Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 47 від 30.05.2001

Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            16.07.2008 N 869
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 серпня 2008 р.
                   за N 758/15449
 
 
      Про затвердження Порядку визначення органу,
       уповноваженого проводити перевірку знань
        працівників суб'єктів перевезення
            небезпечних вантажів
 
 
   На виконання пункту 4  Порядку  проведення  спеціального
навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007
N 1285 ( 1285-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  визначення органу, уповноваженого
проводити перевірку знань працівників  суб'єктів  перевезення
небезпечних вантажів, що додається.
 
   2. Департаменту безпеки у галузі (Гержод Ю.В.):
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Довести цей наказ до керівників державних департаментів
транспорту, Державної авіаційної адміністрації, Держфлотінспекції
України, Укрзалізниці, підприємств, установ і організацій, що
входять  до  сфери  управління  Мінтрансзв'язку,  та  інших
заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Шевченка В.В.
 
 Міністр                        Й.Вінський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра юстиції 
 України                      В.В.Лутковська
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 Заступник Міністра внутрішніх 
 справ України                    О.І.Савченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   16.07.2008 N 869
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 серпня 2008 р.
                   за N 758/15449
 
 
               ПОРЯДОК
      визначення органу, уповноваженого проводити
       перевірку знань працівників суб'єктів
         перевезення небезпечних вантажів
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.  Цей Порядок установлює процедуру визначення органу,
уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів (далі - Уповноважений орган).
Такі працівники суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі -
працівники), займаються: класифікацією, пакуванням, маркуванням чи
нанесенням знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки,
оформленням транспортних документів, відправленням, перевезенням
або прийманням небезпечних вантажів, проведенням вантажних та
інших операцій, пов'язаних з перевезенням таких вантажів.
 
   2. Дія цього Порядку не поширюється на Уповноважені органи,
що здійснюють перевірку знань працівників суб'єктів перевезення
радіоактивних матеріалів, та працівників, що беруть участь у
перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
 
   3. Визначення Уповноваженого органу здійснює  центральний
орган виконавчої влади в галузі транспорту.
 
   4. Для  проведення  робіт,  пов'язаних  з  визначенням
Уповноважених органів, центральний орган виконавчої влади в галузі
транспорту створює Атестаційну комісію.
 
   5. Атестаційна комісія складається з голови Атестаційної
комісії, заступника голови Атестаційної комісії, відповідального
секретаря Атестаційної комісії та членів Атестаційної комісії.
Чисельний  та  персональний  склад  Атестаційної  комісії
затверджується наказом центрального органу виконавчої влади в
галузі транспорту.
 
   6. Атестаційну комісію очолює перший заступник (заступник)
керівника  центрального  органу  виконавчої  влади  в галузі
транспорту, на якого згідно з розподілом обов'язків покладено
забезпечення  безпечної  роботи транспорту (далі - заступник
керівника центрального  органу  виконавчої  влади  в  галузі
транспорту).
 
   7. Заступником  голови Атестаційної комісії призначається
керівник структурного підрозділу центрального апарату, на якого
покладені функції з організації безпечної роботи транспорту.
 
   8. До  складу  Атестаційної  комісії  входять  керівники
структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади в
галузі  транспорту,  заступники  керівників  урядових органів
державного управління та інспекцій, на яких покладено функції
забезпечення безпеки руху, польотів та судноплавства.
 
   9. Опрацювання  матеріалів,  які  надійшли для отримання
свідоцтва про  визначення  органу,  уповноваженого  проводити
перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів (далі - Свідоцтво), форма якого наведена у додатку 1,
ведення реєстру визначених Уповноважених органів і підготовку
матеріалів  до  засідання  Атестаційної  комісії  здійснює
відповідальний  секретар  Атестаційної  комісії  (далі  -
Відповідальний секретар),  який  визначається  з  працівників
структурного підрозділу центрального апарату, відповідального за
організацію роботи з безпеки перевезення небезпечних вантажів.
 
      II. Регламент роботи Атестаційної комісії
 
   1. Для  отримання  Свідоцтва  організація  (підприємство,
установа), яка  бажає бути визначеною як Уповноважений орган
(далі - організація), подає до центрального органу виконавчої
влади  в  галузі транспорту заяву про видачу свідоцтва про
визначення органу, уповноваженого проводити  перевірку  знань
працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (додаток 2)
та комплект документів, які додаються до неї згідно з описом
документів, що додаються до заяви про видачу свідоцтва (додаток 3)
і містить:
 
   1.1 копію статуту організації, засвідчену в нотаріальному
порядку;
 
   1.2 порядок складання іспитів працівниками в Уповноваженому
органі;
 
   1.3 копії документів, що підтверджують розмір і наявність
навчальних приміщень;
 
   1.4 відомості,  у  яких наводяться вид (види) суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів та транспорту, клас (класи)
небезпечних  вантажів,  види робіт та кваліфікаційний рівень
працівників, для яких планується проведення перевірки знань;
 
   1.5 інформація  щодо  матеріально-технічного  забезпечення
процесу перевірки знань;
 
   1.6 тестові завдання (розроблені на основі типових) для
перевірки знань за окремими видами робіт з небезпечними вантажами,
класом  небезпечного  вантажу  та  кваліфікаційними  рівнями
працівників, що відповідають проекту галузі, за  якою  буде
здійснюватися перевірка знань Уповноваженим органом;
 
   1.7 відомості про фахівців щодо їх професійної діяльності, що
проводять перевірку знань, відповідно до проекту галузі, за якою
здійснюватиметься перевірка знань;
 
   1.8 перелік нормативних документів з перевезення небезпечних
вантажів,  технічної,  технологічної  та  навчально-методичної
літератури;
 
   1.9 типові тестові завдання;
 
   1.10 навчальні посібники.
   У разі подання заявником неповного комплекту документів заява
та документи до неї підлягають поверненню.
   У разі зміни відомостей, що містяться у підпунктах 1.1-1.8
цього  пункту,  організація  має  повідомити про такі зміни
центральний орган виконавчої влади в  галузі  транспорту  в
десятиденний строк.
 
   2. Заява про видачу Свідоцтва (видачу дубліката) реєструється
Відповідальним секретарем у Журналі обліку заяв та  виданих
свідоцтв (додаток 4).
 
   3. На кожну організацію Відповідальним секретарем формується
окрема атестаційна справа, яка формується з наданих документів для
отримання  Свідоцтва,  та  інших документів, що пов'язані з
діяльністю цієї організації.
 
   4. Заступник голови Атестаційної комісії  за  попереднім
розглядом  документів  та  поданням Відповідального секретаря
протягом п'яти робочих днів після отримання заяви та повного
комплекту документів від організації, яка бажає бути визначена як
Уповноважений орган, визначає коло осіб, які будуть проводити
експертизу наданих документів.
 
   5. Структурний підрозділ центрального апарату, відповідальний
за організацію забезпечення безпеки  перевезення  небезпечних
вантажів, розглядає надані документи, складає експертний висновок
щодо відповідності (невідповідності) організації вимогам, які
пред'являються до Уповноважених органів, і за один день до
засідання Атестаційної  комісії  подає  його  Відповідальному
секретарю.
 
   6. Дата засідання Атестаційної комісії визначається у строк,
що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів з моменту отримання заяви
центральним  органом  виконавчої  влади в галузі транспорту.
Відповідальний секретар повідомляє членів Атестаційної комісії про
дату та час засідання не пізніше ніж за три робочих дні до
засідання.
 
   7. Відповідальний секретар готує проект протоколу засідання
Атестаційної  комісії. Не пізніше ніж за добу до засідання
Атестаційної комісії  Відповідальний  секретар  надає  членам
Атестаційної комісії копії матеріалів щодо розгляду зазначених
питань (експертний висновок щодо відповідності (невідповідності)
організації вимогам, які пред'являються до Уповноваженого органу,
та інші документи, необхідні для прийняття рішення при розгляді
питання на засіданні Атестаційної комісії). Оригінал повного
комплекту документів надається голові Атестаційної комісії.
 
   8. Інформацію щодо питань, які розглядаються на засіданні
Атестаційної комісії, представляє Відповідальний секретар.
 
   9. Атестаційна  комісія,  ознайомившись  з  результатами
експертного висновку та інших документів, що були задіяні при
розгляді відповідних питань на засіданні Атестаційної комісії,
приймає одне з таких рішень:
   видати Свідоцтво;
   відмовити у видачі Свідоцтва;
   переоформити Свідоцтво;
   видати дублікат Свідоцтва;
   анулювати Свідоцтво;
   скасувати рішення, прийняте Атестаційною комісією раніше;
   визнати недійсним попередньо видане Свідоцтво;
   прийняти остаточне рішення щодо  видачі  або  анулювання
Свідоцтва в разі розгляду апеляційної справи.
 
   10. Рішення Атестаційної комісії з питань, що наведені в
пункті 9 цього розділу, оформлюється протоколом, який підписують
члени Атестаційної комісії та затверджує заступник керівника
центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.
 
   11. Відповідальний секретар протягом п'яти робочих днів з
дати прийняття відповідного рішення оформляє і надсилає заявникові
в письмовій формі повідомлення про прийняте рішення. У рішенні про
відмову у видачі Свідоцтва зазначаються підстави відмови.
 
   12. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
Свідоцтва є недостовірність даних у документах, поданих заявником
для отримання Свідоцтва, та/або неможливість заявника забезпечити
якісну перевірку знань згідно з документами, доданими до заяви про
видачу Свідоцтва.
 
   13. У разі відмови у видачі Свідоцтва на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу
Свідоцтва, організація може подати нову заяву про видачу Свідоцтва
не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про
відмову у видачі Свідоцтва.
 
   14. У  разі  відмови  у  видачі  Свідоцтва на підставі
неможливості  заявника  забезпечити  якісну  перевірку  знань
організація може подати нову заяву про видачу Свідоцтва після
усунення причин, що стали підставою для відмови  у  видачі
Свідоцтва.
 
   15. Рішення  про  відмову у видачі Свідоцтва може бути
оскаржено в судовому порядку.
 
   16. На підставі позитивного рішення Атестаційної комісії щодо
видачі  Свідоцтва,  затвердженого наказом центрального органу
виконавчої влади в галузі транспорту, Відповідальний секретар у
п'ятиденний строк  оформлює  Свідоцтво  встановленої  форми
(додаток 1) та подає його на  підпис  заступнику  керівника
центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.
 
   17. Відповідальний секретар зобов'язаний у десятиденний строк
унести відповідні зміни до реєстру Уповноважених органів.
 
   18. Строк дії Свідоцтва становить п'ять років. Початком
строку дії Свідоцтва є дата прийняття наказу центрального органу
виконавчої влади в галузі транспорту про видачу Свідоцтва.
 
   19. У разі, якщо Уповноважений орган має намір здійснювати
зазначену в Свідоцтві перевірку знань після закінчення строку його
дії, нове Свідоцтво отримується ним згідно з цим Порядком.
 
   20. Нове Свідоцтво видається в останній день дії попередньо
виданого Свідоцтва.
 
   21. Уповноважений орган не може передавати Свідоцтво або його
копію іншій юридичній особі для проведення перевірки знань.
 
   22. Переоформлення Свідоцтва:
 
   22.1. Підставами для переоформлення Свідоцтва є:
   зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);
   зміна місцезнаходження юридичної особи.
 
   22.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва
Уповноважений орган зобов'язаний протягом десяти робочих днів
подати до центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту
заяву про переоформлення Свідоцтва разом із Свідоцтвом,  що
підлягає  переоформленню,  та оригіналами або засвідченими в
установленому порядку  копіями  відповідних  документів,  які
підтверджують зазначені зміни.
 
   22.3. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту
протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви  про
переоформлення Свідоцтва та документів, що додаються до неї,
зобов'язаний видати переоформлене на новому бланку Свідоцтво з
урахуванням змін, що є підставою для переоформлення.
 
   22.4. У разі переоформлення Свідоцтва Атестаційна комісія
приймає рішення про визнання недійсним  попередньо  виданого
Свідоцтва. Відповідальний секретар зобов'язаний у десятиденний
строк унести відповідні зміни до реєстру.
 
   22.5. Строк  дії  переоформленого  Свідоцтва  не  може
перевищувати  строку  дії,  зазначеного  в  Свідоцтві,  що
переоформлюється.
 
   22.6. Не переоформлене в установлений строк Свідоцтво є
недійсним.
 
   23. Видача дубліката Свідоцтва:
 
   23.1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:
   втрата Свідоцтва;
   пошкодження Свідоцтва.
 
   23.2. У  разі  втрати  Свідоцтва  Уповноважений  орган
зобов'язаний звернутися до центрального органу виконавчої влади в
галузі  транспорту із заявою про видачу дубліката Свідоцтва
(додаток 5).
 
   23.3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування
унаслідок  його  пошкодження,  Уповноважений  орган подає до
центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту заяву про
видачу  дубліката Свідоцтва та не придатне для користування
Свідоцтво.
 
   23.4. Строк дії дубліката Свідоцтва не може перевищувати
строку  дії,  який  зазначено у втраченому або пошкодженому
Свідоцтві.
 
   23.5. Відповідальний секретар зобов'язаний протягом п'яти
робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката Свідоцтва
видати заявникові дублікат Свідоцтва замість утраченого  або
пошкодженого.
 
   23.6. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого
або пошкодженого Атестаційна комісія приймає рішення про визнання
недійсним Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з унесенням
відповідних змін до реєстру в п'ятиденний строк.
 
   24. Анулювання Свідоцтва:
 
   24.1. Підставами для анулювання Свідоцтва є:
   заява Уповноваженого органу про анулювання Свідоцтва;
   припинення юридичної особи;
   виявлення недостовірних  відомостей у документах, поданих
організацією для одержання Свідоцтва;
   неподання в установлений цим Положенням строк повідомлення
про зміну даних, зазначених у документах, передбачених підпунктами
1.1-1.8 пункту 1 цього розділу;
   неможливість Уповноваженого органу  забезпечити  виконання
вимог, що пред'являються до нього.
 
   24.2. На підставі одного з документів, зазначених в підпункті
24.1 пункту 24 цього розділу, Атестаційна комісія приймає рішення
про анулювання Свідоцтва протягом десяти робочих днів з дати
встановлення підстав для анулювання Свідоцтва, яке вручається
(надсилається)  Уповноваженому  органу із зазначенням підстав
анулювання не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття.
 
   24.3. Розгляд питань про анулювання Свідоцтва на підставі
акта  про  встановлення  факту неподання в установлений цим
Положенням строк повідомлення про зміну даних, зазначених у
документах, передбачених  підпунктами  1.1-1.8 пункту 1 цього
розділу; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих  Уповноваженим  органом  для  одержання  Свідоцтва,
здійснюється Атестаційною комісією з обов'язковим запрошенням
представників Уповноваженого органу.
 
   24.4. Атестаційна комісія повинна мати підтвердження щодо
отримання Уповноваженим органом повідомлення про час та місце
розгляду питання про анулювання Свідоцтва.
 
   24.5. У разі неприбуття представників Уповноваженого органу
на засідання Атестаційної комісії питання про анулювання Свідоцтва
розглядається без їх участі.
 
   24.6. Рішення про анулювання Свідоцтва набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття, крім випадків оскарження такого
рішення.
 
   24.7. Уповноважений орган протягом цього часу може подати
скаргу до Апеляційної ради при Атестаційній комісії на рішення про
анулювання Свідоцтва.
 
   24.8. Порядок розгляду скарги на засіданні Апеляційної ради
та подальший її розгляд на засіданні  Атестаційної  комісії
встановлюється пунктом 25 цього розділу.
 
   24.9. Запис  про  дату та номер рішення про анулювання
Свідоцтва вноситься до реєстру не пізніше наступного робочого дня
після набрання чинності рішенням про анулювання Свідоцтва.
 
   24.10. У разі анулювання Свідоцтва на підставі акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, передбачених підпунктами
1.1-1.8 пункту 1 цього розділу; акта про виявлення недостовірних
відомостей  у документах, поданих організацією для одержання
Свідоцтва, Уповноважений орган може одержати нове Свідоцтво не
раніше ніж через рік з дати прийняття Атестаційною комісією
рішення про анулювання попереднього Свідоцтва.
 
   24.11. Рішення про анулювання Свідоцтва може бути оскаржено в
Апеляційній раді та в судовому порядку.
 
   25. Порядок розгляду заяв, претензій та скарг Уповноважених
органів:
 
   25.1. Розгляд заяв, претензій та скарг здійснює Апеляційна
рада при Атестаційній комісії. Положення про Апеляційну раду та її
склад затверджується наказом  керівника  центрального  органу
виконавчої влади в галузі транспорту.
 
   25.2. Відповідальний секретар здійснює підготовку необхідних
матеріалів до атестаційної справи Уповноваженого органу, скарга
якого розглядається на засіданні Апеляційної ради, і представляє
їх на цьому засіданні.
 
   25.3. Рішення Апеляційної ради щодо скарги Уповноваженого
органу є підставою для повторного розгляду цього питання на
черговому засіданні Атестаційної комісії.
 
 Директор Департаменту
 безпеки у галузі                    Ю.В.Гержод
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку визначення
                   органу, уповноваженого
                   проводити перевірку знань
                   працівників суб'єктів
                   перевезення небезпечних
                   вантажів
 
 
           Державний Герб України
 
      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
 
              СВІДОЦТВО
       про визначення органу, уповноваженого
       проводити перевірку знань працівників
      суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
 
 
                   Зареєстроване в Реєстрі
                   органів, уповноважених
                   проводити перевірку знань
                   працівників суб'єктів
                   перевезення небезпечних
                   вантажів Мінтрансзв'язку
 
                   "____" _____________ 200_ р.
 
                   N UA МТЗУ___________________
                   згідно з наказом
                   Мінтрансзв'язку від ___ N__.
                   Дійсне до
 
                   "____"__________ 200_ р.
 
 
 Це свідоцтво засвідчує, що ______________________________________
                   (назва юридичної особи)
 
 має право здійснювати перевірку знань з перевезення небезпечних
вантажів за
 
          ----------------------------------------------
 видами транспорту |авіаційний |залізничний |морський |річковий |
          ----------------------------------------------
                (непотрібне закреслити)
 
                -----------------------------------
 класом небезпечного вантажу  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
                -----------------------------------
                   (непотрібне закреслити)
 
 видом (видами) робіт ____________________________________________
         (наводяться види робіт з небезпечними вантажами)
 
 _________________________________________________________________
 
              ---------------------------------------
 кваліфікаційним рівнем  | керівник | фахівець | робітник |
              ---------------------------------------
                   (непотрібне закреслити)
 
 Перший заступник
 (заступник) Міністра _______________       _______________
             (підпис)           (П.І.Б.)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку визначення
                   органу, уповноваженого
                   проводити перевірку знань
                   працівників суб'єктів
                   перевезення небезпечних
                   вантажів
 
 
               ЗАЯВА
      про видачу свідоцтва про визначення органу,
       уповноваженого проводити перевірку знань
        працівників суб'єктів перевезення
            небезпечних вантажів
 
 
 Заявник _________________________________________________________
       (найменування юридичної особи, посада, прізвище,
        ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
 
 ________________________________________________________________,
     (місцезнаходження юридичної особи, тел./факс)
 
 організаційно-правова форма ____________________________________,
 ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ _________________,
 
 поточний рахунок N ___________________ в _______________________,
                 (найменування кредитної установи)
 
 просить видати свідоцтво на право проведення перевірки знань
працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
 
   З порядком отримання свідоцтва  та  вимогами  проведення
перевірки  знань  працівників ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
 
 ___________  __________________ ________________________________
 (посада)   (підпис заявника) (ініціали та прізвище керівника)
 
 М.П.
 
 "___"_____________ 200 __ р.
 
 Дата і номер реєстрації заяви "___"______________ 200__ р. N ____
 
 ___________  __________________ ________________________________
 (посада)     (підпис)     (ініціали та прізвище особи, 
                      що прийняла заяву)
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку визначення
                   органу, уповноваженого
                   проводити перевірку знань
                   працівників суб'єктів
                   перевезення небезпечних
                   вантажів
 
 
      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
                ОПИС
        документів, що додаються до заяви
            про видачу свідоцтва
 
 
 на провадження __________________________________________________
                (вид діяльності)
 
 від ____________________________________________________________
        (найменування суб'єкта господарювання)
 
 Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 20__ р. N ________
 
------------------------------------------------------------------
|  N  | Найменування документа | Кількість аркушів | Примітки |
| з/п  |            |          |     |
|--------+------------------------+-------------------+----------|
|    |            |          |     |
|--------+------------------------+-------------------+----------|
|    |            |          |     |
|--------+------------------------+-------------------+----------|
|    |            |          |     |
------------------------------------------------------------------
 
 ___________  __________________   ___________________________
 (посада)   (підпис заявника)     (прізвище, ініціали)
 
 М.П.
 
 Прийняв ______________________________________________ документів
           (цифрами і словами)
 
 "___"_____________ 20__ р.
 
 _________________________________ _________ ____________________
 (посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)
 
 Копію опису отримав
 
 "___"_____________ 20__ р.
 
 ______________________________  _________ ____________________
 (посада представника суб'єкта)  (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
 Відмітка про дату отримання свідоцтва
 
 Дата "___"______________ 20__ р.
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку визначення
                   органу, уповноваженого
                   проводити перевірку знань
                   працівників суб'єктів
                   перевезення небезпечних
                   вантажів
 
 
               ЖУРНАЛ
         обліку заяв та виданих свідоцтв
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Іденти- | Дата | Галузь |  Рішення  | Дата  | П.І.Б.|Підпис|
|з/п| юридичної |фікаційний| реєс-|навчання|---------------| видачі |заявника|   |
|  |  особи  | код за |трації|    | про | про  |свідоцтва|    |   |
|  |      | ЄДРПОУ |заяви |    |видачу|відмову |     |    |   |
|  |      |     |   |    |------+--------|     |    |   |
|  |      |     |   |    |N|дата|N |дата |     |    |   |
|---+------------+----------+------+--------+-+----+--+-----+---------+--------+------|
|  |      |     |   |    | |  | |   |     |    |   |
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 5
                   до Порядку визначення
                   органу, уповноваженого
                   проводити перевірку знань
                   працівників суб'єктів
                   перевезення небезпечних
                   вантажів
 
 
               ЗАЯВА
     про видачу дубліката свідоцтва про визначення
      органу, уповноваженого проводити перевірку
       знань працівників суб'єктів перевезення
            небезпечних вантажів
 
 
 Заявник ________________________________________________________,
     (найменування юридичної особи посада, прізвище,
     ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
 
 ________________________________________________________________,
      (місцезнаходження юридичної особи, тел/факс)
 
 організаційно-правова форма ____________________________________,
 ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ _________________,
 
 поточний рахунок N ___________ в _______________________________,
                 (найменування кредитної установи)
 
 просить видати дублікат свідоцтва на право проведення перевірки
знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.
 
   З порядком отримання свідоцтва  та  вимогами  проведення
перевірки  знань  працівників ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
 
 ___________ __________________ _________________________________
 (посада)  (підпис заявника)  (ініціали та прізвище керівника)
 
 М.П.
 
 "___"_____________ 200 ___ р.
 
 Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 200__ р. N _______
 
 _______________  ____________ __________________________________
 (посада особи)   (підпис)   (ініціали та прізвище особи,
                    яка прийняла заяву)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner