Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 928 від 30.12.2008

Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            22.04.2008 N 137
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 травня 2008 р.
                   за N 435/15126
 
 
    Про затвердження Змін до Порядку обліку зобов'язань
       розпорядників бюджетних коштів в органах
         Державного казначейства України
 
 
   На виконання статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та з метою удосконалення процедур обліку зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства
України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  Порядку  обліку  зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства
України, затвердженого наказом Державного казначейства України від
09.08.2004 N 136 ( z1068-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України  30.08.2004 за N 1068/9667 (зі змінами), що
додаються.
 
   2. Департаменту методології  з  обслуговування  бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному
управлінню (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Департаменту  методології  з  обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома та керівництва в роботі Головним управлінням Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
 
 Голова                          Т.Я.Слюз
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра фінансів 
 України                      А.І.Мярковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   22.04.2008 N 137
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 травня 2008 р.
                   за N 435/15126
 
 
               ЗМІНИ
         до Порядку обліку зобов'язань
       розпорядників бюджетних коштів в органах
         Державного казначейства України
              ( z1068-04 )
 
 
   1. У главі 2:
 
   1.1. У пункті 2.2:
   в абзаці першому цифру "3" та слово "або" замінити відповідно
цифрою "7" та словами "та/або";
   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
   "За умови взяття зобов'язання,  за  яким  застосовуються
процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
розпорядник бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати його
виникнення подає до Державного казначейства України додатково,
крім документів, зазначених в абзаці першому цього  пункту,
оригінали документів та/або їх копії, засвідчені в установленому
порядку, що підтверджують проведення закупівлі та передбачені
законодавством у сфері державних закупівель".
   У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно
абзацами третім - п'ятим.
 
   1.2. Пункт 2.3 виключити.
   У зв'язку з  цим  пункти  2.4-2.14  вважати  відповідно
пунктами 2.3-2.13.
 
   1.3. Абзац другий пункту 2.3 викласти в такій редакції:
   "Підтвердні документи, надані розпорядником бюджетних коштів,
опрацьовуються органом Державного казначейства України:
   за захищеними статтями, які не потребують проведення процедур
закупівель, - протягом 1 операційного дня;
   за захищеними статтями, які потребують проведення процедур
закупівель (крім капітальних видатків), - до 3 операційних днів;
   за іншими поточними видатками,  крім  захищених,  -  до
3 операційних днів;
   за капітальними видатками - до 5 операційних днів".
 
   1.4. У пункті 2.4 цифру "3" та слово  "або"  замінити
відповідно цифрою "7" та словами "та/або".
 
   1.5. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:
   "2.7. Після перевірки підтвердних документів один примірник
Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань ( za435-08 ) і
Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні
рахунки  повертаються  розпоряднику  бюджетних  коштів, другі
примірники цих документів залишаються на зберіганні в органі
Державного казначейства України.
   Документи, що підтверджують факт узяття зобов'язання та/або
фінансового зобов'язання, повертаються розпоряднику з відміткою
"зареєстровано та взято на облік".
 
   1.6. Після пункту 2.7 доповнити новим пунктом 2.8 такого
змісту:
   "2.8. Розпорядник  бюджетних  коштів  залишає  в  органі
Державного казначейства України копії, засвідчені в установленому
порядку:
   договорів, укладених із застосуванням процедур закупівель
товарів, робіт та послуг за державні кошти;
   документів, перелік  яких  визначено  постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2001 N 1764 ( 1764-2001-п ) "Про
затвердження  Порядку  державного  фінансування  капітального
будівництва".
   У зв'язку  з  цим  пункти  2.8-2.13  вважати відповідно
пунктами 2.9-2.14.
 
   1.7. У пункті 2.9 цифри "2.5" замінити цифрами "2.4".
 
   1.8. Пункт 2.11 викласти в такій редакції:
   "2.11. Органи Державного казначейства України не реєструють:
   а) зобов'язання при:
   відсутності документів,  які  підтверджують  факт  узяття
зобов'язання;
   невідповідності напрямів  витрачання  бюджетних  коштів
зобов'язанню;
   неподанні або поданні неповного пакета підтвердних документів
щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти;
   недотриманні розпорядниками  бюджетних  коштів  бюджетних
повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами;
   недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;
   б) фінансові зобов'язання при:
   відсутності відповідного   бюджетного   зобов'язання  у
бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;
   відсутності документів,  які  підтверджують  факт  узяття
фінансового зобов'язання;
   недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів.
   У таких випадках органи Державного казначейства  України
зобов'язання  та/або фінансові зобов'язання не реєструють, а
повідомляють відповідних розпорядників про відмову в реєстрації
зобов'язань  та/або фінансових зобов'язань у письмовій формі
(додаток 3). У Реєстрі та/або Реєстрі фінансових зобов'язань
( za435-08 ) у графі "Примітка" робиться відмітка про відмову в
реєстрації (номер та дата відмови).  Відмови  в  реєстрації
зобов'язань та/або фінансових зобов'язань реєструються органами
Державного казначейства України в журналі реєстрації відмов у
взятті зобов'язань та/або фінансових зобов'язань (додаток 4).
Розпорядник бюджетних коштів у разі усунення недоліків подає
виправлені  документи  до  відповідного  органу  Державного
казначейства України".
 
   2. Главу 5 після пункту 5.2 доповнити новим пунктом 5.3
такого змісту:
   "5.3. Для забезпечення складання і  надання  повної  та
достовірної звітності про виконання бюджетів органи Державного
казначейства України здійснюють коригування даних бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів в частині обліку
зобов'язань та фінансових зобов'язань".
   У зв'язку з цим пункт 5.3 вважати пунктом 5.4.
 
   3. Пункт 6.3 глави 6 викласти в такій редакції:
   "6.3. У разі, якщо за даними річного звіту про виконання
державного та місцевих бюджетів у розпорядника бюджетних коштів є
небюджетні зобов'язання (небюджетна кредиторська заборгованість),
органи Державного казначейства України надають інформацію щодо
наявності небюджетних зобов'язань  (небюджетної  кредиторської
заборгованості)  у розрізі розпорядників бюджетних коштів до
органів державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів
згідно з вимогами Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та інших
відповідних нормативно-правових актів".
 
   4. Додатки 1-3 викласти в новій редакції, що додається
( za435-08 ).
 
 Директор Департаменту
 методології з обслуговування
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку обліку
                   зобов'язань розпорядників
                   бюджетних коштів в органах
                   Державного казначейства
                   України
 
 
               РЕЄСТР
       зобов'язань розпорядників (одержувачів)
             бюджетних коштів
              ( za435-08 )
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку обліку
                   зобов'язань розпорядників
                   бюджетних коштів в органах
                   Державного казначейства
                   України
 
 
               РЕЄСТР
    фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів)
             бюджетних коштів
              ( za435-08 )
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку обліку
                   зобов'язань розпорядників
                   бюджетних коштів в органах
                   Державного казначейства
                   України
 
 ____________________________________
     (найменування органу
  Державного казначейства України)
 ____________________________________
 (найменування розпорядника коштів)
 ____________________________________
    (номер реєстраційного /
 спеціального реєстраційного рахунку)
 
 
               ВІДМОВА
    у реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань)
          N _____ від _____________
 
 
   У реєстрації зобов'язання (фінансового зобов'язання)
 _________________________________________________________________
            (назва документа)
 
 "___"______________ 200__ року
     (дата)
 
 на суму _________________________________________________________
               (сума словами)
 
 відмовлено у зв'язку з
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 ________________________________  ________ ____________________
     (керівник органу      (підпис) (ініціали, прізвище)
 Державного казначейства України)
 
 Виконавець: _____________________________________
           (ініціали, прізвище)
 Тел.    _____________________________________
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner