Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 544 від 11.06.2009

Про внесення зміни до Плану діяльності Державної митної служби України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

   МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З УСИНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
 
              Н А К А З
 
             18.06.2008 N 82
 
 
       Про удосконалення роботи служб у справах
      дітей щодо розвитку сімейних форм виховання
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
     департаменту з усиновлення та захисту прав дитини
     N 174 ( v0174632-08 ) від 10.11.2008 )
 
 
 
   У відповідності до п. 5 Положення про Державний департамент з
усиновлення та захисту прав дитини, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 N 367 ( 367-2006-п ), та
з метою підвищення рівня ефективності роботи служб у справах дітей
у сфері захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, які влаштовуються на виховання і спільне
проживання у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу,
своєчасного надання документів про влаштування дітей в сім'ї та з
метою  забезпечення виділення додаткового обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам  на  виплату  державної
соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених
батьківського    піклування,    грошового    забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити перелік питань щодо підготовки розпорядження
(рішення) про влаштування та поповнення дитини в прийомну сім'ю,
дитячий будинок сімейного типу (додаток 1) та форму соціального
паспорта прийомної сім'ї (дитячого будинку  сімейного  типу)
(додаток 2).
 
   2. Затвердити перелік документів, які подаються до Державного
департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, у разі:
 
   2.1. Створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного
типу та влаштування в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (додаток 3);
 
   2.2. Вибуття прийомних дітей, дітей-вихованців з прийомної
сім'ї, дитячого будинку сімейного типу (додаток 4).
 
   3. Міністру у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики
Автономної Республіки Крим, начальникам служб у справах дітей
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій:
 
   3.1. Довести цей наказ до відома служб у справах дітей
районних,  районних  у містах Києві і Севастополі державних
адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад
для практичного використання в роботі.
 
   3.2. Забезпечити  виконання  цього наказу при підготовці
розпорядження (рішення) про створення прийомної сім'ї, дитячого
будинку сімейного типу, влаштування в них дітей, а також у разі
вибуття дітей з таких сімей.
 
   3.3. Документи та інформацію, передбачені додатками 3-5 цього
наказу, протягом 10 днів з дня прийняття відповідного рішення
надсилати до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини,  при  цьому  розпорядження  (рішення)  надавати у 2
примірниках,інші документи - в одному примірнику.
 
   4. Відділу розвитку сімейних форм  виховання  управління
захисту прав дитини:
 
   4.1. Упродовж  п'яти  робочих  днів з моменту одержання
документів, передбачених додатками 3-5 цього наказу, узагальнювати
кількісні показники влаштування дітей у прийомні сім'ї, дитячі
будинки сімейного типу в розрізі вікових категорій та інформацію
про працевлаштування прийомних батьків і батьків-вихователів.
 
   4.2. У разі недотримання вимог щодо підготовки розпорядження
(рішення) про влаштування дитини, передбачених додатком 1, або
надання неповного  переліку документів, передбачених додатками
3-5, повертати документи із зазначенням підстави.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Директор                       Л.С.Волинець
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держдепартаменту
                   18.06.2008 N 82
 
 
               ПЕРЕЛІК
        питань щодо підготовки розпорядження
       (рішення) про влаштування та поповнення
         дитини у прийомну сім'ю, дитячий
           будинок сімейного типу
 
 
   Текст розпорядження (рішення) стосовно влаштування дитини у
прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу повинен містити:
   1. Посилання на нормативно-правові документи, які регулюють
питання  влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  у прийомні сім'ї, дитячі будинки
сімейного типу та рекомендації центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді про проходження навчання батьками та включення їх
до банку даних потенційних батьків-вихователів та  прийомних
батьків.
 
   2. Інформацію про прийомних батьків, батьків-вихователів, у
тому числі:
   прізвище, ім'я, по батькові;
   дата народження;
   адреса проживання.
 
   3. Інформацію про дитину
   прізвище, ім'я, по батькові дитини,
   дата народження;
   чи має в наявності братів/сестер;
   підстави набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування;
   місце походження  дитини-сироти  та  дитини,  позбавленої
батьківського піклування;
   чи перебуває  дитина  на обліку дітей, які можуть бути
усиновлені;
   дата влаштування дитини в сім'ю.
 
   4. Зазначити  покладання персональної відповідальності за
життя здоров'я, фізичний та психічний розвиток дітей-вихованців і
прийомних  дітей  на  батьків-вихователів,  прийомних батьків
відповідно до пункту 19 Положення про дитячий будинок сімейного
типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 N 564 ( 564-2002-п ), та пункту 17 Положення про
прийомну  сім'ю,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.04.2002 N 565 ( 565-2002-п ).
 
   5. Доручення службі у справах дітей щодо:
   підготовки договору (угоди);
   зобов'язання надати документи на дитину;
   здійснення контролю  за  умовами проживання та виховання
дитини;
   доповнення іншими зобов'язаннями п. 4 угоди про організацію
діяльності дитячого будинку сімейного типу та договору  про
влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомну
сім'ю;
   підготовки щорічного звіту про стан утримання і розвитку
дитини в сім'ї.
 
   6. Доручення місцевому центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді щодо:
   закріплення за сім'єю соціального працівника;
   забезпечення соціального супроводу, надання комплексу послуг,
спрямованих на створення належних умов функціонування сім'ї;
   подання службі у справах дітей щорічної інформації про
ефективність функціонування прийомної сім'ї або дитячого будинку
сімейного типу. ( Абзац четвертий пункту 6 в редакції Наказу
Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини N 174
( v0174632-08 ) від 10.11.2008 )
 
   7. Доручення управлінню (відділу) праці  та  соціального
захисту населення щодо:
   призначення і виплати державної соціальної  допомоги  на
дитину,  грошового  забезпечення одному з прийомних батьків,
батькам-вихователям у межах видатків, передбачених у державному
бюджеті;
   здійснення зазначених  виплат  на  дитину,  грошового
забезпечення прийомним батькам, батькам-вихователям щомісяця до
20 числа.
 
   8. Доручення управлінню (відділу) охорони здоров'я щодо:
   закріплення дільничного лікаря за дитиною;
   проходження двічі на рік  дітьми  медичного  огляду  та
здійснення диспансерного нагляду за ними;
   подання службі у справах дітей щорічного звіту про стан
здоров'я   дитини,   дотримання   прийомними   батьками,
батьками-вихователями рекомендацій лікаря.
 
   9. Доручення управлінню (відділу) освіти щодо:
   забезпечення права дитини на здобуття дошкільної та загально
середньої освіти, а у разі потреби - забезпечення індивідуального
навчання;
   подання службі у справах дітей щорічного звіту про рівень
розвитку та знань дитини, наявність шкільного одягу та шкільного
приладдя, систематичне відвідування уроків та своєчасність і
якість виконання домашніх завдань, відвідування дитиною гуртків,
секцій, позашкільних заходів, участь батьків у вихованні дитини
тощо.
 
   10. Доручення управлінню (відділу) у справах молоді та спорту
щодо:
   забезпечення пільговим оздоровленням.
 
   11. Доручення дільничному інспектору міліції щодо:
   подання службі у  справах  дітей  щорічного  звіту  про
відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей, які
виховуються  в  таких   сім'ях,   прийомними   батьками,
батьками-вихователями.
 
   12. У разі наявності житла, майна у дитини, зазначити на кого
покладаються обов'язки щодо його збереження, у разі відсутності -
хто забезпечує надання житла.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Держдепартаменту
                   18.06.2008 N 82
 
 
            СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
    прийомної сім'ї (дитячого будинку сімейного типу)
         родини ________________________
 
 
 Дата створення __________________________________________________
 
 Адреса (проживання прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного
типу _____________________________________________________________
     індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця,
          будинок, квартира, телефон
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Орган, який прийняв рішення  про створення прийомної сім'ї
(дитячого будинку сімейного типу)
__________________________________________________________________
  (повне найменування органу, дата і N розпорядження (рішення)
 
        Прийомні батьки (батьки-вихователі)
 
------------------------------------------------------------------
|    П.І.Б.    |  Дата  |Освіта| Спеціаль- |Місце роботи|
| прийомних батьків |народження|   |  ність  |      |
|(батьків-вихователів)|     |   |      |      |
|---------------------+----------+------+-----------+------------|
|           |     |   |      |      |
|---------------------+----------+------+-----------+------------|
|           |     |   |      |      |
|---------------------+----------+------+-----------+------------|
|           |     |   |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
              Рідні діти
 
------------------------------------------------------------------
| П.І.Б. дитини |Дата народження| Місце навчання, |Стан здоров'я|
|        |        |   роботи   |       |
|---------------+---------------+------------------+-------------|
|        |        |         |       |
------------------------------------------------------------------
 
            Усиновлені діти(*)
 
------------------------------------------------------------------
|  П.І.Б.  |  Дата  |Рішення суду|  Місце  |  Стан  |
|  дитини  | народження |  про   | навчання | здоров'я |
|      |      |усиновлення |      |      |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
______________
   (*) -  Розділ  "Усиновлені діти" заповнюється за згодою
прийомних батьків, батьків-вихователів.
 
     Діти, над якими встановлено опіку, піклування
 
------------------------------------------------------------------
|  П.І.Б.  |  Дата  |Рішення про |  Місце  |  Стан  |
|  дитини  | народження |встановлення| навчання | здоров'я |
|      |      |  опіки,  |      |      |
|      |      | піклування |      |      |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
         Прийомні діти (діти-вихованці)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|П.І.Б.| Дата | Документи, |  Дата  |  Форма  | Наявність | Стан |Інформація|
|дитини|народже-|   які   |влаштування |попереднього| братів, |здоров'я|  про  |
|   | ння  |підтверджують| дитини в |влаштування | сестер, |    |наявність |
|   |    |  статус  | сім'ю, із |  дитина  | місце їх |    | житла, |
|   |    |дитини-сироти|зазначенням |      |перебування|    | майна у |
|   |    | або дитини, |розпорядчого|      |(зазначити |    | дитини, |
|   |    | позбавленої | документа |      | заклад, |    | відпо- |
|   |    |батьківського|      |      |  сім'ю  |    | відальні |
|   |    | піклування |      |      |  тощо)  |    | за їх  |
|   |    |(рішення суду|      |      |Заходи щодо|    |збереження|
|   |    | свідоцтво |      |      | поєднання |    |     |
|   |    | про смерть, |      |      |  дітей  |    |     |
|   |    | вирок суду |      |      |      |    |     |
|   |    |  тощо)  |      |      |      |    |     |
|------+--------+-------------+------------+------------+-----------+--------+----------|
|   |    |       |      |      |      |    |     |
|------+--------+-------------+------------+------------+-----------+--------+----------|
|   |    |       |      |      |      |    |     |
|------+--------+-------------+------------+------------+-----------+--------+----------|
|   |    |       |      |      |      |    |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
          Основні характеристики майна
 
------------------------------------------------------------------
|Жиле приміщення (власність сім'ї або службове), загальна і   |
|житлова площа                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Забезпечення меблями                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Забезпечення побутовою технікою                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Транспортний засіб                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Земельна ділянка                        |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник служби у справах дітей  /підпис/ ____________________
 М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Держдепартаменту
                   18.06.2008 N 82
 
 
               ПЕРЕЛІК
       документів, які подаються до Державного
    департаменту з усиновлення та захисту прав дитини
     у разі створення та поповнення прийомної сім'ї,
     дитячого будинку сімейного типу та влаштування
       в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених
           батьківського піклування
 
 
   1. Супровідний  лист за підписом заступника голови Ради
міністрів  АР  Крим,  облдержадміністрації,  Київської  та
Севастопольської міськдержадміністрації із зазначенням потреби
виділення додаткової субвенції.
 
   2. Копія розпорядження (рішення) про створення прийомної
сім'ї  дитячого  будинку  сімейного типу, влаштування в них
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із
обов'язковим зазначенням дати влаштування дитини в прийомну сім'ю,
дитячий будинок сімейного типу.
 
   3. Копія договору про влаштування дітей на виховання та
спільне  проживання у прийомну сім'ю, угоди про організацію
діяльності дитячого будинку сімейного типу.
 
   4. Довідка про проходження  курсу  підготовки  прийомних
батьків, батьків-вихователів.
 
   5. Рекомендація про включення до банку даних потенційних
прийомних батьків, батьків-вихователів.
 
   6. Копія соціального паспорту прийомної сім'ї,  дитячого
будинку сімейного типу.
 
   7. Інформація  про  працевлаштування  прийомних  батьків,
батьків-вихователів за наведеною формою:
 
-------------------------------------------------------------------------------
|  П.І.Б. |     Кількість     | П.І.Б. |Кількість прийомних батьків|
| батьків- | батьків-вихователів, які |прийомних|  які отримують грошове  |
|вихователів|   отримують грошове   | батьків |    забезпечення    |
|      |    забезпечення    |     |              |
|      |---------------------------|     |---------------------------|
|      |Усього|З них не|Отримують з|     |Усього|З них не|Отримують з|
|      |   |працюють|обмеженням |     |   |працюють|обмеженням |
|      |   |    |  (5   |     |   |    |  (1,5  |
|      |   |    |прожиткових|     |   |    |прожиткових|
|      |   |    |мінімумів) |     |   |    |мінімумів) |
|-----------+------+--------+-----------+---------+------+--------+-----------|
|      |   |    |      |     |   |    |      |
|-----------+------+--------+-----------+---------+------+--------+-----------|
|      |   |    |      |     |   |    |      |
-------------------------------------------------------------------------------
 
   8. Розрахунок  додаткової  потреби в коштах субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам  на  виплату  державної
соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених
батьківського    піклування,    грошового    забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною" за наведеною формою:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |ДБСТ /|Початок|  Контингент  | Сума державної соціальної | Сума грошового забезпечення |  Сума   | Разом сума |Потреба в|
|з/п|адміні- | ПС |здійс- | дітей-сиріт та |допомоги на дітей відповідно |  батьків-вихователів та  | загально- | грошового | коштах |
|  | стра- |   | нення |   дітей,   | до прожиткового мінімуму  |  прийомних батьків (35%  |обов'язкового|забезпечення|субвенції|
|  | тивно- |   |виплат |  позбавлених  |               |розміру соціальної допомоги. | державного |та загально-|  на  |
|  |терито- |   |    | батьківського |               | Але не більше 5 прожиткових | пенсійного | обов'яз- |поточний |
|  |ріальної|   |    |  піклування  |               |    мінімумів для    |  страху-  |  кового  |  рік  |
|  |одиниці |   |    |         |               | батьків-вихователів, 1,5  |  вання  | державного |     |
|  |    |   |    |         |               | прожиткових мінімумів - для |       | пенсійного |     |
|  |    |   |    |         |               |   прийомних батьків)   |       | страху-  |     |
|  |    |   |    |-----------------+-----------------------------+-----------------------------|       |  вання  |     |
|  |    |   |    |всьо-|до |від|від|Разом|Разом|Разом|Разом|Разом|Разом|Разом|Разом|Разом|Разом|       |      |     |
|  |    |   |    | го | 6 | 6 |18 | I | II | III | IV | за | I | II | III | IV | за |       |      |     |
|  |    |   |    |   |ро-|до |до |квар-|квар-|квар-|квар-| рік |квар-|квар-|квар-|квар-| рік |       |      |     |
|  |    |   |    |   |ків|18 |23 | тал | тал | тал | тал |   | тал | тал | тал | тал |   |       |      |     |
|  |    |   |    |   |  |ро-|ро-|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |     |
|  |    |   |    |   |  |ків|ків|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |     |
|---+--------+------+-------+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+------------+---------|
|  |    |   |    |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |     |
|---+--------+------+-------+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+------------+---------|
|  |    |   |    |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |     |
|---+--------+------+-------+-----+---+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+------------+---------|
|  |    |   |    |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник служби у справах дітей
 облдержадміністрації       /підпис/ ______________________
 М.П.
 
 Начальник Головного фінансового
 управління облдержадміністрації  /підпис/ ______________________
 М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Держдепартаменту
                   18.06.2008 N 82
 
 
               ПЕРЕЛІК
       документів, які подаються до Державного
    департаменту з усиновлення та захисту прав дитини
     у разі вибуття прийомних дітей, дітей-вихованців
        з прийомної сім'ї, дитячого будинку
             сімейного типу
 
 
   1. Супровідний лист за підписом Міністра у справах молоді,
сім'ї та ґендерної політики АР Крим, начальника служби у справах
дітей  облдержадміністрації,  Київської  та  Севастопольської
міськдержадміністрації (чітко зазначити причину вибуття та місце
подальшого перебування дитини, якщо дитина усиновлена зазначити
рішення про усиновлення дитини, передачу під опіку, піклування,
родичам із  зазначенням  прізвища,  імені  та  по  батькові
усиновлювачів, опікунів та місце їх проживання).
 
   2. Копія розпорядження (рішення) про вибуття прийомних дітей,
дітей-вихованців з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного
типу із зазначенням дати, причини вибуття, місця подальшого
влаштування дитини.
 
   3. Копія розпорядчого документа, який є підставою для вибуття
дитини  (зокрема,  досягнення  18  річного  та 23 віку, із
супроводжуючим листом на центри соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді щодо їх соціального супроводження).
 
   4. Копія договору про влаштування дітей на виховання та
спільне проживання у прийомну сім'ю, угоди про  організацію
діяльності дитячого будинку сімейного типу (у разі продовження
функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу).
 
   5. Копія соціального паспорту прийомної сім'ї,  дитячого
будинку  сімейного  типу  (у разі продовження функціонування
прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу).<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner