Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 326 від 25.05.2001

Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства в кіновидовищних підприємствах


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
 
              Н А К А З
 
             16.07.2008 N 66
 
 
          Про внесення змін до наказу
           від 09.06.2008 р. N 48
 
 
   З метою об'єктивного вирішення питань щодо придбання Фондом
соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) технічних засобів
реабілітації для інвалідів, удосконалення забезпечення реалізації
положень Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (
2961-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N
1652 ( 1652-2006-п ) "Про затвердження Порядку забезпечення
окремих  категорій  населення  технічними та іншими засобами
реабілітації і формування відповідного державного замовлення,
переліку  таких засобів" та визначення підприємств-виробників
(постачальників) для укладення договорів на поставку технічних
засобів реабілітації відповідно до бюджетних призначень ( 107-17 )
за програмою 2507090 "Забезпечення окремих категорій населення
України технічними та іншими засобами реабілітації" з урахуванням
потреби у цих засобах, Н А К А З У Ю:
 
   1. Ввести  до  складу робочої групи з придбання Фондом
технічних засобів реабілітації для інвалідів (далі - робоча група)
Салєєву А.Д. - директора Українського науково-дослідного інституту
протезування, протезобудування  та  відновлення  працездатності
(далі - УкрНДІ протезування), Сарнова І.А. - в.о. генерального
директора Промислового об'єднання "Укрпротез", Марусевича І.М. -
голову всеукраїнської   громадської  організації  "Асоціація
інвалідів - спинальників України", з правом дорадчого голосу (за
згодою).
 
   2. Затвердити склад робочої групи зі змінами, виклавши у
новій редакції (додається).
 
   3. Внести зміни до Положення про робочу групу з придбання
Фондом  соціального  захисту  інвалідів  технічних  засобів
реабілітації (далі - Положення), виклавши у новій  редакції
(додається).
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Директор                        В.Малькін
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду соціального
                   захисту інвалідів
                   16.07.2008 N 66
 
 
               СКЛАД
         робочої групи з придбання Фондом
       соціального захисту інвалідів технічних
        засобів реабілітації для інвалідів
 
 
------------------------------------------------------------------
|Мельник Олег     |перший заступник директора Фонду, голова |
|Володимирович    |робочої групи               |
|---------------------+------------------------------------------|
|Причина Алла     |заступник директора Фонду         |
|Дмитрівна      |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Конюх Віталій    |начальник управління організаційної роботи|
|Леонідович      |по соціальному захисту інвалідів та    |
|           |кадрового забезпечення Фонду       |
|---------------------+------------------------------------------|
|Мазуніна Жанна    |начальник відділу планування надходжень та|
|Іванівна       |фінансування програм соціального     |
|           |забезпечення Фонду            |
|---------------------+------------------------------------------|
|Гнеуш-Кучинська   |начальник відділу кадрового та      |
|Світлана Петрівна  |документального забезпечення Фонду    |
|---------------------+------------------------------------------|
|Рудий Юрій Федорович |начальник відділу бухгалтерського обліку |
|           |та фінансової звітності - головний    |
|           |бухгалтер Фонду              |
|---------------------+------------------------------------------|
|Мальцев Віктор    |помічник директора Фонду         |
|Олександрович    |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Іванкевич Юлія    |завідувач юридичного сектору Фонду    |
|Вікторівна      |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Затірка Сергій    |головний спеціаліст юридичного сектору  |
|Миколайович     |Фонду, секретар робочої групи       |
|---------------------+------------------------------------------|
|Салєєва Антоніна   |директор УкрНДІ протезування (за згодою) |
|Денисівна      |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|Сарнов Ігор     |в.о. генерального директора        |
|Анатолійович     |ПО "Укрпротез" (за згодою)        |
|---------------------+------------------------------------------|
|Марусевич Іван    |голова всеукраїнської громадської     |
|Миколайович     |організації "Асоціація інвалідів -    |
|           |спинальників України" (за згодою).    |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду соціального
                   захисту інвалідів
                   16.07.2008 N 66
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про робочу групу з придбання Фондом
       соціального захисту інвалідів технічних
            засобів реабілітації
 
 
   1. З метою проведення заходів по придбанню технічних засобів
реабілітації Фондом соціального захисту інвалідів (далі - Фонд)
створюється робоча група у складі не менше 5 чоловік.
 
   2. До складу робочої групи входять працівники Фонду. За
згодою з правом дорадчого голосу можуть  входити  працівники
науково - дослідних, виробничих підприємств, установ, організацій,
в тому числі громадських організацій інвалідів. Очолює робочу
групу один із заступників директора Фонду.
 
   3. Основною  формою  роботи  робочої групи є засідання,
необхідність проведення яких та перелік питань для розгляду
визначає голова робочої групи, який є головуючим на засіданні.
Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини її членів, без врахування членів з правом
дорадчого голосу.
   Для участі в засіданні, робоча група має право залучати
представників органів виконавчої влади та громадських організацій
інвалідів, за їх згодою.
 
   4. Для проведення заходів, необхідних для укладення договорів
поставки технічних засобів реабілітації з  підприємствами  -
виробниками (постачальниками), робоча група:
 
   4.1. Розміщує   запити   до   підприємств-виробників
(постачальників) технічних засобів реабілітації, за формою, що
додається, на web-сайті Фонду.
 
   4.2. Направляє інформаційні листи підприємствам-виробникам
(постачальників) технічних засобів реабілітації з пропозицією
надати інформацію до Фонду у формі запиту, розміщеного на сайті.
 
   4.3. Визначає  термін  (не більше 30 календарних днів),
вказавши  в  запиті,  протягом  якого  підприємства-виробники
(постачальники) повинні надати інформацію (документи), згідно
запитів робочої групи. Початком строку вважається дата розміщення
Фондом запиту на сайті.
 
   4.4. Визначає дату проведення засідання робочої групи з
питання розгляду отриманої  інформації  (документів),  згідно
зроблених запитів.
 
   4.5. Визначає, на підставі отриманої згідно розміщених на
сайті запитів, інформації (документів) від підприємств-виробників
(постачальників),  підписаних уповноваженими на те посадовими
особами та скріпленими печаткою, з урахуванням потреби, наявності
рішення  експертної комісії Міністерства праці та соціальної
політики України та за оптимальним співвідношенням функціональних
можливостей і ціни на технічний засіб реабілітації, підприємства з
якими Фонд повинен укласти договори поставки технічних засобів
реабілітації.
 
   5. Рішення  робочої  групи приймається простою більшістю
голосів. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови
робочої групи.
 
   6. Рішення робочої групи оформляється протоколом, який веде
секретар робочої групи.
 
   7. Протокол засідання підписується головою та членами робочої
групи.
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 4.1 Положення
                   про робочу групу з придбання
                   Фондом соціального захисту
                   інвалідів технічних засобів
                   реабілітації
 
 
    _________________________________________________
          (назва, адреса підприємства)
 
               ЗАПИТ
        про надання необхідної інформації
       для визначення підприємств-виробників
       (постачальників) та укладення договорів
      на поставку технічних засобів реабілітації
 
   Просимо надати інформацію (документи) про засоби технічної
реабілітації, необхідні для визначення  підприємств-виробників
(постачальників) та укладення договорів на поставку технічних
засобів реабілітації, за нижчезазначеною формою.
   Інформацію (документи) необхідно надати протягом __________
днів.
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва  |  Технічний опис /  | Кількість | Ціна за |
|з/п| технічного |Основні характеристики|одиниць, яку| одиницю |
|  |  засобу  |           |підприємство|      |
|  |реабілітації|           |  може  |      |
|  |      |           | поставити |      |
|---+------------+----------------------+------------+-----------|
| 1 |   2   |      3     |   4   |   6   |
|---+------------+----------------------+------------+-----------|
|  |      |           |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
 _________________________ М.П. _________________________________
     (посада)         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Примітки:
   - інформація про відсутність технічного засобу реабілітації у
підприємства-учасника,  зазначається  знаком  "-------"  та
засвідчується підписом посадової особи (уповноваженої  особи)
підприємства-учасника та скріплюється печаткою напроти відповідної
графи;
   - графи  1-3  заповнюються  Фондом  соціального  захисту
інвалідів, згідно потреби в технічних засобах реабілітації;
   - при наявності, копія рішення Експертної комісії додається
та засвідчується підписом посадової особи (уповноваженої особи)
підприємства-учасника та скріплюється печаткою.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner