Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 575 від 03.08.2001

Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            18.07.2008 N 3008
 
 
        Про затвердження Плану діяльності
        з підготовки проектів регуляторних
            актів на 2008 рік
 
 
   На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  План  діяльності  з  підготовки  проектів
регуляторних актів на 2008 рік, що додається.
 
   2. Керівникам структурних підрозділів,  урядових  органів
державного управління забезпечити виконання Плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік.
 
   3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівництва  (Колосова  Т.В.)  забезпечити оприлюднення Плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік на
веб-сайті Мінсім'ямолодьспорту.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                  Р.Г.Драпушко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінсім'ямолодьспорту
                   18.07.2008 N 3008
 
 
                ПЛАН
         діяльності з підготовки проектів
         регуляторних актів на 2008 рік
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Мета прийняття | Розроблення  | Термін | Очікуваний  | Виконавець |
|п/п| нормативно-  |  проектів  |виконання|  результат  |       |
|  | правових актів | нормативно-  |     |        |       |
|  |        | правових актів |     |        |       |
|  |        |  (законів  |     |        |       |
|  |        | України, актів |     |        |       |
|  |        |  Президента  |     |        |       |
|  |        |  України і  |     |        |       |
|  |        |  Кабінету  |     |        |       |
|  |        |  Міністрів  |     |        |       |
|  |        |України, рішень |     |        |       |
|  |        | Мінекономіки |     |        |       |
|  |        |   тощо)   |     |        |       |
|---+----------------+----------------+---------+---------------+--------------|
| 1.|Визначення   |Проект постанови|  IV  |Підвищення   |Управління  |
|  |чіткого переліку|Кабінету    | квартал |ефективності  |справами   |
|  |спортивних   |Міністрів    |2008 року|діяльності за |       |
|  |споруд закладів |України "Про  |     |призначенням  |       |
|  |фізичної    |затвердження  |     |закладів    |       |
|  |культури, баз  |переліку    |     |фізичної    |       |
|  |олімпійської та |закладів    |     |культури і   |       |
|  |паралімпійської |фізичної    |     |спорту,    |       |
|  |підготовки, що |культури,    |     |спортивних   |       |
|  |використовуються|спортивних   |     |споруд, баз  |       |
|  |за цільовим   |споруд, баз   |     |олімпійської та|       |
|  |призначенням  |олімпійської та |     |паралімпійської|       |
|  |        |паралімпійської |     |підготовки   |       |
|  |        |підготовки, що |     |        |       |
|  |        |використовуються|     |        |       |
|  |        |за цільовим   |     |        |       |
|  |        |призначенням та |     |        |       |
|  |        |звільняються від|     |        |       |
|  |        |оподаткування за|     |        |       |
|  |        |використання  |     |        |       |
|  |        |земельних    |     |        |       |
|  |        |ділянок"    |     |        |       |
|---+----------------+----------------+---------+---------------+--------------|
| 2.|Внесення змін до|Проект постанови|  IV  |Сприяння    |Управління  |
|  |постанови    |Кабінету    | квартал |успішному   |справами   |
|  |Кабінету    |Міністрів    |2008 року|виступу    |       |
|  |Міністрів    |України "Про  |     |українських  |       |
|  |України від   |внесення змін до|     |спортсменів у |       |
|  |18 січня    |переліку    |     |міжнародних  |       |
|  |2006 року N 30 |закладів    |     |змаганнях   |       |
|  |( 30-2006-п )  |фізичної    |     |різного рівня, |       |
|  |"Про      |культури і   |     |зокрема,    |       |
|  |затвердження  |спорту, яким  |     |наступних   |       |
|  |Порядку надання |надається статус|     |Олімпійських та|       |
|  |закладу фізичної|бази      |     |Паралімпійських|       |
|  |культури і   |олімпійської та |     |іграх.     |       |
|  |спорту статусу |паралімпійської |     |Прийняття акта |       |
|  |бази      |підготовки"   |     |закладає    |       |
|  |олімпійської та |        |     |підґрунтя для |       |
|  |паралімпійської |        |     |перспектив   |       |
|  |підготовки і  |        |     |подальшого   |       |
|  |переліку    |        |     |розвитку спорту|       |
|  |закладів, яким |        |     |вищих     |       |
|  |надано такий  |        |     |досягнень,   |       |
|  |статус" стосовно|        |     |підготовки   |       |
|  |нових закладів |        |     |спортивного  |       |
|  |фізичної    |        |     |резерву та   |       |
|  |культури і   |        |     |спортсменів  |       |
|  |спорту.     |        |     |високого класу,|       |
|  |        |        |     |залученню   |       |
|  |        |        |     |молоді до   |       |
|  |        |        |     |занять фізичною|       |
|  |        |        |     |культурою і  |       |
|  |        |        |     |спортом.    |       |
|---+----------------+----------------+---------+---------------+--------------|
| 3.|Збереження та  |Проект постанови| Липень |Створення   |Департамент  |
|  |подальший    |Кабінету    |2008 року|правової бази |олімпійського |
|  |розвиток мережі |Міністрів    |     |для ефективного|спорту    |
|  |дитячо-юнацьких |України "Про  |     |використання  |       |
|  |спортивних шкіл |затвердження  |     |можливостей  |       |
|  |усіх типів та  |Положення про  |     |фізичної    |       |
|  |забезпечення  |дитячо-юнацьку |     |культури і   |       |
|  |необхідних умов |спортивну школу"|     |спорту у    |       |
|  |для їх     |        |     |всебічному   |       |
|  |ефективного   |        |     |фізичному та  |       |
|  |функціонування |        |     |духовному   |       |
|  |        |        |     |розвитку    |       |
|  |        |        |     |людини,    |       |
|  |        |        |     |залученню   |       |
|  |        |        |     |більшої    |       |
|  |        |        |     |кількості дітей|       |
|  |        |        |     |та підлітків до|       |
|  |        |        |     |занять фізичною|       |
|  |        |        |     |культурою і  |       |
|  |        |        |     |спортом,    |       |
|  |        |        |     |збереженню   |       |
|  |        |        |     |генофонду нації|       |
|---+----------------+----------------+---------+---------------+--------------|
| 4.|Удосконалення  |Проект постанови|  IV  |Прийняття   |Департамент  |
|  |порядку     |Кабінету    | квартал |зазначеного  |фізичного   |
|  |ліцензування  |міністрів    |2008 року|регуляторного |виховання та |
|  |фізкультурно-  |України "Про  |     |акта сприятиме |неолімпійських|
|  |оздоровчої та  |внесення змін до|     |спрощенню   |видів спорту |
|  |спортивної   |пункту 28    |     |процедури   |       |
|  |діяльності (в  |переліку    |     |отримання   |       |
|  |частині     |документів, які |     |ліцензії на  |       |
|  |зменшення    |додаються до  |     |провадження  |       |
|  |кількості    |заяви про видачу|     |фізкультурно- |       |
|  |документів, які |ліцензії для  |     |оздоровчої та |       |
|  |додаються до  |окремого виду  |     |спортивної   |       |
|  |заяви про видачу|господарської  |     |діяльності,  |       |
|  |ліцензії на   |діяльності"   |     |залученню   |       |
|  |фізкультурно-  |        |     |більш широкого |       |
|  |оздоровчу та  |        |     |кола суб'єктів |       |
|  |спортивну    |        |     |фізкультурно- |       |
|  |діяльність).  |        |     |оздоровчоі та |       |
|  |        |        |     |спортивної   |       |
|  |        |        |     |діяльності для |       |
|  |        |        |     |отримання   |       |
|  |        |        |     |ліцензії    |       |
|---+----------------+----------------+---------+---------------+--------------|
| 5.|Затвердження  |Проект постанови|III - IV |Розподіл    |Департамент  |
|  |критеріїв оцінки|Кабінету    | квартал |суб'єктів   |фізичного   |
|  |ступеня ризику |Міністрів    |2008 року|господарювання |виховання та |
|  |від провадження |України "Про  |     |за ступенем  |неолімпійських|
|  |господарської  |затвердження  |     |ризику їх   |видів спорту |
|  |діяльності у  |критеріїв    |     |господарської |       |
|  |сфері фізичної |розподілу    |     |діяльності для |       |
|  |культури і   |суб'єктів    |     |безпеки життя і|       |
|  |спорту та    |господарювання |     |здоров'я    |       |
|  |визначення   |за ступенями  |     |населення під |       |
|  |періодичності  |ризику їх    |     |час надання  |       |
|  |здійснення   |господарської  |     |фізкультурно- |       |
|  |заходів     |діяльності у  |     |оздоровчих та |       |
|  |державного   |сфері фізичної |     |спортивних   |       |
|  |нагляду     |культури і   |     |послуг надасть |       |
|  |        |спорту та    |     |можливість   |       |
|  |        |визначення   |     |визначити   |       |
|  |        |періодичності  |     |періодичність |       |
|  |        |здійснення   |     |проведення   |       |
|  |        |заходів     |     |планових    |       |
|  |        |державного   |     |перевірок   |       |
|  |        |нагляду     |     |        |       |
|  |        |(контролю)"   |     |        |       |
|---+----------------+----------------+---------+---------------+--------------|
| 6.|Захист прав та |Проект постанови| Липень |Реалізація   |Відділ    |
|  |інтересів дітей-|Кабінету    | 2008  |проекту акта  |оздоровлення |
|  |сиріт та дітей, |Міністрів    |     |сприятиме   |та дозвілля  |
|  |позбавлених   |України "Про  |     |захисту прав та|       |
|  |батьківського  |внесення змін до|     |інтересів   |       |
|  |піклування, та |постанови    |     |дітей-сиріт,  |       |
|  |посилення    |Кабінету    |     |дітей,     |       |
|  |контролю    |Міністрів    |     |позбавлених  |       |
|  |центральних і  |України від   |     |батьківського |       |
|  |місцевих органів|21 грудня 2005 |     |піклування, та |       |
|  |виконавчої влади|N 1251"     |     |посилення   |       |
|  |за організацією |        |     |контролю за їх |       |
|  |направлення груп|        |     |поверненням в |       |
|  |дітей на    |        |     |Україну    |       |
|  |відпочинок та  |        |     |        |       |
|  |оздоровлення за |        |     |        |       |
|  |кордон і    |        |     |        |       |
|  |повернення їх до|        |     |        |       |
|  |України.    |        |     |        |       |
|---+----------------+----------------+---------+---------------+--------------|
| 7.|Покращення   |Проект наказу  |  III  |Створення   |Департамент  |
|  |процедури    |Міністерства  | квартал |актуальної   |фізичного   |
|  |збирання та   |України у    |2008 року|інформаційної |виховання та |
|  |оброблення   |справах сім'ї, |     |бази у сфері  |неолімпійських|
|  |статистичної  |молоді та    |     |фізичної    |видів спорту |
|  |інформації,   |спорту "Про   |     |культури та  |       |
|  |поліпшення   |затвердження  |     |спорту.    |       |
|  |змістовності та |форми звітності |     |Отримання   |       |
|  |підвищення рівня|N 2-ФК (річна) |     |повної     |       |
|  |якості     |"Звіт з фізичної|     |інформації про |       |
|  |статистичних  |культури і   |     |фізкультурні  |       |
|  |даних.     |спорту" та   |     |кадри,     |       |
|  |Підвищення   |Інструкції щодо |     |спортивні   |       |
|  |рівня      |її заповнення" |     |споруди,    |       |
|  |доступності та |        |     |витрати на   |       |
|  |зрозумілості  |        |     |фізичну    |       |
|  |статистичних  |        |     |культуру та  |       |
|  |даних і     |        |     |спорт з усіх  |       |
|  |методології їх |        |     |джерел     |       |
|  |складання.   |        |     |фінансування, |       |
|  |        |        |     |кількість   |       |
|  |        |        |     |осіб, що    |       |
|  |        |        |     |залучено до  |       |
|  |        |        |     |занять фізичною|       |
|  |        |        |     |культурою та  |       |
|  |        |        |     |спортом, стан |       |
|  |        |        |     |розвитку    |       |
|  |        |        |     |клубної системи|       |
|  |        |        |     |в Україні   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
 
   ( Пункт 7 внесено у відповідності до наказу від 13.08.2008 р.
N 3324 "Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2008 рік" )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner