Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 88 від 12.03.2009

Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            27.05.2008 N 355
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
     щодо порядку взаємодії між підрозділами органів
    державної податкової служби України при організації
      та проведенні перевірок платників податків
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                 податкової адміністрації
     N 760 ( v0760225-08 ) від 05.12.2008
     N 120 ( v0120225-09 ) від 16.03.2009 )
 
 
 
   З метою налагодження належної взаємодії між підрозділами
органів державної податкової служби при організації та проведенні
перевірок платників податків, а також забезпечення об'єктивності
та прозорості при здійсненні контрольно-перевірочної  роботи,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії
між підрозділами органів державної податкової служби України при
організації та  проведенні  перевірок  платників  податків
(додаток 1).
 
   2. Головам ДПА в Автономній Республіці Крим,  областях,
мм. Києві та Севастополі забезпечити взаємодію між підрозділами
органів державної податкової служби при проведенні перевірок
платників податків з урахуванням вказаних Методичних рекомендацій.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від
11.10.2005 р. N 441 ( v0441225-05 ) "Про затвердження Методичних
рекомендацій  щодо  порядку складання плану-графіка перевірок
суб'єктів  господарювання  та  взаємодії  між  структурними
підрозділами при їх проведенні", із змінами, внесеними наказами
ДПА України від 02.11.2005 р. N 484 ( v0484225-05 ), від
21.06.2007 р. N 373 та від 31.07.2007 р. N 466 ( v0466225-07 ).
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від
31.10.2005 р. N 481 ( v0481225-05 ) "Про затвердження Порядку
взаємодії  підрозділів  контрольно-перевірочної  роботи ДПА в
Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі з
підрозділами контрольно-перевірочної роботи районного рівня", із
змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПА України  від
05.07.2006 р. N 380.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови ДПА України.
 
 Голова                          С.Буряк
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу ДПА України
                   27.05.2008 N 355
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЙ
     щодо порядку взаємодії між підрозділами органів
    державної податкової служби України при організації
      та проведенні перевірок платників податків
 
 
   Методичні рекомендації  щодо  порядку  взаємодії  між
підрозділами органів державної податкової служби України при
організації та проведенні перевірок платників податків (далі -
Методичні рекомендації) розроблено з метою налагодження дієвої
взаємодії між підрозділами Державної податкової адміністрації
України, державних податкових адміністрацій у АР Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій  в
районах, містах (крім мм. Києва та Севастополя), районах у містах,
міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій, а також
спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - органи
державної податкової служби, органи ДПС) при організації та
проведенні перевірок суб'єктів господарювання, а також реалізації
матеріалів перевірок.
   Їх запровадження  сприятиме впорядкуванню та встановленню
єдиного підходу до організації  та  проведення  планових  і
позапланових виїзних перевірок платників податків - юридичних та
фізичних осіб щодо дотримання ними вимог податкового, валютного та
іншого  законодавства,  невиїзних  документальних  перевірок,
організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання з
питань  дотримання  порядку проведення розрахунків за товари
(послуги), касових операцій, наявності свідоцтв про державну
реєстрацію, патентів і ліцензій, а також реалізації матеріалів цих
перевірок.
   При проведенні відповідно до Примірного порядку взаємодії
органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок
податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану
вартість у розрізі контрагентів, затвердженого наказом ДПА України
від 18.04.2008 р. N 266 ( v0266225-08 ), невиїзних документальних
та виїзних позапланових перевірок платників податків положення
Примірного порядку є спеціальними по відношенню до цих Методичних
рекомендацій та мають пріоритет у застосуванні.
 
        1. Взаємодія підрозділів органів ДПС
     при проведенні планових та позапланових виїзних
       перевірок своєчасності, достовірності,
       повноти нарахування і сплати податків
        та зборів (обов'язкових платежів)
 
   Підготовка до перевірки
   1.1. Плановою виїзною вважається перевірка платника податків
щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати
ним податків і зборів (обов'язкових платежів), яка передбачена у
плані роботи органу ДПС і проводиться за місцезнаходженням такого
платника  податків  чи за місцем розташування об'єкта права
власності, щодо якого проводиться така планова виїзна перевірка.
 
   1.2. Департамент податкового контролю юридичних осіб ДПА
України  до  1  листопада  поточного року надає структурним
підрозділам ДПА України інформацію щодо переліку та  складу
фінансово-промислових груп та галузей економіки, які плануються до
перевірки згідно зі стратегічним планом на наступний рік.
   Структурні підрозділи ДПА України за 2 місяці до початку
кварталу,  в  якому  плануються  перевірки   підприємств
фінансово-промислових груп чи визначених галузей економіки, у разі
наявності, надають Департаменту податкового контролю юридичних
осіб відомості про аналіз діяльності підприємств цих галузей
економіки та особливості оподаткування, а також пропозиції щодо
включення до переліку питань, які потребують особливої уваги при
проведенні перевірок платників податків.
   Перелік питань  перевірки  підприємств,  що  входять  до
фінансово-промислових  груп  визначених  галузей  економіки,
розробляється Департаментом податкового контролю юридичних осіб
ДПА України та направляється до ДПА у АР Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, в
якому заплановано до перевірки наведені галузі економіки.
 
   1.3. Підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірки згідно з
планом-графіком, направляють (із залишенням копії в органі ДПС)
платнику податків письмове повідомлення  про  її  проведення
рекомендованим листом з відміткою про вручення (або надають під
розписку платнику податків (посадовим особам платника податків))
не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку виїзної планової
перевірки (зразок форми повідомлення наведено у додатку 1 до
Методичних рекомендацій).
   У повідомленні про проведення планової виїзної перевірки в
обов'язковому  порядку  зазначаються  підстава для проведення
перевірки, дати її початку та закінчення.
   Повідомлення завіряється печаткою органу ДПС та реєструється
у єдиному Журналі реєстрації повідомлень про проведення планових
перевірок  платників  податків,  який  ведеться  структурним
підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та
вихідної кореспонденції органу ДПС, за формою згідно з додатком 3а
до Методичних рекомендацій (додається). ( Пункт 1.3 розділу 1
доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 120 ( v0120225-09 ) від 16.03.2009 )
   Внесення інформаційних  даних  до  Журналу  реєстрації
повідомлень про проведення планових перевірок платників податків,
Журналу обліку видачі направлень на перевірку посадовим особам
органу ДПС, інших журналів реєстрації, визначених цим розділом
Методичних рекомендацій, а також Спеціального журналу реєстрації
актів,  Журналу  реєстрації  актів  (довідок)  документальних
невиїзних, планових та позапланових виїзних перевірок, інших
журналів,  ведення  яких  передбачено  порядком оформлення і
реалізації  матеріалів  перевірок,  здійснюється  працівниками
структурного  підрозділу  органу ДПС, який здійснює (очолює)
перевірку. ( Пункт 1.3 розділу 1 доповнено абзацом четвертим
згідно  з  Наказом Державної податкової адміністрації N 120
( v0120225-09 ) від 16.03.2009 )
   Підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірки згідно з
планом-графіком, за 10 календарних днів до початку перевірки
забезпечують інформування інших контролюючих органів відповідно до
Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами
виконавчої  влади,  уповноваженими  здійснювати  контроль  за
нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня
2005 року N 619 ( 619-2005-п ), за умови одночасного терміну
проведення перевірки.
 
   1.4. За 10 календарних днів до початку проведення планової
виїзної перевірки підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірки
згідно з планом-графіком, інформують про її проведення підрозділи
погашення прострочених податкових  зобов'язань,  оподаткування
юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, економічного аналізу
та прогнозування, податкової міліції, боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, а у разі здійснення платником
податків зовнішньоекономічної діяльності - підрозділи контролю у
сфері ЗЕД.
   Наведені підрозділи органу ДПС, отримавши інформацію про
початок перевірки платника податків, протягом 3 робочих днів з дня
її отримання в обов'язковому порядку направляють підрозділам, що
очолюють перевірку, наявну інформацію щодо платника податків, яка
може свідчити про ухилення від сплати податків або ймовірне
заниження платником податків податкових зобов'язань, наявність
податкового боргу платника податків, а також повідомляють про
участь (відмову від участі) посадових осіб зазначених структурних
підрозділів у проведенні перевірки.
   З метою  проведення  доперевірочного  аналізу  підрозділи
оподаткування юридичних осіб забезпечують  також  надання  у
зазначений термін підрозділам, що очолюють перевірку, аналізу
показників фінансової (у разі наявності її оприлюднення)  і
податкової звітності та виявлених розбіжностей із зазначенням їх
причин.
   Відповідальність за своєчасне та якісне надання відповідної
інформації несуть керівники вказаних підрозділів.
   За рішенням керівника (заступника керівника) органу ДПС до
участі у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок
бюджетоутворюючих та інших визначальних платників податків можуть
залучатися працівники  підрозділів  економічного  аналізу  та
прогнозування для проведення аналізу діяльності платника податків
та виявлення ризиків щодо несплати ними податкових зобов'язань.
   Підрозділи  боротьби  з  відмиванням  доходів, одержаних
злочинним шляхом, беруть участь у проведенні планових виїзних
перевірок платників податків за письмовим погодженням голови
регіональної ДПА. Участь працівників зазначених підрозділів у
проведенні  планових  виїзних  перевірок  платників податків,
включених до планів-графіків за їх пропозицією, є обов'язковою.
( Абзац шостий пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 760 ( v0760225-08 ) від 05.12.2008 )
 
   1.5. У разі організації перевірки платника податків, який має
філії  (відокремлені  підрозділи),  вживаються  заходи  щодо
одночасного проведення перевірки юридичної особи та її не знятих з
обліку відокремлених підрозділів.
   Якщо юридична особа та її відокремлені підрозділи перебувають
на обліку в різних органах ДПС або ця особа перебуває на обліку в
інших  органах ДПС як платник окремих податків, організацію
взаємодії відповідних органів при проведенні перевірки здійснює
той орган ДПС, який проводить (очолює) перевірку юридичної особи.
   У такому випадку підрозділи органів ДПС,  які  очолюють
перевірку платника податків - юридичної особи, не пізніше ніж за
12 робочих днів до початку її проведення інформують засобами
електронного зв'язку органи ДПС:
   - на обліку в якому перебуває цей платник податків (у разі
проведення перевірки іншим органом ДПС);
   - на обліку  в  яких  перебувають  філії  (відокремлені
підрозділи) такого платника податків;
   - на обліку в яких така юридична особа перебуває як платник
окремих податків.
   У разі організації перевірки платника податків, який має
філії (відокремлені підрозділи) та сплачує податок на прибуток
та/або податок на додану вартість консолідовано, також вживаються
заходи щодо одночасного проведення перевірки юридичної особи та її
відокремлених підрозділів.
   При цьому  підрозділи органу ДПС, що очолюють перевірку
платника  податків  -  юридичної  особи,  забезпечують  його
повідомлення  у  порядку,  передбаченому  п.  1.3 Методичних
рекомендацій.
   Органи ДПС,  на  обліку  у  яких  перебувають філії та
відокремлені підрозділи платника  податків,  забезпечують  їх
повідомлення (незалежно від форми сплати податку на прибуток та
ПДВ) про початок планової виїзної перевірки у  терміни  та
відповідно до вимог чинного законодавства, а також інформування
органу ДПС, що здійснює перевірку платника податків - юридичної
особи, про початок перевірки філій.
 
   1.6. Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка,
яка не передбачена в планах роботи органу ДПС і проводиться за
наявності обставин, визначених у статті 11 Закону України від
4 грудня 1990 року "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) та інших законах України, за рішенням керівника органу
ДПС, яке оформляється відповідним наказом.
   Обґрунтовані пропозиції  щодо  необхідності  проведення
позапланової виїзної перевірки оформлюються доповідною запискою за
підписом керівника підрозділу, який відповідно до функціональних
обов'язків має інформацію, що може слугувати підставою  для
проведення позапланової виїзної перевірки відповідно до чинного
законодавства. Доповідна записка надається на розгляд керівника
органу ДПС, який приймає рішення про доцільність проведення такої
перевірки та визначає підрозділ, який буде проводити (очолювати)
цю перевірку, відповідати за її організацію та координацію дій
залучених працівників інших структурних підрозділів, а також
реалізацію її матеріалів. Цей порядок не стосується перевірок з
питання податку на додану вартість, які проводяться відповідно до
Примірного порядку взаємодії органів державної податкової служби
при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового
кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів,
затвердженого наказом ДПА України від 18.04.2008 р.  N  266
( v0266225-08 ).
   Рішення про проведення перевірки, що здійснюється відповідно
до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ) приймається керівником органу ДПС на підставі постанов
слідчого податкової міліції, прокуратури та інших правоохоронних
органів, а у разі проведення оперативно-розшукових заходів - на
підставі відповідного подання керівника підрозділу податкової
міліції.
 
   1.7. При організації позапланових виїзних перевірок (крім
перевірок  платників податків з питань перевірки відомостей,
отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником
податків, та перевірок, визначених Законом України від 19 грудня
1995 року N 481/95-ВР ( 481/95-ВР ) "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів") підрозділ, який здійснює
(очолює) перевірку, не пізніше наступного робочого дня з дня
прийняття керівником органу ДПС рішення (накладення відповідної
резолюції) про доцільність проведення такої позапланової виїзної
перевірки  забезпечує  інформування  відповідного  підрозділу
податкового контролю юридичних осіб, а при організації перевірок
фінансових установ - підрозділу по контролю за  фінансовими
установами та операціями у сфері ЗЕД. Відповідний підрозділ
податкового контролю юридичних осіб (при організації перевірок
фінансових установ та операцій у сфері ЗЕД - підрозділ по контролю
за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД) протягом
3 робочих днів, але не пізніше ніж за 1 робочий день до початку
перевірки забезпечує надання підрозділу, який здійснює (очолює)
перевірку, повідомлення про його участь (відмову від участі) у
проведенні перевірки, а також, у разі необхідності, надає наявну у
підрозділі інформацію про платника податків, яка може свідчити про
ймовірне ухилення від сплати податків,  заниження  платником
податків  податкових  зобов'язань або порушення вимог іншого
законодавства.
   Підрозділ, який  здійснює  (очолює) перевірку, забезпечує
включення, у разі необхідності,  посадових  осіб  зазначених
підрозділів до відповідного наказу та загального направлення на
проведення перевірки.
 
   1.8. Забороняється проведення позапланових виїзних перевірок
платників податків - юридичних осіб за сукупними показниками
фінансово-господарської діяльності  іншими  підрозділами,  ніж
підрозділ податкового контролю юридичних осіб, без відповідного
інформування підрозділу податкового контролю юридичних осіб та
підрозділу оподаткування фізичних осіб.
   Позапланові виїзні перевірки фінансових установ за сукупними
показниками фінансово-господарської діяльності здійснюються лише
за ініціативою підрозділів по контролю за фінансовими установами
та операціями у сфері ЗЕД із залученням за необхідності до
проведення перевірки інших підрозділів органу ДПС.
   Позапланові виїзні перевірки платників податків - фізичних
осіб можуть проводитися за ініціативою інших підрозділів органу
ДПС лише за умови обов'язкового залучення до такої перевірки
відповідного підрозділу оподаткування фізичних осіб.
 
   1.9. Підрозділ органу ДПС, який очолює перевірку згідно з
планом-графіком або який здійснює (очолює) позапланову виїзну
перевірку  за  сукупними  показниками  фінансово-господарської
діяльності,  забезпечує  проведення  доперевірочного  аналізу
діяльності платника податків. Доперевірочний аналіз є невід'ємною
частиною процесу підготовки до проведення документальних перевірок
дотримання податкового, валютного та іншого законодавства  і
здійснюється на підставі інформації, отриманої від структурних
підрозділів, зазначених у пунктах 1.4 та 1.7 цього розділу, а
також  іншої наявної в органі ДПС інформації щодо платника
податків, отриманої як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел.
Доперевірочний аналіз здійснюється з опрацюванням:
   загальних реєстраційних даних;
   показників фінансової (у разі наявності її оприлюднення) та
податкової звітності (при виявлених розбіжностях проаналізувати
причини);

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner