Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 48 від 29.01.2009

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Вініл" (Дніпропетровська область)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             06.05.2008 N 82
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 серпня 2008 р.
                   за N 730/15421
 
 
      Про затвердження цін на роботи (послуги),
       що виконуються центральними державними
      архівними установами на договірних засадах
 
 
   Відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний
архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ), постанови Кабінету
Міністрів  України  від  07.05.98 N 639 ( 639-98-п ) "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть  надаватися
архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"
(із змінами), пункту 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги),
що виконуються державними архівними установами, затвердженого
наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 N 6
( z0179-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.02.2001 за N 179/5370, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що  виконуються
центральними державними архівними установами на договірних засадах
(додаються).
 
   2. У разі змін у законодавстві з оплати праці працівників
бюджетної сфери проводити перерахунок цін на роботи (послуги), що
надаються центральними державними архівними установами, щоб розмір
плати за надані архівною установою послуги відповідав фактичним
видаткам на їх виконання.
 
   3. Якщо при  наданні  платної  послуги  використовуються
технологічні матеріали (кіно-, фотоплівки, відеокасети, фотопапір,
диски, хімікати та інші), до ціни послуги архівної установи
враховується їх вартість за закупівельною ціною.
 
   4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву
України від 19.01.2004 N 9 ( z0145-04 ) "Про затвердження цін на
роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними
установами на договірних засадах", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 02.02.2004 за N 145/8744.
 
   5. Відповідальність за додержання цін центральними державними
архівними установами покласти на їх директорів.
 
 Голова Державного комітету                О.А.Удод
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр культури
 і туризму України                   В.В.Вовкун
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   архівів України
                   06.05.2008 N 82
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 серпня 2008 р.
                   за N 730/15421
 
 
                ЦІНИ
        на роботи (послуги), що виконуються
        центральними державними архівними
         установами на договірних засадах
 
 
--------------------------------------------------------------------
|   N    |Найменування видів робіт | Одиниця |   Ціна,  |
|  з/п   |    (послуг)     | виміру  |  грн, коп. |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|   1    |      2      |   3   |    4   |
|------------------------------------------------------------------|
|    1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та    |
|  науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, |
|            установ і організацій           |
|------------------------------------------------------------------|
|1.1. Упорядкування документів і справ |      |       |
|---------------------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.1  |Складання історичних   |      |       |
|       |довідок на фонди установ,|      |       |
|       |організацій та      |      |       |
|       |підприємств:       |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.1.1  |за період понад 10 років |   1   |360-34    |
|       |             | історична |       |
|       |             | довідка |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.1.2  |за період від 5 до    | __ " __ |216-21    |
|       |10 років         |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.1.3  |за період від 1 до    | __ " __ |108-98    |
|       |5 років         |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|       |Підготовка робочих    |      |       |
|  1.1.2  |інструкцій з       |   1   |290-61    |
|       |упорядкування документів |інструкція |       |
|       |і справ установ     |      |       |
|       |загальнодержавного    |      |       |
|       |значення         |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.3  |Складання планів     |  1 план |145-30    |
|       |упорядкування документів |      |       |
|       |і справ установ     |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.4  |Підготовка до      |      |       |
|       |впорядкування      |      |       |
|       |науково-технічної    |      |       |
|       |документації:      |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.4.1  |текстової        |500 одиниць|77-32     |
|       |             | зберігання|       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.4.2  |графічної        |100 одиниць|54-06     |
|       |             |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|       |Підготовка до описування |1 архівний |108-10    |
|  1.1.5  |документів особового   | фонд(*) |       |
|       |походження        |      |       |
|------------------------------------------------------------------|
|______________                          |
|  (*) Обсяг 7 тис. аркушів (35 кг документів) до початку    |
|описування - близько 200 одиниць зберігання (з розрахунку     |
|50 аркушів в одній справі).                    |
|------------------------------------------------------------------|
|  1.1.6  |Розробка схем      |  1 схема |       |
|       |систематизації для фондів|      |108-10    |
|       |і установ        |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.7  |Розробка схем      | ___ " ___|72-07     |
|       |систематизації справ   |      |       |
|       |фондів особового     |      |       |
|       |походження        |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.8  |Визначення й уточнення  |      |       |
|       |фондової належності   |      |       |
|       |документів і справ:   |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.8.1  |управлінської, творчої, | 1 одиниця |0-72     |
|       |науково-технічної    | зберігання|       |
|       |документації       |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.8.2  |документів особового   | 1 документ|0-90     |
|       |походження(**)      |      |       |
|------------------------------------------------------------------|
|______________                          |
|  (**) За умов зберігання документів у стані розпису.      |
|------------------------------------------------------------------|
|  1.1.9  |Систематизація справ до |      |       |
|       |проведення експертизи  |      |       |
|       |цінності документів і  |      |       |
|       |справ(*):        |      |       |
|------------------------------------------------------------------|
|______________                          |
|  (*) За умови безсистемного зберігання документів в      |
|установі.                             |
|------------------------------------------------------------------|
| 1.1.9.1  |за фондами        |10 одиниць |0-48     |
|       |             |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.9.2  |усередині фондів - за  | ___ "____|1-12     |
|       |роками або структурними |      |       |
|       |частинами        |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.10  |Систематизація документів| 1 документ|0-36     |
|       |за основними групами в  |100 аркушів|3-60     |
|       |межах фондів особового  |      |       |
|       |походження        |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.11  |Проведення експертизи  |      |       |
|       |наукової і практичної  |      |       |
|       |цінності:        |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.1  |управлінської      |      |       |
|       |документації:      |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.1.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця |1-44     |
|       |документів        |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.1.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць |3-28     |
|       |документів        |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.2  |творчої документації   |1 одиниця |2-40     |
|       |             |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.3  |науково-технічної    |      |       |
|       |документації:      |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.3.1 |текстової:        |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|1.1.11.3.1.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця |1-44     |
|       |документів        |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|1.1.11.3.1.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць |1-80     |
|       |документів        |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.3.2 |графічної        |10 аркушів |1-80     |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.4  |документів особового   |  10   |2-12     |
|       |походження        |документів |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.5  |документів на особовий  |50 аркушів |1-06     |
|       |склад (у тому числі   |      |       |
|       |особових справ):     |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.5.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця |0-80     |
|       |документів        |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.11.5.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць |1-25     |
|       |документів        |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.12  |Текстологічна робота в  |      |       |
|       |процесі описування    |      |       |
|       |документів особового   |      |       |
|       |походження:       |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.12.1  |I група складності(**)  |1 архівний |252-24    |
|       |             |  фонд(*)|       |
|------------------------------------------------------------------|
|______________                          |
|  (*) Обсягом до початку описування 7 тис. аркушів (35 кг    |
|документів), а за підсумками описування - близько 200 одиниць   |
|зберігання (з розрахунку 50 аркушів в 1 одиниці зберігання).   |
|  (**) I група складності документів: машинописний або (без   |
|правки) або розбірливий рукописний текст.             |
|------------------------------------------------------------------|
| 1.1.12.2  |II група складності(***) |  __ "___ |396-38    |
|------------------------------------------------------------------|
|______________                          |
|  (***) II група складності документів: машинописний або    |
|рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють      |
|прочитання до 50% тексту.                     |
|------------------------------------------------------------------|
| 1.1.12.3  |III група        | ___ "___ |540-52    |
|       |складності(****)     |      |       |
|------------------------------------------------------------------|
|______________                          |
|  (****) III група складності документів: машинописний і    |
|рукописний текст з великою кількістю поправок (понад 50% тексту), |
|чорнові варіанти, розрізнені уривки, фрагменти документів,    |
|документи зі слабоконтрастним текстом, фізично пошкоджені.    |
|------------------------------------------------------------------|
|  1.1.13  |Атрибуція в процесі   |      |       |
|       |описування документів  |      |       |
|       |особового походження:  |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.13.1  |I група складності(**)  | ___ "___ |216-21    |
|------------------------------------------------------------------|
|______________                          |
|  (**) I група складності документів: машинописний або (без   |
|правки) або розбірливий рукописний текст.             |
|------------------------------------------------------------------|
| 1.1.13.2  |II група складності(***) |  ___"___ |314-31    |
|------------------------------------------------------------------|
|______________                          |
|  (***) II група складності документів: машинописний або    |
|рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють      |
|прочитання до 50% тексту.                     |
|------------------------------------------------------------------|
| 1.1.13.3  |III група        |  ___"___ |432-41    |
|       |складності(****)     |      |       |
|------------------------------------------------------------------|
|______________                          |
|  (****) III група складності документів: машинописний і    |
|рукописний текст з великою кількістю поправок (понад 50% тексту), |
|чорнові варіанти, розрізнені уривки, фрагменти документів,    |
|документи зі слабоконтрастним текстом, фізично пошкоджені.    |
|------------------------------------------------------------------|
|  1.1.14  |Формування справ із   |      |       |
|       |розсипу документів та  |      |       |
|       |переформування справ:  |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.14.1  |з управлінською     | 10 аркушів|0-45     |
|       |документацією      |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.14.2  |з творчою документацією |  ___"___ |0-51     |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.14.3  |з науково-технічною   |      |       |
|       |документацією:      |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.14.3.1 |текстовою        |10 одиниць |3-60     |
|       |             |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.14.3.2 |графічною        |10 аркушів |1-20     |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.14.4  |з документів особового  |1 одиниця |0-72     |
|       |походження        |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.14.5  |на особовий склад    |50 аркушів |1-68     |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.15  |Систематизація аркушів у |      |       |
|       |справі:         |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.15.1  |машинописний (без правки)|100 аркушів|3-00     |
|       |або розбірливий     |      |       |
|       |рукописний текст     |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.15.2  |машинописний або     |  ___"___ |4-50     |
|       |рукописний текст з    |      |       |
|       |правками та вставками, що|      |       |
|       |утруднюють прочитання  |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.16  |Систематизація      |      |       |
|       |науково-технічної    |      |       |
|       |документації за частинами|      |       |
|       |стадіями проектів,    |      |       |
|       |етапами проблем (тем)  |      |       |
|       |тощо:          |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.16.1  |текстової документації  |10 одиниць |0-90     |
|       |             |зберігання |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.16.2  |графічної документації  |10 аркушів |1-80     |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.17  |Систематизація графічної | ___ "___ |1-69     |
|       |документації всередині  |      |       |
|       |справ          |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
|  1.1.18  |Складання заголовків   |      |       |
|       |справ:          |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.18.1  |управлінської      |1 заголовок|1-20     |
|       |документації       |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.18.2  |творчої документації   | ___ "___ |2-40     |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.18.3  |науково-технічної    | ___ "___ |0-72     |
|       |документації       |      |       |
|-------------+-------------------------+-----------+--------------|
| 1.1.18.4  |документів особового   | ___ "___ |1-44     |
|       |походження        |      |       |

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner