Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1 від 12.01.2009

Про внесення змін до форми державного статистичного спостереження N 1-П (термінова) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            23.04.2008 N 220
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 квітня 2008 р.
                   за N 366/15057
 
 
        Деякі питання придбання технічних
         та інших засобів реабілітації
 
 
   З метою реалізації Закону України "Про реабілітацію інвалідів
в Україні" ( 2961-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
29.11.2006 N 1652 ( 1652-2006-п ) "Про затвердження Порядку
забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими
засобами реабілітації і  формування  відповідного  державного
замовлення, переліку таких засобів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Експертну комісію Мінпраці з
перевірки підприємств-виконавців державного замовлення усіх форм
власності  на  виготовлення,  поставку,  ремонт  та технічне
обслуговування  технічних  та  інших  засобів  реабілітації,
виготовлених  за  індивідуальним замовленням на відповідність
кваліфікаційним вимогам (далі - Експертна комісія), що додається.
 
   2. Затвердити Кваліфікаційні вимоги до підприємств-виконавців
державного  замовлення  усіх форм власності на виготовлення,
поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших
засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням
( z0367-08 ) (далі - підприємства-кандидати), що додаються.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та  соціальної  політики  України від 12.03.2007 N 97
( z0293-07, z0294-07 ) "Деякі питання придбання технічних та інших
засобів  реабілітації", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 30.03.2007 за N 293/13560.
 
   4. Фонду соціального захисту інвалідів на підставі рішення
Експертної комісії укласти договори з підприємствами-кандидатами,
які відповідають кваліфікаційним вимогам.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        Л.Денісова
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               К.Ващенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   23.04.2008 N 220
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 квітня 2008 р.
                   за N 366/15057
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Експертну комісію Мінпраці з перевірки
    підприємств-виконавців державного замовлення усіх
     форм власності на виготовлення, поставку, ремонт
   та технічне обслуговування технічних та інших засобів
      реабілітації, виготовлених за індивідуальним
    замовленням на відповідність кваліфікаційним вимогам
 
 
   1. Експертна   комісія   Мінпраці   з   перевірки
підприємств-виконавців державного замовлення усіх форм власності
на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування
технічних  та  інших  засобів  реабілітації, виготовлених за
індивідуальним замовленням (далі - підприємства-виконавці) на
відповідність кваліфікаційним вимогам (далі - Комісія), створена з
метою проведення перевірки підприємств-виконавців на відповідність
Кваліфікаційним  вимогам  до підприємств-виконавців державного
замовлення усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт
та  технічне  обслуговування  технічних  та  інших  засобів
реабілітації, виготовлених  за  індивідуальним   замовленням
( z0367-08 ), затвердженим цим наказом.
 
   2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про Державний бюджет України на
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" ( 107-17 ), "Про реабілітацію інвалідів в Україні"
( 2961-15 ), постановами Кабінету Міністрів України від 29.11.2006
N 1652 ( 1652-2006-п )  "Про затвердження Порядку забезпечення
окремих  категорій  населення  технічними та іншими засобами
реабілітації і формування відповідного державного замовлення,
переліку таких засобів", від 23.04.2008 N 401 ( 401-2008-п )
"Деякі питання придбання у 2008 році технічних та інших засобів
реабілітації", від 28.03.2008 N 274 ( 274-2008-п ) "Про здійснення
закупівель товарів,  робіт  і  послуг  за  державні  кошти",
СОУ 33.1-03187683-001:2005   "Послуги   протезно-ортопедичні.
Кваліфікація і загальні вимоги", іншими  нормативно-правовими
актами, а також цим Положенням.
 
   3. Комісія для виконання зазначених функцій має право:
   - залучати спеціалістів, експертів, представників центральних
і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій (за
згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;
   - одержувати    в   установленому   порядку   від
підприємств-виконавців  інформацію,  необхідну  для  виконання
покладених на неї завдань.
 
   4. Комісію очолює голова, який організовує роботу Комісії.
 
   5. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність
проведення яких та перелік питань для розгляду визначає голова
Комісії.
   Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини її членів. Рішення Комісії приймається простою
більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є
голос голови Комісії.
 
   6. Комісія     для    визначення    відповідності
підприємств-виконавців  усіх  форм  власності  затвердженим
кваліфікаційним вимогам розглядає такі документи:
   1) заявку на проведення перевірки (додаток 1);
   2) нотаріально завірені копії установчих документів;
   3) перелік продукції, що виготовляє, постачає, ремонтує та
здійснює  технічне  обслуговування  підприємство-претендент на
виготовлення   державного   замовлення   при   наданні
протезно-ортопедичних послуг, та обсяги її випуску (додаток 2);
   4) інформацію  про  професійну  підготовку   фахівців
підприємства-претендента  на  виконання  державного замовлення
(додаток 3);
   5) перелік  нормативної  та  технічної  документації  на
продукцію, що виготовляє постачає, ремонтує та здійснює  її
технічне  обслуговування  підприємство-претендент на виконання
державного замовлення (додаток 4);
   6) перелік обладнання, оснащення, приладів, інструменту та
засобів   вимірювальної   техніки,   що   використовує
підприємство-претендент на виконання державного замовлення при
виготовленні, постачанні, ремонті  та  здійсненні  технічного
обслуговування  продукції  (копії свідоцтв про їх перевірку,
паспорти, акти пуску-налагодження) (додаток 5);
   7) перелік спеціального обладнання для проведення оцінки
якості протезно-ортопедичних послуг (додаток 6);
   8) довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків,
передбачених законодавством України.
   Усі документи подаються на цифровому та паперовому носіях
інформації, повинні бути підписані керівником та завірені печаткою
(крім документів, передбачених підпунктами 2 та 8 цього пункту).
 
   7. Документи, зазначені в пункті 6, подаються в секретаріат
Комісії, який забезпечує ознайомлення з ними членів Комісії.
 
   8. Члени Комісії після вивчення наданих документів заповнюють
акт установленого зразка згідно з додатком 7 до цього Положення та
передають його до секретаріату Комісії.
 
   9. Секретаріат Комісії за результатами розгляду поданих актів
готує висновок та доповідає на засіданні Комісії.
 
   10. За  результатами  розгляду  документів,  поданих  на
експертизу, інших матеріальних носіїв інформації Комісія приймає
рішення, що оформлюються згідно з додатком 8 до цього Положення.
 
   11. За результатами засідання Комісії секретаріат Комісії
оформлює відповідний протокол, що підписує голова Комісії (його
заступник), секретар Комісії.
 
   12. Комісія в тримісячний строк після підписання договорів
повинна провести перевірку підприємств усіх форм власності на
відповідність кваліфікаційним вимогам.
 
 Заступник Директора
 Департаменту у справах
 інвалідів                       О.Полякова
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 6 Положення
 
 
               ЗАЯВКА
           на проведення перевірки
 
 
                   Голові Експертної комісії
                   Мінпраці з перевірки
                   підприємств-виконавців
                   державного замовлення усіх
                   форм власності
                   на виготовлення, поставку,
                   ремонт та технічне
                   обслуговування технічних
                   та інших засобів
                   реабілітації, виготовлених
                   за індивідуальним
                   замовленням на відповідність
                   кваліфікаційним вимогам
                   ____________________________
                     (число, місяць, рік)
 
   1. Прошу провести перевірку підприємства, що претендує на
виконання державного замовлення
__________________________________________________________________
       (назва підприємства, установи, організації)
__________________________________________________________________
 
   2. Вид ______________________________________________________
        (вид технічних та інших засобів реабілітації,
          що виготовляється при наданні послуг)
__________________________________________________________________
 
   3. Місцезнаходження _________________________________________
               (індекс, місто, вулиця, будинок,
                  тел./факс, E-mail)
__________________________________________________________________
 
   4. Реквізити: р/р ___________________________________________
          код ЄДРПОУ ____________________________________
 
   5. Перелік документів, що додаються до заявки:
 
   5.1. Копії статуту, свідоцтва про реєстрацію, довідки про
внесення до державного реєстру, свідоцтва про реєстрацію платника
податків.
 
   5.2. Перелік продукції, що виготовляє, постачає, ремонтує та
здійснює технічне  обслуговування  підприємство-претендент  на
виконання державного замовлення при наданні протезно-ортопедичних
послуг, та обсяги її випуску.
 
   5.3. Інформація  про  професійну  підготовку  фахівців
підприємства-претендента на виконання державного замовлення.
 
   5.4. Перелік  нормативної  та  технічної документації на
продукцію, що виготовляє, ремонтує та здійснює її  технічне
обслуговування підприємство-претендент на виконання державного
замовлення.
 
   5.5. Переліки обладнання, оснащення, приладів, інструменту та
засобів   вимірювальної   техніки,   що   використовує
підприємство-претендент на виконання державного замовлення при
виготовленні,  постачанні,  ремонті  та здійсненні технічного
обслуговування продукції (копії свідоцтв про  їх  перевірку,
паспорти, акти пуску-налагодження).
 
   5.6. Перелік спеціального обладнання для проведення оцінки
якості протезно-ортопедичних послуг.
 
   5.7. Довідка про відсутність заборгованості щодо  сплати
податків, передбачених законодавством України.
 
 Директор ______________________ ____________________ __________
      (назва підприємства,  (особистий підпис)  (П.І.Б.)
     організації, установи)
 М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 6 Положення
 
 
               ПЕРЕЛІК
        продукції, що виготовляє, постачає,
      ремонтує та здійснює технічне обслуговування
     підприємство-претендент на виконання державного
      замовлення при наданні протезно-ортопедичних
          послуг, та обсяги її випуску
 
 
------------------------------------------------------------------
|Позначення згідно з номенклатурою технічних засобів реабілітації|
|      для осіб з вадами опорно-рухового апарату      |
|----------------------------------------------------------------|
|назва групи |  назва  |  назва  | галузевий | прогнозні |
| продукції | підгрупи |  виду  |  шифр  |  обсяги  |
|      | продукції | продукції |      |  (шт.,  |
|      |      |      |      | тис.грн) |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      |      |      |      |      |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      |      |      |      |      |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      |      |      |      |      |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор підприємства      ________________________________
                       (П.І.Б.)
 М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 6 Положення
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
        про професійну підготовку фахівців
       підприємства-претендента на виконання
           державного замовлення
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Посада  |П.| Освіта (професійно-  |        Додаткова освіта        | Стаж |
|      |І.| технічна, загальна,  |                       |роботи|
|      |Б.|   післядипломна)   |                       | в  |
|      | |------------------------+----------------------------------------------|галузі|
|      | |  назва  |найменування|  назва  |найменування|   підвищення   |   |
|      | |навчального| та номер |навчального| та номер |  кваліфікації   |   |
|      | | закладу, | документа | закладу, | документа |---------------------|   |
|      | |  рік  | про освіту |  рік  | про освіту | освоєння | номер  |   |
|      | |закінчення | (диплом, |закінчення | (диплом, | нових  |свідоцтва,|   |
|      | |або вступу | свідоцтво) |або вступу | свідоцтво) |технологій|  дата  |   |
|      | |до закладу |      |до закладу |      |(перелік) |одержання |   |
|------------+--+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+------|
|Директор  | |      |      |      |      |     |     |   |
|------------+--+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+------|
|Керівник  | |      |      |      |      |     |     |   |
|медичного  | |      |      |      |      |     |     |   |
|підрозділу | |      |      |      |      |     |     |   |
|------------+--+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+------|
|Керівник  | |      |      |      |      |     |     |   |
|виробничого | |      |      |      |      |     |     |   |
|підрозділу | |      |      |      |      |     |     |   |
|(головний  | |      |      |      |      |     |     |   |
|інженер)  | |      |      |      |      |     |     |   |
|------------+--+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+------|
|Лікарі   | |      |      |      |      |     |     |   |
|медичного  | |      |      |      |      |     |     |   |
|підрозділу | |      |      |      |      |     |     |   |
|------------+--+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+------|
|Інженери-  | |      |      |      |      |     |     |   |
|технологи  | |      |      |      |      |     |     |   |
|(техніки-  | |      |      |      |      |     |     |   |
|технологи) | |      |      |      |      |     |     |   |
|------------+--+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+------|
|Техніки-  | |      |      |      |      |     |     |   |
|протезисти | |      |      |      |      |     |     |   |
|------------+--+-----------+------------+-----------+------------+----------+----------+------|
|Техніки-  | |      |      |      |      |     |     |   |
|ортезисти  | |      |      |      |      |     |     |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор підприємства      ________________________________
                        (П.І.Б.)
 М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 6 Положення
 
 
               ПЕРЕЛІК
       нормативної та технічної документації
     на продукцію, що виготовляє, постачає, ремонтує
       та здійснює її технічне обслуговування
        підприємство-претендент на виконання
           державного замовлення
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва  | Вид продукції |  Нормативна   |            Технічна документація             |
| групи  |---------------|  документація  |----------------------------------------------------------------------|
|(підгрупи)|назва|галузевий|  (державні   |конструкторська|    технологічна    |експлуатаційна| технічний |
|продукції |   | шифр  |стандарти, технічні| (креслення, |             |       | опис до  |
|     |   |     |  умови тощо)  | компонувальні |             |       | зразків  |
|     |   |     |          |  схеми)   |             |       | еталонів - |
|     |   |     |          |---------------+--------------------------+--------------|найменування|
|     |   |     |          |найменування та|технологічні |технологічні|керівництво з | та назва |
|     |   |     |-------------------|назва документа| процеси  | інструкції | експлуатації |      |
|     |   |     |найменування|чинний|        |  (ТП) -  |  (ТІ) -  |  (КЕ) -  |      |
|     |   |     | та назва | від |        |найменування |найменування|найменування |      |
|     |   |     | документа |   |        | та назва  | та назва | та назва  |      |
|     |   |     |      |   |        | документа  | документа | документа  |      |
|----------+-----+---------+------------+------+---------------+-------------+------------+--------------+------------|
|     |   |     |      |   |        |       |      |       |      |
|----------+-----+---------+------------+------+---------------+-------------+------------+--------------+------------|
|     |   |     |      |   |        |       |      |       |      |
|----------+-----+---------+------------+------+---------------+-------------+------------+--------------+------------|
|     |   |     |      |   |        |       |      |       |      |
|----------+-----+---------+------------+------+---------------+-------------+------------+--------------+------------|
|     |   |     |      |   |        |       |      |       |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор підприємства       _______________________________
                       (П.І.Б.)
 М.П.
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 6 Положення
 
 
               ПЕРЕЛІК
      обладнання, оснащення, приладів, інструменту
    та засобів вимірювальної техніки, що використовує
     підприємство-претендент на виконання державного
     замовлення при виготовленні, постачанні, ремонті
    та здійсненні технічного обслуговування продукції
      (копії свідоцтв про їх перевірку, паспорти,
           акти пуску-налагодження)
 
 
------------------------------------------------------------------
| Назва групи  |Вид продукції | Обладнання, оснащення, прилади |
|  продукції  |       |     та інструмент     |
|        |       |--------------------------------|
|        |       |назва|позначення|   рік   |
|        |       |   |     | виготовлення |
|----------------+--------------+-----+----------+---------------|
|        |       |   |     |        |
|----------------+--------------+-----+----------+---------------|
|        |       |   |     |        |
|----------------+--------------+-----+----------+---------------|
|        |       |   |     |        |
|----------------+--------------+-----+----------+---------------|
|        |       |   |     |        |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор підприємства      ________________________________
                       (П.І.Б.)
 М.П.
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 6 Положення
 
 
               ПЕРЕЛІК
     спеціального обладнання для проведення оцінки
        якості протезно-ортопедичних послуг
 
 
------------------------------------------------------------------
|Назва групи | Назва виду | Галузевий |  Назва  | Показники, |
| продукції | продукції |  шифр  |спеціального|   що   |
|      |      | продукції | обладнання | оцінюються |
|      |      |      |або приладів|      |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      |      |      |      |      |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      |      |      |      |      |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      |      |      |      |      |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      |      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор підприємства      ________________________________
                       (П.І.Б.)
 М.П.
 
 
                   Додаток 7
                   до пункту 8 Положення
 
 
                АКТ
 
 
                   Голові Експертної комісії
                   Мінпраці з перевірки
                   підприємств-виконавців
                   державного замовлення усіх
                   форм власності
                   на виготовлення, поставку,
                   ремонт та технічне
                   обслуговування технічних
                   та інших засобів
                   реабілітації, виготовлених
                   за індивідуальним
                   замовленням усіх форм
                   власності на відповідність
                   кваліфікаційним вимогам
 
      Член Експертної комісії Мінпраці з перевірки
   підприємств-виконавців державного замовлення усіх форм
   власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне
   обслуговування технічних та інших засобів реабілітації,
      виготовлених за індивідуальним замовленням
       на відповідність кваліфікаційним вимогам
 
__________________________________________________________________
         (посада, прізвище та ініціали)
 
розглянув(ла) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
            (перелік документів)
 
   Підготував(ла) висновок:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
             ______________ ________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 
                   Додаток 8
                   до пункту 10 Положення
 
 
               РІШЕННЯ
       Експертної комісії Мінпраці з перевірки
    підприємств-виконавців державного замовлення усіх
     форм власності на виготовлення, поставку, ремонт
   та технічне обслуговування технічних та інших засобів
      реабілітації, виготовлених за індивідуальним
    замовленням на відповідність кваліфікаційним вимогам
 
 
   Комісія у складі ____________________________________________
              (посада, прізвище та ініціали)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
розглянула _______________________________________________________
              (перелік документів)
 
вирішила: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Голова Комісії     _______________  ________________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
 Секретар Комісії    _______________  ________________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner