Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 2028 від 27.10.1999

Щодо відповідальності експертів за недостовірність висновку з експертної оцінки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            08.07.2008 N 901
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 липня 2008 р.
                   за N 680/15371
 
 
           Про затвердження Змін
         до деяких положень (стандартів)
           бухгалтерського обліку
 
 
   Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  деяких  положень  (стандартів)
бухгалтерського  обліку,  схвалені  Методологічною  радою  з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що
додаються.
 
   2. Управлінню   методології    бухгалтерського  обліку
(Пархоменко В.М.)  забезпечити  подання  цього  наказу  в
п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
 
   3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Шпента І.Ю.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в
засобах масової інформації.
 
   4. Установити, що Зміни до деяких положень (стандартів)
бухгалтерського  обліку,  затверджені  цим наказом, набирають
чинності з 01.01.2009.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Фудашкіна Д.О.
 
 Міністр                        В.Пинзеник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   08.07.2008 N 901
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 липня 2008 р.
                   за N 680/15371
 
 
               ЗМІНИ
         до деяких положень (стандартів)
           бухгалтерського обліку
 
 
   1. У  Положенні  (стандарті)  бухгалтерського  обліку  8
"Нематеріальні  активи",  затвердженому  наказом  Міністерства
фінансів України від 18.10.99 N 242 ( z0750-99 ), зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043:
 
   1.1. Абзац восьмий пункту 4 викласти в такій редакції:
   "Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має
матеріальної форми та може бути ідентифікований".
 
   1.2. У  пункті  9  слово  "активом"  замінити  словами
"нематеріальним активом".
 
   1.3. У пункті 25:
   1.3.1. Слова та цифри "але не більше 20 років" виключити.
   1.3.2. Доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
   "Нематеріальні активи з  невизначеним  строком  корисного
використання амортизації не підлягають. До нематеріальних активів
з невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо
яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого
очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від
використання таких нематеріальних активів".
 
   1.4. У пункті 26:
   1.4.1. В абзаці четвертому слова "та інші фактори" виключити.
   1.4.2. Доповнити  пункт абзацами п'ятим і шостим такого
змісту:
   "очікуваний спосіб  використання  нематеріального  активу
підприємством;
   залежність строку  корисного  використання нематеріального
активу  від  строку  корисного  використання  інших  активів
підприємства".
 
   1.5. У першому реченні пункту 29 слова "став придатним для
використання" замінити словами "уведено в господарський оборот".
 
   1.6. Абзац перший пункту 31 доповнити другим реченням такого
змісту: "Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного
використання в кінці кожного року також оцінюються на наявність
ознак невизначеності обмеження строку їх корисного використання та
за відсутності таких ознак підприємством установлюється строк
корисного використання таких нематеріальних активів".
 
   1.7. У  пункті  34 слова "вибуття або" замінити словом
"вибуття".
 
   1.8. У пункті 37:
   1.8.1. У підпунктах 37.1 і 37.2 слова "Первісну (переоцінену)
вартість та накопичену амортизацію" замінити словами "Первісна
(переоцінена) вартість та накопичена амортизація".
   1.8.2. Доповнити підпунктами 37.6 і 37.7 такого змісту:
   "37.6. Причини  визнання  невизначеним  строку  корисного
використання нематеріального активу та його балансова вартість.
 
   37.7. Склад нематеріальних активів, інформація про які є
суттєвою, їх балансова вартість та строк корисного використання,
що залишився".
 
   2. У Положенні  (стандарті)  бухгалтерського  обліку  14
"Оренда", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від
28.07.2000 N 181 ( z0487-00 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 10.08.2000 за N 487/4708:
 
   2.1. У пункті 3:
   2.1.1. У підпункті 1 слова "природних ресурсів" замінити
словами "природних та подібних невідтворюваних ресурсів".
   2.1.2. У підпункті 4 слово "оцінюється" замінити словом
"оцінені".
   2.1.3. Доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:
   "5) на оцінку об'єктів інвестиційної нерухомості, які оцінені
за справедливою вартістю згідно  з  Положенням  (стандартом)
бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженим
наказом Міністерства фінансів  України від 02.07.2007 N 779
( z0823-07 ),  зареєстрованим  у Міністерстві юстиції України
16.07.2007 за N 823/14090".
 
   2.2. Термін "Фінансова оренда"  у  пункті  4  доповнити
підпунктом 8 такого змісту:
   "8) доходи або втрати від змін справедливої вартості об'єкта
оренди на кінець терміну оренди належать орендарю".
 
   2.3. Пункт 11 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
   "Актив фінансової оренди, визнаний утримуваним для продажу,
відображається орендодавцем відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для
продажу,  та  припинена  діяльність",  затвердженого  наказом
Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617 ( z1054-03 ),
зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 17.11.2003 за
N 1054/8375".
 
 Начальник Управління методології
 бухгалтерського обліку                В.Пархоменко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner