Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 88 від 12.03.2009

Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

документальні  перевірки,  вносять  необхідну  інформацію  до
інформаційної бази результатів контрольно-перевірочної роботи АС
"Аудит".
 
   2.12. Працівники  органів  ДПС  при здійсненні невиїзних
документальних перевірок забезпечують належну  взаємодію  між
підрозділами органу ДПС, а також вжиття, у разі необхідності,
інших заходів, передбачених розділом I Методичних рекомендацій.
 
        3. Взаємодія підрозділів органів ДПС
   при проведенні перевірок щодо контролю за здійсненням
     суб'єктами господарювання розрахункових операцій
       в готівковій та/або безготівковій формі,
      а також операцій купівлі-продажу іноземної
       валюти та касових операцій, наявністю
        свідоцтв про державну реєстрацію,
            патентів та ліцензій
 
   3.1. Працівниками органів ДПС здійснюються відповідно до
щомісячних планів органу ДПС планові перевірки щодо контролю за
здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових операцій у
готівковій та/або  безготівковій  формі,  а  також  операцій
купівлі-продажу іноземної валюти (далі - розрахункові операції) та
касових операцій, а також наявністю свідоцтв  про  державну
реєстрацію,  патентів і ліцензій та позапланові перевірки у
випадках,  передбачених  законодавством,  на підставі рішення
керівника органу державної податкової служби.
( Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 120 ( v0120225-09 ) від
16.03.2009 )
 
   3.2. Перевірки щодо контролю за  здійсненням  суб'єктами
господарювання  розрахункових  та касових операцій, наявністю
свідоцтв про державну реєстрацію, патентів і ліцензій проводяться
групою у складі не менше двох посадових осіб органів ДПС за
наявності у них службових посвідчень та направлення на перевірку
(примірна форма направлення наведена в додатку 8 до Методичних
рекомендацій). Направлення виписується окремо на перевірку кожного
суб'єкта  господарювання  у  2-х  примірниках  (один з яких
оформлюється на бланку органу ДПС), що скріплюються гербовою
печаткою і підписуються керівником органу ДПС.
 
   3.3. Направлення на проведення перевірки щодо контролю за
здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових та касових
операцій, наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, патентів і
ліцензій реєструються працівниками структурного підрозділу органу
ДПС, який буде здійснювати (очолювати) перевірку, у спеціально
заведеному для цих цілей окремому Журналі обліку видачі направлень
на  перевірку  щодо  контролю  за  здійсненням  суб'єктами
господарювання розрахункових та касових операцій, який ведеться
канцелярією (структурним підрозділом, до функцій якого належить
реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС) по
органу  ДПС  за  формою згідно з додатком 9 до Методичних
рекомендацій.
( Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 120 ( v0120225-09 ) від
16.03.2009 )
 
   3.4. За рішенням керівника органу ДПС посадовими особами
підрозділів  контролю  за  розрахунковими  операціями  можуть
проводитись перевірки спільно  з  посадовими  особами  інших
підрозділів органів ДПС.
   У цьому випадку перевірка може проводитись групою, до складу
якої входить один працівник підрозділу контролю за розрахунковими
операціями та один або більше працівників інших підрозділів органу
ДПС.
 
   3.5. З дотриманням порядку, передбаченого у пунктах 1.11,
1.12 розділу I Методичних рекомендацій, за рішенням  Голови
(заступника Голови) ДПА України або голови ДПА відповідного
регіону до проведення перевірок, передбачених цим розділом, можуть
залучатися працівники всіх органів ДПС України та, відповідно,
працівники відповідних структурних підрозділів інших органів ДПС
цього регіону.
   При цьому  направлення  на  проведення  таких  перевірок
виписуються з дотриманням вимог, передбачених пунктом 1.13 розділу
I Методичних рекомендацій для направлень на проведення планових та
позапланових виїзних перевірок з питань дотримання податкового,
валютного та іншого законодавства.
 
   3.6. За необхідності за рішенням керівника  органу  ДПС
перевірки щодо контролю за здійсненням суб'єктами господарювання
розрахункових та касових операцій, наявністю свідоцтв про державну
реєстрацію, патентів та ліцензій можуть проводитися спільно з
іншими контролюючими органами.
   У таких перевірках беруть участь не менше двох посадових осіб
органу ДПС.
   При проведенні спільних перевірок посадові особи органу ДПС
здійснюють контроль у межах компетенції органів ДПС.
 
   3.7. За результатами проведеної перевірки щодо контролю за
здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових та касових
операцій, наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, патентів та
ліцензій посадовими особами органу ДПС складається акт за формою,
встановленою ДПА України.
   Акт перевірки складається на бланку органу ДПС, за рішенням
якого було призначено і проведено перевірку, та реєструється у
цьому органі ДПС.
 
   3.8. При  проведенні  виїзних  планових  та позапланових
перевірок платників податків, які  здійснюють  готівкові  та
безготівкові розрахунки з використанням РРО та КОРО, з питань
дотримання податкового, валютного та іншого законодавства до плану
таких  перевірок включаються і питання дотримання суб'єктами
господарювання вимог Закону України від 6 липня  1995  року
N 265/95-ВР  (  265/95-ВР  )  "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг", для перевірки яких залучаються працівники підрозділів
контролю за розрахунковими операціями.
   При цьому працівники підрозділів контролю за розрахунковими
операціями  також  залучаються  до  проведення  планових  та
позапланових виїзних перевірок малоприбуткових підприємств, у яких
обсяги продажу товарів (робіт, послуг) за  готівкові  кошти
перевищують 50 відсотків у складі валових доходів.
 
   3.9. Якщо питання дотримання платниками податків порядку
ведення  касових  операцій  до  початку  проведення  виїзної
планової/позапланової  перевірки  за  сукупними  показниками
фінансово-господарської  діяльності  з  питань  дотримання
податкового, валютного та іншого законодавства за період, який
охоплює така перевірка, не було перевірено (або перевірено в
окремих періодах), питання перевірки порядку ведення касових
операцій включається до плану перевірки з питань дотримання
податкового, валютного та іншого законодавства з урахуванням
неперевірених періодів. При цьому до проведення такої перевірки за
необхідності  залучаються  працівники підрозділів контролю за
розрахунковими операціями.
 
   3.10. Підрозділом контролю за розрахунковими операціями, який
проводив  перевірку  щодо контролю за здійсненням суб'єктами
господарювання розрахункових та касових  операцій,  наявністю
свідоцтв про державну реєстрацію, патентів та ліцензій, матеріали
перевірки надаються керівнику (заступнику керівника) органу ДПС,
на обліку у якому перебуває платник податків, який перевірявся,
для розгляду та прийняття  рішення  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   3.11. У разі встановлення при проведенні перевірки порушень
законодавства за результатами розгляду матеріалів такої перевірки
керівником (заступником керівника) органу ДПС, на обліку в якому
перебуває такий суб'єкт господарювання, приймається у встановлені
законодавством терміни та надсилається суб'єкту господарювання
рішення про застосування штрафних  (фінансових)  санкцій  за
встановленою формою.
 
   3.12. При підготовці матеріалів перевірки для їх розгляду
керівником (заступником  керівника)  органу  ДПС  залучаються
працівники юридичних підрозділів для надання підрозділам контролю
за розрахунковими операціями правової допомоги при складанні ними
рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій.
   Проекти рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій
за порушення законодавства з питань проведення розрахункових та
касових операцій, наявності патентів та ліцензій надаються на
розгляд керівнику (заступнику керівника) органу ДПС лише за умови
погодження такого проекту юридичним підрозділом органу ДПС.
 
   3.13. Працівник органу ДПС, який здійснював перевірку та
встановив  порушення  суб'єктом  господарювання  відповідних
законодавчих  норм,  складає  стосовно  винних  у  вчиненні
адміністративного правопорушення службових та/або посадових осіб
такого суб'єкта господарювання протокол  про  адміністративне
правопорушення та здійснює відповідні заходи, визначені пунктом
1.29 розділу I Методичних рекомендацій. При цьому працівники
юридичного підрозділу органу ДПС забезпечують вжиття заходів,
визначених пунктом 1.30 розділу I Методичних рекомендацій.
 
   3.14. У разі виявлення в ході проведення перевірок суб'єктів
господарювання порушень вимог законодавчих актів, які можуть
вплинути на розмір об'єктів оподаткування та нарахування і сплату
ним податків, працівниками підрозділу контролю за розрахунковими
операціями або іншого підрозділу,  що  проводили  перевірку,
складається службова записка, яка передається до відповідного
підрозділу податкового контролю юридичних осіб (при організації
перевірок  фінансових  установ  -  підрозділ по контролю за
фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД) або підрозділу
оподаткування фізичних осіб, які здійснюють перевірки платників
податків з питань повноти та своєчасності сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів).
 
   3.15. У разі несплати суб'єктом господарювання у встановлений
законодавством термін застосованих до нього згідно з рішенням
органу  ДПС штрафних (фінансових) санкцій вони стягуються у
встановленому законодавством порядку.
 
   3.16.  Працівники підрозділів контролю за розрахунковими
операціями вносять необхідну інформацію до інформаційної бази
результатів контрольно-перевірочної роботи АС "Аудит" на кожному
етапі організації, проведення перевірок та реалізації матеріалів,
а також вживають інших заходів, передбачених пунктами 1.27, 1.35
розділу I Методичних рекомендацій.
( Розділ 3 доповнено пунктом 3.16 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 120 ( v0120225-09 ) від 16.03.2009 )
 
 Директор Департаменту
 податкового контролю юридичних
 осіб                          І.Заглада
 
 ( Додатки 3, 3а, 4, 5, 6, 9 не наводяться )
 
 
                   Додаток 1
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо порядку взаємодії
                   між підрозділами органів
                   державної податкової служби
                   України при організації
                   та проведенні перевірок
                   платників податків
 
 
            ПОВІДОМЛЕННЯ N _____
 
 
 Згідно з планом-графіком проведення перевірок ___________________
__________________________________________________________________
          (назва податкового органу)
 
та на підставі Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII
"Про державну  податкову  службу  в  Україні", зі змінами і
доповненнями, з  "___"  ____________  200_  року  по  "___"
____________200_  року  буде  проводитися  виїзна  планова
перевірка ________________________________________________________
       (найменування / П.І.Б. платника податку)
 
з питань  дотримання  податкового,  валютного  та  іншого
законодавства.
   У зв'язку з вказаним Вам необхідно, починаючи із зазначеного
терміну, забезпечити надання всіх необхідних документів,  що
підтверджують  дані  податкових  декларацій  та  розрахунків,
пов'язаних із сплатою податків та інших обов'язкових платежів до
бюджету та державних цільових фондів, а також дотримання вимог
іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на
органи державної податкової служби.
 
 ________________________________ _____________ _________________
 (Посада керівника податкового   (Підпис)     (П.І.Б.)
      органу)
                         _________________
                            (Дата)
 
             РОЗПИСКА N ___
 
 Я _______________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові платника податку
    (посадової особи платника податку, займана посада)
повідомлення про  проведення  планової  виїзної  перевірки
__________________________________________________________________
     (повне найменування / П.І.Б. платника податку)
 
одержав
 
 ___________________________       _________________________
      (дата)                 (підпис)
 
   Примітка. Номер розписки відповідає номеру повідомлення.
 
 
                   Додаток 2
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо порядку взаємодії
                   між підрозділами органів
                   державної податкової служби
                   України при організації
                   та проведенні перевірок
                   платників податків
 
 
            НАПРАВЛЕННЯ N _____
         від "___" ____________ 200_ року
 
 
 На підставі _____________________________________________ (пункт,
підпункт) статті 11-1 Закону України від 4 грудня 1990 року
N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", зі змінами і
доповненнями,    та    інших    законодавчих    актів
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
          (назва податкового органу)
 
проводить з "___" _________ 200_ року по "___" _________ 200_ року
________________________________________________________ перевірку
        (планову/позапланову виїзну)
 
__________________________________________________________________
   (найменування / П.І.Б. платника податку, код за ЄДРПОУ /
           ідентифікаційний номер)
 
 Мета перевірки __________________________________________________
 
            Склад перевіряючих
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Посада    |    Звання    |   П.І.Б.   |
|з/п |          |           |         |
|----+-------------------+---------------------+-----------------|
| 1 |          |           |         |
|----+-------------------+---------------------+-----------------|
| 2 |          |           |         |
|----+-------------------+---------------------+-----------------|
| 3 |          |           |         |
|----+-------------------+---------------------+-----------------|
|... |          |           |         |
------------------------------------------------------------------
 
   Дійсне при пред'явленні службових посвідчень.
 ______________________________ __________ _____________________
 (Посада керівника податкового  (Підпис)     (П.І.Б.)
      органу)
 
 М.П.
 
 Термін проведення перевірки продовжено на ___ робочих днів з
"___" ____________ 200_ р. по "___" ____________200_ р. з дозволу
__________________________________________________________________
      (N та дата наказу, назва податкового органу)
 
 ______________________________ __________ _____________________
 (Посада керівника податкового  (Підпис)     (П.І.Б.)
      органу)
 
 М.П.
 
             РОЗПИСКА N ___
 
 Я _______________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові платника податку
    (посадової особи платника податку, займана посада)
 
направлення про  проведення  виїзної   планової/позапланової
документальної перевірки _________________________________________
              (повне найменування / П.І.Б. платника
                     податку)
 
одержав.
 
 _______________________            __________________
    (дата)                    (підпис)
 
   Примітка. Номер розписки відповідає номеру направлення.
 
 
                   Додаток 7
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо порядку взаємодії
                   між підрозділами органів
                   державної податкової служби
                   України при організації
                   та проведенні перевірок
                   платників податків
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner