Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 88 від 12.03.2009

Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

сума завданої державі шкоди або замаху на заподіяння шкоди є
достатньою  для притягнення до кримінальної відповідальності,
підрозділ, який  проводив  перевірку,  зобов'язаний  протягом
10 робочих днів з дня, наступного за днем прийняття податкового
повідомлення-рішення письмово  повідомити  про  це  підрозділ
податкової міліції і передати матеріали перевірки для прийняття
рішення згідно зі ст. 97, 112 КПК ( 1002-05 ) України незалежно
від оскарження в апеляційному чи судовому порядку зменшених до
відшкодування (донарахованих) сум вказаного податку.
   При вирішенні питання про передачу матеріалів перевірки до
підрозділів податкової міліції слід мати на увазі, що для норм
адміністративного  та  кримінального  законодавства в частині
кваліфікації злочинів або правопорушень сума неоподаткованого
мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги,
визначеної пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону України від 22 травня
2003 року N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних
осіб", із змінами і доповненнями, з урахуванням п. 22.4 ст. 22
цього Закону.
   Крім того, відповідно до діючого кримінального законодавства
України незаконне відшкодування ПДВ (заявлення до відшкодування
ПДВ з бюджету) за наявності передбачених законом підстав може
кваліфікуватись за статтею 191 "Привласнення, розтрата майна або
заволодіння  ним  шляхом  зловживання  службовим  становищем"
Кримінального  кодексу  України  (  2341-14  ).  Кримінальна
відповідальність за частинами 1-3 цієї статті КК України може
настати за наявності передбачених зазначеними нормами обставин, у
разі завдання шкоди, що перевищує три неоподатковувані мінімуми
доходів  громадян.  Зазначене обумовлено тим, що кримінальну
відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачену ст. 191
КК  України,  слід  розмежовувати  від  адміністративної
відповідальності  за  дрібне  викрадення чужого майна шляхом
крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, відповідальність
за яке передбачена ст. 51 КпАП ( 80731-10 ). Вказана норма КпАП
передбачає, що викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо
вартість такого майна не перевищує трьох неоподаткованих мінімумів
доходів громадян.
   До переліку  матеріалів,  що  передаються  до підрозділу
податкової міліції, включаються копії:
   акта виїзної планової та позапланової перевірки платника
податків;
   розрахунків донарахованих  сум  податків,  зборів,  інших
обов'язкових платежів, а також розрахунків зменшення заявленої до
відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість у розрізі
податкових періодів;
   податкових повідомлень-рішень  про зняття з відшкодування
заявленої суми ПДВ та донарахування  податкових  зобов'язань
платнику податків;
   звітних документів платника податків (податкових декларацій,
розрахунків), до яких платником внесено неправдиві дані;
   документів, що підтверджують  наявність  фактів  порушень
податкового, валютного та іншого законодавства;
   наданих у  ході  перевірки  пояснень  платника  податків
(посадових осіб платника податків) щодо виявлених порушень та/або
причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують
встановлені порушення;
   письмових заперечень до акта перевірки,  у  тому  числі
документи  щодо  оскарження податкових повідомлень-рішень про
зменшення заявленої до відшкодування суми ПДВ та донарахування
податкових зобов'язань платника податків (за наявності);
   інших матеріалів, що підтверджують наявність фактів порушень
податкового, валютного та іншого законодавства.
 
   1.32. Після   розгляду   справи  про  адміністративне
правопорушення та прийняття рішення у справі відповідний підрозділ
органу ДПС повертає матеріали до органу дізнання податкової
міліції, який приймав рішення про відмову в порушенні кримінальної
справи, для відповідного зберігання. На вимогу прокурора такі
матеріали підрозділом податкової міліції направляються йому у
встановленому законодавством порядку.
 
   1.33. У разі порушення кримінальної справи за фактом або
стосовно посадових осіб перевіреного платника податків (платника
податків - фізичної особи) за ознаками злочинів, підслідних
податковій міліції, відповідні підрозділи в п'ятиденний термін
повідомляють про це підрозділи, які очолювали перевірку, для
подальшого  інформування  підрозділів  погашення  прострочених
податкових зобов'язань.
 
   1.34. Якщо в матеріалах перевірки платника податків є дані,
що вказують на наявність ознак складу злочинів, безпосередньо не
пов'язаних  із  несплатою податків та не підслідних слідчим
податкової міліції, вони надсилаються підрозділом  податкової
міліції за належністю відповідно до Порядку подання Головним
контрольно-ревізійним управлінням України, Державною податковою
адміністрацією України та Рахунковою палатою України матеріалів
перевірок і ревізій про виявлені правопорушення до  органів
прокуратури,  внутрішніх  справ, служби безпеки і податкової
міліції, затвердженого 10.04.2001 р. керівниками  відповідних
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, для
вирішення питання згідно з чинним законодавством.
 
   1.35. Працівники підрозділів,  що  здійснюють  (очолюють)
перевірки, вносять необхідну інформацію до інформаційної бази
результатів контрольно-перевірочної роботи АС "Аудит" на кожному
етапі організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок
(при направленні повідомлення платнику податків про  початок
планової виїзної перевірки, оформленні направлення на проведення
перевірки, реєстрації акта перевірки, прийнятті та направленні
податкового  повідомлення-рішення  (рішення  про  застосування
штрафних  (фінансових)  санкцій),  складанні  протоколів  про
адміністративне правопорушення тощо - у день вчинення відповідних
дій, апеляційному (адміністративному або судовому) узгодженні
податкового  зобов'язання  згідно  з  прийнятим  податковим
повідомленням-рішенням - у день отримання відповідних документів
або інформації в установленому порядку. ( Абзац перший пункту 1.35
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 120 ( v0120225-09 ) від 16.03.2009 )
   З метою забезпечення  достовірності  реєстраційних  даних
платників  податків  у  разі  виявлення в процесі перевірки
розбіжності облікових відомостей з інформацією Єдиного банку даних
юридичних осіб підрозділи, що здійснювали (очолювали) перевірку,
протягом 5 робочих днів після закінчення перевірки надають до
підрозділів реєстрації та обліку платників податків відповідну
інформацію для внесення фактичних даних до реєстраційних даних
платника податків.
   У разі виявлення перевіркою взаємовідносин платника податків
з фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність,
що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку в органах ДПС,
підрозділи, що здійснюють (очолюють) перевірку, протягом 5 днів
після закінчення перевірки повідомляють  про  це  підрозділи
реєстрації та обліку платників податків для проведення заходів
щодо забезпечення обліку такої самозайнятої особи.
   У випадку якщо перевірку здійснювали (очолювали) працівники
іншого органу ДПС, ними забезпечується складання та надання не
пізніше наступного робочого дня органу ДПС, де на обліку перебуває
платник  податків,  необхідної  інформації  для  внесення до
Інформаційної бази результатів контрольно-перевірочної роботи АС
"Аудит", Єдиного банку даних юридичних осіб та інших баз даних
органів ДПС. ( Абзац четвертий пункту 1.35 розділу 1 в редакції
Наказу Державної податкової адміністрації N 120 ( v0120225-09 )
від 16.03.2009 )
   Відповідні підрозділи органу ДПС, на обліку в якому перебуває
платник податків, забезпечують внесення до інформаційних баз даних
відповідної інформації та даних не пізніше наступного робочого дня
з дня їх отримання, а також вжиття заходів щодо своєчасного
погашення  платником  податків  донарахованих  перевіркою сум
податкових зобов'язань із відповідним повідомленням органу ДПС, що
здійснював (очолював) перевірку, про результати їх апеляційного
узгодження, а також повноту і своєчасність їх сплати. ( Абзац
п'ятий пункту 1.35 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 120 ( v0120225-09 )
від 16.03.2009 )
 
   1.36. На підставі проведених перевірок підрозділи, які брали
участь у них, узагальнюють інформацію про виявлені схеми ухилень
від  оподаткування або мінімізації податкових зобов'язань (у
випадку їх виявлення) та надають підрозділам, які адмініструють
відповідні податки, пропозиції щодо внесення змін до чинного
законодавства.
 
   1.37. Посадові особи підрозділів органів ДПС при здійсненні
виїзних як планових, так і позапланових перевірок платників
податків у випадках виявлення фінансових операцій з ознаками
сумнівних вживають заходи, передбачені наказом ДПА України від
21.05.2003 р. N 233 ( v0233225-03 ) "Про затвердження Положення
про банк даних про сумнівні фінансові операції".
 
   1.38. Юридичні  підрозділи передають до підрозділів, які
здійснювали (очолювали) перевірки, рішення судів про визнання
недійсними  угод  (договорів),  установчих  та  реєстраційних
документів, а також інших документів для розгляду питання щодо
впливу зазначених операцій на податкові зобов'язання платника
податків та вжиття заходів щодо організації  та  проведення
перевірки його фінансово-господарської діяльності у встановленому
законодавством порядку.
   Юридичні підрозділи також передають до підрозділів погашення
прострочених податкових зобов'язань рішення судів про визнання
недійсними договорів купівлі-продажу майна, укладених платником
податків з третьою особою, з метою оформлення права податкової
застави на майно, що підлягає поверненню, та здійснення заходів
щодо його стягнення.
 
   1.39. У разі  виявлення  в  ході  проведення  перевірок
взаємовідносин платників податків - юридичних осіб з фізичними
особами, у тому числі фізичними особами-підприємцями, які можуть
свідчити про заниження такими платниками (як юридичними, так і
фізичними особами) об'єктів оподаткування (їх  приховування),
можливе ухилення від сплати до бюджету належних сум податків,
зборів (обов'язкових платежів), підрозділи органу  ДПС,  які
очолюють перевірки, зобов'язані повідомляти про це відповідні
підрозділи податкового контролю юридичних осіб, підрозділи по
контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, а
також підрозділи  оподаткування  фізичних  осіб  для  вжиття
відповідних  заходів  згідно  з чинним законодавством та їх
компетенцію.
 
   1.40. У разі здійснення перевірки працівниками декількох
структурних підрозділів підрозділ, що очолював перевірку, здійснює
розподіл її результатів. Результати перевірки зараховуються до
активу підрозділу, який встановив порушення податкового, валютного
та іншого законодавства, що призвело до фінансового результату,
відповідно до рішення, узгодженого керівниками підрозділів органу
ДПС, що проводили перевірку, або за рішенням керівника органу ДПС,
який очолював перевірку (особи, що виконує його обов'язки).
   Розподіл результатів перевірки між підрозділами, які брали
участь у ній, проводиться відповідно до довідки про розподіл за
формою згідно з додатком 6 до Методичних рекомендацій.
   Якщо до проведення перевірки платника податків були залучені
фахівці інших органів ДПС цього регіону або інших органів ДПС,
розподіл  результатів  перевірки  між  залученими  фахівцями
проводиться у визначеному вище порядку. Один примірник вказаного
розподілу після узгодження податкових зобов'язань у 3-денний
термін направляється до відповідного органу ДПС (при залученні до
перевірки працівників з інших органів ДПС) для відображення у
звіті "Про результати контрольно-перевірочної роботи" ("Аудит-1")
( v3087225-99 ).
 
   1.41. Планові  та позапланові виїзні перевірки з питань
дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за
письмовим  бажанням  платників податків можуть проводитись у
приміщенні органу ДПС при наданні таким платником письмових
обґрунтованих  пояснень  щодо  причин неможливості проведення
перевірки за місцезнаходженням платника податків чи за місцем
розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться
така перевірка.
 
   1.42. Особливості порядку організації та проведення перевірок
платників податків, щодо яких прийнято рішення про припинення або
порушено провадження у  справі  про  банкрутство,  визначено
Методичними  рекомендаціями  щодо  організації  та проведення
перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених
підрозділів, щодо яких прийнято рішення про припинення (закриття),
затвердженими наказом ДПА України від 14.11.2005 р. N 506, із
змінами та доповненнями.
 
        2. Взаємодія підрозділів органів ДПС
    при проведенні невиїзних документальних перевірок
            платників податків
 
   2.1. Відповідно до пункту 1 статті 11 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), із змінами та
доповненнями,  невиїзною  документальною перевіркою вважається
перевірка, яка проводиться в приміщенні органу ДПС на підставі
поданих  податкових  декларацій, звітів та інших документів,
пов'язаних з нарахуванням  і  сплатою  податків  та  зборів
(обов'язкових платежів), незалежно від способу їх подачі.
 
   2.2. Методичні рекомендації розповсюджуються на організацію
взаємодії при проведенні невиїзних документальних перевірок як
платників податків - фізичних, так і юридичних осіб з питань
дотримання ними вимог податкового законодавства, у тому числі
перевірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові
відносини з платником податків (крім документальних невиїзних
перевірок (камеральних), що проводяться органами ДПС відповідно до
пп. 7.7.5 п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ), із змінами та доповненнями, а також
перевірок, що проводяться відповідно до наказу ДПА України від
18.04.2008 р. N 266 ( v0266225-08 ) "Про організацію взаємодії
органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок
податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану
вартість у розрізі контрагентів").
 
   2.3. Невиїзні документальні перевірки можуть  проводитися
посадовими особами органу ДПС з письмового дозволу керівника
(заступника керівника) органу ДПС про проведення перевірки за
наявності таких обставин:
   у разі надходження від платника податків на запит органу ДПС
пояснень  та  документів, достатніх для проведення невиїзної
документальної перевірки (в тому числі і з питань перевірки
відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з
платником податків);
   у разі надходження до органу ДПС після проведення планової та
позапланової виїзної перевірки платника податків щодо дотримання
ним вимог податкового законодавства матеріалів перевірок інших
суб'єктів господарювання з питань правових відносин з платником
податків, що свідчать про порушення платником податків податкового
законодавства, та надання платником податків пояснень та їх
документального підтвердження, достатніх для проведення невиїзної
документальної перевірки, на обов'язковий письмовий запит органу
ДПС;
   у разі надходження до органу ДПС у встановленому порядку
інформації та даних, що свідчать про окремі порушення платником
податків податкового законодавства, та надання платником податків
пояснень  та їх документального підтвердження, достатніх для
проведення перевірки, на обов'язковий письмовий запит органу ДПС;
   в інших випадках, передбачених законодавством.
 
   2.4. Невиїзна  документальна  перевірка  проводиться  у
приміщенні органу ДПС на підставі поданих податкових декларацій,
звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою
податків та зборів (обов'язкових платежів), документів, наданих
платником податків або отриманих від контролюючих, правоохоронних
та інших органів державної влади, а також інших відомостей,
отриманих у встановленому законодавством порядку.
   За наслідками невиїзної документальної перевірки складається
акт (довідка) перевірки. Платник податків у визначені у порядку
оформлення і реалізації матеріалів перевірок (встановленому ДПА
України відповідно для платників податків - юридичних та фізичних
осіб) строки запрошується для ознайомлення та підписання акта
(довідки)  про  результати невиїзної документальної перевірки
письмовим  повідомленням  про  запрошення,  що  направляється
рекомендованим  листом з повідомленням про вручення платнику
податків (вручається під розписку). Зразок форми повідомлення про
запрошення наведено в додатку 7 до Методичних рекомендацій.
   Невиїзна документальна перевірка може бути  проведена  у
присутності платника податків на підставі наданих ним документів.
 
   2.5. У разі неявки платника податків (посадових осіб платника
податків) на письмове запрошення працівником підрозділу органу
ДПС,  який  був визначений відповідальним за її проведення,
складається акт щодо неявки платника податків (посадових осіб
платника податків) на запрошення органу ДПС.
   Акт щодо неявки платника податків (посадових осіб платника
податків) на запрошення органу ДПС підписується не менш як трьома
службовими особами органу ДПС та реєструється у спеціальному
журналі реєстрації актів.
 
   2.6. Акт перевірки, що складений за результатами невиїзної
документальної перевірки, підписується, реєструється та вручається
платнику  податків  (посадовим  особам  платника податків) з
дотриманням вимог порядку оформлення і реалізації матеріалів
перевірок, встановленому ДПА України відповідно для платників
податків - юридичних та фізичних осіб. У разі незгоди платника
податків з висновками, фактами і даними акта перевірки та надання
ним заперечень до акта перевірки, такі заперечення розглядаються у
порядку та строки, визначені вищенаведеним порядком оформлення і
реалізації матеріалів перевірок.
 
   2.7. У  разі  встановлення  за  результатами  невиїзної
документальної  перевірки порушень законодавства за розглядом
матеріалів перевірки приймаються та надсилаються платнику податків
податкові  повідомлення-рішення  за формою згідно з Порядком
направлення  органами  державної  податкової  служби  України
податкових  повідомлень  платникам  податків  та  рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженим наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 р. N 253
( z0567-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
06.07.2001 р. за N 567/5758, із змінами та доповненнями.
 
   2.8. Працівники юридичної служби надають правову допомогу
підрозділам, що здійснюють перевірки, а також візують податкові
повідомлення-рішення.
 
   2.9. Працівник  підрозділу, який здійснював перевірку та
виявив адміністративне правопорушення, складає протоколи  про
адміністративне  правопорушення  для  вирішення  питання  про
притягнення платника податків (посадових осіб платника податків)
до адміністративної відповідальності та вживає заходи, передбачені
пунктом 1.29 розділу I Методичних рекомендацій.
 
   2.10. Працівники юридичного підрозділу перевіряють отримані
матеріали  справи  про  адміністративне  правопорушення  щодо
дотримання вимог КпАП ( 80731-10, 80732-10 ), зокрема стосовно
якості оформлення матеріалів, дотримання строків, компетенції
органу ДПС та дотримання порядку провадження у справах про
адміністративні правопорушення, та вживають заходи, передбачені
пунктом 1.30 розділу I Методичних рекомендацій.
 
   2.11. Працівники  підрозділів,  що  здійснюють  невиїзні

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner