Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 415 від 30.12.2008

Про скасування наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України та Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 N 380 "Про організацію та проведення підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері управління житловим фондом"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            22.04.2008 N 1695
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 травня 2008 р.
                   за N 453/15144
 
 
     Про затвердження Порядку атестації працівників
    центрів соціально-психологічної допомоги, центрів
      соціально-психологічної реабілітації дітей
       та молоді з функціональними обмеженнями,
       соціальних гуртожитків для дітей-сиріт
        та дітей, позбавлених батьківського
       піклування, соціальних центрів матері
       та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих
             дітей та молоді
 
 
   Відповідно до Законів України  "Про  соціальні  послуги"
( 966-15  ),  "Про  соціальну  роботу з дітьми та молоддю"
( 2558-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2004
N 1126 ( 1126-2004-п ) "Про заходи щодо вдосконалення соціальної
роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (із змінами), від 08.09.2005
N 879 ( 879-2005-п ) "Про затвердження Типового положення про
соціальний центр матері та дитини" (із змінами), від 08.09.2005
N 878 ( 878-2005-п ) "Про затвердження Типового положення про
соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених
батьківського піклування" (із змінами), від 15.02.2006 N 148
( 148-2006-п ) "Про затвердження Типового положення про центр для
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" (із змінами), від 12.05.2004
N 608 ( 608-2004-п ) "Про затвердження Типового положення про
центр  соціально-психологічної  допомоги"  (із  змінами), від
08.09.2005 N 877 ( 877-2005-п ) "Про затвердження Типового
положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями" (із змінами), з метою
активізації  професійної  діяльності  працівників  центрів
соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної
реабілітації  дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини,
центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, підвищення  їх
персональної відповідальності за надання соціальних послуг сім'ям,
дітям та молоді Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  атестації  працівників  центрів
соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної
реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини,
центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (далі - Порядок), що
додається.
 
   2. Директорам республіканського (Автономної Республіки Крим),
обласних,  Київського  та  Севастопольського  міських центрів
соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді,  центрів
соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними  обмеженнями,
соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини,
центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді забезпечити проведення
атестації працівників відповідно до вимог цього Порядку.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кондратюк Т.В.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики
 України                         В.Онищук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   22.04.2008 N 1695
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 травня 2008 р.
                   за N 453/15144
 
 
               ПОРЯДОК
         атестації працівників центрів
        соціально-психологічної допомоги,
      центрів соціально-психологічної реабілітації
     дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
     соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей,
       позбавлених батьківського піклування,
        соціальних центрів матері та дитини,
      центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
 
 
   I. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок визначає процедуру та умови проведення
атестації працівників центрів соціально-психологічної допомоги,
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними  обмеженнями,  соціальних  гуртожитків  для
дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування,
соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих
дітей та молоді (далі - заклади соціального обслуговування), які
не є державними службовцями.
 
   1.2. Атестація   працівників   закладів   соціального
обслуговування проводиться з метою визначення рівня їх професійної
підготовки, ділових якостей та відповідності займаній посаді,
стимулювання підвищення їх кваліфікації шляхом оцінки знань,
досвіду, навичок, результатів діяльності та здібностей  щодо
виконання конкретних функцій.
 
   II. Вимоги   до   працівників   закладів  соціального
обслуговування, які підлягають атестації
 
   2.1. Атестації підлягають працівники закладів соціального
обслуговування.
 
   2.2. Атестації не підлягають працівники закладів соціального
обслуговування:
   які займають відповідну посаду менше одного року;
   які працюють на умовах строкового трудового договору;
   вагітні жінки  (атестація цих працівників проводиться не
раніше ніж через рік після виходу на роботу);
   жінки, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та
пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку.
 
   2.3. Атестація   працівників   закладів   соціального
обслуговування  поділяється  на  чергову  та  позачергову,
організовується та проводиться центром соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, який здійснює контроль та організаційно-методичне
забезпечення закладу соціального обслуговування на підставі наказу
директора Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(далі - Центр).
   Чергова атестація проводиться один раз на три роки.
   Позачергова атестація проводиться не раніше ніж через рік з
дня попередньої атестації для працівників закладів соціального
обслуговування, які:
   виявили бажання підвищити раніше встановлений їм тарифний
розряд;
   призначаються керівником  на  повторну  атестацію  після
прийняття  рішення  попередньою  атестаційною  комісією  про
відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо
підвищення кваліфікації певного фахового напряму;
   раніше не атестувались і мають бажання  підвищити  свій
тарифний розряд за умови роботи на займаній посаді не менше року.
 
   III. Утворення та склад атестаційної комісії
 
   3.1. Атестацію   працівників   закладів   соціального
обслуговування проводить атестаційна комісія, утворена при центрі
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснює
контроль та  організаційно-методичне  забезпечення  діяльності
закладу наказом директора Центру.
 
   3.2. Атестаційна комісія складається з голови комісії, його
заступника, відповідального секретаря, представника профспілкової
організації та членів комісії, чисельність яких визначається
директором Центру, при якому вона створюється. Кількість членів
атестаційної комісії має бути непарною.
 
   3.3. Головою  атестаційної комісії є заступник директора
республіканського  (Автономної  Республіки  Крим),  обласного,
Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді.
   У разі тимчасової відсутності голови атестаційної комісії
його повноваження виконує заступник голови комісії.
   Відповідальним секретарем може бути призначений один з членів
атестаційної комісії.
 
   3.4. Персональний склад атестаційної комісії та регламент її
роботи затверджуються директором відповідного Центру, при якому
вона утворена, до початку календарного року та доводяться до
відома кожного працівника закладу соціального обслуговування, що
атестується, не пізніше ніж за місяць до початку проведення
атестації. У регламенті зазначаються час і місце проведення
атестації, дата подання документів, список працівників закладів
соціального обслуговування, які повинні проходити атестацію.
 
   IV. Організація та проведення атестації працівників закладів
соціального обслуговування
 
   4.1. Працівники закладів соціального обслуговування,  які
підлягають  атестації,  подають  відповідальному  секретарю
атестаційної комісії такі документи:
   заяву (додаток 1);
   характеристику, підписану безпосереднім керівником працівника
закладу соціального обслуговування (додаток 2);
   звіт працівника закладу соціального обслуговування про роботу
за міжатестаційний період (у якому відображається виконана за цей
час робота, її обсяг, основні показники, перелік та ступінь
володіння практичними навичками зі спеціальності та інформація про
підвищення кваліфікації);
   копію кваліфікаційного атестата (за наявності).
 
   4.2. Не пізніше ніж за два тижні до початку проведення
атестації безпосередній керівник ознайомлює під підпис працівника
закладу соціального обслуговування, який атестується, з його
характеристикою.
 
   4.3. Працівник закладу соціального  обслуговування,  який
підлягає  атестації,  має  право подати атестаційній комісії
додаткові відомості про свою діяльність за попередній період, а
також заяву про свою незгоду з поданою характеристикою.
 
   4.4. Відповідальний секретар атестаційної комісії здійснює
збір необхідних матеріалів і документів, сповіщає не пізніше ніж
за два тижні до початку атестації членів атестаційної комісії та
осіб, запрошених на засідання, про місце, час і дату проведення
атестації.
 
   4.5. Атестація проводиться у присутності працівника закладу
соціального обслуговування, який атестується, його безпосереднього
керівника або особи, що його заміщує.
 
   4.6. У  разі  відсутності працівника закладу соціального
обслуговування, який атестується, на  засіданні  атестаційної
комісії з поважної причини (хвороба, відпустка за сімейними
обставинами тощо) атестація може проводитися за його відсутності
та наявності його письмової згоди.
 
   4.7. Атестацію починає голова або один з членів атестаційної
комісії з ознайомлення з характеристикою працівника  закладу
соціального обслуговування, який атестується.
 
   4.8. Атестаційна  комісія  розглядає  подані  документи,
заслуховує звіт працівника закладу соціального обслуговування про
виконану  роботу,  у  разі  потреби  - додаткову інформацію
безпосереднього керівника.
 
   4.9. Оцінка  професійної  діяльності  працівника  закладу
соціального  обслуговування ґрунтується на його відповідності
кваліфікаційним вимогам згідно із займаною посадою, складністю
виконуваної роботи, її результативністю.
 
   4.10. Атестаційна комісія у разі подання працівником закладу
соціального обслуговування, який підлягає атестації, заяви про
незгоду з поданою характеристикою та додаткових відомостей про
свою професійну діяльність за попередній період  має  право
перенести атестацію на наступне засідання комісії.
 
   V. Результати  проведення  атестації працівників закладів
соціального обслуговування
 
   5.1. Рішення атестаційної комісії  приймається  відкритим
голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів
атестаційної комісії і вважається дійсним, якщо в засіданні брало
участь не менше 2/3 її членів.
 
   5.2. За результатами проведення атестації працівників закладу
соціального обслуговування атестаційна комісія приймає рішення
щодо:
   1) відповідності   працівника   закладу   соціального
обслуговування займаній посаді, зокрема:
   відповідає займаній посаді;
   відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій
щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму;
   не відповідає займаній посаді;
   2) установлення тарифного розряду - установлює відповідний
тарифний розряд; підтверджує відповідний тарифний розряд; не
підтверджує відповідний тарифний розряд.
 
   5.3. У разі прийняття рішення про відповідність працівника
закладу соціального обслуговування займаній посаді та встановлення
відповідної кваліфікаційної категорії комісія може рекомендувати
керівнику установити йому надбавку, передбачену законодавством,
або збільшити її розмір.
 
   5.4. У разі прийняття рішення про відповідність працівника
закладу  соціального обслуговування займаній посаді за умови
виконання рекомендацій щодо підвищення  кваліфікації  певного
фахового  напряму  комісія  рекомендує  керівнику  призначити
працівнику через рік повторну атестацію (за згодою працівника
закладу соціального обслуговування).
 
   5.5. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника
закладу соціального обслуговування  займаній  посаді  комісія
рекомендує керівнику перевести його на посаду, що відповідає його
професійному рівню, або, в разі його незгоди, звільнити з посади
відповідно до законодавства.
 
   5.6. Кожне  рішення та рекомендація атестаційної комісії
повинні мати відповідне обґрунтування.
 
   5.7. Рішення атестаційної комісії оголошується працівнику
закладу соціального обслуговування після підрахунку результатів
голосування під підпис в атестаційному листі (додаток 3).
 
   5.8. Відповідальний секретар заповнює атестаційний  лист,
оформлює протягом двох тижнів кваліфікаційний атестат (додаток 4)
і складає список працівників закладів соціального обслуговування,
які проходили атестацію.
 
   5.9. Атестаційний лист оформлюється в одному примірнику,
підписується  головою  і  членами  атестаційної  комісії  та
зберігається в особовій справі працівника закладу соціального
обслуговування.
 
   5.10. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом,
який підписується головою і відповідальним секретарем атестаційної
комісії, з доданням усіх документів, поданих для атестації.
 
   5.11. У разі, коли голова або член комісії мають іншу думку
щодо оцінки професійної діяльності працівника закладу соціального
обслуговування, який атестується, її викладають  письмово  в
довільній формі та додають до атестаційного листа.
 
   5.12. Керівник закладу соціального обслуговування на підставі
кваліфікаційного атестата або рекомендацій атестаційної комісії
протягом  двох  тижнів  приймає  відповідне рішення стосовно
працівника закладу соціального обслуговування,  який  пройшов
атестацію, що затверджується його наказом.
 
   5.13. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено в суді
в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
 Директор Державної соціальної
 служби для сім'ї, дітей
 та молоді                      Н.Л.Лук'янова
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку атестації
                   працівників центрів
                   соціально-психологічної
                   допомоги, центрів
                   соціально-психологічної
                   реабілітації дітей та молоді
                   з функціональними
                   обмеженнями, соціальних
                   гуртожитків для дітей-сиріт
                   та дітей, позбавлених
                   батьківського піклування,
                   соціальних центрів матері
                   та дитини, центрів
                   для ВІЛ-інфікованих дітей
                   та молоді
 
 
               ЗАЯВА
 
 
 Прошу атестувати мене ___________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 у 200__ році для присвоєння (підтвердження) _____ кваліфікаційної
категорії.
 
   З Порядком    атестації    працівників    центрів
соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними  обмеженнями,
соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини,
центрів   для   ВІЛ-інфікованих   дітей   та   молоді
 
ознайомлений(а)____________________________
            (підпис)
 
 Повідомляю про себе такі дані:
 
 1. Наявність тарифного розряду __________________________________
 
 2. Освіта _______________________________________________________
        (назва закладу освіти, рік закінчення, отримана
             спеціальність та кваліфікація)
 
 3. Досвід роботи у сфері надання соціальних послуг та соціального
обслуговування   _______________,   на   займаній   посаді
______________________.
 
 4. Наявність нагород, наукового ступеня, вченого звання тощо
 _________________________________________________________________
 
 5. Дані щодо підвищення кваліфікації ____________________________
 
 _____________                ____________________
 (підпис )                  (прізвище, ініціали)
 
 "_____" __________200___ р.
 
 Директор Державної соціальної
 служби для сім'ї, дітей
 та молоді                      Н.Л.Лук'янова
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку атестації
                   працівників центрів
                   соціально-психологічної
                   допомоги, центрів
                   соціально-психологічної
                   реабілітації дітей та молоді
                   з функціональними
                   обмеженнями, соціальних
                   гуртожитків для дітей-сиріт
                   та дітей, позбавлених
                   батьківського піклування,
                   соціальних центрів матері
                   та дитини, центрів
                   для ВІЛ-інфікованих дітей
                   та молоді
 
 
             ХАРАКТЕРИСТИКА
 
 
 _________________________________________________________________
       (посада, яку займає працівник закладу
          соціального обслуговування)
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 
               ________ року народження,
               освіта вища ________________________,
               у _______ році закінчив_______
               за спеціальністю "_________________",
               кваліфікація _______________________,
               досвід роботи за фахом ________ років
 
 ______________________________ працює на посаді _________________
 (прізвище, ім'я та по батькові)
 
________________________________ з ______ року.
 (посада та назва установи)
 
 Характеристика має містити такі відомості:
   1. Професійні знання.
   2. Володіння державною мовою.
   3. Дотримання етики поведінки.
   4. Аналіз  виконання  державним  службовцем  посадових
обов'язків.
   5. Ділові якості:
   професійна компетентність - уміння використовувати сучасну
інформаційну технологію, засоби комунікації та зв'язку; уміння
відбирати методи та засоби досягнення найкращих результатів;
уміння планувати та організовувати особисту діяльність, поєднувати
в ній основні принципи управління, використовувати залежно від
ситуації  найдоцільніший та найефективніший методи соціальної
роботи;
   відповідальність, ініціативність,  самостійність у роботі,
оперативність у прийнятті рішень і здатність до контролю за їх
реалізацією;
   уміння акумулювати  необхідну  інформацію  та  виділяти
найголовніше, працювати з нормативно-правовими актами, іншими
документами.
   6. Особисті якості (працездатність, комунікабельність, уміння
встановлювати взаємовідносини з колегами, творчий підхід  до
справи, послідовність у роботі, витриманість і тактовність при
будь-яких обставинах, цілеспрямованість, наполегливість, уміння
відстоювати свої погляди, самокритичність при оцінюванні своїх дій
та вчинків, уміння вислуховувати поради, правильне сприйняття
критики та вміння робити висновки).
   7. Результативність роботи.
   8. Підвищення кваліфікації (види професійного навчання, яке
проходив працівник закладу  соціального  обслуговування,  або
причини, з яких навчання не проводилося, використання одержаних
знань у роботі, здатність до самоосвіти, ставлення до професійного
навчання підлеглих тощо).
   9. Можливості професійного і службового просування (за яких
умов, на яку посаду, коли).
   10. Зауваження й побажання працівнику закладу соціального
обслуговування, пов'язані з безпосереднім виконанням ним посадових
обов'язків.
   11. За  своїми  професійними  якостями  відповідає  (не
відповідає) займаній посаді.
 
 Директор закладу соціального
 обслуговування                       П.І.Б.
 
 З характеристикою ознайомлений
 
 "___" _____________ 2008 року
 
 Директор Державної соціальної
 служби для сім'ї, дітей
 та молоді                      Н.Л.Лук'янова
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку атестації
                   працівників центрів
                   соціально-психологічної
                   допомоги, центрів
                   соціально-психологічної
                   реабілітації дітей та молоді
                   з функціональними
                   обмеженнями, соціальних
                   гуртожитків для дітей-сиріт
                   та дітей, позбавлених
                   батьківського піклування,
                   соціальних центрів матері
                   та дитини, центрів
                   для ВІЛ-інфікованих дітей
                   та молоді
 
 
            АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
 
   I. Загальні дані
 
 Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
 
 Дата народження _________________________________________________
 
 Займана посада і стаж роботи на ній (на момент атестації) _______
 _________________________________________________________________
 
 Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального
закладу і рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) ___________
 _________________________________________________________________
 
 Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) ____________________
 _________________________________________________________________
 
 Загальний трудовий стаж, у тому числі у сфері надання соціальних
послуг та соціального обслуговування населення ___________________
 _________________________________________________________________
 
 Категорія посади ________________________________________________
 
 Рішення попередньої атестаційної комісії ________________________
 
   II. Рішення атестаційної комісії
 
 За підсумками голосування атестаційної комісії:
 відповідає займаній посаді (за ________, проти ________);
 відповідає займаній посаді за умови _____________________________
 _________________________________________________________________
 (за ______, проти_________);
 
 не відповідає займаній посаді (за _______, проти_________);
 установити тарифний розряд
 _________________________________________________________________
 (за _________, проти_________);
 
 підтвердити тарифний розряд _____________________________________
 (за ______, проти_________);
 
 не підтвердити тарифний розряд __________________________________
 (за ______, проти_______).
 
 Рішення атестаційної комісії
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 (за ______, проти __________).
 
 Голова атестаційної комісії  _____________ ____________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
 Члени комісії         _____________ ____________________
                 (підписи)  (прізвища, ініціали)
                _____________ ____________________
                _____________ ____________________
                
 
 Дата атестації "____" __________ 200____ року.
 
 З рішенням атестаційної
 комісії ознайомлений(а) _____________________________________
             (підпис працівника, який атестувався)
 
 Директор Державної соціальної
 служби для сім'ї, дітей
 та молоді                      Н.Л.Лук'янова
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку атестації
                   працівників центрів
                   соціально-психологічної
                   допомоги, центрів
                   соціально-психологічної
                   реабілітації дітей та молоді
                   з функціональними
                   обмеженнями, соціальних
                   гуртожитків для дітей-сиріт
                   та дітей, позбавлених
                   батьківського піклування,
                   соціальних центрів матері
                   та дитини, центрів
                   для ВІЛ-інфікованих дітей
                   та молоді
 
 
           КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ АТЕСТАТ
             N ____________
 
 
 Виданий _________________________________________________________
              (прізвище)
 _________________________________________________________________
               (ім'я)
 _________________________________________________________________
             (по батькові)
 
 як такому (такій), що пройшов (ла) атестацію та відповідає
кваліфікаційним вимогам займаної посади __________________________
 
 _________________________________________________________________
         (назва посади та назва установи)
 
 Рішенням атестаційної комісії (протокол від ___________ N ______)
 присвоєно (підтверджено) йому (їй) тарифний розряд ______________
 _________________________________________________________________
 
 Кваліфікаційний атестат дійсний до дати проведення наступної
атестації (протягом трьох років).
 
 Видано
 
 "____" ____________ 200 __ р.
 
 Голова атестаційної комісії  ______________
                  (підпис)
 
 М.П.
 
 Директор Державної соціальної
 служби для сім'ї, дітей
 та молоді                      Н.Л.Лук'янова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner