Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 88 від 12.03.2009

Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   інформації про пов'язаних осіб;
   інформації, отриманої з ДКЦПФР, про укладені угоди з цінними
паперами;
   інформації, отриманої від інших підрозділів;
   інформації щодо проведених операцій з нерезидентами;
   інформації із відкритих джерел (ЗМІ, Інтернету тощо);
   інформації щодо взаємовідносин з будь-якими контрагентами;
   інформації щодо застосування платником податків схем ухилення
від оподаткування або схем мінімізації (у разі наявності);
   іншої інформації  щодо платника податків, яка може бути
використана при проведенні доперевірочного аналізу, з  метою
визначення  на підставі зазначеного аналізу можливих ризиків
наявності порушень платником податків чинного законодавства та
питань, що підлягають першочерговій перевірці.
 
   1.10. В  обов'язковому  порядку  за поданням підрозділу,
відповідального за проведення планової або позапланової виїзної
перевірки, керівник органу ДПС приймає рішення про залучення
працівників  підрозділів  погашення  прострочених  податкових
зобов'язань до участі у перевірках платників податків, які мають
податковий борг або щодо яких  передбачаються  значні  суми
донарахувань (і при цьому суми очікуваних донарахувань перевищують
вартість наявних активів платників податків), для визначення
джерел погашення податкового боргу, в тому числі встановлення
третіх осіб, відповідальних за погашення податкового боргу такого
платника відповідно до п. 10.6 ст. 10 Закону України від 21 грудня
2000 року N 2181-III ( 2181-14 ) "Про  порядок  погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами", із змінами та доповненнями.
   Працівники зазначених підрозділів також залучаються до участі
у перевірках платників податків, які протягом періоду, що підлягає
перевірці,  були  реорганізовані або змінили форму власності
(власника), для виявлення майна з ознаками безхазяйного.
 
   1.11.За рішенням Голови ДПА України, яке оформлюється наказом
з урахуванням вимог статті 11-1 Закону України від 4 грудня 1990
року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну податкову службу в
Україні", із змінами та доповненнями, можуть проводитися виїзні
планові та позапланові перевірки платників податків із залученням
працівників органів ДПС України будь-якого рівня.
   До проведення виїзних планових та позапланових перевірок
платників, що проводяться за рішенням керівників інших органів
ДПС, працівники органів ДПС будь-якого рівня можуть залучатися за
письмовим  дозволом  заступника Голови ДПА України згідно з
розподілом обов'язків. ( Абзац другий пункту 1.11 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 120 ( v0120225-09 ) від 16.03.2009 )
( Пункт 1.11 розділу I в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 760 ( v0760225-08 ) від 05.12.2008 )
 
   1.12. За рішенням голови ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі, яке оформлюється наказом, до проведення виїзних
планових та позапланових перевірок платників податків можуть
залучатися працівники органів ДПС цього регіону.
   За рішенням керівника органу ДПС, на обліку в якому перебуває
платник податків, до проведення виїзних планових та позапланових
перевірок платників податків можуть залучатися працівники цього
органу ДПС, за умови відсутності рішень керівників органів ДПС
вищого рівня щодо проведення перевірки такого платника податків з
наведених питань.
   У разі необхідності здійснити виїзну позапланову перевірку з
питань правових відносин платника податків, який перебуває на
обліку  в органі ДПС іншого регіону, такі перевірки можуть
проводитись працівниками органу ДПС, який їх ініціював. При цьому
рішення про проведення такої перевірки працівниками іншого органу
ДПС приймається керівником органу ДПС, на обліку в якому перебуває
зазначений платник податків, шляхом видання наказу про проведення
перевірки та вжиття відповідних заходів щодо її організації.
( Пункт 1.12 розділу 1 доповнено абзацом четвертим згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 120 ( v0120225-09 )
від 16.03.2009 )
 
   1.13. Для проведення виїзної  планової  та  позапланової
перевірки платника податків виписується направлення на перевірку
(зразок форми направлення наведено в додатку 2 до Методичних
рекомендацій). Направлення виписується в 2 примірниках (перший
примірник оформляється на бланку органу ДПС) та скріплюється
гербовою печаткою. Направлення на проведення планової виїзної
перевірки підписується керівником органу  ДПС,  який  очолює
проведення планової виїзної перевірки, а направлення на проведення
позапланової виїзної перевірки підписується керівником органу ДПС,
який прийняв рішення (наказ) про проведення такої позапланової
перевірки.
   У разі залучення у випадках, передбачених пунктами 1.11 та
1.12 цього розділу, до перевірки працівників інших органів ДПС,
зазначені працівники включаються до загального направлення на
проведення перевірки.
   У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі,
назва органу ДПС, мета, вид (планова або позапланова), підстави,
дата початку та дата закінчення перевірки, посади (із зазначенням
органу ДПС), звання, прізвища та ініціали посадових осіб органу
ДПС, які проводитимуть перевірку.
   Перший примірник направлення (при проведенні позапланових
виїзних перевірок - разом з копією наказу) вручається платнику
податків під розписку.  Якщо  позапланова  виїзна  перевірка
здійснюється на підставі рішення суду, копія зазначеного рішення
надається платнику податків разом з направленням на перевірку та
копією наказу керівника органу ДПС про проведення такої виїзної
позапланової перевірки. Другий  примірник  направлення  після
закінчення перевірки долучається до матеріалів перевірки.
 
   1.14. Направлення на проведення планової та позапланової
виїзної перевірки реєструється в органі ДПС, що його виписав, у
спеціально заведеному для цих цілей єдиному Журналі обліку видачі
направлень на перевірку посадовим особам органу ДПС, який ведеться
канцелярією (структурним підрозділом, до функцій якого входить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС) за
формою згідно з додатком 3 до Методичних рекомендацій.
   За відсутності єдиного територіального розміщення в окремих
державних  податкових інспекціях допускається ведення кількох
журналів обліку видачі направлень - по відповідних районах.
   У журналі в обов'язковому порядку вказуються тип перевірки
(планова чи позапланова), підстави для її проведення (частина або
пункт статті закону), дата початку та дата закінчення.
   Проведення перевірок та реалізація їх матеріалів
 
   1.15. У разі коли при організації виїзної планової  чи
позапланової перевірки встановлено відсутність платника податків
(посадових осіб платника податків) за місцезнаходженням або його
переховування, у той же день складається акт (довільної форми)
щодо невстановлення місцезнаходження платника податків (посадових
осіб платника податків), який реєструється у спеціальному журналі
реєстрації актів відповідно до встановленого порядку оформлення та
реалізації матеріалів перевірок органами державної податкової
служби. Не пізніше наступного робочого дня після складання цього
акта підрозділу податкової міліції органу ДПС, на обліку в якому
перебуває платник податків,  передається  окремий  запит  на
встановлення місцезнаходження платника податків. Копія акта щодо
невстановлення місцезнаходження  платника  податків  надається
підрозділу обліку платників податків та підрозділу оподаткування
юридичних або фізичних осіб для зміни стану платника податків.
   Підрозділ податкової  міліції  здійснює  заходи  щодо
встановлення місцезнаходження платника податків.
   Не пізніше 10 календарних днів від дня отримання запиту на
встановлення місцезнаходження підрозділ податкової міліції  в
обов'язковому порядку письмово повідомляє підрозділ, який здійснює
(очолює) перевірку, та підрозділ обліку платників податків про
результати здійснених заходів щодо встановлення місцезнаходження
платника податків та (або) його посадових осіб, залучення їх до
проведення перевірки шляхом вручення платнику податків (посадовим
особам платника податків) письмового запрошення про необхідність
явки до органу ДПС для ознайомлення з підставами проведення
перевірки та датою початку її проведення.
   У разі невстановлення підрозділом податкової міліції протягом
10 календарних днів місцезнаходження платника податків та його
посадових осіб, підрозділ податкової міліції продовжує здійснювати
вичерпні заходи до моменту залучення такого платника до проведення
перевірки, про що повідомляє підрозділ органу ДПС, що надавав
запит. При цьому підрозділ податкової міліції щомісячно до 1 числа
повідомляє  підрозділ,  який ініціював запит, про результати
встановлення місцезнаходження платника податків.
 
   1.16. У разі якщо платник  податків  відмовляється  від
проведення  планової  або  позапланової виїзної перевірки за
наявності визначених законами України підстав для їх проведення,
посадовими особами органу ДПС складається акт про відмову від
допуску до перевірки.
   При цьому в акті зазначається про ознайомлення та вручення
під розписку (чи відмову від ознайомлення та отримання) платнику
податків (посадовим особам платника податків) направлення на
перевірку.
   При недопуску до перевірки, умисному створенні неналежних
умов для проведення перевірки,  ігнорування  законних  вимог
працівників органів ДПС, які здійснюють перевірку, працівником
підрозділу, який здійснює (очолює) перевірку, у той же день
складається протокол про адміністративне правопорушення відповідно
до статті 163-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (далі - КпАП) (при проведення перевірки платника
податків - юридичної особи).
   Одночасно підрозділ  органу  ДПС, який здійснює (очолює)
перевірку, забезпечує вжиття заходів для забезпечення проведення
перевірки  та  не пізніше наступного робочого дня надає до
підрозділу  податкової  міліції  письмове  повідомлення  про
вищевикладені факти, а також відповідні матеріали для підготовки
таким підрозділом відповідного подання для прийняття керівником
(його заступником) рішення про застосування адміністративного
арешту активів такого платника податків (у разі недопуску до
перевірки).
 
   1.17. У разі неможливості розпочати перевірку у зв'язку з
відсутністю платника податків (посадових осіб платника податків)
за його місцезнаходженням або його переховуванням, недопуском
посадових осіб органу ДПС до проведення перевірки, ненаданням
документів  для  перевірки  або наявністю інших причин, які
унеможливлюють її проведення (зокрема вилучення або викрадення
документів  платника  податків  (за  наявності підтверджуючих
документів), хвороба, відпустка або відрядження платника податків
(посадових осіб платника податків), відсутність інших посадових
осіб, уповноважених відповідно до законодавства вести податковий
облік та звітність, представляти інтереси платника податків), та
після вжиття відповідних заходів (в тому числі передбачених
абзацом першим пункту 1.15 та пунктом 1.16 цього розділу),
підрозділом, який проводить (очолює) перевірку, складається акт
довільної форми.
   У акті викладаються причини неможливості розпочати перевірку
у терміни, визначені в направленні на її проведення, та робиться
відповідний запис про здійснення зазначеної перевірки  після
усунення причин, які призвели до неможливості її проведення. Цей
акт фіксується у спеціальному журналі реєстрації актів відповідно
до встановленого порядку оформлення та реалізації матеріалів
перевірок органами державної податкової служби.
   При здійсненні планової виїзної перевірки після визначених у
плані-графіку термінів її проведення,  повідомлення  платнику
податків повторно не надсилається та виписується нове направлення
на перевірку із зазначенням нової дати початку та закінчення її
проведення з дотриманням тривалості її проведення, визначеної
відповідно до плану-графіка. При  цьому  в  акті  перевірки
обов'язково викладаються обставини, які призвели до порушення
термінів проведення такої перевірки, визначених у повідомленні про
проведення перевірки.
   При здійсненні позапланової виїзної перевірки після термінів,
визначених у наказі на її проведення, видається новий наказ та
нове направлення на проведення перевірки із зазначенням у них
нової дати початку та закінчення її проведення та з дотриманням
тривалості її проведення, визначеної попереднім наказом. При цьому
у наказі вказуються причини зміни термінів проведення перевірки.
 
   1.18.  У  разі виникнення під час проведення перевірки
необхідності внести зміни (заміни) до складу перевіряючих, про це
письмово повідомляється платник податків, видається відповідний
наказ органу ДПС про зміну складу перевіряючих та виписується нове
направлення на перевірку (з продовженням у разі необхідності у
встановлених законодавством межах терміну перевірки, передбаченого
на попередньому направленні на перевірку), в якому зазначаються
нові кандидатури перевіряючих та яке разом з копією наведеного
наказу органу ДПС надається платнику податків під розписку.
( Абзац перший пункту 1.18 розділу 1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державної податкової адміністрації N 120 ( v0120225-09 )
від 16.03.2009 )
   При цьому в акті перевірки робиться відповідний запис.
   Підставою для видання наказу про внесення змін до складу
перевіряючих є доповідна записка керівника структурного підрозділу
органу ДПС, який здійснює (очолює) таку перевірку, на ім'я
керівника відповідного органу ДПС з викладенням об'єктивних причин
необхідності  зміни  або  додаткового  залучення  до  складу
перевіряючих  інших  працівників  органів ДПС (значні обсяги
операцій,  проведених  платником  податків  у  періоді,  що
перевіряється; виникнення інших питань, що входять до компетенції
органів ДПС; тривала хвороба або звільнення працівника органу ДПС,
які сталися під час проведення перевірки, тощо). ( Пункт 1.18
розділу 1 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 120 ( v0120225-09 ) від 16.03.2009 )
   У разі  необхідності  додаткового залучення до перевірки
працівників інших органів ДПС підставою для видання наказу про
внесення змін до складу перевіряючих є відповідний письмовий
дозвіл заступника Голови ДПА України, виданий згідно з вимогами
абзацу другого пункту 1.11, чи рішення голови ДПА у АР Крим,
областях, м. Києві та Севастополі, прийняте з дотриманням вимог
пункту 1.12 цього розділу. ( Пункт 1.18 розділу 1 доповнено
абзацом  четвертим  згідно  з  Наказом  Державної податкової
адміністрації N 120 ( v0120225-09 ) від 16.03.2009 )
 
   1.19. Продовження  терміну  проведення  планових  виїзних
перевірок  здійснюється  відповідно  до  Порядку  координації
проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади,
уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою
податків та  зборів  (обов'язкових  платежів),  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 619
( 619-2005-п ), згідно з рішенням керівника відповідного органу
ДПС, яке оформляється наказом.
   Продовження терміну проведення позапланової виїзної перевірки
здійснюється на підставі рішення керівника органу ДПС, яким було
призначено перевірку, що оформляється наказом.
   Продовження термінів проведення перевірки розпочинається в
перший робочий день за останнім робочим днем, зазначеним у
направленні на перевірку.
   Підставою для прийняття рішення (оформлення наказу)  про
продовження терміну проведення планової чи позапланової виїзної
перевірки є доповідна записка керівника підрозділу органу ДПС,
який  організував  (очолював)  таку перевірку, з викладенням
об'єктивних причин  необхідності  такого  продовження  (факти
зволікання платником податків у наданні документів на перевірку,
значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді,
що перевіряється, відсутність податкового обліку або ведення його
з порушенням встановленого порядку (неведення обліку або неналежне
ведення обліку доходів і витрат платником податків - фізичною
особою), значний період, що перевіряється, а також необхідність
залучення до перевірки інших працівників або зміна за об'єктивних
причин складу бригади перевіряючих тощо).
   Після прийняття рішення (наказу) про продовження термінів
проведення перевірки виписується нове направлення на перевірку (у
2 примірниках), перший примірник якого разом з копією наказу на
продовження терміну проведення перевірки вручається  платнику
податків під розписку.
   При цьому у наказі на продовження  термінів  проведення
перевірки  та  направленні  зазначається  термін  продовження
перевірки, а у разі залучення додаткових працівників або їх
заміни -  вказується  новий склад бригади перевіряючих. Таке
направлення реєструється у органі ДПС, який виписував попереднє
направлення  на перевірку, з дотриманням вимог, передбачених
пунктом 1.14 цього розділу.
 
   1.20. У разі проведення перевірки платника податків, який має
філії та відокремлені підрозділи (незалежно від форми сплати
податків) або перебуває на обліку в різних органах ДПС як платник
окремих податків і зборів, орган ДПС, що здійснює перевірку
платника податків - юридичної особи, забезпечує координацію інших
органів ДПС щодо одночасного проведення перевірки юридичної особи,
її не знятих з обліку відокремлених підрозділів, а також перевірки
платника податків з питань повноти та своєчасності сплати окремих
податків і зборів, на обліку щодо яких він перебуває.
   У разі проведення перевірки платника податків, який має філії
(відокремлені підрозділи) та сплачує податок на прибуток та/або
податок на додану вартість консолідовано, орган ДПС, що здійснює
перевірку платника податків - юридичної особи, не пізніше трьох
робочих днів з дня початку проведення перевірки надсилає органам
ДПС, в яких на обліку перебувають  філії  та  відокремлені
підрозділи, інформацію про суми валових доходів, валових витрат,
амортизаційних відрахувань, суми податкового зобов'язання  та
податкового  кредиту з податку на додану вартість, а також
інформацію про основні питання та можливі порушення, які виявлені
за результатами доперевірочного аналізу або під час перевірки та
підлягають дослідженню при проведенні перевірки відокремленого
підрозділу.
   Органи ДПС, на обліку  в  яких  перебувають  філії  та
відокремлені  підрозділи платника податків, не пізніше трьох
робочих днів з дня початку проведення їх перевірки надсилають
органу ДПС, який здійснює перевірку платника податків - юридичної
особи:
   - інформацію  про суми валових доходів, валових витрат,
амортизаційних відрахувань, суми податкового зобов'язання  та
податкового кредиту з податку на додану вартість філії або
відокремленого підрозділу (у разі якщо платник податків перебуває
на консолідованій сплаті податків);
   - інформацію про встановлені або можливі порушення, які
виявлені за результатами доперевірочного аналізу або під час
перевірки філії та підлягають дослідженню при проведенні перевірки
юридичної особи або інших відокремлених підрозділів (незалежно від
форми сплати податків).
   Органи ДПС,  на  обліку  в  яких  перебувають філії та
відокремлені підрозділи (незалежно від форми сплати податків) або
юридична особа перебуває на обліку як платник окремих податків і
зборів,  забезпечують  проведення  перевірок  відокремлених
підрозділів такого платника податків або перевірки з питань
дотримання цим платником податків вимог законодавства щодо повноти
та своєчасності сплати окремих податків і зборів, на обліку щодо
сплати яких він перебуває у такому органі ДПС. Ці ж органи ДПС
забезпечують своєчасне інформування і надання матеріалів такої
перевірки до закінчення перевірки платника податків - юридичної
особи органу ДПС, що проводить його перевірку, у визначений цим
органом термін.
 
   1.21. З метою забезпечення погашення  донарахованих  сум
підрозділи, які здійснюють (очолюють) перевірку, складають та
передають у період проведення перевірки до підрозділів погашення
прострочених  податкових  зобов'язань відомості щодо переліку
активів платника податку, що перевіряється, у кількісному та
вартісному виразі за даними первинного бухгалтерського обліку
станом на перше число місяця, що передував закінченню перевірки,
або станом на перше число місяця, наступного за останнім місяцем

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner