені керівництвом державного підприємства
або правлінням та наглядовою (спостережною) радою господарської
організації  пропозиції  щодо списання, продажу, консервації,
передачі в оренду, комунальну власність майна підприємства, а
також пропозиції щодо майна, на базі якого доцільно створити в
процесі реструктуризації нові юридичні особи;
   розглядає та погоджує бізнес-плани та установчі документи
юридичних осіб, створення яких передбачено Планом, на базі майна
підприємства, щодо якого прийнято рішення про реструктуризацію;
   здійснює контроль за впровадженням Плану.
 
   3.8. Основними принципами роботи Комісії є:
   дотримання вимог законодавства;
   колегіальність прийняття рішень;
   обґрунтованість прийняття рішень.
 
   3.9. Комісія має такі повноваження:
   отримувати документи,  статистичну  та  іншу  інформацію,
необхідні для здійснення покладених на неї функцій;
   подавати до Мінпромполітики пропозиції щодо залучення до
робіт, пов'язаних з реструктуризацією, експертів, відібраних на
конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства;
   схвалювати або відхиляти подані на її розгляд матеріали і
пропонувати зміни до них;
   готувати та  подавати  до Мінпромполітики пропозиції про
продовження строку розробки Плану;
   готувати та  подавати  до Мінпромполітики пропозиції про
зупинення реструктуризації;
   подавати до Мінпромполітики пропозиції стосовно забезпечення
проведення реструктуризації.
 
   3.10. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в
міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Дата проведення
засідання визначається головою Комісії.
   Члени Комісії  зобов'язані  виконувати  прийняті Комісією
рішення.
   Голова Комісії  забезпечує  подання  до  Мінпромполітики
протоколів усіх засідань Комісії протягом п'яти днів від дати
проведення засідання.
 
   3.11. Рішення  Комісії  приймаються  на  засіданнях  за
результатами голосування простою більшістю голосів.
   У разі рівної кількості голосів при голосуванні приймається
рішення, за яке проголосував голова Комісії.
   Рішення Комісії  є правомірними за умови присутності на
засіданні не менш як 2/3 її членів.
   Результати засідання Комісії оформляються протоколом, який
підписується всіма членами Комісії.
 
   3.12. Для забезпечення роботи  Комісії  її  голова  або
заступник,  -  у  разі відсутності голови - у межах своєї
компетенції:
   скликає засідання Комісії;
   організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії;
   організовує роботу Комісії;
 
    4. Розробка та впровадження плану реструктуризації
 
   4.1. Комісія разом з керівництвом державного підприємства або
правлінням господарської організації організовує та забезпечує
розробку і погодження із зацікавленими органами Плану в строк, що
не перевищує трьох місяців від дня її створення.
 
   4.2. У разі, якщо протягом установленого строку План не
подано на затвердження в установленому порядку, Мінпромполітики
видає наказ про скасування наказів, згідно з якими прийнято
рішення про реструктуризацію та створено Комісію.
 
   4.3. План  розробляється  відповідно до примірного плану
реструктуризації  та  досудової  санації,  що  затверджується
Мінпромполітики.
 
   4.4. У разі відчуження об'єктів державної власності при
реструктуризації проект Плану розробляється лише за наявності
експертної оцінки вартості об'єктів та експертної оцінки земельних
ділянок, на яких розташовано об'єкти, що відчужуються. Відчуження
об'єктів проводиться відповідно до чинного законодавства.
 
   4.5. Проект  Плану перед поданням до Мінпромполітики на
затвердження у місячний строк погоджується з заінтересованими
органами. План повинен бути розглянутий та погоджений наглядовою
(спостережною) радою та органом, що представляє інтереси трудового
колективу підприємства (профспілковим комітетом чи радою трудового
колективу). У разі відсутності пропозицій та зауважень до Плану
він вважається погодженим.
 
   4.6. Відповідно до вимог пункту 33 статті 6 Закону ( 185-16 )
проект Плану обов'язково погоджується з Фондом державного майна
України,  якщо  таким  Планом передбачається створення нових
суб'єктів господарювання.
   У разі створення нових суб'єктів господарювання проектом
Плану  обов'язково  передбачається  перехід  зобов'язань  до
новостворюваних суб'єктів пропорційно майну, яке переходить до
таких суб'єктів господарювання.
 
   4.7. Відповідно до вимог пункту 23 статті 5 Закону ( 185-16 )
умови  реструктуризації  підприємства в установленому порядку
погоджуються Кабінетом Міністрів України, якщо об'єкт державної
власності, щодо якого прийнято рішення про реструктуризацію,
перебуває в переліку підприємств, що мають стратегічне значення
для економіки та безпеки держави.
 
   4.8. План  реструктуризації  державного  підприємства  та
господарської організації, функції з управління 100 відсотками
акцій  якої  належать Мінпромполітики, затверджується наказом
Мінпромполітики.
   План реструктуризації господарської організації, акції якої
частково продано, затверджується вищим органом  господарської
організації.
   Якщо затвердження Плану належить до компетенції вищого органу
господарської  організації,  то  Мінпромполітики  ініціює  у
встановленому законодавством  порядку  скликання  позачергових
загальних зборів акціонерів господарської організації, до порядку
денного яких уноситься питання щодо затвердження Плану.
 
   4.9. З метою впровадження Плану протягом п'яти днів від дня
його  затвердження  керівник  державного підприємства (голова
правління господарської організації) видає наказ про організацію
проведення реструктуризації підприємства, у якому повинні бути
визначені строки виконання кожного заходу та особи, відповідальні
за їх виконання. Загальний строк упровадження Плану не повинен
перевищувати одного року від дати затвердження цього Плану.
   Зміни до Плану вносяться та затверджуються у такому самому
порядку, що й План.
 
   4.10. На підставі звіту голови  правління  господарської
організації, погодженого наглядовою (спостережною) радою, або
керівника державного підприємства про  виконання  заходів  з
реструктуризації, передбачених Планом, Мінпромполітики за поданням
Комісії приймає рішення про завершення процесу реструктуризації.
 
   4.11. Рішення про зупинення реструктуризації приймається за
поданням Комісії Мінпромполітики:
   у разі  закінчення  строку  виконання   заходів   з
реструктуризації, якщо до Мінпромполітики протягом семи днів до їх
закінчення від керівництва державного підприємства, правління або
наглядової  (спостережної)  ради господарської організації чи
Комісії не надійшли пропозиції щодо продовження строку виконання
заходів з реструктуризації;
   у разі прийняття рішення про санацію або ліквідацію в процесі
провадження справи про банкрутство.
 
   4.12. Звіт  про  виконання  заходів  з  реструктуризації
державного підприємства виноситься на розгляд Мінпромполітики, а
звіт  про виконання заходів з реструктуризації господарської
організації - на розгляд загальних зборів акціонерів.
 
   4.13. У разі порушення провадження у справі про банкрутство
підприємства,  яке  перебуває  в  процесі  реструктуризації,
Мінпромполітики протягом десяти  днів  з  моменту  отримання
відповідної ухвали господарського суду може прийняти рішення про
зупинення процесу реструктуризації підприємства до остаточного
вирішення справи про банкрутство.
 
      5. Контроль за проведенням реструктуризації
              підприємств
 
   5.1. Правління господарської організації (керівник державного
підприємства) не пізніше двадцяти п'яти днів після закінчення
кожного кварталу готує та подає до Мінпромполітики погоджену
Комісією інформацію про виконання заходів, передбачених Планом,
пояснювальну записку щодо невиконання заходів Плану.
 
 
   5.2. Мінпромполітики протягом п'яти днів від дня отримання
інформації  правління  господарської  організації  (керівника
державного підприємства) про виконання усіх заходів, передбачених
Планом,  видає  наказ  про  припинення  роботи  Комісії  та
реструктуризації.
 
          6. Фінансове забезпечення
 
   Фінансування заходів з реструктуризації може здійснюватися за
рахунок державного підприємства або господарської організації
та/або потенційних інвесторів.
 
 Начальник Управління
 реформування власності                  О.Троян
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner