Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 22 від 26.01.2009

Про внесення змін до Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
              Н А К А З
 
            05.05.2008 N 308
 
 
       Про затвердження типових умов договору
 
 
   Відповідно до пункту 3 Положення про Державну авіаційну
адміністрацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.11.2006 N 1526 ( 1526-2006-п ), та з метою забезпечення
реалізації галузевої політики стандартизації виробничих процесів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  галузевий  стандарт  "Рекомендовані  умови
договору", які авіакомпанія має надавати пасажиру при оформленні
паперового або електронного квитка (додаток 1).
 
   2. Управлінню  стратегічного  розвитку  (Кучерук  В.П.)
розмістити "Рекомендовані умови договору" на офіційному сайті
Державної авіаційного адміністрації на веб-сторінці "Нормативні
документи".
 
   3. Начальнику управління авіаперевезень  та  ліцензування
(Коршук С.М.) довести цей наказ до відома авіаперевізників, які
здійснюють повітряні перевезення пасажирів.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Овчинникова О.В.
 
 Заступник Міністра транспорту
 та зв'язку України - голова
 Державіаадміністрації                  О.Давидов
 
 
                   Додаток 1
 
 
          РЕКОМЕНДОВАНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
 
 
------------------------------------------------------------------
|УМОВИ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ВАЖЛИВІ |CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER|
|    ПОВІДОМЛЕННЯ      | IMPORTANT NOTICES ATTENTION  |
|УВАГА             |The air transportation is    |
|Повітряне перевезення     |performed on the basis of the  |
|здійснюється на підставі даного|current Agreement and General  |
|Договору та Правил міжнародних |Conditions of International Air |
|повітряних перевезень     |Transportation of Passengers,  |
|пасажирів, багажу і вантажів  |Baggage and Cargo, subject to  |
|відповідно до вимог Варшавської|the requirements of the Warsaw |
|Конвенції 1929 року ( 995_181 )|Convention of 1929 and the   |
|та Чикагської Конвенції    |Chicago Convention of 1944.   |
|1944 року ( 995_038 ).     |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ         |CHECK-IN            |
|Пасажир повинен прибути на   |The passenger has to arrive at |
|реєстрацію не пізніше ніж за  |the airport for check-in not  |
|дві години до відльоту літака. |later than two hours before the |
|Реєстрація пасажирів      |departure of the flight.    |
|закінчується, як правило, за  |Check-in terminates, as a rule, |
|40 хвилин до зазначеного в   |40 minutes before the departure |
|авіаквитку часу відльоту.   |time, shown in the ticket. Due |
|Відповідно до особливостей   |to local circumstances or    |
|аеропорту та/або правил    |carrier's rules check-in closure|
|перевізника час закінчення   |may be different. More detailed |
|реєстрації може бути інший.  |information may be obtained from|
|Детальнішу інформацію можна  |the respective carrier. Carrier |
|одержати в представництві   |reserves the right to refuse  |
|перевізника. У разі порушення |check-in if the passenger fails |
|пасажиром часу прибуття на   |to comply with the check-in time|
|реєстрацію йому може бути   |requirements. Document     |
|відмовлено у перевезенні.   |verification is conducted at the|
|Перевірка документів, в тому  |airport during check-in of the |
|числі візи, пасажирського   |passenger for the flight, that |
|квитка тощо здійснюється в   |includes visas, passenger    |
|аеропорту під час реєстрації  |ticket, etc.          |
|пасажира на рейс.       |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|ПОВІДОМЛЕННЯ: До перевезень, що|NOTICE: If the passenger's   |
|мають пункти призначення або  |journey involves an ultimate  |
|зупинки не в країні      |destination or stop in a country|
|відправлення, може бути    |other than the country of    |
|застосована Варшавська     |departure the Warsaw Convention |
|Конвенція ( 995_181 ), яка в  |may be applicable and the    |
|більшості випадків обмежує   |Convention governs and in most |
|відповідальність перевізника за|cases limits the liability of  |
|смерть або шкоду здоров'ю   |carriers for death or personal |
|пасажира і в зв'язку з втратою |injury and in respect of loss of|
|або пошкодженням багажу. Див. |or damage to baggage. See also |
|також "Повідомлення пасажира  |notices headed "Advice to    |
|міжнародного рейсу про     |International Passengers on   |
|обмеження відповідальності" та |Limitation of Liability" and  |
|"Повідомлення про обмеження  |"Notice of Baggage Liability  |
|відповідальності за багаж".  |Limitations".          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|УМОВИ ДОГОВОРУ         |CONDITIONS OF CONTRAC      |
|1. Терміни, що вживаються в  |1. As used in this contract   |
|дійсному договорі, означають: |"ticket" means this passenger  |
|"Квиток" - є даний пасажирський|ticket and baggage check, or  |
|квиток і багажна квитанція, або|this itinerary/receipt if    |
|маршрут/квитанція, що     |applicable, in the case of an  |
|застосовуються за умови    |electronic ticket, of which   |
|придбання "електронного    |these conditions and the notices|
|квитка", частиною яких є дані |form part, "carriage" is    |
|умови і повідомлення;     |equivalent to "transportation", |
|"перевезення" є еквівалентом  |"carrier" means all air carriers|
|"транспортування", "перевізник"|that carry or undertake to carry|
|означає всі авіаперевізники,  |the passenger or his baggage  |
|які перевозять або       |hereunder or perform any other |
|зобов'язуються перевезти    |service incidental to such air |
|пасажира або його багаж за цим |carriage, "electronic ticket"  |
|договором, або надають інші  |means the Itinerary/Receipt   |
|види послуг, які пов'язані з  |issued by or on behalf of    |
|таким авіаперевезенням,    |Carrier, the Electronic Coupons |
|"електронний квиток" означає  |and, if applicable, a boarding |
|маршрут/підтвердження оплати, |document. "Warsaw Convention"  |
|які видані перевізником або від|means the Convention for the  |
|його імені, електронний купон |Unification of Certain Rules  |
|та, якщо необхідно, посадочні |Relating to International    |
|документи. "Варшавська     |Carriage by Air signed at    |
|Конвенція" - Конвенція щодо  |Warsaw, 12th October 1929, or  |
|уніфікації деяких правил    |that Convention as amended at  |
|міжнародних повітряних     |the Hague, 28th September 1955, |
|перевезень ( 995_181 ),    |whichever maybe applicable.   |
|підписана у Варшаві 12 жовтня |                |
|1929 р., або дана Конвенція,  |                |
|змінена Протоколом ( 995_562 ),|                |
|підписаним в Гаазі 28 вересня |                |
|1955 р., залежно від      |                |
|застосування цих документів.  |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|2. На перевезення, що     |2. Carriage hereunder is subject|
|виконуються за цим договором, |to the rules and limitations  |
|розповсюджуються правила    |relating to liability      |
|обмеження про відповідальність,|established by the Warsaw    |
|встановлені Варшавською    |Convention unless such carriage |
|Конвенцією ( 995_181 ), за   |is not "international carriage" |
|винятком тих перевезень, які не|as defined by that Convention. |
|є "міжнародними перевезеннями" |                |
|за визначенням цієї Конвенції. |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|3. У відповідності до     |3. To the extent not in conflict|
|вищезазначеного перевезення та |with the foregoing carriage and |
|інших послуг, що виконуються  |other services performed by each|
|кожним перевізником, є     |carrier are subject to: (i)   |
|предметом викладених положень в|provisions contained in the   |
|даному квитку, застосовуваних |ticket; (ii) applicable tariffs;|
|тарифів, умов перевезення   |(iii) carrier's conditions of  |
|перевізника і відповідних   |carriage and related regulations|
|правил, що наведені у квитку (з|which are made part hereof (and |
|якими можна ознайомитися в   |are available on application at |
|будь-якому агентстві      |the offices of carrier), except |
|перевізника). Щодо перевезень |in transportation between a   |
|між пунктами в США або Канади і|place in the United States or  |
|будь-якими пунктами за їхніми |Canada and any place outside  |
|межами, застосовуються тарифи, |thereof to which tariffs in v  |
|чинні в цих країнах.      |force in those countries apply. |
|-------------------------------+--------------------------------|
|4. Найменування перевізника у |4. Carrier's name may be    |
|квитку може вказуватися    |abbreviated in the ticket, the |
|скорочено. Повне найменування |full name and its abbreviation |
|та його скорочення містяться в |being set forth in carrier's  |
|тарифних довідниках, умовах  |tariffs, conditions of carriage,|
|перевезень, правилах і розкладі|regulations or timetables;   |
|відповідного перевізника.   |carrier's address shall be the |
|Адресою перевізника буде    |airport of departure shown   |
|аеропорт відправлення,     |opposite the first abbreviation |
|зазначений напроти першого   |of carrier's name in the ticket;|
|скорочення назви        |the agreed stopping places are |
|авіаперевізника в квитку.   |those places set forth in this |
|Узгодженими пунктами зупинки  |ticket or as shown in carrier's |
|вважаються пункти, вказані в  |timetables as scheduled stopping|
|даному квитку або зазначені в |places on the passenger's route;|
|розкладі перевізника як пункти |carriage to be performed    |
|зупинок на маршруті прямування |hereunder by several successive |
|пасажира. Перевезення, що   |carriers is regarded as a single|
|виконуються за даним договором |operation.           |
|кількома послідовними     |                |
|перевізниками, розглядаються як|                |
|єдине перевезення.       |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|5. Перевізник, що видає квиток |5. An air carrier issuing a   |
|для перевезення на повітряних |ticket for carriage over the  |
|лініях іншого перевізника, діє |lines of another air carrier  |
|як агент останнього.      |does so only as its Agent.   |
|-------------------------------+--------------------------------|
|6. Кожне виключення або    |6. Any exclusion or limitation |
|обмеження відповідальності   |of liability of carrier shall  |
|перевізника поширюється та   |apply to and be for the benefit |
|слугує на користь агентів,   |of agents, servants and     |
|службовців або представників  |representatives of carrier and |
|перевізника і кожну особу,   |any person whose aircraft is  |
|повітряне судно якої      |used by carrier for carriage and|
|використовується для      |its agents, servants and    |
|перевезення, а також агентів, |representatives.        |
|службовців або представників  |                |
|цієї особи.          |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|7. Зареєстрований багаж    |7. Checked baggage will be   |
|видається пред'явнику багажної |delivered to bearer of the   |
|бирки. У випадку пошкодження  |baggage check. In case of damage|
|багажу при міжнародному    |to baggage moving in      |
|перевезенні претензія повинна |international transportation  |
|бути заявлена перевізнику в  |complaint must be made in    |
|письмовій формі після виявлення|writing to carrier forthwith  |
|такого пошкодження, але не   |after discovery of damage and, |
|пізніше 7 днів з дня одержання |at the latest, within seven days|
|багажу. У випадку прострочення |from receipt; in case of delay, |
|в доставці претензія повинна  |complaint must be made within  |
|бути пред'явлена не пізніше  |21 days from date the baggage  |
|21 дня з дня видачі багажу.  |was delivered. See tariffs or  |
|Стосовно не міжнародних    |conditions of carriage regarding|
|перевезень дивись відповідні  |non-international        |
|тарифи або умови таких     |transportation.         |
|перевезень.          |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|8. Цей квиток дійсний для   |8. This ticket is good for   |
|перевезення протягом одного  |carriage for one year from date |
|року з дати оформлення, за   |of issue, except as otherwise  |
|винятком випадків, якщо інше не|provided in this ticket, in   |
|передбачено цим квитком,    |carrier's tariffs, conditions of|
|тарифами перевізника, умовами |carriage, or related      |
|перевезення або відповідними  |regulations. The fare for    |
|правилами. Тариф на      |carriage hereunder is subject to|
|перевезення, що виконується за |change prior to commencement of |
|цим договором, може бути    |carriage. Carrier may refuse  |
|змінений до початку      |transportation if the applicable|
|перевезення. Перевізник може  |fare has not been paid.     |
|відмовити в перевезенні, якщо |                |
|такий змінений тариф не був  |                |
|оплачений.           |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|9. Перевізник зобов'язується  |9. Carrier undertakes to use its|
|вжити всіх залежних від нього |best efforts to carry the    |
|заходів, щоб перевезти пасажира|passenger and baggage with   |
|і багаж у розумні строки. Час, |reasonable dispatch. Times shown|
|вказаний в розкладі та за   |in timetables or elsewhere are |
|допомогою інших засобів, не  |not guaranteed and form no part |
|гарантується і не є складовою |of this contract. Carrier may  |
|частиною цього договору.    |without notice substitute    |
|Перевізник може, у випадку   |alternate carriers or aircraft, |
|необхідності, без попередження |and may alter or omit stopping |
|передати пасажира для     |places shown on the ticket in  |
|перевезення іншому       |case of necessity. Schedules are|
|перевізникові, замінити    |subject to change without    |
|повітряне судно, змінити чи  |notice. Carrier assumes no   |
|відмінити посадку в пунктах,  |responsibility for making    |
|зазначених у квитках. Розклад |connections.          |
|може бути змінено без     |                |
|попередження пасажира.     |                |
|Перевізник не несе       |                |
|відповідальності за      |                |
|забезпечення стикових рейсів. |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|10. Пасажир повинен виконувати |10. Passenger shall comply with |
|вимоги державних органів щодо |Government travel requirements, |
|перевезення, пред'являти    |present exit, entry and other  |
|виїзні, в'їзні та інші     |required documents and arrive at|
|необхідні документи і прибути в|airport by time fixed by carrier|
|аеропорт у час, зазначений   |or, if no time is fixed, early |
|перевізником, а якщо цей час не|enough to complete departure  |
|вказано, то в строк, необхідний|procedures.           |
|для виконання передпольотних  |                |
|процедур.           |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|11. Ніхто з агентів, службовців|11. No agent, servant or    |
|або представників перевізника |representative of carrier has  |
|не має права змінити або    |authority to alter, modify or  |
|відмінити положення даного   |waive any provision of this   |
|договору.           |contract.            |
|-------------------------------+--------------------------------|
| ПЕРЕВІЗНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ | CARRIER RESERVES THE RIGHT TO |
| ПРАВО ВІДМОВИТИ У ПЕРЕВЕЗЕННІ | REFUSE CARRIAGE TO ANY PERSON |
| БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИ, ЯКА ОТРИМАЛА | WHO HAS ACQUIRED A TICKET IN |
| КВИТОК З ПОРУШЕННЯМИ ЧИННОГО | VIOLATION OF APPLACABLE LAW OR |
| ЗАКОНОДАВСТВА АБО ТАРИФІВ,  |  CARRIER'S RARIFFS, RULS OR  |
| ПРАВИЛ ЧИ УМОВ ПЕРЕВІЗНИКА. |     REGULATIONS      |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Квиток виданий Перевізником,  |Issued by the carrier whose name|
|найменування якого зазначено у |is in the "Issued by" section on|
|розділі "Виданий" на передній |the face of the Passenger Ticket|
|частині Пасажирського квитка та|and Baggage Check.       |
|багажної квитанції       |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Дійсний на умовах тарифного  |Subject to tariff regulations. |
|регулювання.          |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|  ПОВІДОМЛЕННЯ ПАСАЖИРА ПРО  |  ADVICE TO INTERNATIONAL   |
| ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  | PASSENGERS ON LIMITATION OF  |
|Пасажири, перевезення яких має |      LIABILIT      |
|пункт призначення або зупинки |Passengers on a journey     |
|не в країні вильоту,      |involving an ultimate      |
|повідомляються про те, що   |destination or a stop in a   |
|положення міжнародного     |country other than the country |
|договору, відомого як     |of origin are advised that the |
|"Варшавська Конвенція"     |provisions of a treaty known as |
|( 995_181 ), можуть      |the Warsaw Convention may be  |
|застосовуватися до всього   |applicable to the entire    |
|перевезення, враховуючи    |journey, including any portion |
|будь-який його відрізок (етап),|entirety within the country of |
|який повністю міститься на   |origin or destination. For such |
|території країни відправлення |passengers on a journey to, from|
|або призначення. Для таких   |or with an agreed stopping place|
|пасажирів, перевезення яких має|in the United States of America,|
|пункт відправлення, призначення|the Convention and special   |
|або узгоджений пункт зупинки на|contracts of carriage embodied |
|території Сполучених Штатів  |in applicable tariffs provide  |
|Америки, Конвенція і спеціальні|that the liability of certain  |
|договори, які містяться в   |carriers, parties to such    |
|тарифних довідниках,      |special contracts, for death of |
|передбачають, що        |or personal injury to passengers|
|відповідальність перевізників, |is limited in most cases to   |
|які є учасниками таких     |proven damages not to exceed  |
|спеціальних договорів, за   |U.S. $ 75,000 per passenger, and|
|спричинення смерті або     |that this liability up to such |
|пошкодження здоров'я пасажира в|limit shall not depend on    |
|більшості випадків обмежуються |negligence on the part of the  |
|доказом завданої шкоди,    |carrier. For such passengers  |
|максимальна оцінка якої не може|travelling by a carrier not a  |
|перевищувати 75 000 доларів США|party to such special contracts |
|стосовно кожного пасажира і що |or on a journey not to, from, or|
|відповідальність у визначених |having an agreed stopping place |
|межах наступає незалежно від  |in the United States of America,|
|доказів вини перевізника.   |liability of the carrier for  |
|Стосовно пасажирів, які    |death or personal injury to   |
|перевозяться перевізником, що |passengers is limited in most  |
|не є учасником таких      |cases to approximately     |
|спеціальних договорів або   |U.S. $ 20,000.         |
|пасажирів, що не прямують в  |                |
|(із) США або не мають пункту  |                |
|узгодженої зупинки на території|                |
|США, відповідальність     |                |
|перевізника за смерть або   |                |
|пошкодження здоров'я пасажира |                |
|обмежується сумою до      |                |
|20 000 доларів США.      |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Перелік перевізників -     |The names of carriers, parties |
|учасників таких спеціальних  |to such special contracts, are |
|договорів вказаний в усіх   |available at all ticket offices |
|агентствах з продажу квитків  |of such carriers and may be   |
|цих перевізників, з якими можна|examined on request.      |
|ознайомитися на прохання    |                |
|пасажира.           |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Додаткове забезпечення, як   |Additional protection can    |
|правило, здійснюється пасажиром|usually be obtained by     |
|через страхування в страховій |purchasing insurance from a   |
|організації. На таке      |private company. Such insurance |
|страхування не впливає будь-яке|is not affected by any     |
|обмеження відповідальності   |limitation of the carrier's   |
|перевізника за Варшавською   |liability under the Warsaw   |
|Конвенцією ( 995_181 ) або   |Convention or such special   |
|спеціального договору     |contracts of carriage. For   |
|перевезення. За додатковою   |further information please   |
|інформацією необхідно     |consult your airline or     |
|звернутися до авіаперевізника |insurance company        |
|або до представника страхової |representative.         |
|організації.          |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Примітка: Межа відповідальності|Note: The limit of liability of |
|75 000 доларів США враховує  |U.S. $ 75,000 above is inclusive|
|судові витрати, за винятком  |of legal fees and costs except |
|витрат, відшкодування яких   |that in case of a claim brought |
|передбачається окремо згідно з |in a state where provision is  |
|законом країни, де подається  |made for separate award of legal|
|позов. У цьому випадку межею  |fees and costs, the limit shall |
|відповідальності вважається  |be the sum of U.S. $ 58,000   |
|сума 58 000 доларів США, за  |exclusive of legal fees and   |
|винятком судових витрат.    |costs.             |
|-------------------------------+--------------------------------|
| ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ  | NOTICE OF BAGGAGE LIABILITY  |
|  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БАГАЖ  |      LIMITATIONS     |
|Перевізник несе        |Liability for loss, delay, or  |
|відповідальність тільки за   |damage to baggage is limited  |
|прямі збитки, при цьому    |unless a higher value is    |
|відповідальність за втрату,  |declared in advance and     |
|затримку або пошкодження багажу|additional charges are paid. For|
|обмежена, за винятком того,  |most international travel    |
|коли більша цінність багажу  |(including domestic portions of |
|заявлена раніше і сплачено   |international journeys) the   |
|додаткові збори. Для      |liability limit is approximately|
|міжнародних польотів (включаючи|U.S. $ 9.07 per pound      |
|внутрішній відрізок міжнародних|(U.S. $ 20.00 per kilo) for   |
|перевезень) обмеження     |checked baggage and       |
|відповідальності становить   |U.S. $ 400.00 per passenger for |
|20 доларів США за кілограм   |unchecked baggage. For travel  |
|(9.07 доларів США за фунт) за |wholly between U.S. points,   |
|зареєстрований багаж та    |Federal rules reguire any limit |
|400 доларів США на кожного   |on an airline's baggage     |
|пасажира за незареєстрований  |liability to be at least    |
|багаж. При польоті тільки між |U.S. $ 1,250.00 per passenger. |
|пунктами США обмеження     |                |
|відповідальності Перевізника за|                |
|багаж становить до 1250 доларів|                |
|США на кожного пасажира.    |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Заявлена цінність не      |Excess valuation may be declared|
|застосовується до деяких видів |on certain types of articles.  |
|товарів.            |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Перевізник не несе       |Carrier assume no liability for |
|відповідальності за цінні   |fragile, valuable or perishable |
|предмети, гроші, коштовності, |articles.            |
|документи, а також за предмети,|                |
|що б'ються та швидко псуються. |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Детальнішу інформацію можна  |Further information may be   |
|одержати від перевізника.   |obtained from the carrier.   |
|-------------------------------+--------------------------------|
|ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ| NOTICE OF GOVERNMENT IMPOSED |
|      ТА МИТА       |    TAXES AND FEES     |
|Ціна даного авіаквитка може  |The price of this ticket may  |
|включати податки та мита,   |include taxes and fees, which  |
|встановлені державами на    |are imposed on air       |
|повітряні перевезення. Сума цих|transportation by government  |
|доплат вноситься у загальну  |authorities. These taxes and  |
|вартість авіаквитка або ж   |fees, which may represent a   |
|виділяється окремо в графі   |significant portion of the cost |
|"такса" цього авіаквитка. Якщо |of air travel, are either    |
|вартість придбаного авіаквитка |included in the fare, or shown |
|не включає податків та мита, то|separately in the "TAX" box (es)|
|Вам доведеться їх сплатити   |of this ticket. You may also be |
|перед відльотом.        |required to pay taxes or fees  |
|                |not already collected.     |
|-------------------------------+--------------------------------|
|ВІДМОВА У ПЕРЕВЕЗЕННІ     |REFUSAL OF CARRIAGE       |
|Перевізник на свій розсуд і  |Under their general conditions |
|відповідно до загальних правил |of carriage, carrier may in the |
|перевезень може відмовитись від|exercise of reasonable     |
|перевезення (або відмінити   |discretion refuse to carry   |
|бронювання місця, або усунути |(and/or cancel the reserved   |
|із салону літака у пункті   |space of and/or remove at a   |
|проміжної посадки):      |place en route):        |
|пасажирів, що не відповідають |Passengers who are not in    |
|вимогам паспортного режиму,  |conformity with the passport,  |
|візового, карантинного та   |visa, health or customs     |
|митного режимів в країнах   |regulations of the countries of |
|вильоту, призначення      |transit, destination and origin;|
|і транзиту;          |Passengers who are not in    |
|пасажирів, у яких відсутній  |possession of a valid ticket or |
|дійсний квиток або немає    |other documents for their onward|
|підтверджуючих документів щодо |journey;            |
|подальшої трансферної поїздки; |Passengers whose transportation |
|пасажирів, повітряне      |by air represents a danger or  |
|перевезення яких створює    |risk to themselves and/or their |
|загрозу чи ризик для них самих |fellow travellers or to     |
|та/чи для інших пасажирів або |property;            |
|майна;             |Passengers who show visible   |
|пасажирів, які виявляють явні |signs of disease and who, by  |
|ознаки хвороби і тих, що    |their appearance, behaviour or |
|викликають хвилювання серед  |kind of nursing reguired, are  |
|інших пасажирів своїм зовнішнім|likely to cause distress to   |
|видом, поведінкою або     |other passengers;        |
|необхідністю здійснення    |Passengers requiring individual |
|спеціального догляду за    |nursing or care during the   |
|ними;             |flight and who are not     |
|пасажирів, яким протягом    |accompanied by attendants;   |
|польоту необхідний       |Persons obviously under the   |
|індивідуальний догляд, якщо  |influence of alcohol, drugs or |
|вони не мають супроводжуючих  |narcotics;           |
|осіб;             |Passengers who fail to observe |
|пасажирів, які за зовнішнім  |the carrier's instructions with |
|виглядом знаходяться у стані  |respect to safety or security; |
|алкогольного сп'яніння або під |Passengers who have not paid the|
|впливом наркотичних речовин;  |applicable fare, taxes, fees or |
|пасажирів, які ухиляються від |charges.            |
|виконання інструкцій      |In other cases foreseen by IATA |
|перевізника щодо безпеки    |General Conditions of Carriage |
|польотів;           |or in the carrier's Rules of  |
|пасажирів, які не сплатили   |Transportation         |
|відповідні збори або тарифи;  |                |
|та у інших випадках,      |                |
|передбачених Правилами ІАТА  |                |
|і перевізника.         |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Даний пункт визначає, що тільки|This means that only passengers |
|ті пасажири, які мають     |who are in possession of the  |
|необхідні документи, дійсний  |required documentation, valid  |
|пасажирський квиток з датою  |passenger ticket with the date |
|виїзду та повернення, що не  |of departure and return not   |
|перевищує термін дії візи, та |exceeding the terms of validity |
|стан яких відповідає      |of the visa and who comply with |
|вищенаведеним положенням,   |the above may be accepted on  |
|можуть бути допущеними на борт |board. Passenger is responsible |
|повітряного судна.       |for obtaining all required   |
|Відповідальність за оформлення |travel documents and for    |
|та наявність всіх необхідних  |complying with all the laws and |
|документів покладається на   |regulations of the countries to |
|пасажира.           |be flown from, into or through. |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Право пасажира при відмові у  |Passengers right of withdrawing |
|перевезенні з вказаних причин |from travel is realized by   |
|полягає у поверненні сплаченої |refund of the amount paid for  |
|суми за невикористаний квиток |unused or partially used ticket |
|або його частину відповідно з |in accordance with IATA and   |
|правилами застосування тарифів |carrier fare application rules |
|ІАТА і авіакомпанії протягом  |within one year from the ticket |
|одного року з дати видачі   |issuance date (if nether of   |
|проїзного документа (якщо   |flights segments has been used) |
|перевезення не було виконане на|or from the first flight date  |
|жодній із ділянок) або з дати |(unless otherwise specified in |
|перевезення на першій ділянці |the fare application rules).  |
|(якщо іншого не передбачено  |                |
|правилами застосування тарифу).|                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|БАГАЖ             |BAGGAGE ALLOWANCE        |
|Норми перевезення багажу.   |1. Checked baggage       |
|1. Зареєстрований багаж    |For adults and children over  |
|Кожному дорослому пасажиру та |2 years, the baggage allowance |
|дитині віком від 2 років    |is as follows:         |
|дозволяється безкоштовно    |Business class - 40 kg.     |
|провезти багаж вагою:     |Economy class - 20 kg.     |
|в бізнес-класі - до 40 кг, в  |Infants not entitled to a seat -|
|економічному класі - до 20 кг. |10kg              |
|Діти до двох років без надання |On flights to/from Canada and  |
|місця - 10 кг.         |USA               |
|На рейсах, що виконуються в  |All classes, 2 pieces, max.   |
|Канаду, США та у зворотному  |32 kg (70 lb) each, with    |
|напрямку, для всіх класів   |dimensions not more than 158 cm.|
|пасажир може провезти     |(62 ins) (sum of length, width, |
|безкоштовно 2 місця багажу,  |and height)           |
|вагою не більше ніж 32 кг   |                |
|(70 фунтів) с розмірами 158 см |                |
|(62 дюйми) (сума - довжина,  |                |
|ширина, висота).        |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|2. Ручна поклажа        |2. Carry-on baggage       |
|Кожен пасажир може взяти в   |Carry-on baggage policy is as  |
|салон повітряного судна під  |follows:            |
|свою відповідальність одне   |Business class - one piece, max |
|місце багажу за розмірами   |weight 10 kg, in addition the 3 |
|(в сумі довжина + ширина +   |dimensions (length, width, and |
|висота) не більше ніж 115 см  |height) must not exceed 115 cm. |
|(45 дюймів), вагою       |Economy class - one piece, max |
|- в бізнес класі до 10 кг;   |weight 7 kg, in addition the 3 |
|- в економічному класі до 5 кг.|dimensions (length, width, and |
|Для комфорту та безпеки всіх  |height) must not exceed 115 cm. |
|пасажирів ручна поклажа повинна|For the comfort and the safety |
|бути розміщена на верхній   |of all passengers, carry-on   |
|полиці над сидінням або під  |baggage must be placed either in|
|переднім кріслом.       |the overhead bins or under the |
|Понад встановлену норму    |seat directly in front of the  |
|безкоштовного провозу багажу  |passenger.           |
|дозволяється додатково взяти у |In addition, the following items|
|салон повітряного судна:    |may be carried free of charge: |
|портфель для документів    |brief case           |
|пластиковий пакет       |plastic bag           |
|букет квітів          |bouguet of flowers       |
|відеокамеру          |video camera          |
|портативний          |PC notebook           |
|комп'ютер           |Camera             |
|фотоапарат           |One lady's handbag or paper case|
|жіночу сумочку або папку для  |with a reasonable amount of   |
|паперів з друкованими виданнями|reading material for the flight |
|для читання під час польоту  |Infant's food and infant's   |
|харчування для дитини і    |carrying basket         |
|дитяча дорожня колиска     |One umbrella or walking stick  |
|парасольку або тростину    |one overcoat or raincoat    |
|пальто чи плащ         |One coat or one raincoat    |
|складну інвалідну коляску і/або|A fully collapsible wheelchair |
|милиці, якщо такі предмети   |and/or a pair of crutches    |
|необхідні пасажирові      |provided that the passenger is |
|дитяча колиска, інвалідна   |dependent on them        |
|коляска і милиці можуть    |Baby stroller, wheelchair and  |
|провозитися у багажному    |crutches may be carried in the |
|відділенні літака.       |baggage compartment       |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Будь ласка, зверніть увагу:  |Please note: Carry-on baggage  |
|ручна поклажа не повинна    |can not include any sharp    |
|вміщувати колючих-ріжучих   |objects: knives, scissors,   |
|предметів - ножів, ножиць,   |needles, etc.          |
|голок, гострих, ріжучих та   |Passengers will be required to |
|інших предметів тощо.     |pay a charge for carriage of  |
|За будь-який багаж, що     |baggage in excess of the free  |
|перевищує встановлені норми  |baggage allowance. These rates |
|безкоштовного перевезення   |are available from the carrier |
|багажу, здійснюється оплата за |upon request.          |
|відповідним багажним тарифом. |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|НЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ ТА РЕЧОВИНИ|   DANGEROUS ARTICLES IN   |
|З метою гарантування безпеки  |       BAGGAGE      |
|пасажирів забороняється    |For safety reasons,       |
|перевозити як при собі, так і в|dangerous articles such as those|
|багажі нижченаведені небезпечні|listed below, must not be    |
|предмети і речовини:      |carried in passengers' baggage. |
|Стиснуті гази - (сильно    |Compressed gases - (Deeply   |
|охолоджені, горючі, негорючі  |refrigerated, flammable,    |
|або отруйні) такі як бутан,  |non-flammable and poisonous)  |
|кисень, рідкий азот, заряджені |such as butane, oxygen, liquid |
|балони аквалангістів;     |nitrogen, aqualung cylinders  |
|Їдкі речовини - кислоти, луги, |Corrosives such as acids,    |
|ртуть, та акумуляторні батареї;|alkalis, mercury and wet cell b |
|Вибухові речовини - боєприпаси,|atteries.            |
|спорядження, піротехнічні   |Explosives, munitions, fireworks|
|засоби, сигнальні ракети,   |and flares.           |
|освітлювальні патрони.     |Flammable liquids and solids  |
|Легкозаймисті рідини та тверді |such as lighter fuel, MATCHES, |
|речовини - рідини для     |paints, thinners, fire-lighters |
|запальничок, СІРНИКИ, фарби,  |Radioactive materials      |
|розчинник, запальнички.    |Brief-cases and attache cases  |
|Радіоактивні матеріали.    |with installed alarm devices  |
|Портфелі і кейси з вмонтованим |Oxidizing materials such as   |
|сигнальним пристроєм.     |bleaching powder, peroxides.  |
|Окислювачі - хлорка, вапно,  |Poisons and infectious     |
|перекиси            |substances such as insecticides,|
|Отрути та інфекційні матеріали,|weed-killers and live virus   |
|такі як інсектициди, гербіциди |materials            |
|і матеріали з живими вірусами |Other dangerous articles such as|
|Інші небезпечні предмети та  |magnetized material, offensive |
|речовини - намагнічені     |or irritating materials.    |
|матеріали, агресивні та    |                |
|подразнювальні речовини    |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Ліки та парфумерно-туалетні  |Medicines and toiletries in   |
|вироби в обмеженій кількості, |limited quantities which are  |
|що є необхідними або      |necessary or appropriate for the|
|призначаються для використання |passenger during the journey.  |
|пасажиром під час подорожі,  |Such as hairsprays, perfumes and|
|такі речі, як речовини для   |medicines containing alcohol may|
|догляду за волоссям, парфуми та|be carried. Many of these listed|
|ліки, що містять алкоголь,   |articles can be carried as air |
|можуть перевозитися. Багато з |cargo provided they are packed |
|перелічених предметів можуть  |in accordance with cargo    |
|перевозитись як вантаж, якщо  |regulations Further information |
|вони запаковані відповідно до |may be obtained from the    |
|правил перевезення вантажу.  |carrier.            |
|Додаткова інформація надається |                |
|за запитом.          |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
| ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ  |NOTICE of Liability Limitations |
|    ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ    |The Montreal Convention or the |
|До подорожі можуть       |Warsaw Convention system may be |
|застосовуватися Варшавська   |applicable to your journey and |
|( 995_181 ) та Монреальська  |these Conventions govern and may|
|конвенції ( 995_165 ), які   |limit the liability of air   |
|регламентують розмір      |carriers for death or bodily  |
|відповідальності перевізника у |injury, for loss of or damage to|
|разі смерті або травмування  |baggage, and for delay. Where  |
|пасажира, втрати чи пошкодження|the Montreal Convention applies,|
|багажу, а також за затримку  |the limits of liability are as |
|рейсу.             |follows:            |
|У випадках, коли застосовується|There are no financial limits in|
|Монреальська Конвенція, розміри|respect of death or bodily   |
|відповідальності є такими:   |injury;             |
|Жодних фінансових обмежень у  |In respect of destruction, loss |
|разі смерті або травмування  |of, or damage or delay to    |
|пасажира;           |baggage, 1,000 Special Drawing |
|При знищенні, втраті, псуванні |Rights (approximately EUR 1,200;|
|чи затримці багажу -      |US $ 1,470) per passenger in  |
|1000 спеціальних прав займу  |most cases.           |
|(приблизно 1200 євро або    |For damage occasioned by delay |
|1470 доларів США) для кожного |to your journey, 4,150 Special |
|пасажира у більшості випадків. |Drawing Rights (approximately  |
|Якщо шкода була заподіяна   |EUR 5,000; US $ 6,000) per   |
|затримкою рейсу -       |passenger in most cases.    |
|4150 спеціальних одиниць займу |EC Regulation No. 889/2002   |
|(приблизно 5000 євро,     |requires European        |
|6000 доларів США) для кожного |                |
|пасажира у більшості випадків. |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Резолюція ЕС N 889/2002 вимагає|Community carriers to apply the |
|перевізників з країн      |provisions of the Montreal   |
|Європейського Співтовариства  |Convention limits to all    |
|застосовувати положення    |carriage by them of passengers |
|Монреальської Конвенції    |and their baggage by air. Many |
|( 995_165 ) до усіх повітряних |non-European Community carriers |
|перевезень пасажирів та багажу,|have elected to do so in respect|
|які вони здійснюють. Багато  |of the carriage of passengers  |
|перевізників з країн, що не  |and their baggage.       |
|належать до Європейського   |                |
|Співтовариства, також     |                |
|застосовують ці положення до  |                |
|перевезень пасажирів та багажу.|                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|У випадках, коли застосовується|Where the Warsaw Convention   |
|Варшавська Конвенція      |system applies, the following  |
|( 995_181 ), діють такі    |limits of liability may apply: |
|обмеження відповідальності:  |16,600 Special Drawing Rights  |
|16 600 спеціальних прав займу |(approximately EUR 20,000;   |
|(приблизно 20 000 євро чи   |US $ 20,000) in respect of   |
|20 000 доларів США) у випадку |death or bodily injury if the  |
|смерті чи травмування пасажира,|Hague Protocol to the Convention|
|якщо застосовується Гаазький  |applies, or 8,300 Special    |
|протокол ( 995_562 ) до даної |Drawing Rights (approximately  |
|Конвенції, або 8300 спеціальних|EUR 10,000; US $ 10,000) if only|
|прав займу (приблизно     |the Warsaw Convention applies. |
|10 000 євро, 10 000 доларів  |Many carriers have voluntarily |
|США), якщо застосовується лише |waived these limits in their  |
|Варшавська Конвенція. Багато  |entirety, and US regulations  |
|перевізників за власним    |require that, for journeys to, |
|бажанням зняли усі обмеження, |from or with an agreed stopping |
|законодавство США вимагає, щоб |place in the US, the limit may |
|обмеження відповідальності для |not be less than US $ 75,000.  |
|перевезень, які виконуються  |                |
|до/з пункту призначення у США, |                |
|або включають проміжний пункт |                |
|пересадки у США, становили не |                |
|менше 75 000 доларів США.   |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|17 спеціальних прав займу   |17 Special Drawing Rights    |
|(приблизно 20 євро чи     |(approximately EUR 20; US $ 20) |
|20 доларів США) за кілограм  |per kg for loss of or damage or |
|пошкодженого або затриманого  |delay to checked baggage, and  |
|багажу, який пройшов      |332 Special Drawing Rights   |
|реєстрацію, та 332 спеціальних |(approximately EUR 400;     |
|права займу (приблизно 400 євро|US $ 400) for unchecked baggage.|
|чи 400 доларів США) за кілограм|                |
|незареєстрованого багажу.   |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Також перевізник несе     |The carrier may also be liable |
|відповідальність за затримку  |for damage occasioned by delay. |
|рейсу.             |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Подальшу інформацію щодо    |Further information may be   |
|обмежень відповідальності, які |obtained from the carrier as to |
|застосовуються до Вашої    |the limits applicable to your  |
|подорожі, можна отримати у   |journey. If your journey    |
|перевізника. Якщо Ваша подорож |involves carriage by different |
|складається з рейсів, які   |carriers, you should contact  |
|виконують різні перевізники,  |each carrier for information on |
|Вам слід звернутися з запитом |the applicable limits of    |
|щодо рівня обмеження      |liability.           |
|відповідальності до кожного з |                |
|перевізників.         |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Незалежно від того, яка з   |Regardless of which Convention |
|конвенцій застосовується до  |applies to your journey, you may|
|Вашої подорожі, Ви можете   |benefit from a higher limit of |
|встановити вищий рівень    |liability for loss of, damage or|
|відповідальності перевізника за|delay to baggage by making at  |
|втрату, пошкодження чи затримку|check-in a special declaration |
|багажу, заявивши на реєстрації |of the value of your baggage and|
|вартість багажу, та сплативши |paying any supplementary fee  |
|відповідний внесок, якщо такий |that may apply. Alternatively, |
|застосовується. Якщо вартість |if the value of your baggage  |
|багажу перевищує встановлений |exceeds the applicable limit of |
|перевізником рівень      |liability, you should fully   |
|відповідальності, такий багаж |insure it before you travel.  |
|має бути повністю застрахованим|                |
|перед подорожжю.        |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Терміни подачі заяв: будь-яке |Time limit for action: Any   |
|впровадження в суді щодо    |action in court to claim damages|
|відшкодування збитків має бути |must be brought within two years|
|розпочате протягом двох років з|from the date of arrival of the |
|дати прибуття рейсу або з дати,|aircraft, or from the date on  |
|коли рейс мав прибути. Заяви, |which the aircraft ought to have|
|що стосуються багажу: у випадку|arrived. Baggage claims: Written|
|пошкодження багажу, письмова  |notice to the carrier must be  |
|заява має бути подана     |made within 7 days of the    |
|перевізнику протягом 7 днів з |receipt of checked baggage in  |
|дати отримання зареєстрованого |the case of damage, and, in the |
|багажу у випадку затримки -  |case of delay, within 21 days  |
|протягом 21 дня з дати, коли  |from the date on which it was  |
|він був переданий пасажиру.  |placed at the disposal of the  |
|                |passenger.           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Умови цього договору щодо   |These conditions of contract  |
|обмеження відповідальності   |regarding liability limitations |
|перевізника розповсюджуються на|apply to flights within Ukraine |
|рейси в межах України та    |and charter carriages.     |
|чартерні перевезення.     |                |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління авіаційних
 перевезень та ліцензування                С.Коршук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner