Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 330 від 28.03.1983

Про затвердження списку захворювань, що дають право особам, які страждають цими захворюваннями, на першочергове отримання жилої площі


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            20.06.2008 N 479
 
 
       Про затвердження Інструкції з розподілу
      суб'єктів господарювання за ступенем ризику
       від провадження господарської діяльності
       для безпеки життя і здоров'я населення,
        навколишнього природного середовища
        та періодичності здійснення заходів
         державного нагляду (контролю)
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
28 травня 2008 року N 493 ( 493-2008-п ) "Про затвердження
критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику
від провадження господарської діяльності для безпеки життя і
здоров'я населення, навколишнього  природного  середовища  та
періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію з розподілу суб'єктів господарювання
за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для
безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного
середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду
(контролю) (далі - Інструкція), що додається.
 
   2. Начальникам ГУ (У) МНС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі:
   до 20 червня 2008 року організувати вивчення начальницьким
складом вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня
2008 року N 493 ( 493-2008-п ) та цієї Інструкції з прийняттям
заліків;
   до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому,
забезпечити складання щоквартальних планів інспекторських та інших
перевірок з питань цивільного захисту, техногенної безпеки та
цивільної оборони з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 28 травня 2008 року N 493 ( 493-2008-п ), цієї
Інструкції  та  Інструкції з перевірки та оцінки готовності
функціональних  і  територіальних  підсистем  єдиної  системи
цивільного захисту, затвердженої наказом МНС від 15.08.2007 N 558
( z1162-07  ),  зареєстрованим  у  Мін'юсті  11.10.2007  за
N 1162/14429, та інших нормативно-планових актів;
   забезпечити розміщення в мережі Інтернет на сайтах головних
управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від здійснення господарської діяльності, періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю) та
уніфікованих форм актів, у яких передбачається перелік питань
залежно від ступеня ризику.
 
   3. Покласти на територіальні органи Державної  інспекції
цивільного захисту та техногенної безпеки розподіл суб'єктів
господарювання за ступенем ризику від провадження господарської
діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього
природного середовища.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки
Стоєцького В.Ф.
 
 Міністр                         В.Шандра
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   20.06.2008 N 479
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     з розподілу суб'єктів господарювання за ступенем
     ризику від провадження господарської діяльності
       для безпеки життя і здоров'я населення,
        навколишнього природного середовища
        та періодичності здійснення заходів
         державного нагляду (контролю)
 
 
   1. Загальні положення
 
   Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) та постанов Кабінету Міністрів України від
26 жовтня 2001 року N 1446 ( 1446-2001-п ) "Про затвердження
Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної
безпеки" та від 28 травня 2008 року N 493 ( 493-2008-п ) "Про
затвердження  критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за
ступенем ризику від провадження господарської діяльності для
безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного
середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду
(контролю)" (далі - Критерії).
 
   2. Терміни і визначення
   Терміни і визначення, що застосовуються у цій Інструкції,
наведені  у  значеннях,  визначених  у  законах  та  інших
нормативно-правових актах.
 
   3. Сфера застосування Інструкції
 
   3.1. Інструкція призначена для використання територіальними
органами Державної інспекції цивільного захисту та техногенної
безпеки (далі -  Інспекція)  з  метою  розподілу  суб'єктів
господарювання за ступенем ризику від провадження господарської
діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього
природного середовища та складання планів перевірок суб'єктів
господарювання залежно від періодичності  здійснення  заходів
державного нагляду (контролю).
 
   3.2. Переліки  питань  для  здійснення  планового заходу
державного нагляду, залежно від ступеня ризику від провадження
господарської діяльності, наведені у додатках 1, 2 і 3.
 
   3.3. Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік
основних питань перевірок суб'єктів господарювання залежно від
ступеня  ризику  від  провадження  господарської  діяльності,
затверджуються Інспекцією.
   На підставі акта, який складено за результатами здійснення
планового заходу, в ході  якого  виявлено  порушення  вимог
законодавства, протягом п'яти робочих днів з дня завершення
перевірки складається припис про усунення порушень, виявлених під
час перевірки (додаток 4).
 
   4. Розподіл  суб'єктів  господарювання  від  провадження
господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення,
навколишнього природного середовища
 
   4.1. Розподіл  суб'єктів  господарювання  від провадження
господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення,
навколишнього природного середовища здійснюється територіальними
органами Інспекції відповідно до пунктів 3, 4, 5 і 6 Критеріїв
( 493-2008-п ) з урахуванням:
   даних Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів, які
безкоштовно надаються Державним департаментом страхового фонду
документації за  запитом  територіальних  органів  Інспекції,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2002 року N 1288 ( 1288-2002-п ) "Про затвердження Положення про
Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів";
   даних Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, який
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України веде Державний
комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11 липня 2002 року N 956 ( 956-2002-п ) "Про ідентифікацію та
декларування об'єктів підвищеної небезпеки";
   результатів класифікації  хімічно  небезпечних  об'єктів,
перелік  яких  затверджено  рішеннями  комісій  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій,
відповідно  до  наказу МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки та
Мінекоресурсів від 27.03.2001 N 73/82/64/122 ( z0326-01  ),
зареєстрованого у Мін'юсті 10.04.2001 за N 326/5517;
   узагальнених переліків  потенційно  небезпечних  об'єктів,
затверджених рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідно до  пункту  14
Положення про    паспортизацію   потенційно   небезпечних
об'єктів (далі - Положення), затвердженого наказом  МНС  від
18.12.2000 N 338 ( z0062-01 ), у редакції наказу МНС від
16.08.2005 N 140 ( z0970-05 ) "Про внесення змін до наказу МНС від
18.12.2000  N  338",  зареєстрованого у Міністерстві юстиції
01.09.2005 за N 970/11250, та галузевих переліків потенційно
небезпечних об'єктів, які складаються відповідними центральними
органами виконавчої влади, відповідно до пункту 15 Положення;
   іншої інформації, отриманої в ході інспекторської діяльності
територіальними органами Інспекції.
 
   4.2. Розподіл суб'єктів господарювання здійснюється щороку
станом на 25 грудня року, що передує плановому, і ведеться в
спеціальному  журналі  обліку  суб'єктів  господарювання  від
провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я
населення, навколишнього природного  середовища  залежно  від
визначеного ступеня ризику (далі - Журнал обліку). Зразок Журналу
обліку наведено у додатку 5.
   4.2.1. Журнал обліку зберігається у територіальних органах
управління МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
   4.2.2. За результатами розподілу суб'єктів господарювання від
провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я
населення, навколишнього природного  середовища  територіальні
органи Інспекції за запитом суб'єктів господарювання та інших
державних органів виконавчої влади безкоштовно видають довідки про
віднесення суб'єктів господарювання до відповідного ступеня ризику
від провадження господарської діяльності.
 
   4.3. Відповідність внесення суб'єктів  господарювання  до
Журналу  обліку  перевіряється  Інспекцією під час перевірок
готовності центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів  місцевого самоврядування, які забезпечують створення
функціональних  і  територіальних  підсистем  єдиної  системи
цивільного захисту (далі - ЄСЦЗ) відповідно до Інструкції з
перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних
підсистем єдиної системи цивільного захисту, затвердженої наказом
МНС від 15.08.2007 N 558 ( z1162-07 ), зареєстрованим у Мін'юсті
11.10.2007 за N 1162/14429.
 
   5. Оскарження результатів розподілу суб'єктів господарювання
 
   5.1. Оскарження   результатів   розподілу   суб'єктів
господарювання щодо невірного визначення ступеня ризику  від
провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я
населення, навколишнього природного середовища здійснюється шляхом
звернення  суб'єкта  господарювання  до Інспекції у порядку,
визначеному Законом  України  "Про   звернення   громадян"
( 393/96-ВР ), з наданням обґрунтованого висновку, який готує
територіальний орган Інспекції із визначенням вичерпних підстав
для віднесення суб'єкта господарювання до відповідного ступеня
ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя
і здоров'я населення, навколишнього природного середовища.
 
   6. Виключення суб'єктів господарювання з Журналу обліку або
його віднесення до іншого ступеня ризику
 
   6.1. Виключення суб'єкта господарювання з Журналу обліку
здійснюється на підставі звернення суб'єкта господарювання до
територіального органу Інспекції або за рішенням Інспекції.
 
   6.2. Для визначення  підстав  щодо  виключення  суб'єкта
господарювання з Журналу обліку територіальний орган Інспекції з
виїздом  на  місце  вивчає  документи,  надані  суб'єктом
господарювання, та стан справ на підприємстві і, з урахуванням
пункту 4.1 Інструкції ( z1162-07 ), робить відмітку про виключення
суб'єкта господарювання з Журналу обліку або його віднесення до
суб'єкта господарювання з іншим ступенем ризику від провадження
господарської діяльності.
 
   6.3. Термін розгляду звернення суб'єкта господарювання про
прийняття відповідного рішення не може перевищувати 30 днів.
 
   6.4. У разі припинення  суб'єктом  господарювання  своєї
діяльності суб'єкт господарської діяльності виключається з Журналу
обліку, про що в Журналі обліку робиться відмітка, а всі матеріали
стосовно  цього  суб'єкта  господарювання  зберігаються  в
територіальному органі Інспекції впродовж трьох років.
 
 
                   Додаток 1
                   до підпункту 3.2 Інструкції
                   з розподілу суб'єктів
                   господарювання за ступенем
                   ризику від провадження
                   господарської діяльності
                   для безпеки життя і здоров'я
                   населення, навколишнього
                   природного середовища
                   та періодичності здійснення
                   заходів державного нагляду
                   (контролю)
 
 
               ПЕРЕЛІК
       питань для здійснення планового заходу
       державного нагляду у сфері цивільного
        захисту та техногенної безпеки для
 
       _______________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання)
      з високим ступенем ризику від провадження
      господарської діяльності для безпеки життя
     і здоров'я населення, навколишнього природного
      середовища в ____________________ області
 
 
   1. Стан виконання актів перевірок стану цивільного захисту та
техногенної безпеки за попередній період, приписів посадових осіб
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.
 
   2. Стан виконання вимог техногенної безпеки, визначених у
Правилах техногенної безпеки у сфері цивільного захисту  на
підприємствах,  в  організаціях, установах та на небезпечних
територіях, затверджених наказом МНС від 15.08.2007 N  557,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за N 1006/14273.
 
   3. Стан  реалізації  заходів державної політики у сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки, а саме:
   розроблення та затвердження положень, посадових інструкцій та
інших організаційно-розпорядчих документів, що стосуються заходів
забезпечення  цивільного  захисту  та техногенної безпеки на
об'єктах, здійснення постійного контролю за їх дотриманням;
   організація навчання  персоналу  діям  у разі виникнення
аварійних ситуацій та аварій;
   організація спланованих заходів щодо захисту персоналу від
шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
   планування та організація евакуаційних заходів на випадок
загрози або виникнення надзвичайної ситуації;
   наявність режимів радіаційного захисту на об'єктах,  які
потрапляють у зону можливого радіоактивного забруднення;
   проведення ідентифікації та паспортизації  відповідно  до
Положення  про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів,
затвердженого наказом МНС від 18.12.2000 N 338, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 62/5253 (у редакції
наказу МНС від 16.08.2005 N 140, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 01.09.2005 за N 970/11250);
   проведення ідентифікації та декларування об'єктів підвищеної
небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11 липня 2002 р. N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки
об'єктів підвищеної небезпеки";
   наявність та стан технічної документації на технологічне
обладнання,  наявність  дозволів  на  експлуатацію обладнання
підвищеної небезпеки;
   створення матеріальних (об'єктових) резервів для запобігання
та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру і їх наслідків;
   забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту
відповідно до Порядку забезпечення населення і особового складу
невоєнізованих формувань засобами радіаційного  та  хімічного
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 2002 року N 1200, технічний стан цих засобів;
   стан поводження  (перевезення,  зберігання,  утилізації,
захоронення тощо) небезпечних хімічних речовин;
   наявність планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій
та аварій (далі - ПЛАС);
   розробка спеціальних  заходів  протиаварійного  захисту
відповідно до ПЛАС;
   впровадження, експлуатація та технічне обслуговування систем
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у
разі їх виникнення, стан їх готовності;
   стан готовності органів управління, аварійних сил реагування
та диспетчерських служб об'єктів до дій при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
   створення відповідно    до   чинного   законодавства
аварійно-рятувальних служб та необхідної для їх функціонування
матеріально-технічної бази;
   впровадження та утримання у робочому стані засобів зв'язку,
аварійно-рятувальної техніки та обладнання і використання їх за
призначенням;
   стан готовності щодо інформування органів, які відповідають
за дії з локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації,
які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди
життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу, та плани
взаємодії з ними;
   наявність та стан готовності до використання за призначенням
захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту);
   фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для
повного і якісного забезпечення вимог техногенної безпеки;
   наявність постійно оновлювального запасу відповідних медичних
препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів.
 
 
                   Додаток 2
                   до підпункту 3.2 Інструкції
                   з розподілу суб'єктів
                   господарювання за ступенем
                   ризику від провадження
                   господарської діяльності
                   для безпеки життя і здоров'я
                   населення, навколишнього
                   природного середовища
                   та періодичності здійснення
                   заходів державного нагляду
                   (контролю)
 
 
               ПЕРЕЛІК
       питань для здійснення планового заходу
       державного нагляду у сфері цивільного
        захисту та техногенної безпеки для
 
       _______________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання)
      із середнім ступенем ризику від провадження
      господарської діяльності для безпеки життя
     і здоров'я населення, навколишнього природного
     середовища в ___________________________ області
 
 
   1. Стан виконання актів перевірок стану цивільного захисту та
техногенної безпеки за попередній період, приписів посадових осіб
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.
 
   2. Стан виконання вимог техногенної безпеки, визначених у
Правилах  техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на
підприємствах, в організаціях, установах та  на  небезпечних
територіях,  затверджених наказом МНС від 15.08.2007 N 557,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за N 1006/14273.
 
   3. Стан реалізації заходів державної політики  у  сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки, а саме:
   розроблення та затвердження положень, посадових інструкцій та
інших організаційно-розпорядчих документів, що стосуються заходів
забезпечення цивільного захисту та  техногенної  безпеки  на
об'єктах, здійснення постійного контролю за їх дотриманням;
   організація навчання персоналу діям  у  разі  виникнення
аварійних ситуацій та аварій;
   організація спланованих заходів щодо захисту персоналу від
шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
   планування та організація евакуаційних заходів у разі загрози
або виникнення надзвичайної ситуації;
   наявність режимів  радіаційного захисту на об'єктах, які
потрапляють у зону можливого радіоактивного забруднення;
   наявність та стан відповідної технічної документації та, у
разі необхідності, наявність дозволів на експлуатацію обладнання
підвищеної небезпеки або ведення небезпечних робіт;
   створення, за  необхідністю,  матеріальних  (об'єктових)
резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру і їх наслідків;
   забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту
відповідно до Порядку забезпечення населення і особового складу
невоєнізованих  формувань  засобами радіаційного та хімічного
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 2002 року N 1200;
   стан планування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та
готовності  органів  управління, аварійних сил реагування та
диспетчерських служб до дій при загрозі та виникненні надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
   впровадження та утримання у робочому стані засобів зв'язку, а
також (за необхідності) аварійно-рятувальної техніки та обладнання
і використання їх за призначенням;
   розробка планів  захисту  персоналу  об'єкта,  який може
опинитися у зоні  можливого  ураження,  у  разі  виникнення
надзвичайної  ситуації  на  об'єкті  підвищеної небезпеки та
потенційно небезпечному об'єкті або на територіях з небезпечними
гідрологічними  та  геологічними  процесами,  зоні  можливого
затоплення у разі прориву або руйнування гідроспоруди;
   плани забезпечення  сталого  функціонування  для об'єктів
інфраструктури, які належать  до  об'єктів  життєзабезпечення
населення та населених пунктів;
   затверджені акти обстеження будівлі та споруди з покрівлею
площею  понад 1000 кв. метрів, виготовленою з використанням
вантових та аркових конструкцій, дії керівництва та населення, яке
постійно або тимчасово перебуває під дахом цих споруд;
   стан готовності до інформування органів, які відповідають за
дії з локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, які
можуть виникнути на об'єкті із середнім рівнем небезпеки, але
можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому
середовищу, та плани взаємодії з ними;
   наявність та стан готовності до використання за призначенням
захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту);
   впровадження, експлуатація та технічне обслуговування систем
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у
разі їх виникнення, стан їх готовності;
   створення відповідно до чинного законодавства позаштатних
аварійно-рятувальних служб та необхідної для їх функціонування
матеріально-технічної бази;
   фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для
повного і якісного забезпечення вимог техногенної безпеки;
   наявність постійно оновлювального запасу відповідних медичних
препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів.
 
   Примітка.
   1. Навчальні  та дошкільні заклади, домоуправління, інші
суб'єкти господарювання, що згідно з нормативно-правовими актами
проводять  навчання  населення діям у надзвичайній ситуації,
проектні та експертні, інші організації, діяльність яких пов'язана
із забезпеченням техногенної безпеки у сфері цивільного захисту,
перевіряються відповідно до затверджених для них програм та
завдань з урахуванням вимог, наведених у цьому додатку.
 
 
                   Додаток 3
                   до підпункту 3.2 Інструкції
                   з розподілу суб'єктів
                   господарювання за ступенем
                   ризику від провадження
                   господарської діяльності
                   для безпеки життя і здоров'я
                   населення, навколишнього
                   природного середовища
                   та періодичності здійснення
                   заходів державного нагляду
                   (контролю)
 
 
               ПЕРЕЛІК
       питань для здійснення планового заходу
       державного нагляду у сфері цивільного
        захисту та техногенної безпеки для
 
       _______________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання)
      з незначним ступенем ризику від провадження
      господарської діяльності для безпеки життя
     і здоров'я населення, навколишнього природного
 
     середовища в ___________________________ області
 
 
   1. Стан виконання актів перевірок стану цивільного захисту та
техногенної безпеки за попередній період, приписів посадових осіб
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.
 
   2. Стан виконання вимог техногенної безпеки, визначених у
Правилах  техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на
підприємствах, в організаціях, установах та  на  небезпечних
територіях,  затверджених наказом МНС від 15.08.2007 N 557,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за N 1006/14273.
 
   3. Стан реалізації заходів державної політики  у  сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки, а саме:
   розроблення та  затвердження  положень,  інструкцій  щодо
виконання  вимог техногенної безпеки на об'єктах, здійснення
постійного контролю за їх дотриманням;
   наявність інформації від органів, що відповідають за дії з
локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, про
відсутність або наявність внутрішньої чи зовнішньої небезпеки для
об'єкта;
   наявність куточків цивільного захисту щодо дій персоналу
об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій  або  інших
нестандартних подій у побуті;
   забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту
відповідно до Порядку забезпечення населення і особового складу
невоєнізованих формувань засобами радіаційного  та  хімічного
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 2002 року N 1200;
   фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для
повного і якісного забезпечення вимог техногенної безпеки;
   наявність постійно оновлювального запасу відповідних медичних
препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів.
 
 
                   Додаток 4
                   до підпункту 3.3 Інструкції
                   з розподілу суб'єктів
                   господарювання за ступенем
                   ризику від провадження
                   господарської діяльності
                   для безпеки життя і здоров'я
                   населення, навколишнього
                   природного середовища
                   та періодичності здійснення
                   заходів державного нагляду
                   (контролю)
 
 
 ЗРАЗОК
 
      Міністерство України з питань надзвичайних
       ситуацій та у справах захисту населення
       від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
       ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
       ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ГУ МНС УКРАЇНИ
           В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
 
               ПРИПИС
           про усунення порушень,
          виявлених під час перевірки
 
 
   Кому _____________________ начальнику Хустського ЛВУМГ гр.
Огієнку В.Л. (вказати посаду, прізвище та ініціали керівника
підприємства,  установи,  організації) "22" травня 2008 року
проведена перевірка: стану цивільного захисту, техногенної безпеки
(вказати, що перевірялось, адресу об'єкта, та цивільної оборони
Хустського  лінійного  виробничого  управління  магістральних
газопроводів  (ЛВУМГ),  м. Хуст п/с 9 Заступником Головного
Державного інспектора цивільного захисту та техногенної безпеки
МНС України полковником служби цивільного захисту Поліщуком Т.В.
посаду та прізвище посадової особи (посадових осіб) Державної
інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, яка проводила
перевірку)
 
   Старшим Державним  інспектором  цивільного  захисту  та
техногенної  безпеки підполковником служби цивільного захисту
Дзяруком  В.І._________________________________________________.
разом з головним інженером Хустського ЛВУМГ п. Рибчаком Б.М. та
головним диспетчером п. Шимоном В.М. (вказати посади та прізвище
осіб, які брали участь у перевірці)
 
   З метою  усунення  порушень вимог законодавства у сфері
цивільного захисту та безумовного виконання заходів техногенної
безпеки, цивільної оборони, захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій, відповідно до вимог Законів України "Про
Цивільну  оборону",  "Про  захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про
об'єкти підвищеної небезпеки", Положення про Державну інспекцію
цивільного  захисту  та  техногенної  безпеки,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р.
N 1446, та інших нормативно-правових актів пропонується виконати
такі заходи:
 
------------------------------------------------------------------
| NN  |Найменування заходу | Запропонований | Відмітка про  |
| з/п  |  (посилання на  |термін виконання |  виконання  |
|    |  нормативний   |         |         |
|    |   документ)   |         |         |
|-------+--------------------+-----------------+-----------------|
| 1.  |     2.     |    3.    |    4.    |
|----------------------------------------------------------------|
|       Розділ I (раніше запропоновані заходи)       |
|  Примітка. До цього розділу включаються тільки раніше    |
|запропоновані заходи, які не були виконані           |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.  |Захисну споруду   | до 12.01.2007 |         |
|    |цивільної оборони  |         |         |
|    |привести у     |         |         |
|    |готовність до    |         |         |
|    |прийому вкриваємих. |         |         |
|    |Провести заміну   |         |         |
|    |фільтруючих     |         |         |
|    |елементів      |         |         |
|    |фільтровентиляційної|-----------------+-----------------|
|    |установки. Замінити |         |         |
|    |ущільнювачі     |         |         |
|    |герметичних дверей. |         |         |
|    |(підстава: ст. 8  |         |         |
|    |Закону України "Про |         |         |
|    |Цивільну оборону  |         |         |
|    |України"; ДБН В   |         |         |
|    |2.2.5-97 "Захисні  |         |         |
|    |споруди цивільної  |         |         |
|    |оборони")      |         |         |
|-------+--------------------+-----------------+-----------------|
| 2.  |Забезпечити весь  | до 01.08.2007 |         |
|    |обслуговуючий    |         |         |
|    |персонал      |         |         |
|    |підприємства    |         |         |
|    |засобами      |         |         |
|    |індивідуального   |         |         |
|    |захисту (протигазами|         |         |
|    |респіраторами).   |         |         |
|    |(підстава: Додаток |         |         |
|    |до Порядку     |         |         |
|    |забезпечення    |         |         |
|    |населення і     |         |         |
|    |особового складу  |         |         |
|    |невоєнізованих   |         |         |
|    |формувань засобами |         |         |
|    |радіаційного та   |         |         |
|    |хімічного захисту, |         |         |
|    |затверджений    |         |         |
|    |постановою КМУ від |         |         |
|    |19.08.2002 N 1200) |         |         |
|-------+--------------------+-----------------+-----------------|
| 3.  | (перелічити всі  |         |         |
|    |раніше запропоновані|         |         |
|    |заходи, які не були |         |         |
|    | усунені на момент |         |         |
|    | цієї перевірки)  |         |         |
|----------------------------------------------------------------|
|  Розділ II (нові запропоновані заходи відповідно до акта   |
|         перевірки від _____ 20__ року)         |
|  Примітка. Раніше запропоновані заходи до розділу II не   |
|включаються.                          |
|----------------------------------------------------------------|
| 4.  |У зв'язку з значним |  02.05.2008  |         |
|    |терміном      |         |         |
|    |експлуатації    |         |         |
|    |магістральних    |         |         |
|    |газопроводів та у  |         |         |
|    |зв'язку з тим, що  |         |         |
|    |територія      |         |         |
|    |Закарпатської    |         |         |
|    |області є      |         |         |
|    |сейсмонебезпечною, |         |         |
|    |терміново вирішити |         |         |
|    |питання щодо    |         |         |
|    |встановлення на всіх|         |         |
|    |магістральних    |         |         |
|    |газопроводах та   |         |         |
|    |відводах систем   |         |         |
|    |телемеханіки.    |         |         |
|    |(підстава: ст. 25  |         |         |
|    |Закону України "Про |         |         |
|    |захист населення і |         |         |
|    |територій від    |         |         |
|    |надзвичайних    |         |         |
|    |ситуацій      |         |         |
|    |техногенного та   |         |         |
|    |природного     |         |         |
|    |характеру"; Правила |         |         |
|    |безпечної      |         |         |
|    |експлуатації    |         |         |
|    |магістральних    |         |         |
|    |газопроводів (НПАОП |         |         |
|    |1.1.23-1.03-2004), |         |         |
|    |затверджені наказом |         |         |
|    |Державного комітету |         |         |
|    |України з охорони  |         |         |
|    |праці від 02.03.2004|         |         |
|    |N 69) 31.12.2008  |         |         |
|-------+--------------------+-----------------+-----------------|
| 5.  |Провести обстеження |         |         |
|    |газопроводу ДУГ-1 із|         |         |
|    |застосуванням    |         |         |
|    |технічних засобів. |         |         |
|    |(підстава: п. 6.1.12|         |         |
|    |Правил безпечної  |         |         |
|    |експлуатації    |         |         |
|    |магістральних    |         |         |
|    |газопроводів (НПАОП |         |         |
|    |1.1.23-1.03-2004), |         |         |
|    |затверджених    |         |         |
|    |наказом Державного |         |         |
|    |комітету України з |         |         |
|    |охорони праці від  |         |         |
|    |02.03.2004 N 69)  |         |         |
|    |31.12.2008     |         |         |
|-------+--------------------+-----------------+-----------------|
|    |(перелічити всі нові|         |         |
|    | виявлені недоліки, |         |         |
|    | викладені у акті |         |         |
|    |   перевірки)   |         |         |
|    |          |         |         |
|-------+--------------------+-----------------+-----------------|
|    |          |         |         |
|-------+--------------------+-----------------+-----------------|
|    |          |         |         |
|-------+--------------------+-----------------+-----------------|
|    |Розробити план   |  13.06.2008  |         |
|    |усунення недоліків |         |         |
|    |та надати до сектору|         |         |
|    |ДЩЗ та ТБ ГУ МНС  |         |         |
|    |України в      |         |         |
|    |Закарпатській    |         |         |
|    |області.      |         |         |
------------------------------------------------------------------
 
   У разі незгоди із запропонованими заходами чи термінами їх
виконання припис у 10-денний термін з дня його вручення може бути
оскаржено вищестоящому органу Державної інспекції  цивільного
захисту та техногенної безпеки.
 
 Заступник Головного
 Державного інспектора
 цивільного захисту
 та техногенної безпеки
 МНС України
 полковник служби
 цивільного захисту                  Т.В.Поліщук
 
 (посада, прізвище посадової особи
 органу Державної інспекції)
 
 (підпис)
 
 "22" травня 2008 року
 
 Старший Державний інспектор ЦЗ
 та ТБ ГУ МНС України
 в Закарпатській області
 підполковник служби
 цивільного захисту                   В.І.Дзярук
 
 (посада, прізвище
 посадової особи органу
 Державної інспекції)
 
 (підпис)
 
 "22" травня 2008 року
 
 Припис для виконання отримав:
 
 Начальник Іванівського КХТТ              С.М.Суслов
 
 (підпис)
 
 (посада, прізвище)
 
 "22" травня 2008 року
 
              РЕЗУЛЬТАТИ
           контрольних перевірок
 
------------------------------------------------------------------
| Дата  | Номери  |  Перевірку  | З результатами |Примітка|
|перевірки|невиконаних|  проводив  | ознайомлений |    |
|     | пунктів |----------------+----------------|    |
|     |      | Посада, |Підпис| Посада, |Підпис|    |
|     |      |прізвище |   |прізвище |   |    |
|---------+-----------+---------+------+---------+------+--------|
|     |      |     |   |     |   |    |
|---------+-----------+---------+------+---------+------+--------|
|     |      |     |   |     |   |    |
|---------+-----------+---------+------+---------+------+--------|
|     |      |     |   |     |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
               ЗАХОДИ
       адміністративного впливу за результатами
           контрольних перевірок
 
------------------------------------------------------------------
|Дата |   Номер   | Відмітка про  |  Рішення,  |Примітка|
|   | невиконаного |  складення  |прийняте судом |    |
|   |  пункту,  | протоколу щодо |        |    |
|   | визначеного |  вчинення   |        |    |
|   |  приписом  |адміністративного|        |    |
|   |        |  порушення  |        |    |
|   |        | відповідно до |        |    |
|   |        | статей 18816 і |        |    |
|   |        |  255 Кодексу  |        |    |
|   |        |  України про  |        |    |
|   |        | адміністративні |        |    |
|   |        |правопорушення та|        |    |
|   |        |статті 30 Закону |        |    |
|   |        | України "Про  |        |    |
|   |        | правові засади |        |    |
|   |        |  цивільного  |        |    |
|   |        |  захисту" за  |        |    |
|   |        |  невиконання  |        |    |
|   |        | законних вимог |        |    |
|   |        | посадових осіб |        |    |
|   |        |  Державної  |        |    |
|   |        |  інспекції  |        |    |
|   |        |  цивільного  |        |    |
|   |        |  захисту та  |        |    |
|   |        |  техногенної  |        |    |
|   |        |   безпеки   |        |    |
|   |        | (серія, номер |        |    |
|   |        |  протоколу)  |        |    |
|-----+---------------+-----------------+---------------+--------|
|   |        |         |        |    |
|-----+---------------+-----------------+---------------+--------|
|   |        |         |        |    |
|-----+---------------+-----------------+---------------+--------|
|   |        |         |        |    |
|-----+---------------+-----------------+---------------+--------|
|   |        |         |        |    |
|-----+---------------+-----------------+---------------+--------|
|   |        |         |        |    |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 5
                   до підпункту 4.2 Інструкції
                   з розподілу суб'єктів
                   господарювання за ступенем
                   ризику від провадження
                   господарської діяльності
                   для безпеки життя і здоров'я
                   населення, навколишнього
                   природного середовища
                   та періодичності здійснення
                   заходів державного нагляду
                   (контролю)
 
 
 ЗРАЗОК
 
               ЖУРНАЛ
         обліку суб'єктів господарювання
         за ступенем _____________ ризику
       від провадження господарської діяльності
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Суб'єкт  | Адреса  |Підстава для |Встановлена|         Терміни перевірки          |
|господарювання|  місця  |віднесення до| ступінь |                           |
|Дата включення|розміщення |відповідного | ризику  |------------------------------------------------------|
| до Переліку |      |  ступеня  |      |      Рік та місяць планової перевірки      |
|   Дата   |      |  ризику  |      |                           |
| виключення з |      |       |      |------------------------------------------------------|
|  Переліку  |      |       |      |2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|
| N справи, де |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зберігаються |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| матеріали  |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------+-----------+-------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Юридична особа|м. Черкаси,|об'єкт    |висока   | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 |
|ВАТ "Техскло" |вул.    |підвищеної  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Включено:   |Крихітна, 1|небезпеки  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|01.03.2008  |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Виключено:  |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|05.10.2011  |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Справа N 2/1 |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------+-----------+-------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Юридична особа|м. Черкаси,|споруда з  |середня  | 9 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
|"Торговельні |вул. Лісна |покрівлею  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|ряди"     |4     |площею понад |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Включено:   |      |1000 кв.   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|11.07.2008  |      |метрів,   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Виключено:  |      |виготовленою |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|05.12.2009  |      |з      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Справа N 23/2 |      |використанням|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |      |вантових та |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |      |арочних   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |      |конструкцій |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------+-----------+-------------+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Фізична особа |1. м. Київ,|склади    |незначна  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |
|ЧП "Суслов  |вул    |вторинної  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Сергій    |Степова, 18|тари     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Миколайович" |2.     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Включено:   |м. Вишневе,|       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|01.10.2009  |вул.    |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Виключено:  |Обухівська,|       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|05.02.2012  |2     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Справа    |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|N 145/15   |      |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Журнал обліку може вестись в окремих журналах залежно від
ступеня ризику від провадження господарської діяльності.
   2. Нумерація кожного журналу ведеться, починаючи з високого
ступеня  ризику  з урахуванням вимог Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів
України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Наприклад: для високого
ступеня ризику журнал може  мати  порядковий  N  12/1,  для
середнього - N 12/2, для незначного - N 12/3).<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner