Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 88 від 12.03.2009

Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

періоду, що перевіряється, у тому числі, але не виключно: рухомого
та нерухомого майна, що перевіряється;
   залишків коштів  на  банківських  рахунках  за  даними
бухгалтерського обліку (із зазначенням реквізитів банківського
рахунку);
   цінних паперів (векселів, облігацій, акцій (корпоративних
прав) тощо) із зазначенням їх вартості за даними бухгалтерського
обліку.
   З цією ж метою підрозділи оподаткування  фізичних  осіб
забезпечують отримання та передачу у період проведення перевірки
до підрозділів погашення прострочених податкових  зобов'язань
відомостей щодо наявності у власності в платників податків -
фізичних осіб станом на дату закінчення перевірки нерухомого та
рухомого майна, зокрема:
   квартир, гаражів, інших споруд  та  будівель,  земельних
ділянок, транспортних засобів із зазначенням оціночної вартості;
   залишків коштів на розрахунковому рахунку фізичної особи -
підприємця;
   цінних паперів  (акцій,  облігацій,  векселів  тощо)  із
зазначенням їх вартості.
   У разі залучення за рішенням керівника органу  ДПС  до
проведення планової або позапланової виїзної перевірки працівників
підрозділів  погашення  прострочених  податкових  зобов'язань,
складання наведених вище відомостей щодо переліку активів платника
податку забезпечують працівники підрозділів погашення прострочених
податкових зобов'язань.
 
   1.22. У разі коли при проведенні планової або позапланової
виїзної перевірки платника податків, у якій не беруть участь
працівники підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом, встановлюються факти проведення операцій, які
мають ознаки сумнівних (легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом), підрозділ,  який  здійснює  (очолює)  перевірку,  в
обов'язковому порядку до закінчення перевірки надає вказаному вище
підрозділу пропозиції щодо залучення до цієї перевірки його
працівників.
   Питання щодо  участі  у  таких  перевірках  працівників
підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом, вирішує голова ДПА відповідного регіону за письмовою
пропозицією начальника підрозділу боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом, не пізніше 1-денного терміну після
отримання відповідного повідомлення від підрозділу, що здійснює
(очолює) перевірку.
 
   1.23. У разі виявлення перевіркою взаємовідносин платника
податку з суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності,
здійснення фінансово-господарських операцій з ознаками сумнівних,
укладання нікчемних та оспорюваних правочинів, підрозділи, що
здійснюють (очолюють) перевірку, не пізніше наступного робочого
дня за днем встановлення факту взаємовідносин з такими суб'єктами
або здійснення наведених операцій, повідомляють про це підрозділи
податкової  міліції  для  проведення  відповідних заходів із
забезпечення збору інформації щодо здійснення посадовими особами
платників  податків дій, спрямованих на порушення публічного
порядку,  зловживання  правом,  порушення  моральних  засад
суспільства, приховування фактично здійснених операцій, що буде
використано в акті перевірки як доказова база.
   Підрозділи податкової міліції встановлюють та перевіряють
факти фіктивності  таких  суб'єктів,  сумнівності  проведених
фінансово-господарських  операцій,  укладання  нікчемних  та
оспорюваних правочинів, здійснення посадовими особами платників
податків  дій,  спрямованих на порушення публічного порядку,
зловживання правом, порушення  моральних  засад  суспільства,
приховування  фактично  здійснених операцій і про результати
проведених заходів не пізніше 5 календарних днів від дня отримання
запиту письмово повідомляють підрозділи, що здійснюють (очолюють)
перевірки, та надають відповідні документи, які підтверджують
встановлені факти.
   Підрозділи, що здійснюють (очолюють) перевірки, аналізують
отриману від підрозділів податкової міліції інформацію (разом із
доданими матеріалами), за  результатами  розгляду  враховують
отриману інформацію в матеріалах перевірок та у разі потреби
передають їх до юридичних підрозділів для вирішення питання щодо
подання до суду позовів про визнання недійсними угод (договорів),
установчих та реєстраційних документів, а також іншої категорії
позовів.
 
   1.24. При  виникненні  спірних  питань у межах термінів
проведення перевірки, за поданням відповідального за проведення
перевірки підрозділу такі питання виносяться на розгляд постійних
комісій при ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, ДПІ
в містах з районним поділом, ДПІ в районах, містах без районного
поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних ДПІ, засідання
яких організовується до підписання акта перевірки посадовими
особами платника податків (далі - постійні комісії).
   До складу  постійних  комісій повинні входити досвідчені
фахівці підрозділів податкового контролю юридичних осіб, контролю
за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, податку на
додану вартість, податку на прибуток та інших податків і зборів
(обов'язкових  платежів),  акцизного  збору,  фізичних  осіб,
податкової міліції, погашення прострочених податкових зобов'язань,
боротьби  з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,
юридичного підрозділу, масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян, апеляцій, спеціалісти відповідних підрозділів СДПІ.
   У разі розгляду спірних питань, що виникають при проведенні
перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, очолювати
таку комісію повинен заступник керівника органу ДПС, який згідно з
розподілом обов'язків здійснює керівництво роботою підрозділу
податкового контролю юридичних осіб або підрозділу контролю за
фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, а при розгляді
спірних питань, що виникають при проведенні перевірок платників
податків - фізичних осіб - заступник керівника органу ДПС, який
згідно з розподілом обов'язків здійснює керівництво  роботою
підрозділу оподаткування фізичних осіб.
   Склад комісій затверджується наказом керівника органу ДПС.
   У разі  розгляду на засіданні постійної комісії спірних
питань, що виникли в ході проведення перевірки, приймається
обґрунтований висновок щодо вирішення кожного спірного питання до
підписання акта перевірки, в тому числі при винесенні таких
спірних питань на розгляд комісії, створеної при органі державної
податкової служби вищого рівня.
   При цьому за результатами розгляду спірних питань складається
протокол, який підписується всіма членами комісії. У протоколі
повинно бути чітко визначено кожне спірне питання, а саме: суть
питання, перелік документів, які надано платником податків при
проведенні перевірки, сума розрахованого заниження податкового
зобов'язання, норми податкового та іншого законодавства,  що
регулюють це питання, результати обговорення та позицію кожного із
членів комісії, які брали участь у засіданні, висновок комісії.
   Протокол засідання постійної комісії в день його підписання
реєструється у журналі реєстрації протоколів,  складених  за
результатами проведених засідань постійних комісій, який ведеться
структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової
служби за формою згідно з додатком 4  до  цих  Методичних
рекомендацій.
   Такий журнал   прошнуровується,   пронумеровується   та
скріплюється печаткою органу державної податкової служби (далі -
журнал реєстрації протоколів засідань).
   При цьому в протоколі на першому аркуші у верхньому лівому
кутку зазначаються дата протоколу засідання постійної комісії та
номер протоколу, який складається із порядкового номера журналу
реєстрації  протоколів,  коду   структурного   підрозділу,
відповідального  за  проведення  перевірки,  коду  за ЄДРПОУ
(ідентифікаційного номеру) платника податків.
   Висновки комісії за складеним протоколом в обов'язковому
порядку враховуються при прийнятті органами  ДПС  податкових
повідомлень-рішень (рішень про застосування штрафних (фінансових)
санкцій).
 
   1.25. За результатами планових та  позапланових  виїзних
перевірок  щодо  дотримання податкового, валютного та іншого
законодавства  складається  акт  (довідка)  перевірки,  який
підписується, реєструється та вручається (надсилається) платнику
податків (посадовим особам платника податків) з дотриманням вимог
порядку  оформлення  і  реалізації  матеріалів  перевірок,
встановленому ДПА України відповідно для платників податків -
юридичних та фізичних осіб.
   При цьому акт (довідка) планової та позапланової виїзної
перевірки складається на бланку органу ДПС, який прийняв рішення
(наказ) про проведення перевірки та виписав направлення на таку
перевірку.
 
   1.26. У разі непогодження платника податків із висновками
акта (довідки) перевірки та надання заперечень до акта (довідки)
перевірки, такі заперечення розглядаються підрозділом органу ДПС,
що здійснював (очолював) таку  перевірку,  а  також  іншими
структурними  підрозділами,  які  були за рішенням керівника
(заступника керівника) органу ДПС залучені до розгляду заперечень
або були визначені відповідальними за їх розгляд.
   Зазначені заперечення можуть  бути  розглянуті  постійною
комісією, склад та діяльність якої передбачені у п. 1.24 цього
розділу, за умови попереднього розгляду таких питань на засіданні
постійної комісії під час проведення перевірки або у зв'язку із
встановленням спірних питань за результатами розгляду заперечення
до акта перевірки працівниками, що їх розглядають.
   За результатами розгляду складається обґрунтований висновок.
   У складеному висновку в обов'язковому порядку повинно бути
чітко визначено: наведені в акті перевірки факти та дані, щодо
яких  надано  заперечення платником податків, короткий зміст
заперечень, перелік документів, які надано платником податків
разом із запереченнями до акта перевірки, сума розрахованого
заниження податкового  зобов'язання  (встановленого  завищення
бюджетного відшкодування, збитків тощо), норми податкового та
іншого законодавства, що регулюють це питання, а також наводиться
обґрунтування  позиції  органу ДПС стосовно кожного питання,
порушеного в  запереченнях,  та  підводиться  підсумок  щодо
обґрунтованості заперечень.
   Висновок підписується посадовими особами органу ДПС,  що
проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками, а також іншими
посадовими особами органу ДПС, які були залучені до розгляду
заперечень, та затверджується керівником (заступником керівника)
органу ДПС, працівники якого проводили (очолювали) перевірку.
   Висновок у день його затвердження реєструється в єдиному
спеціальному журналі органу ДПС (далі -  журнал  реєстрації
висновків), що ведеться структурним підрозділом, до функцій якого
входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС
за формою згідно з додатком 5 до цих Методичних рекомендацій.
Такий журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплюється
печаткою органу ДПС.
   При цьому у висновку на першому аркуші у верхньому лівому
кутку зазначаються дата та номер висновку, який складається із
порядкового номера журналу реєстрації висновків, коду структурного
підрозділу, відповідального за розгляд заперечень, коду за ЄДРПОУ
(ідентифікаційного номера) платника податків.
   Висновок в обов'язковому порядку враховується при прийнятті
органами  ДПС  податкових  повідомлень-рішень  (рішень  про
застосування штрафних (фінансових) санкцій).
   На підставі  висновку  підрозділ,  що  був  визначений
відповідальним за розгляд заперечень, забезпечує протягом трьох
робочих днів з дня, наступного за днем їх надходження, надсилання
письмової відповіді заявнику.
   У разі непогодження платника податків із висновками акта
перевірки, яку здійснювали (очолювали) працівники органу ДПС,
іншого, ніж той, де перебуває на обліку такий платник податків,
він має право надати заперечення до органу ДПС, який здійснював
(очолював) перевірку.  Зазначений  орган  ДПС  інформує  про
надходження заперечень та направляє висновки про їх розгляд до
органу ДПС, на обліку в якому перебуває такий платник податків.
   У разі надання заперечень платником податків до органу ДПС,
на обліку в  якому  він  перебуває,  зазначені  заперечення
надсилаються для розгляду до органу ДПС, що здійснював (очолював)
перевірку.
 
   1.27. У разі встановлення за результатами перевірки порушень
вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за розглядом
матеріалів  перевірки  керівником  (заступником  керівника)
податкового органу, на обліку в якому перебуває платник податків,
приймаються  та  надсилаються  платнику  податків  податкові
повідомлення-рішення  (рішення  про  застосування  штрафних
(фінансових) санкцій) за формою згідно з Порядком направлення
органами  державної  податкової  служби  України  податкових
повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних
(фінансових)  санкцій,  затвердженим наказом ДПА України від
21.06.2001 р. N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.07.2001 р. за N 567/5758, із змінами та
доповненнями.
   Якщо порушення  було  встановлено в ході перевірки, яку
здійснювали (очолювали) працівники органу ДПС іншого, ніж орган
ДПС, де на обліку перебуває платник податків, орган ДПС працівники
якого здійснювали (очолювали) таку перевірку, забезпечує складання
та надання такому органу ДПС матеріалів перевірки, а також
висновку довільної форми щодо сум податків, які  підлягають
донарахуванню за результатами перевірки (зменшення (збільшення)
сум заявленого бюджетного відшкодування або від'ємної різниці між
сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ або
зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкту оподаткування
податком на прибуток), та сум штрафних (фінансових) санкцій, що
піддягають застосуванню за результатами перевірки. Зазначений
висновок є обов'язковим для врахування при прийнятті відповідних
податкових повідомлень-рішень (рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій).
   При цьому у разі оскарження платником податків прийнятих за
результатами  перевірки  податкових  повідомлень  (рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій) у адміністративному
або  судовому  порядку  орган ДПС, що здійснював (очолював)
перевірку, забезпечує надання органу ДПС, на обліку в якому
перебуває  платник  податків, обґрунтованих висновків для їх
врахування при підготовці рішень про результати розгляду скарг та
вжитті інших заходів щодо апеляційного узгодження (у тому числі
судового) визначених перевіркою податкових зобов'язань.
 
   1.28. Працівники юридичного  підрозділу  надають  правову
допомогу підрозділу органу ДПС, що здійснює (очолює) перевірку, і
візують податкові повідомлення-рішення (рішення про застосування
штрафних  (фінансових)  санкцій) за наявності віз керівників
підрозділів, що готували їх проекти і розглядали  матеріали
перевірки.
 
   1.29. Працівник  підрозділу,  який  здійснював (очолював)
перевірку та виявив адміністративне правопорушення, у визначені
КпАП  ( 80731-10, 80732-10 ) терміни складає протоколи про
адміністративне правопорушення та готує матеріали у справі для
вирішення питання про притягнення платника податків (посадових
осіб платника податків) до адміністративної відповідальності та:
   у випадку,  якщо розгляд справи належить до компетенції
органів ДПС, готує і надає керівнику (заступнику керівника) органу
ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків (за місцем
вчинення правопорушення), у встановлені законодавством терміни
проект  постанови та матеріали у справі про адміністративне
правопорушення;
   у випадку, якщо прийняття рішення за результатом розгляду
справи не належить до компетенції органів ДПС, готує і надає
юридичному підрозділу органу ДПС, на обліку в якому перебуває
платник податків (за місцем вчинення правопорушення), відповідний
супровідний  документ  і матеріали справи (для перевірки та
візування) та у термін не пізніше п'яти робочих днів з дня
складення протоколу направляє зазначений завізований протокол зі
всіма необхідними матеріалами супровідним листом під розпис у
канцелярію суду (надсилає рекомендованим листом) для прийняття
судом відповідного рішення.
   У разі якщо матеріали перевірки відповідно до пункту 1.31
цього розділу підлягають передачі до відповідного підрозділу
податкової міліції для прийняття рішення у відповідності до вимог
КПК України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05  ),  протокол  про
адміністративне  правопорушення складається та зберігається у
структурному підрозділі, що здійснив перевірку, до прийняття
підрозділом податкової міліції у визначені КПК України строки
відповідного рішення.
   Підрозділ податкової міліції не пізніше 5 робочих днів з дня
прийняття рішення про порушення кримінальної справи повідомляє
супровідним листом структурний підрозділ, що здійснював (очолював)
перевірку.
   Підрозділ, що здійснював (очолював) перевірку:
   у випадку, якщо розгляд справи належить до  компетенції
органів ДПС, вживає заходи щодо прийняття постанови про закриття
провадження в справі про адміністративне  правопорушення  на
підставі п. 8 ст. 247 КпАП ( 80732-10 );
   у випадку якщо розгляд справи не належить до компетенції
органів  ДПС,  протягом п'яти робочих днів з дня отримання
інформації про порушення кримінальної справи направляє матеріали
за належністю уповноваженому органу для прийняття рішення про
закриття провадження в справі про адміністративні правопорушення.
   У разі прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної
справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях
порушника ознак адміністративного правопорушення (ч. 2 ст. 99
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ), ч. 2
ст. 38 КпАП) ( 80731-10 ) структурний підрозділ податкової міліції
в термін не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття такого рішення
направляє матеріали супровідним листом відповідному структурному
підрозділу органу ДПС, що здійснював (очолював) перевірку для
вжиття ним заходів щодо притягнення платника податків (посадових
осіб платника податків) до адміністративної відповідальності.
   У разі якщо розгляд справи не належить до компетенції органів
ДПС, структурний підрозділ, що здійснював (очолював) перевірку,
протягом п'яти робочих днів з дня отримання матеріалів направляє
їх за належністю уповноваженому органу.
   При цьому у випадку, якщо адміністративне правопорушення було
встановлено в ході перевірки,  яку  здійснювали  (очолювали)
працівники органу ДПС іншого, ніж орган ДПС, в якому на обліку
перебуває платник  податків,  орган  ДПС,  працівники  якого
здійснювали  (очолювали) таку перевірку, забезпечує складання
протоколів  про  адміністративне  правопорушення,  підготовку
відповідних матеріалів у справі та направлення у визначені КпАП
( 80731-10, 80732-10 ) терміни матеріалів цієї справи до органу
ДПС, де на обліку перебуває платник податків (за місцем вчинення
правопорушення) для вирішення питання про притягнення платника
податків (посадових осіб платника податків) до адміністративної
відповідальності та вжиття інших дій, передбачених цим пунктом.
 
   1.30. Працівники юридичного підрозділу органу ДПС, на обліку
в  якому  перебуває  платник  податків  (за місцем вчинення
правопорушення), перевіряють отримані  матеріали  справи  про
адміністративне правопорушення  щодо  дотримання  вимог  КпАП
( 80731-10, 80732-10 ), зокрема стосовно  якості  оформлення
матеріалів,  дотримання  термінів,  компетенції органу ДПС і
дотримання порядку провадження у справах про адміністративні
правопорушення, та:
   у випадку, якщо розгляд справи належить до  компетенції
органів  ДПС,  візують  проект  постанови  по  справі  про
адміністративне правопорушення;
   у випадку, якщо розгляд справи не належить до компетенції
органів ДПС, забезпечують перевірку отриманих матеріалів  та
візування листа органу ДПС щодо направлення матеріалів справи про
адміністративне правопорушення до  суду  для  прийняття  ним
відповідного рішення.
 
   1.31. Якщо за наслідками перевірки зменшені до відшкодування
(донараховані) суми податку на додану вартість, виявлені порушення
вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за якими

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner