Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 39/0/16-09 від 02.02.2009

Про внесення змін та доповнень до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            08.05.2008 N 401
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 серпня 2008 року
                   за N 711/15402
 
 
       Про затвердження Положення про апробацію
    та моніторингові дослідження навчальної літератури
       для загальноосвітніх навчальних закладів
 
 
   Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), Указу Президента України від
20.03.2008  N 244 ( 244/2008 ) "Про додаткові заходи щодо
підвищення якості освіти в Україні", постанов Кабінету Міністрів
України від 28.08.2003 N 1378 ( 1378-2003-п ) "Про вдосконалення
роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів
підручниками та посібниками" (із змінами), від 07.02.2006 N 108
( 108-2006-п ) "Про утворення Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про апробацію та моніторингові
дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних
закладів, що додається.
 
   2. Інституту  інноваційних  технологій  і  змісту освіти
(Завалевський  Ю.І.)  організувати  проведення  апробації  та
моніторингових досліджень навчальної літератури відповідно до
цього Положення.
 
   3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.) здійснювати координацію апробації й моніторингових
досліджень навчальної літератури.
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України від 12.06.2001 N 447 ( z0543-01 ) "Про
затвердження Положення про апробацію навчальної літератури для
загальноосвітніх  навчальних  закладів",  зареєстрований  у
Міністерстві юстиції України 25.06.2001 за N 543/5734.
 
   5. Наказ опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства
освіти  і  науки  України, газеті "Освіта України", фахових
науково-методичних журналах та розмістити на сайтах Міністерства
освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Полянського П.Б.
 
 Міністр                       І.О.Вакарчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН
                   08.05.2008 N 401
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 серпня 2008 року
                   за N 711/15402
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про апробацію та моніторингові дослідження
      навчальної літератури для загальноосвітніх
            навчальних закладів
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення  визначає  систему  організаційної  та
науково-методичної   роботи   щодо   оцінювання   якості
навчально-методичного  забезпечення  предметів  інваріантної
складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
12-річної  школи,  його  відповідності  сучасним  науковим,
психолого-педагогічним,  методичним  та  поліграфічним вимогам
методом їх апробації та моніторингових досліджень.
 
   1.2. Апробація навчальної літератури в системі загальної
середньої освіти - це процес вивчення та дослідження якості
навчальної літератури,  її  відповідності  вимогам  державних
стандартів початкової загальної, початкової загальної для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та
базової і повної загальної середньої освіти з метою удосконалення,
схвалення або відхилення навчальних видань.
 
   1.3. Моніторинг навчальної літератури - цілісна, науково
обґрунтована система спостереження, оцінювання, вимірювання та
визначення якості об'єкта дослідження на основі комплексного
аналізу суспільної думки учасників опитування про її наявність та
рівень.
 
   1.4. Організаційні та науково-методичні заходи щодо апробації
та моніторингових досліджень здійснюють МОН, Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти (далі  -  Інститут)  спільно  з
республіканським  (Автономної  Республіки  Крим),  обласними,
Київським і Севастопольським міськими інститутами післядипломної
педагогічної освіти.
 
   1.5. Апробація навчальної літератури здійснюється згідно з
наказом МОН, який видається до початку навчального року й у якому
визначаються:
   перелік навчальної літератури, яка підлягає апробації (назва
видання, призначення, автори, видавництво, рік видання, тираж);
   строки проведення апробації;
   відповідальні особи за проведення апробації та узагальнення
її результатів;
   регіони, де відбуватиметься апробація;
   кількість об'єктів апробації (шкіл, класів, учнів);
   розробка інструктивно-методичних матеріалів.
 
   1.6. Моніторинг навчальної літератури проводиться згідно з
наказом МОН, який видається до початку навчального року й у якому
визначаються:
   графік проведення  дослідження  в  областях  (кількість
підручників,  що  будуть  аналізуватися  в  кожній  області,
призначення, автори, рік видання, тираж);
   відповідальні особи   за  організацію  та  проведення
моніторингового дослідження на регіональному та державному рівнях;
   строки проведення    моніторингу    та    підготовки
статистично-аналітичних матеріалів за його результатами.
 
      II. Організація апробації та моніторингових
         досліджень навчальної літератури
 
   2.1. Перелік  навчальної  літератури,  що  планується до
апробації та моніторингових досліджень, формується Інститутом.
 
   2.2. Інститут протягом  строку  проведення  апробації  й
моніторингових досліджень навчальної літератури організовує та
проводить постійно діючі семінари  та  тренінги  за  участю
працівників МОН, республіканського (Автономної Республіки Крим),
обласних, Київського і Севастопольського  міських  інститутів
післядипломної педагогічної освіти, авторів навчальних видань,
видавництв.
 
   2.3. Організація апробації та  моніторингових  досліджень
здійснюється  республіканським  (Автономної  Республіки Крим),
обласними, Київським і Севастопольським міськими  інститутами
післядипломної педагогічної освіти, які узагальнюють матеріали
апробації й моніторингу та у визначені наказом МОН строки подають
до Інституту. Проведення апробації та моніторингових досліджень
навчальної літератури вноситься до планів роботи республіканського
(Автономної  Республіки  Крим),  обласних,  Київського  і
Севастопольського міських інститутів післядипломної педагогічної
освіти.
 
   2.4. Після завершення апробації та моніторингових досліджень
Інститут на підставі одержаних звітів протягом визначеного наказом
МОН строку готує статистично-аналітичні матеріали й передає їх
авторам та видавництвам навчальної літератури.
   Видавництва, автори доопрацьовують ті навчальні книги, які за
результатами апробації та моніторингу потребують удосконалення, і
передають їх до Інституту для розгляду відповідною комісією
Науково-методичної ради з питань освіти МОН.
 
   2.5. Комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН
готують науково-обґрунтовані висновки щодо можливостей надання
навчальній книзі грифа "Затверджено Міністерством освіти і науки
України" або підтвердження раніше наданого грифа "Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України".
 
   2.6. Рішення про надання грифа "Затверджено Міністерством
освіти і науки України" або підтвердження раніше наданого грифа
"Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" приймається
на колегії МОН та затверджується наказом МОН.
 
   2.7. Апробація здійснюється протягом двох навчальних років.
 
   2.8. До апробації навчальної літератури залучаються вчителі
(як  правило,  учителі-методисти),  які  володіють  прийомами
дослідницької роботи. Перелік навчальних закладів, у яких має
відбуватися апробація, погоджується Інститутом з Міністерством
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
 
   2.9. Моніторингові дослідження якості навчальної літератури
для кожного класу проводяться на другому році її апробації.
 
   2.10. До участі в моніторингових дослідженнях навчальної
літератури залучаються вчителі з різним педагогічним стажем, учні,
батьки учнів (вибірка учасників опитування щодо кожної області
формується Інститутом).
 
   2.11. Кількість  навчальних закладів, у яких проводяться
моніторингові дослідження якості навчальної літератури, залежить
від  обсягу  й  структури вибірки учасників опитування, яка
визначається  з  урахуванням  загальної  кількості  об'єктів
дослідження.
 
    III. Науково-методичні засади проведення апробації
    та моніторингових досліджень навчальної літератури
 
   3.1. Апробація та  моніторингові  дослідження  навчальної
літератури  здійснюються  за  методичними  рекомендаціями  й
матеріалами, що розробляє Інститут.
 
   3.2. Інститут до 1 листопада року початку апробації та
моніторингових  досліджень  планує проведення постійно діючих
семінарів для педагогічних працівників, які залучені до цього
процесу, і доводить план до відома республіканського (Автономної
Республіки Крим), обласних, Київського і Севастопольського міських
інститутів післядипломної педагогічної освіти.
 
   3.3. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський і Севастопольський міські інститути  післядипломної
педагогічної освіти до 1 жовтня року початку апробації надають
Інституту інформацію про навчальні заклади й учителів,  які
здійснюватимуть апробацію навчальних видань, та відповідальних
осіб, що її організовують в області.
 
   3.4. Апробація навчальної літератури передбачає:
   експертизу змісту навчального видання вчителями, методистами,
науковцями, які визначають науково-методичний рівень навчальної
книги, що апробується;
   вивчення думки вчителів, учнів, їхніх батьків щодо якості
навчальної книги;
   проведення щонайменше двох  контрольних  обстежень  рівня
засвоєння учнями навчального матеріалу.
 
   3.5. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський і Севастопольський міські інститути  післядипломної
педагогічної  освіти в строки, що визначаються наказом МОН,
отримують від Інституту відповідний пакет інструктивно-методичних
документів щодо організації моніторингового дослідження.
 
   3.6. Моніторингові  дослідження  навчальної  літератури
передбачають:
   широкомасштабне вивчення думки учасників опитування різних
груп щодо відповідності науково-методичного рівня навчального
видання критеріям якості шляхом кваліметричного вимірювання з
урахуванням основних наукових принципів, понять та елементів
математичної статистики;
   проведення аналітично-дослідної  роботи  з   вироблення
технології та процедур незалежного оцінювання якості навчальної
літератури;
   аналітичне опрацювання результатів дослідження та підготовку
узагальненого звіту, що містить наукове обґрунтування емпіричних
даних,  ілюстративну  частину,  висновки й рекомендації, які
підлягають упровадженню в науково-методичну  діяльність  щодо
видання навчальної літератури;
   визначення основних шляхів забезпечення якості навчальної
літератури, механізмів підвищення впливу об'єкта вивчення на
загальноосвітній навчально - виховний процес;
   запровадження в українському суспільстві культури критичного
оцінювання навчального-методичного забезпечення шляхом формування
стійких практичних навиків об'єктивної, системної оцінки предмета
дослідження.
 
 Директор департаменту
 загальної середньої
 та дошкільної освіти                 О.В.Єресько
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner