Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 133 від 18.02.2009

Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             16.05.2008 N 39
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 червня 2008 р.
                   за N 511/15202
 
 
       Про внесення змін та доповнень до форми
    звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду
      місцевими та апеляційними загальними судами
        кримінальних справ" та Інструкції
          щодо її заповнення і подання
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), Положення про Державну судову адміністрацію України,
затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182
( 182/2003 ) (із змінами), на вимогу Верховного Суду України та з
метою  вдосконалення  звітності  апеляційних  та  місцевих
судів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до форми звітності N 1-ОП "Звіт про
оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами
кримінальних справ", затвердженої наказом  Державної  судової
адміністрації  України  від  20.02.2007 N 15 ( z0188-07 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  05.03.2007  за
N 188/13455, що додається.
 
   2. Затвердити  Зміни  та  доповнення до Інструкції щодо
заповнення і подання форми  звітності  N  1-ОП  "Звіт  про
оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами
кримінальних справ", затвердженої наказом  Державної  судової
адміністрації  України  від  20.02.2007 N 15 ( z0188-07 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  05.03.2007  за
N 188/13455, що додається.
 
   3. Установити, що починаючи з 1 липня 2008 року та за
наступні звітні періоди, причини та факти відкладення розгляду
справ відображатимуться з урахуванням змін, унесених пунктами 1, 2
цього наказу.
 
   4. Цей наказ набирає чинності з 1 липня 2008 року.
 
   5. Управлінню    організаційно-аналітичної    роботи,
документування та контролю (Бровко Т.В.) довести цей наказ до
відома начальників територіальних управлінь державної судової
адміністрації  (далі  - територіальних управлінь ДСА), голів
апеляційних загальних судів, голів військових судів гарнізонів.
 
   6. Начальникам територіальних управлінь ДСА ознайомити з цим
наказом працівників територіальних управлінь ДСА, голів районних,
районних у містах, міських, міськрайонних  судів,  а  також
працівників їх апарату.
 
   7. Головам апеляційних загальних судів і військових судів
гарнізонів ознайомити з цим наказом працівників апарату судів.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДСА України Булку О.А.
 
 В.о. Голови                      О.Гашицький
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 статистики України                 О.Г.Осауленко
 
 Перший заступник Голови
 Верховного Суду України               П.П.Пилипчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   16.05.2008 N 39
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 червня 2008 р.
                   за N 511/15202
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
       до Інструкції щодо заповнення і подання
     форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність
    розгляду місцевими та апеляційними загальними судами
    кримінальних справ", затвердженої наказом Державної
         судової адміністрації України
            від 20.02.2007 N 15
             ( z0188-07 ),
       зареєстрованої в Міністерстві юстиції
        України 05.03.2007 за N 188/13455
 
 
   Унести до  Інструкції  щодо  заповнення і подання форми
звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та
апеляційними загальними судами кримінальних справ" ( z0188-07 )
такі зміни та доповнення:
 
   1. Пункт 1.9 Інструкції ( z0188-07 ) викласти в такій
редакції:
   "1.9. Організації - складачі інформації, у звітних даних яких
виявлені приписки та інші перекручення, уносять виправлення у
звіти незалежно від того, хто встановив наявність приписок та
інших перекручень у звітах, і надсилають виправлені звіти в
електронному і паперовому варіантах адресатам, яким подаються
звіти, не пізніше наступного дня з моменту виявлення перекручення,
іншим адресатам - у паперовому варіанті не пізніше трьох днів. При
цьому слід зробити в супровідному листі до звітів відповідну
примітку щодо зміни даних та її причини".
 
   2. Пункт 2.3 Інструкції ( z0188-07 ) викласти в такій
редакції:
   "2.3. Порядок заповнення розділу 2.  Причини  та  факти
відкладення розгляду справ
   2.3.1. У графі  1  у  рядку  1  наростаючим  підсумком
відображається загальна кількість причин відкладення розгляду
кримінальних справ.
   2.3.2. У  графі  1 у рядках 2-14 наростаючим підсумком
відображається кількість причин відкладення розгляду кримінальних
справ. Наприклад, справа була відкладена у зв'язку з неявкою:
підсудного, прокурора, свідка, тоді у графі 1 розділу 2 "Причини
та факти відкладення розгляду справ" будуть заповнюватися рядки 3,
5 та 7.
   2.3.3. У  графі  2  у  рядку  1  наростаючим підсумком
відображається загальна кількість фактів відкладення розгляду
кримінальних справ.
   2.3.4. Під час формування показників у графі 2 щодо обліку
фактів у рядках 2-14 необхідно визначитись, яка з перелічених
причин зумовила затримку в розгляді справи, та відобразити цей
факт у відповідному рядку за тією ознакою, що вказана в переліку
причин першою. Наприклад, якщо розгляд справи був відкладений у
зв'язку з недоставлянням до суду підсудного, який перебуває під
вартою, і неявкою свідка, то факт відкладення відображатиметься в
рядку 2 цього розділу (нездійснення доставки до суду підсудного,
який перебуває під вартою).
   Факт відкладення  розгляду  справ  у  зв'язку із зміною
прокурором обвинувачення повинен відображатись лише в рядку 10
незалежно від інших причин відкладення розгляду справ.
   У разі, якщо під час розгляду справи було дано судове
доручення про виконання певних слідчих дій, то цей факт незалежно
від  інших  причин  відкладення  (окрім  зміни  прокурором
обвинувачення) слід відображати в графі 2 у рядку 11 наростаючим
підсумком, а дані щодо невиконання судових доручень у визначений
судом строк - у рядку 12 цього розділу.
   2.3.5. У графі 3 у рядку 1 зазначається загальна кількість
справ, розгляд яких було відкладено на кінець звітного періоду.
   2.3.6. У графі 3 у рядках 2-14 відображаються справи, розгляд
яких було відкладено протягом поточного року і які станом на
кінець звітного періоду з різних причин не були розглянуті.
Наприклад, якщо розгляд справи було відкладено в червні 2008 року
і за станом на 1 вересня 2008 року ця кримінальна справа
залишається нерозглянутою, то вона буде відображатись у графі 3
розділу 2 звіту за формою N 1-ОП за 8 місяців 2008 року.
   При заповненні графи 3 рядків 2-14 слід дотримуватись правил,
зазначених у підпункті 2.3.4 цієї Інструкції".
 
   3. У пункті 3.4 Інструкції ( z0188-07 ):
 
   3.1. Абзац перший доповнити реченням "Звіти на паперових
носіях є роздрукованою електронною версією звіту і мають бути
формату А4".
 
   3.2. Доповнити  пункт  новим  абзацом:   "Працівники,
відповідальні  за заповнення форм звітів, забезпечують повну
відповідність даних паперових варіантів звітів електронним".
 
 Начальник управління організації
 роботи з ведення судової
 статистики, діловодства
 та архіву судів Державної
 судової адміністрації України             Л.Є.Букіна
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   16.05.2008 N 39
 
 
               ЗМІНИ
          до форми звітності N 1-ОП
         "Звіт про оперативність розгляду
        місцевими та апеляційними загальними
     судами кримінальних справ", затвердженої наказом
       Державної судової адміністрації України
            від 20.02.2007 N 15
             ( z0188-07 ) ,
       зареєстрованим в Міністерстві юстиції
        України 05.03.2007 за N 188/13455
 
 
   1. Розділ 2 форми звітності N 1-ОП "Звіт про оперативність
розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних
справ" ( z0188-07 ) викласти в такій редакції:
 
   "Розділ 2. Причини та факти відкладення розгляду справ
 
--------------------------------------------------------------------------------
|Причини та факти відкладення|Номер| Кількість | Кількість |Кількість справ, |
|    розгляду справ    |рядка|  причин  |  фактів  | розгляд яких на |
|              |   |відкладення |відкладення | кінець звітного |
|              |   | розгляду | розгляду |   періоду   |
|              |   |  справ  |  справ  |  відкладено  |
|              |   |(наростаючим|(наростаючим|         |
|              |   | підсумком) | підсумком) |         |
|----------------------------+-----+------------+------------+-----------------|
|       А       | Б |   1   |   2   |    3    |
|----------------------------+-----+------------+------------+-----------------|
|Усього відкладено розгляд  | 1 |      |      |         |
|справ            |   |      |      |         |
|----------------------------+-----+------------+------------+-----------------|
| Причини |Не здійснення  | 2 |      |      |         |
|відкладення|доставки до суду|   |      |      |         |
| розгляду |підсудного, який|   |      |      |         |
|  справ  |перебуває під  |   |      |      |         |
|      |вартою     |   |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |Неявка     | 3 |      |      |         |
|      |підсудного   |   |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |Хвороба     | 4 |      |      |         |
|      |підсудного   |   |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |Неявка прокурора| 5 |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |Неявка захисника| 6 |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |Неявка свідків, | 7 |      |      |         |
|      |потерпілих   |   |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |Неявка інших  | 8 |      |      |         |
|      |учасників    |   |      |      |         |
|      |процесу     |   |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |Призначення   | 9 |      |      |         |
|      |експертизи   |   |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |У зв'язку зі  | 10 |      |      |         |
|      |зміною     |   |      |      |         |
|      |прокурором   |   |      |      |         |
|      |обвинувачення  |   |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |Доручено    | 11 |      |      |         |
|      |виконати певні |   |      |      |         |
|      |слідчі дії   |   |      |      |         |
|      |(ст. 315-1 КПК |   |      |      |         |
|      |України)    |   |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |у  |судові  | 12 |      |      |         |
|      |тому |доручення |   |      |      |         |
|      |числі|не були  |   |      |      |         |
|      |   |виконані у|   |      |      |         |
|      |   |визначений|   |      |      |         |
|      |   |судом   |   |      |      |         |
|      |   |строк   |   |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |Неналежне або  | 13 |      |      |         |
|      |несвоєчасне   |   |      |      |         |
|      |повідомлення  |   |      |      |         |
|      |учасників    |   |      |      |         |
|      |процесу про час |   |      |      |         |
|      |і місце розгляду|   |      |      |         |
|      |справ      |   |      |      |         |
|      |----------------+-----+------------+------------+-----------------|
|      |Інші підстави  | 14 |      |      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        "
 
 Начальник управління організації
 роботи з ведення судової
 статистики, діловодства
 та архіву судів Державної
 судової адміністрації України             Л.Є.Букіна<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner