Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 38 від 09.02.1973

Про затвердження норм оснащення підприємств громадського харчування посудом, столовими приборами, меблями та кухонним інвентарем


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            19.06.2008 N 376
 
 
        Про затвердження Програми діяльності
     "Гуртожиток - наш дім" на період 2008-2015 років
 
 
   Відповідно до підпунктів 1.1 та 1.3 наказу Міністерства
аграрної політики України від 19 лютого  2008  року  N  63
( v0063555-08 ) та з метою поліпшення житлово-побутових умов
проживання студентів  у  гуртожитках  навчальних  закладів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити склад постійно діючої комісії з моніторингу
стану житлово-побутових умов проживання студентів у гуртожитках
аграрних вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики
України, що додається.
 
   2. Затвердити Програму діяльності "Гуртожиток - наш дім" на
період 2008-2015 років (далі - Програма) та заходи щодо її
реалізації, що додається.
 
   3. Керівникам аграрних вищих навчальних закладів:
 
   3.1. Обговорити і схвалити на засіданні вищого колегіального
органу громадського самоврядування навчального закладу заходи щодо
реалізації Програми та забезпечити їх безумовне виконання.
 
   3.2. Реалізувати з 1 липня 2008 року у аграрних вищих
навчальних закладах усіх рівнів акредитації затверджену Програму.
 
   3.3. Налагодити співпрацю із представниками наглядової ради
при навчальному закладі щодо сприяння своєчасного та повноцінного
виконання Програми.
 
   3.4. Щорічно, станом на 1 вересня, інформувати Департамент
аграрної освіти, науки та дорадництва про хід виконання Програми.
 
   4. Департаменту аграрної освіти,  науки  та  дорадництва
(Іщенко Т.Д.) здійснювати контроль за виконанням Програми.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзала Я.М.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   19.06.2008 N 376
 
 
               СКЛАД
      постійно діючої комісії з моніторингу стану
      житлово-побутових умов проживання студентів
       в гуртожитках аграрних вищих навчальних
     закладів Міністерства аграрної політики України
 
 
 Гадзало Ярослав      - заступник Міністра аграрної політики
 Михайлович          України, голова комісії
 
 Іщенко Тетяна Дем'янівна  - директор Департаменту аграрної
               освіти, науки та дорадництва,
               заступник голови комісії
 
 Хоменко Микола Павлович  - директор Науково-методичного центру
               аграрної освіти, заступник голови
               комісії
 
             Члени комісії:
 
 Будько Ігор Романович   - заступник директора
               Науково-методичного центру
               аграрної освіти
 
 Дудник Тетяна Павлівна   - заступник директора
               Науково-методичного центру аграрної
               освіти, директор відокремленого
               структурного підрозділу
               "Навчально-методичний центр"
 
 Подгаєцький Анатолій    - заступник директора Департаменту
 Анатолійович         аграрної освіти, науки та
               дорадництва - начальник відділу
               вищих навчальних закладів
               III-IV рівнів акредитації
               та післядипломної освіти
 
 Самсоненко Сергій     - начальник відділу вищих навчальних
 Григорович          закладів I-II рівнів акредитації
 
 Шевченко Володимир     - директор ДП "Агроосвіта"
 Іванович
 
 Заступник директора
 Департаменту аграрної
 освіти, науки
 та дорадництва                     В.А.Манзюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   19.06.2008 N 376
 
 
               ПРОГРАМА
        діяльності "Гуртожиток - наш дім"
          на період 2008-2015 років
 
 
   1. Загальна частина
 
   Програма "Гуртожиток - наш дім" на період 2008-2015 років
(далі - Програма) спрямована на поліпшення умов проживання,
навчання  і  організації дозвілля студентів вищих навчальних
закладів.
   У вищих  навчальних  закладах  Мінагрополітики  України
контингент студентів  за  денною  формою  навчання  становить
72966 осіб, з яких потребує проживання у гуртожитках 38024 осіб,
або 52% від загальної кількості студентів. Проживає у гуртожитках
33060 студентів, або 87% від потреби.
   У середньому на одного студента припадає близько 5 кв.м
житлової площі, за норми 8 кв.м.
   Внаслідок інтенсивної і тривалої експлуатації, непроведення
капітальних  і  поточних  ремонтів,  відсутності  достатнього
фінансування матеріально-побутова база частини гуртожитків має
незадовільний стан, що потребує проведення невідкладних ремонтних
робіт. Капітального ремонту потребують 47 гуртожитків  вищих
навчальних закладів, що становить 13,9% від загальної кількості
(339), в тому числі 260 тис.кв.м покрівель, 260 км інженерних
мереж, 28 котелень.
   У 2007 році на капітальний ремонт гуртожитків використано
4,7 млн.грн.,  у  тому  числі за рахунок спеціального фонду
4,2 млн.грн. На поточний ремонт використано 1,1 млн.грн. коштів
спеціального фонду.
 
   2. Мета й основні завдання Програми
 
   Мета Програми полягає у створенні нових, поліпшенні існуючих
умов проживання, навчання і відпочинку студентів, забезпеченні їх
належними місцями в гуртожитках.
   Основним завданням Програми є:
   проведення капітального ремонту в існуючих та спорудження
нових гуртожитків аграрних вищих навчальних закладів;
   реконструкція гуртожитків;
   оновлення тепло-, водо-, газомережі та побутового обладнання
гуртожитків;
   організація самостійної роботи студентів.
   Нові соціальні умови вимагають нових підходів до організації
виховної роботи серед студентів, які проживають у гуртожитках, та
розширення прав органів студентського самоврядування.
 
   1. Основні завдання до виховної роботи:
   створення та організація належних умов для роботи вихователів
(типове  положення, посадові інструкції, організація робочого
місця, курси підвищення кваліфікації і т.ін.);
   організація роботи  гуртків,  спортивних залів та кімнат
відпочинку в гуртожитках;
   забезпечення робочих  (навчальних)  кімнат  літературою
соціально-психологічного спрямування для самовдосконалення  та
підвищення загального рівня розвитку студентів.
 
   1. Основні завдання до самоврядування:
   вміле поєднання роботи керівництва навчального закладу зі
студентськими самоврядними організаціями;
   розширення прав  та  впливу   органів   студентського
самоврядування (рада з гуманітарного виховання, факультетські
активи студентів та активи студентських  груп,  профспілкові
комітети та інші).
 
   3. Шляхи розв'язання проблеми
 
   Виконання Програми здійснюватиметься шляхом переобладнання,
ремонту, реконструкції існуючих та будівництва нових гуртожитків,
студентських готелів за новими типовими проектами з урахуванням
чинних санітарних норм і правил, вимог протипожежної безпеки:
раціонального розміщення студентів; наявністю медичного кабінету,
спортивних клубів, тренажерних залів, секцій; приміщень загального
користування,  читальних залів, доступів до мережі Інтернет,
комп'ютерних класів і таке інше.
 
   4. Координація та контроль за виконанням заходів Програми
 
   Координацію та контроль за виконанням Програми, ефективним та
цільовим використанням коштів здійснює Мінагрополітики України.
   Забезпечення виконання Програми, визначення  першочергових
окремих питань та доцільності їх фінансування постійно діюча
комісія вирішує на засіданнях.
   Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних
коштів, передбачених на фінансування цих питань,  здійснюють
спеціально уповноважені органи державної влади відповідно до
законодавства.
 
   5. Фінансове забезпечення
 
   Фінансове забезпечення  Програми  здійснюється  в  межах
асигнувань,  передбачених  Мінагрополітики України, та коштів
спеціального фонду навчального закладу, інших джерел фінансування.
   Мінагрополітики України  щороку  передбачає  у  проектах
відповідного бюджету кошти на виконання заходів і  завдань,
визначених Програмою. Порядок використання цих коштів здійснюється
відповідно до законодавства.
 
   6. Очікувані результати
 
   Вирішення питань створення нових і поліпшення існуючих умов
забезпечення  студентів  належними  місцями  в гуртожитках з
поліпшенням  умов  їх  проживання,  навчання  і  відпочинку
передбачається здійснювати за рахунок:
   збільшення обсягів бюджетного фінансування, а також залучення
коштів з інших джерел фінансування, що спрямовуватимуться на
відновлення і модернізацію існуючого житлового фонду;
   спорудження нових гуртожитків для студентів;
   обладнання кімнат для самопідготовки студентів;
   створення належних санітарно-побутових умов проживання:
   постійний контроль встановленого температурного режиму;
   наявність холодного та гарячого водопостачання:
   обладнання кімнат особистої гігієни;
   обладнання побутових кімнат (для прання, прасування, сушіння
білизни, чищення одягу та взуття);
   обладнання кімнат для приготування їжі.
   придбання в необхідній  кількості  твердого  та  м'якого
інвентарю;
   забезпечення студентів предметами першої потреби;
   обладнання кімнат організації дозвілля та відпочинку, занять
спортом, самопідготовки.;
   естетичне оформлення гуртожитків та кімнат;
   висвітлення умов проживання студентів у засобах  масової
інформації.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   19.06.2008 N 376
 
 
               ЗАХОДИ
           щодо реалізації Програми
     "Гуртожиток - наш дім" на період 2008-2015 років
 
 
------------------------------------------------------------------
|1. Житлово-побутові умови проживання студентів у гуртожитку   |
|----------------------------------------------------------------|
|1.1. Провести перевірку житлово-побутових умов проживання    |
|студентів та їх повного забезпечення місцями у гуртожитках,   |
|розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків, обговорити |
|їх на засіданні вченої ради (педагогічної ради).        |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва|
|керівники навчальних закладів.                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1.2. Провести обстеження технічного стану зовнішніх і внутрішніх|
|мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, газо- і      |
|електропостачання на відповідність їх технічним нормам і    |
|правилам експлуатації. Розробити заходи щодо ліквідації     |
|виявлених недоліків, визначивши терміни і відповідальних за їх |
|усунення.                            |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва|
|керівники навчальних закладів.                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1.3. З метою економії енергоносіїв та покращення теплового   |
|режиму у вищих навчальних закладах, тепло яким надається    |
|послугами комунальних підприємств, розробити (за необхідності) |
|програму поетапного переведення студентських гуртожитків на   |
|енергозберігальні, сучасні котельні. Провести моніторинг    |
|найбільш ефективних джерел.                   |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва|
|ДП "Агроосвіта", керівники навчальних закладів.         |
|----------------------------------------------------------------|
|1.4. Визначити етапи, обсяг та джерела фінансування ремонтних  |
|робіт у гуртожитках.                      |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва|
|ДП "Агроосвіта", керівники навчальних закладів.         |
|----------------------------------------------------------------|
|1.5. Визначити і економічно обґрунтувати можливості щорічної  |
|заміни найбільш зношуваних елементів будівель гуртожитків    |
|(дверей, вікон, санвузлів, кухонних плит). Протягом 2008 року  |
|провести відповідні заміни з таких елементів.          |
|Термін виконання: щорічно.                   |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|1.6. Створити постійно діючу аварійну бригаду з ліквідації   |
|наслідків аварій в тепло-, водо-, електромережі та уникнення їх |
|виникнення, забезпечивши її відповідними технічними засобами та |
|обладнанням.                          |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|1.7. Обладнати навчальні заклади сучасними пральними машинами  |
|для створення належних санітарно-гігієнічних умов у студентських|
|гуртожитках.                          |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|1.8. Розробити механізм надання додаткових послуг співробітникам|
|ВНЗ, приїжджим, що потребують житла, передбачивши можливості  |
|переобладнання частини приміщень гуртожитку під готель ВНЗ.   |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: ДП "Агроосвіта", керівники навчальних закладів. |
|----------------------------------------------------------------|
|1.9. З метою раціонального використання вільних приміщень    |
|(зокрема підвальних) провести перевірку з визначенням їх    |
|технічного стану з наданням пропозицій переобладнання таких   |
|приміщень під спортивні зали, побутові приміщення тощо.     |
|Термін виконання: 1 вересня 2009 року.             |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|1.10. Запровадити закріплення за студентами кімнат у гуртожитку |
|на весь період навчання з обов'язковою матеріальною       |
|відповідальністю за стан отриманого та повернутого майна.    |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Контроль та забезпечення безпеки життєдіяльності в гуртожитку|
|----------------------------------------------------------------|
|2.1. Щоквартально проводити навчання з техніки протипожежної  |
|безпеки та безпеки життєдіяльності.               |
|Термін виконання: постійно.                   |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|2.2. Згідно з нормами чинного законодавства затвердити     |
|інструкції про безпечне користування електро- та газовими    |
|плитами у місцях загального користування, здійснювати контроль |
|за їх виконанням.                        |
|Термін виконання: постійно.                   |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|2.3. Розробити і затвердити інструкції для відповідальних    |
|чергових керівних працівників аграрних вищих навчальних закладів|
|у святкові та вихідні дні з визначення їх обов'язків у разі   |
|виникнення аварійних ситуацій.                 |
|Термін виконання: до 1 вересня 2008 року.            |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|2.4. Для впорядкування та приведення у відповідність до норм  |
|проживання студентів у гуртожитках переглянути та затвердити в |
|установленому порядку правила внутрішнього розпорядку.     |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року, щорічно.         |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|2.5. З метою здійснення належного контролю за дотриманням правил|
|внутрішнього розпорядку гуртожитку, затвердити графіки перевірки|
|гуртожитків деканами (завідувачами відділень), заступниками   |
|деканів із виховної роботи, кураторами, представниками     |
|студентського самоврядування. Вести відповідні записи      |
|(зауваження, недоліки, виявлені під час перевірки) у журналах із|
|подальшим їх усуненням.                     |
|Термін виконання: постійно.                   |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|2.6. Створити Наглядову раду програми "Гуртожиток - наш дім" на |
|період 2008-2015 років у кожному вищому навчальному закладі.  |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва|
|керівники навчальних закладів.                 |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Виховна робота в гуртожитку та студентське самоврядування  |
|----------------------------------------------------------------|
|3.1. Проводити щорічний огляд-конкурс на кращий гуртожиток у  |
|вищому навчальному закладі, передбачаючи відповідні форми    |
|заохочення.                           |
|Термін виконання: щорічно.                   |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|3.2. Організувати та провести конкурс серед аграрних вищих   |
|навчальних закладів на кращі гуртожитки відповідно до Положення |
|про конкурс на кращий гуртожиток аграрного вищого навчального  |
|закладу.                            |
|Термін виконання: протягом 2008, 2011 та 2014 років.      |
|Відповідальні: Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва|
|Науково-методичний центр аграрної освіти, керівники навчальних |
|закладів.                            |
|----------------------------------------------------------------|
|3.3. Організовувати протягом навчального року щоквартально   |
|конкурс на кращі кімнату, поверх, житлово-побутові умови.    |
|Термін виконання: щоквартально.                 |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|3.4. Організувати проведення практичних семінарів на базі    |
|аграрних ВНЗ із залученням відповідальних за проживання     |
|студентів, директорів студмістечок та комендантів гуртожитків з |
|питань обміну досвідом.                     |
|Термін виконання: 1 раз на рік.                 |
|Відповідальні: Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва|
|Науково-методичний центр аграрної освіти, керівники навчальних |
|закладів.                            |
|----------------------------------------------------------------|
|3.5. Для повноцінної підготовки студентів до занять, їх     |
|самопідготовки і проведення культурно-масової роботи створити у |
|студентських гуртожитках філії бібліотек з постійним      |
|удосконаленням їх роботи.                    |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|3.6. Провести нараду проректорів (заступників директорів) з   |
|виховної роботи аграрних ВНЗ з питань соціально-побутових умов |
|проживання студентів.                      |
|Термін виконання: до 1 листопада 2008 року.           |
|Відповідальні: Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва|
|Науково-методичний центр аграрної освіти, керівники навчальних |
|закладів.                            |
|----------------------------------------------------------------|
|3.7. Створити в кожному навчальному закладі систему анонімного |
|доведення студентами інформації про виявлення фактів зловживання|
|посадовими особами службовим становищем з подальшим вирішенням |
|виявлених недоліків.                      |
|Термін виконання: постійно.                   |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|3.8. Висвітлювати на сторінках університетських газет, у засобах|
|масової інформації матеріали про реалізацію програми "Гуртожиток|
|- наш дім".                           |
|Термін виконання: постійно.                   |
|Відповідальні: Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва|
|Науково-методичний центр аграрної освіти, керівники навчальних |
|закладів.                            |
|----------------------------------------------------------------|
|3.9. З метою поліпшення умов для самопідготовки студентів у   |
|кожному гуртожитку облаштувати кімнати копмютерною технікою та |
|забезпечити підключення до мережі Інтернет.           |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року, щорічно.         |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
|----------------------------------------------------------------|
|3.10. Розглянути та проаналізувати на конференціях трудового  |
|колективу ВНЗ, на засіданнях активу студентської профспілкової |
|організації, студентських рад ВНЗ примірне положення про    |
|студентський гуртожиток ВНЗ, затверджене наказом Міністерства  |
|освіти і науки України від 13.11.07 N 1004 ( v1004290-07 ), і  |
|внести зміни до Положення про студентський гуртожиток ВНЗ для  |
|подальшого керівництва у роботі.                |
|Термін виконання: 1 вересня 2008 року.             |
|Відповідальні: керівники навчальних закладів.          |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 Департаменту аграрної
 освіти, науки та дорадництва              В.А.Манзюк
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner