Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 116/53 від 11.06.2001

Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            16.07.2008 N 866
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 серпня 2008 р.
                   за N 755/15446
 
 
        Про затвердження Положення про центр
      спеціального навчання працівників суб'єктів
         перевезення небезпечних вантажів
 
 
   На виконання  пункту  4  Порядку проведення спеціального
навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007
N 1285 ( 1285-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про центр спеціального  навчання
працівників  суб'єктів  перевезення  небезпечних вантажів, що
додається.
 
   2. Департаменту безпеки у галузі (Гержод Ю.В.):
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Довести цей наказ до керівників державних департаментів
транспорту, Державної авіаційної адміністрації, Держфлотінспекції
України, Укрзалізниці, підприємств, установ і організацій, що
входять  до  сфери  управління  Мінтрансзв'язку,  та  інших
заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Шевченка В.В.
 
 Міністр                        Й.Вінський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра юстиції 
 України                      В.В.Лутковська
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   16.07.2008 N 866
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 серпня 2008 р.
                   за N 755/15446
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про центр спеціального навчання
        працівників суб'єктів перевезення
            небезпечних вантажів
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Це Положення встановлює вимоги до центрів спеціального
навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
(далі - Центр навчання). Такі працівники суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів (далі - працівники) займаються класифікацією,
пакуванням,  маркуванням  чи  нанесенням знаків небезпеки та
інформаційних табло  на  упаковки,  оформленням  транспортних
документів, відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних
вантажів, проведенням вантажних та інших операцій, пов'язаних з
перевезенням таких вантажів.
 
   2. Дія цього Положення не поширюється на Центри навчання, що
здійснюють спеціальне навчання працівників суб'єктів перевезення
радіоактивних матеріалів та працівників, що беруть участь у
перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
 
   3. Центр навчання може створюватися на базі  навчальних
закладів, учбових комбінатів, наукових організацій (підприємств,
установ) різних форм власності,  які  відповідають  вимогам,
зазначеним у цьому Положенні.
 
   4. Основним  завданням  Центру  навчання  є  проведення
спеціального навчання працівників, які виконують роботи, зазначені
в пункті 1 цього розділу, з надання їм знань відповідно до
обов'язків у сфері перевезення небезпечних вантажів.
 
   5. Центр навчання повинен мати свідоцтво про визначення
центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів, видане центральним органом виконавчої влади
в галузі транспорту, у якому визначаються: кваліфікаційний рівень
працівників, що навчатимуть в Центрі навчання, види робіт, які
виконуються працівниками, вид транспорту та класи небезпечних
вантажів.
 
   6. Функції Центру навчання:
   організація та проведення спеціального навчання працівників;
   розроблення на основі типових програм і тематичних планів
спеціального навчання навчальних планів та програм спеціального
навчання і забезпечення в повному обсязі та на належному рівні їх
виконання;
   здійснення підбору  викладачів  з  відповідним  рівнем
кваліфікації та підготовки;
   здійснення матеріально-технічного  та  науково-методичного
забезпечення навчального процесу;
   впровадження сучасних технологій навчання;
   облік навчальної роботи.
 
   7. У своїй діяльності Центр навчання керується законами
України, іншими  нормативно-правовими  актами,  що  регулюють
відносини  у сфері перевезення небезпечних вантажів, та цим
Положенням.
 
         II. Вимоги до Центрів навчання
 
   1. Вимоги до матеріально-технічної бази Центру навчання:
 
   1.1. Для забезпечення  проведення  спеціального  навчання
працівників у розпорядженні Центру навчання повинні бути навчальні
приміщення, лабораторії  (у  разі  потреби),  які  оснащені:
необхідними  засобами  навчання,  електронно-обчислювальною,
мультимедійною, офісною та копіювальною технікою, відповідними
прикладними програмами з навчання, макетами тощо. Комплектація
навчальних та інших приміщень повинна бути  достатньою  для
здійснення навчання у галузі, на яку отримано право здійснювати
навчання.
 
   1.2. Приміщення, що використовуються для проведення навчання,
повинні відповідати ДБН В.2.2-3-97 "Державні будівельні норми
України.  Будинки  і споруди. Будинки та споруди навчальних
закладів" ( vb117243-96 ) (далі - ДБН В.2.2-3-97). Мінімальна
площа навчальних приміщень, що використовується для проведення
навчання, визначається з розрахунку не менше 2,4 кв.м на одного
слухача.
 
   2. Вимоги до навчально-методичної бази Центру навчання:
 
   2.1. Центр  навчання  має  бути  забезпечений достатньою
кількістю нормативних документів з питань перевезення небезпечних
вантажів,  технічною,  технологічною  та  навчально-методичною
літературою, що відповідає галузі навчання, на яку отримано це
право.
 
   2.2. До складу навчально-методичної бази повинні входити:
   міжнародні та національні нормативні документи та стандарти з
питань перевезення небезпечних вантажів;
   нормативно-технічні документи з питань утримання технічних
засобів, типові технологічні процеси з перевезення, навантаження,
вивантаження, пакування, маркування небезпечних вантажів тощо;
   навчальні посібники;
   навчальні плани та програми курсів спеціального навчання;
   конспекти лекцій з кожного курсу спеціального навчання;
   матеріали для проведення занять.
 
   3. Вимоги до викладачів Центрів навчання:
 
   3.1. Прийняття на роботу викладачів здійснюється керівником
Центру навчання згідно з чинним законодавством.
 
   3.2. Викладачем Центру навчання може бути призначена особа,
яка має:
   вищу технічну освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр);
   досвід педагогічної роботи з питань, зазначених у тематичних
планах, або досвід роботи у сфері перевезення небезпечних вантажів
не менше п'яти років за напрямом навчання;
   документ, який підтверджує, що викладач пройшов спеціальну
підготовку, установлену для цієї категорії працівників.
 
       III. Планування роботи Центру навчання
          та облік навчальної роботи
 
   1. Планування та облік навчальної роботи проводяться з метою:
   планомірного ведення навчального процесу;
   забезпечення послідовності  теоретичного  й  практичного
навчання;
   обліку проведених занять;
   обліку відвідування занять;
   контролю за навчальним процесом.
 
   2. Основними навчально-методичними документами при плануванні
навчального процесу в Центрі навчання є:
   план-графік навчального процесу;
   розклад занять Центру навчання.
 
   3. Основними документами обліку навчальної роботи є:
   журнал обліку  занять  з  навчання працівників суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів;
   конспект лекцій викладача;
   журнал відвідування занять.
 
   4. Кількість працівників в  учбовій  групі  не  повинна
перевищувати 20 осіб.
 
   5. Навчальна година становить 45 хвилин. Кількість щоденних
навчальних годин не повинна перевищувати 8 навчальних годин.
 
   6. Центр здійснює планування своєї роботи за встановленими
планами  та  програмами спеціального навчання та веде облік
навчальної роботи.
 
 Директор департаменту безпеки
 у галузі                        Ю.В.Гержод<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner