Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 242 від 02.06.2009

Про внесення змін до Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом МВС від 26.02.2009 N 77


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            18.06.2008 N 324
 
 
          Про забезпечення виконання
       Цільового плану Україна-НАТО на 2008 рік
         у рамках Плану дій Україна-НАТО
 
 
   На виконання Указу  Президента  України  від  01.04.2008
N 289/2008  (  289/2008  )  "Про Цільовий план Україна-НАТО
на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити заходи Міністерства охорони здоров'я України
щодо реалізації зазначеного Цільового плану ( 289/2008 ) (далі -
заходи; додаються).
 
   2. Першому заступнику, заступникам Міністра, Голові Державної
служби  лікарських  засобів і виробів медичного призначення,
керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я
України забезпечити виконання заходів та подання інформації про
стан їх реалізації до  відділу  міжнародної  діяльності  та
євроінтеграції щокварталу до 2 числа місяця, наступного за звітним
періодом.
 
   3. Начальнику  відділу  міжнародної   діяльності   та
євроінтеграції Ценіловій Ж.В. забезпечити узагальнення та надання
означеної  інформації  до  Національного  центру  з  питань
євроатлантичної інтеграції України та Міністерства закордонних
справ України згідно встановлених термінів.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   18.06.2008 N 324
 
 
               ЗАХОДИ
       Міністерства охорони здоров'я України
      щодо виконання Цільового плану Україна-НАТО
      на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО
              ( 289/2008 )
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
| N  | Заходи Цільового |  Заходи МОЗ  | Співвиконавці | Відповідальні |
|заходу|плану Україна-НАТО|        |термін виконання| виконавці МОЗ |
|   |  на 2008 рік  |        |        |         |
|   |у рамках Плану дій|        |        |         |
|   |  Україна-НАТО  |        |        |         |
|   |  ( 289/2008 )  |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|    РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 1.2. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|1.2.2.|АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА                        |
|------+----------------------------------------------------------------------|
| 2. |Затвердити    |Затвердити   |Центральні та  |Департамент   |
|   |стандарти якості |стандарти якості|місцеві органи |контролю якості |
|   |надання      |надання     |виконавчої влади|медичних та   |
|   |адміністративних |адміністративних|        |фармацевтичних  |
|   |послуг органами  |послуг органами |        |послуг - зведення|
|   |виконавчої влади |виконавчої влади|----------------+-----------------|
|   |         |        |Протягом року  |Департамент   |
|   |         |        |        |державного    |
|   |         |        |        |санітарно-    |
|   |         |        |        |епідеміологічного|
|   |         |        |        |нагляду     |
|   |         |        |        |Департамент   |
|   |         |        |        |кадрової     |
|   |         |        |        |політики, освіти |
|   |         |        |        |і науки     |
|   |         |        |        |Державна служба |
|   |         |        |        |лікарських    |
|   |         |        |        |засобів та    |
|   |         |        |        |виробів медичного|
|   |         |        |        |призначення   |
|   |         |        |        |Відділ правового |
|   |         |        |        |забезпечення   |
|------+------------------+----------------+----------------+-----------------|
| 3. |Здійснити перегляд|Здійснити    |Центральні та  |Департамент   |
|   |розмірів оплати за|перегляд    |місцеві органи |економіки і   |
|   |надання      |розмірів оплати |виконавчої влади|фінансової    |
|   |адміністративних |за надання   |        |політики -    |
|   |послуг органами  |адміністративних|        |зведення     |
|   |виконавчої влади |послуг органами |----------------+-----------------|
|   |         |виконавчої влади|Протягом року  |Департамент   |
|   |         |        |        |державного    |
|   |         |        |        |санітарно-    |
|   |         |        |        |епідеміологічного|
|   |         |        |        |нагляду     |
|   |         |        |        |Департамент   |
|   |         |        |        |кадрової     |
|   |         |        |        |політики, освіти |
|   |         |        |        |і науки     |
|   |         |        |        |Державна служба |
|   |         |        |        |лікарських    |
|   |         |        |        |засобів та    |
|   |         |        |        |виробів медичного|
|   |         |        |        |призначення   |
|   |         |        |        |Відділ правового |
|   |         |        |        |забезпечення   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  РОЗДІЛ III. ПИТАННЯ РЕСУРСІВ. 3.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ  |
|           СЕКТОРУ ОБОРОНИ І БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|3.2.1.|ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ   |
|   |КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ   |
|------+----------------------------------------------------------------------|
| 1. |Розробити проект |Забезпечити   |Головдержслужба,|Департамент   |
|   |Державної     |участь в    |МОН України,  |кадрової     |
|   |соціальної програм|опрацюванні   |інші центральні |політики, освіти |
|   |підготовки,    |проекту     |та місцеві   |і науки -    |
|   |перепідготовки та |Державної    |органі     |зведення     |
|   |підвищення    |соціальної   |виконавчої влади|Департамент   |
|   |кваліфікації   |програми    |        |державного    |
|   |фахівців у сфері |підготовки,   |        |санітарно-    |
|   |європейської та  |перепідготовки |        |епідеміологічного|
|   |євроатлантичної  |та підвищення  |        |нагляду     |
|   |інтеграції України|кваліфікації  |----------------+-----------------|
|   |на 2008-2011 роки,|фахівців у сфері|Протягом року  |Департамент   |
|   |сприяти      |європейської та |        |організації   |
|   |затвердженню та  |євроатлантичної |        |медичної допомоги|
|   |забезпечити    |інтеграції   |        |Департамент   |
|   |виконання цієї  |України на   |        |контролю якості |
|   |Програми     |2008-2011 роки |        |медичних та   |
|   |         |у разі її    |        |фармацевтичних  |
|   |         |надходження та |        |послуг      |
|   |         |забезпечити   |        |Департамент   |
|   |         |виконання цієї |        |економіки    |
|   |         |Програми    |        |страхування   |
|   |         |        |        |Департамент   |
|   |         |        |        |економіки і   |
|   |         |        |        |фінансової    |
|   |         |        |        |політики     |
|   |         |        |        |Управління    |
|   |         |        |        |материнства,   |
|   |         |        |        |дитинства    |
|   |         |        |        |Управління    |
|   |         |        |        |супроводу    |
|   |         |        |        |державних програм|
|   |         |        |        |та тендерних   |
|   |         |        |        |процедур     |
|   |         |        |        |Відділ правового |
|   |         |        |        |забезпечення   |
|------+------------------+----------------+----------------+-----------------|
| 3. |Розробити та   |Забезпечити   |МОН України,  |Департамент   |
|   |запровадити    |участь в    |Мінфін,     |кадрової     |
|   |спеціальні    |спеціальних   |України,    |політики, освіти |
|   |навчальні програми|навчальних   |Мінпраці    |і науки -    |
|   |підвищення    |програмах    |України, інші  |зведення     |
|   |кваліфікації   |підвищення   |центральні та  |Департамент   |
|   |державних     |кваліфікації  |місцеві органі |державного    |
|   |службовців та   |державних    |виконавчої влади|санітарно-    |
|   |посадових осіб  |службовців та  |        |епідеміологічного|
|   |органів місцевого |посадових осіб |        |нагляду     |
|   |самоврядування з |органів     |----------------+-----------------|
|   |питань      |місцевого    |Протягом року  |Департамент   |
|   |євроатлантичної  |самоврядування з|        |організації   |
|   |інтеграції,    |питань     |        |медичної допомоги|
|   |включаючи     |євроатлантичної |        |Департамент   |
|   |програми     |інтеграції   |        |контролю якості |
|   |обов'язкового   |        |        |медичних та   |
|   |вивчення іноземних|        |        |фармацевтичних  |
|   |мов (насамперед  |        |        |послуг      |
|   |англійської) для |        |        |Департамент   |
|   |державних     |        |        |економіки    |
|   |службовців, до  |        |        |страхування   |
|   |функціональних  |        |        |Департамент   |
|   |обов'язків яких  |        |        |економіки і   |
|   |належать питання |        |        |фінансової    |
|   |європейської та  |        |        |політики     |
|   |євроатлантичної  |        |        |Управління    |
|   |України      |        |        |материнства,   |
|   |         |        |        |дитинства    |
|   |         |        |        |Управління    |
|   |         |        |        |супроводу    |
|   |         |        |        |державних програм|
|   |         |        |        |та тендерних   |
|   |         |        |        |процедур     |
|   |         |        |        |Відділ правового |
|   |         |        |        |забезпечення   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|           РОЗДІЛ 4. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Забезпечити    |Продовжити   |Держспецзв'язку,|Управління    |
|   |надання      |роботи із    |інші центральні |економіки і   |
|   |структурними   |введення в   |органи     |фінансової    |
|   |підрозділами   |експлуатацію в |виконавчої влади|політики -    |
|   |центральних    |центральному  |        |зведення     |
|   |органів виконавчої|апараті МОЗ   |        |         |
|   |влади, до     |України     |        |         |
|   |компетенції яких |розгорнутого  |        |         |
|   |належить питання |абонентського  |        |         |
|   |євроатлантичної  |пункту "СІТС"  |----------------+-----------------|
|   |інтеграції, послуг|        |Протягом року  |Управління    |
|   |спеціального   |        |        |програмного,   |
|   |зв'язку з     |        |        |інформаційно-  |
|   |використанням   |        |        |аналітичного   |
|   |телекомунікаційних|        |        |забезпечення та |
|   |ресурсів     |        |        |зв'язків з    |
|   |Національної   |        |        |Верховною Радою |
|   |системи      |        |        |України.     |
|   |конфіденційного  |        |        |         |
|   |зв'язку      |        |        |         |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра                   З.М.Митник
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner