Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 685 від 15.05.1987

Про нову редакцію п. 13 Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців, установ, організацій, підприємств системи Міністерства охорони здоров'я СРСР


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            20.06.2008 N 1040/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 червня 2008 р.
                   за N 552/15243
 
 
         Про внесення змін до Положення
         про Головне управління юстиції
          Міністерства юстиції України
         в Автономній Республіці Крим,
       головні управління юстиції в областях,
           мм. Києві та Севастополі
      та Положення про районні, районні у містах,
        міські (міст обласного значення),
         міськрайонні управління юстиції
 
 
   Відповідно до  Законів України "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ), "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  до  Положення про Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні
управління  юстиції  в  областях, мм. Києві та Севастополі,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 лютого
2007 року N 47/5 ( z0124-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14 лютого 2007 року за N 124/13391 (із змінами),
такі зміни:
   1) абзац дев'ятий пункту 3 доповнити словами:
   ", здійснення в межах компетенції контролю за їх діяльністю";
   2) підпункти 14 і 15 пункту 4 викласти в такій редакції:
   "14) у встановленому порядку здійснює легалізацію місцевих
громадських  організацій,  місцевих  осередків  зареєстрованих
всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, обласних,
регіональних і республіканських  професійних  спілок  та  їх
об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій,
державну реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень
(філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних
організацій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних
(місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських
творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих
асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів,
друкованих  засобів  масової  інформації  місцевої  сфери
розповсюдження, реєстрацію статутів територіальних громад міст
обласного значення (крім статутів територіальних громад міст Києва
і Севастополя), асоціацій та інших форм добровільних об'єднань
органів місцевого самоврядування; бере до уваги повідомлення
організацій всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні
реєстри  та  книги  обліку,  а  також готує звітність щодо
вищезазначених об'єднань громадян та друкованих засобів масової
інформації, яку подає у встановлені терміни до Мін'юсту;
   15) здійснює контроль за додержанням місцевими громадськими
організаціями положень своїх статутів,  місцевими  осередками
зареєстрованих  всеукраїнських  та  міжнародних  громадських
організацій положень статутів всеукраїнських  та  міжнародних
громадських  організацій,  структурними утвореннями політичних
партій положень статутів політичних партій та законодавства,
контроль за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень
(філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних
організацій, звертається до компетентного суду із заявою про
анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського
суду, контролює виконання виконавчими органами міських (міст
обласного/республіканського значення) рад делегованих повноважень
у сфері легалізації об'єднань громадян та надає їм методичну
допомогу, контролює цю роботу в  районних  і  міськрайонних
управліннях юстиції".
 
   2. Унести до Положення про районні, районні у містах, міські
(міст обласного  значення),  міськрайонні  управління  юстиції
( z0125-07 ), затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 14 лютого 2007 року N 47/5 ( z0124-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за N 125/13392
(із змінами ), такі зміни:
   1) абзац десятий пункту 3 викласти в такій редакції:
   "легалізація місцевих  громадських  організацій,  місцевих
осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій
(крім місцевих громадських організацій та місцевих осередків
всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, легалізація
яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів
сільських,  селищних,  міських  рад),  реєстрація  (державна
реєстрація) місцевих благодійних організацій, інших юридичних осіб
та статутів юридичних осіб у випадках та в порядку, установлених
законодавством";
   2) підпункти 11, 12 пункту 4 викласти в такій редакції:
   "11) здійснює згідно із законодавством легалізацію місцевих
громадських організацій, місцевих осередків всеукраїнських та
міжнародних громадських організацій (крім місцевих громадських
організацій та місцевих осередків всеукраїнських і міжнародних
громадських організацій, легалізація яких віднесена до делегованих
повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад),
місцевих та первинних професійних спілок та  їх  об'єднань,
реєстрацію  структурних  утворень політичних партій, державну
реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень (філій,
представництв)  всеукраїнських  та  міжнародних  благодійних
організацій,  регіональних  (місцевих)   творчих   спілок,
територіальних  осередків  всеукраїнських  творчих  спілок,
організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій
кредитних спілок, статутів територіальних громад (крім статутів
територіальних громад міст обласного значення, міст Києва і
Севастополя); бере до уваги повідомлення організацій обласних,
регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок;
веде відповідні реєстри та книги обліку, а також готує звітність
щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх
статутів, яку подає до Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі;
   12) контролює додержання місцевими громадськими організаціями
(крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень
своїх   статутів,   місцевими   осередками  зареєстрованих
всеукраїнських, міжнародних громадських організацій (крім тих,
легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад) положень  статутів
всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, контролює
додержання структурними утвореннями політичних партій положень
статутів політичних партій, вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України, здійснює відповідно до компетенції контроль за
діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій,
представництв)  всеукраїнських  та  міжнародних  благодійних
організацій; контролює виконання виконавчими органами сільських,
селищних, міських (крім міст обласного/республіканського значення)
рад  делегованих  повноважень  у сфері легалізації об'єднань
громадян, надає їм методичну допомогу".
 
   3. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро
кредитних історій (О.Семьоркіна):
 
   3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
 
   3.2. Довести наказ до відома начальників Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях.
 
   3.3. Надавати  методичну  та  організаційну  допомогу
територіальним органам юстиції у взаємодії з Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями
та органами місцевого самоврядування.
 
   4. Начальникам  Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях:
 
   4.1. Забезпечити приведення посадових інструкцій працівників,
планів роботи та методичних рекомендацій управлінь юстиції у
відповідність до цього наказу.
 
   4.2. Довести  цей  наказ  до  відома виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад.
 
   4.3. Посилити контроль за виконанням виконавчими органами
сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень щодо
легалізації місцевих об'єднань громадян.
 
   4.4. Забезпечити надання методичної  допомоги  виконавчим
органам сільських, селищних, міських рад при виконанні ними
делегованих повноважень щодо легалізації  місцевих  об'єднань
громадян.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції Н.В.Богашеву.
 
 Міністр                        М.В.Оніщук<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner