Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 979 від 06.06.2001

Про приведення окремих нормативних актів у відповідність до вимог чинного законодавства


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            16.07.2008 N 868
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 серпня 2008 р.
                   за N 757/15448
 
 
       Про затвердження Положення про орган,
       уповноважений проводити перевірку знань
        працівників суб'єктів перевезення
            небезпечних вантажів
 
 
   На виконання пункту 4  Порядку  проведення  спеціального
навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007
N 1285 ( 1285-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про орган, уповноважений проводити
перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів, що додається.
 
   2. Департаменту безпеки у галузі (Гержод Ю.В.):
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Довести цей наказ до керівників державних департаментів
транспорту, Державної авіаційної адміністрації, Держфлотінспекції
України, Укрзалізниці, підприємств, установ і організацій, що
входять  до  сфери  управління  Мінтрансзв'язку,  та  інших
заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра Шевченка В.В.
 
 Міністр                        Й.Вінський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 Заступник Міністра внутрішніх 
 справ України                    О.І.Савченко
 
 Заступник Міністра юстиції 
 України                      В.В.Лутковська
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   16.07.2008 N 868
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 серпня 2008 р.
                   за N 757/15448
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про орган, уповноважений проводити перевірку
       знань працівників суб'єктів перевезення
            небезпечних вантажів
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Це Положення встановлює вимоги до органів, уповноважених
проводити  перевірку  знань працівників суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів (далі - Уповноважений орган). Такі працівники
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - працівники)
займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням
знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням
транспортних  документів,  відправленням,  перевезенням  або
прийманням небезпечних вантажів, проведенням вантажних та інших
операцій, пов'язаних з перевезенням таких вантажів.
 
   2. Дія цього Положення не поширюється на Уповноважені органи,
що здійснюють перевірку знань працівників суб'єктів перевезення
радіоактивних матеріалів та працівників, що беруть участь у
перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
 
   3. Уповноважений  орган  створюється  з метою проведення
перевірки знань працівників щодо умов перевезення небезпечних
вантажів, вимог актів законодавства та нормативних документів у
сфері перевезення небезпечних вантажів.
 
   4. Уповноваженим органом може бути інспекція (департамент,
управління) з питань безпеки руху, польотів, судноплавства або
організація (підприємство, установа), що перебуває  у  сфері
управління  центрального  органу  виконавчої  влади в галузі
транспорту і відповідає вимогам цього нормативно-правового акта.
 
   5. Уповноважений орган повинен мати свідоцтво про визначення
органу,  уповноваженого проводити перевірку знань працівників
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, видане центральним
органом  виконавчої  влади  в  галузі  транспорту,  у якому
визначаються:  кваліфікаційний  рівень  працівників,  у  яких
перевірятимуть знання, види робіт, які виконуються працівниками,
вид транспорту та класи небезпечних вантажів.
 
   6. Основними завданнями Уповноваженого органу є:
   організація та проведення перевірки знань у працівників;
   розроблення тестових завдань  (на  основі  типових)  для
перевірки знань за окремими видами робіт з небезпечними вантажами,
класом  небезпечного  вантажу  та  кваліфікаційними  рівнями
працівників;
   здійснення підбору фахівців з відповідним рівнем кваліфікації
та підготовки;
   здійснення матеріально-технічного  та  науково-методичного
забезпечення процесу перевірки знань;
   впровадження сучасних технологій перевірки знань;
   оформлення та видача сертифікатів за результатами перевірки
знань згідно з отриманою заявою;
   облік результатів перевірки знань кожного працівника;
   ведення реєстру виданих сертифікатів;
   організація підвищення кваліфікації та атестації фахівців, що
працюють в Уповноваженому органі;
   приймання та розгляд апеляцій з питань перевірки знань,
проведеної Уповноваженим органом.
 
   7. У своїй діяльності Уповноважений орган керується законами
України,  іншими  нормативно-правовими  актами,  що регулюють
відносини у сфері перевезення небезпечних вантажів, та  цим
Положенням.
 
        II. Вимоги до Уповноваженого органу
 
   1. Вимоги  до  матеріально-технічної  бази Уповноваженого
органу:
 
   1.1. Для  забезпечення  перевірки  знань  працівників  у
розпорядженні  Уповноваженого  органу повинні бути відповідні
приміщення,   які   оснащені   необхідним   обладнанням,
електронно-обчислювальною технікою тощо. Комплектація приміщень
для перевірки знань повинна бути достатньою для перевірки знань у
галузі, на яку отримано право здійснювати перевірку знань.
 
   1.2. Приміщення, що використовуються для проведення перевірки
знань, повинні відповідати ДБН В.2.2-3-97 "Державні будівельні
норми України. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних
закладів" ( vb117243-96 ) (далі - ДБН В.2.2-3-97). Мінімальна
площа приміщень, що використовуються для проведення перевірки
знань, визначається з розрахунку не менше 2,4 кв.м на одного
працівника.
 
   2. Вимоги до навчально-методичної бази Уповноваженого органу:
 
   2.1. Уповноважений орган повинен бути забезпечений достатньою
кількістю  нормативних  документів  з перевезення небезпечних
вантажів,  технічної,  технологічної  та  навчально-методичної
літератури, тестових завдань, що відповідають галузі перевірки
знань, на яку отримано це право.
 
   2.2. Навчально-методична база повинна мати:
   міжнародні й національні нормативні документи та стандарти з
питань перевезення небезпечних вантажів;
   нормативно-технічні документи з питань утримання технічних
засобів, типові технологічні процеси з перевезення, навантаження,
вивантаження, пакування, маркування небезпечних вантажів тощо;
   навчальні посібники;
   навчально-тематичні плани та програми курсів спеціального
навчання;
   матеріали щодо  проведення практичних занять спеціального
навчання;
   типові тестові завдання;
   тестові завдання, які розроблені на основі типових, для
перевірки знань за окремими видами робіт з небезпечними вантажами,
класом небезпечного вантажу та кваліфікаційним рівнем працівників
і відповідають галузі перевірки знань, на яку отримано це право.
 
   3. Вимоги до фахівців Уповноваженого органу:
 
   3.1. Приймання на роботу фахівців, що проводять перевірку
знань (далі - фахівець), здійснюється керівником Уповноваженого
органу за трудовими договорами або контрактами.
 
   3.2. Фахівцем в Уповноваженому органі може бути особа, яка
має:
   вищу технічну  освіту  в  галузі  транспорту  (бакалавр,
спеціаліст, магістр);
   досвід педагогічної роботи з питань, зазначених у планах
навчання, або досвід роботи у сфері перевезення небезпечних
вантажів не менше п'яти років за напрямом перевірки знань;
   документ, який підтверджує, що фахівець пройшов спеціальну
підготовку, установлену для цієї категорії працівників.
 
      III. Планування роботи Уповноваженого органу
           та облік перевірки знань
 
   1. Планування роботи та облік перевірки знань проводяться з
метою:
   планомірного ведення процесу перевірки знань;
   обліку проведених перевірок;
   контролю за процесом перевірки знань.
 
   2. Основними навчально-методичними документами при плануванні
перевірки знань в Уповноваженому органі є:
   план-графік перевірки знань;
   розклад проведення перевірки знань.
 
   3. Основними документами з обліку перевірки знань є:
   журнал реєстрації заяв працівників на перевірку знань;
   журнал обліку  перевірок  знань  працівників  суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів;
   протоколи перевірки знань працівників суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів;
   журнал обліку виданих документів щодо перевірки знань;
   журнал обліку бланків документів щодо перевірки знань;
   особиста справа працівника з перевірки знань.
 
   4. Кількість працівників групи, у яких одночасно можливо
здійснювати перевірку знань, не повинна перевищувати 20 осіб.
 
   5. Строк складання іспитів повинен бути не більше 3 годин.
 
   6. Уповноважений орган здійснює планування своєї роботи за
встановленими планами перевірки знань та здійснює встановлений
облік процесу перевірки знань.
 
        IV. Управління Уповноваженим органом
 
   1. Форма управління, структура і штати Уповноваженого органу
визначаються засновником відповідно до потреб його функціонування
і обсягу робіт, що виконуються.
 
   2. Уповноважений орган очолює керівник, який призначається на
посаду  засновником  підприємства  або  керівником органу, у
підпорядкуванні якого він перебуває, за контрактом або трудовим
договором.
 
   3. Керівник Уповноваженого органу:
   організовує діяльність Уповноваженого органу та представляє
його в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від
форм власності та відомчої належності;
   несе відповідальність  за  стан  справ  і  діяльність
Уповноваженого органу та за якість наданих послуг з перевірки
знань;
   розпоряджається майном і коштами відповідно  до  чинного
законодавства України;
   затверджує структуру і штатний розклад Уповноваженого органу
та визначає обов'язки працівників;
   укладає договори від імені Уповноваженого органу;
   створює необхідні умови для працівників Уповноваженого органу
та осіб, що проходять перевірку знань;
   організовує процес перевірки знань та здійснює контроль за
ним.
 
   4. Уповноважений орган веде податковий, бухгалтерський і
оперативний облік, складає фінансову й статистичну звітність та
надає її в установлені строки відповідним органам згідно з чинним
законодавством України.
 
   5. Уповноважений орган звітує в установленому порядку про
свою діяльність перед центральним органом виконавчої влади в
галузі транспорту.
 
 Директор департаменту
 безпеки у галузі                    Ю.В.Гержод
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner