Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 545 від 23.10.2008

Про переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

               Н А К А З
 
             13.03.2008 N 304/7
 
 
          Про заходи Міністерства юстиції
       щодо забезпечення реалізації та гарантування
         конституційного права на звернення
 
 
   Відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), Указу Президента України від 07.02.2008 N 109/2008
( 109/2008 )  "Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів  державної влади та органів місцевого самоврядування"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити заходи Міністерства юстиції щодо забезпечення
виконання  вимог  Закону  України "Про  звернення  громадян"
( 393/96-ВР ),  Указу  Президента  України "Про першочергові
заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування" ( 109/2008 ) (заходи додаються).
 
   2. Першому заступнику, заступникам  Міністра,  керівникам
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції,
начальникам головних управлінь юстиції в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити, відповідно
до своїх повноважень, виконання вищезазначених заходів.
 
   3. Контроль за виконанням  даного  наказу  покласти  на
заступника Міністра юстиції Богатиря В.В.
 
 Міністр                        М.В.Оніщук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   13.03.2008 N 304/7
 
 
               ЗАХОДИ
          Міністерства юстиції України
      щодо забезпечення реалізації та гарантування
        конституційного права на звернення,
         підвищення ефективності роботи
           зі звернення громадян
 
 
   З метою  забезпечення  реалізації   та   гарантування
конституційного права громадян на особисте звернення до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, удосконалення організації розгляду
порушених у таких зверненнях питань, підвищення відповідальності
керівників  структурних  підрозділів  центрального  апарату
Міністерства юстиції та територіальних органів юстиції за належне
реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги у повній
відповідності з Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України,
розв'язання  проблем,  які  спричиняють  звернення  громадян,
Міністерство юстиції вважає:
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п | Зміст заходів |  Термін  | Виконавець |Примітка |
|   |         | виконання  |       |     |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 1  |    2    |   3    |   4    |  5  |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 1. |Забезпечити   |Впродовж 2008 |Богатир В.В., |     |
|   |реалізацію    |року     |Процан Ю.Г., |     |
|   |конституційних  |       |Буханець О.В.,|     |
|   |прав громадян на |       |керівники   |     |
|   |письмове     |       |структурних  |     |
|   |звернення та   |       |підрозділів  |     |
|   |особистий прийом,|       |центрального |     |
|   |обов'язкове   |       |апарату    |     |
|   |одержання    |       |Міністерства |     |
|   |обґрунтованої  |       |юстиції,   |     |
|   |відповіді,    |       |начальники  |     |
|   |неухильного   |       |головних   |     |
|   |виконання норм  |       |управлінь   |     |
|   |Закону України  |       |юстиції в АРК,|     |
|   |"Про звернення  |       |областях,   |     |
|   |громадян"    |       |м. Києві та  |     |
|   |( 393/96-ВР ),  |       |Севастополі. |     |
|   |зокрема, щодо:  |       |       |     |
|   |- недопущення  |       |       |     |
|   |надання     |       |       |     |
|   |неоднозначних,  |       |       |     |
|   |необґрунтованих |       |       |     |
|   |або неповних   |       |       |     |
|   |відповідей за  |       |       |     |
|   |зверненнями   |       |       |     |
|   |громадян, із   |       |       |     |
|   |порушенням    |       |       |     |
|   |строків,     |       |       |     |
|   |установлених   |       |       |     |
|   |законодавством, |       |       |     |
|   |безпідставної  |       |       |     |
|   |передачі розгляду|       |       |     |
|   |звернень іншим  |       |       |     |
|   |органам та    |       |       |     |
|   |органам, дії яких|       |       |     |
|   |оскаржуються;  |       |       |     |
|   |- викоренення  |       |       |     |
|   |практики визнання|       |       |     |
|   |заяв чи скарг  |       |       |     |
|   |необґрунтованими |       |       |     |
|   |без роз'яснення |       |       |     |
|   |заявникам порядку|       |       |     |
|   |оскарження    |       |       |     |
|   |прийнятих за ними|       |       |     |
|   |рішень;     |       |       |     |
|   |- створення умов |       |       |     |
|   |для участі    |       |       |     |
|   |заявників у   |       |       |     |
|   |перевірці поданих|       |       |     |
|   |ними заяв чи   |       |       |     |
|   |скарг, надання  |       |       |     |
|   |можливості    |       |       |     |
|   |знайомитися з  |       |       |     |
|   |матеріалами   |       |       |     |
|   |перевірок    |       |       |     |
|   |відповідних   |       |       |     |
|   |звернень;    |       |       |     |
|   |- з'ясування   |       |       |     |
|   |причин, що    |       |       |     |
|   |породжують    |       |       |     |
|   |повторні     |       |       |     |
|   |звернення    |       |       |     |
|   |громадян,    |       |       |     |
|   |систематичного  |       |       |     |
|   |аналізу випадків |       |       |     |
|   |безпідставної  |       |       |     |
|   |відмови в    |       |       |     |
|   |задоволенні   |       |       |     |
|   |законних вимог  |       |       |     |
|   |заявників,    |       |       |     |
|   |проявів     |       |       |     |
|   |упередженості,  |       |       |     |
|   |халатності та  |       |       |     |
|   |формалізму при  |       |       |     |
|   |розгляді     |       |       |     |
|   |звернень;    |       |       |     |
|   |- запровадження |       |       |     |
|   |постійного    |       |       |     |
|   |контролю за   |       |       |     |
|   |організацією   |       |       |     |
|   |роботи посадових |       |       |     |
|   |та службових осіб|       |       |     |
|   |зі зверненнями  |       |       |     |
|   |громадян     |       |       |     |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 2. |Установити, що  |Впродовж 2008 |Богатир В.В., |     |
|   |керівники несуть |року     |Процан Ю.Г., |     |
|   |персональну   |       |Буханець О.В.,|     |
|   |відповідальність |       |керівники   |     |
|   |за належне    |       |структурних  |     |
|   |вирішення, в   |       |підрозділів  |     |
|   |межах своїх   |       |центрального |     |
|   |повноважень,   |       |апарату    |     |
|   |питань,     |       |Міністерства |     |
|   |порушених в   |       |юстиції,   |     |
|   |адресованих їм  |       |начальники  |     |
|   |зверненнях    |       |головних   |     |
|   |громадян, а також|       |управлінь   |     |
|   |вжиття заходів  |       |юстиції в АРК,|     |
|   |для поновлення  |       |областях,   |     |
|   |прав і свобод  |       |м. Києві та  |     |
|   |громадян,    |       |Севастополі. |     |
|   |порушених    |       |юстиції в АРК,|     |
|   |унаслідок    |       |областях,   |     |
|   |недодержання   |       |м. Києві та  |     |
|   |вимог      |       |Севастополі  |     |
|   |законодавства про|       |       |     |
|   |звернення    |       |       |     |
|   |громадян,    |       |       |     |
|   |притягнення   |       |       |     |
|   |винних осіб, у  |       |       |     |
|   |встановленому  |       |       |     |
|   |порядку, до   |       |       |     |
|   |відповідальності,|       |       |     |
|   |у тому числі до |       |       |     |
|   |дисциплінарної  |       |       |     |
|   |відповідальності |       |       |     |
|   |за невиконання чи|       |       |     |
|   |неналежне    |       |       |     |
|   |виконання    |       |       |     |
|   |службових    |       |       |     |
|   |обов'язків щодо |       |       |     |
|   |розгляду звернень|       |       |     |
|   |громадян     |       |       |     |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 3. |Керівникам    |Впродовж 2008 |Богатир В.В., |     |
|   |територіальних  |року     |Процан Ю.Г., |     |
|   |органів юстиції |       |Буханець О.В.,|     |
|   |вжити      |       |начальники  |     |
|   |невідкладних   |       |головних   |     |
|   |заходів для   |       |управлінь   |     |
|   |вдосконалення,  |       |юстиції в АРК,|     |
|   |відповідно до  |       |областях,   |     |
|   |вимог      |       |м. Києві та  |     |
|   |законодавства,  |       |Севастополі  |     |
|   |умов реалізації |       |       |     |
|   |конституційного |       |       |     |
|   |права на     |       |       |     |
|   |звернення,    |       |       |     |
|   |забезпечивши:  |       |       |     |
|   |- належну    |       |       |     |
|   |взаємодію з   |       |       |     |
|   |органами     |       |       |     |
|   |державної влади |       |       |     |
|   |та органами   |       |       |     |
|   |місцевого    |       |       |     |
|   |самоврядування з |       |       |     |
|   |метою      |       |       |     |
|   |оперативного і  |       |       |     |
|   |всебічного    |       |       |     |
|   |вирішення в межах|       |       |     |
|   |наданих їм    |       |       |     |
|   |повноважень, з  |       |       |     |
|   |якими звертаються|       |       |     |
|   |до них громадяни |       |       |     |
|   |на особистому  |       |       |     |
|   |прийомі;     |       |       |     |
|   |- належне    |       |       |     |
|   |виконання вимог |       |       |     |
|   |наказу      |       |       |     |
|   |Міністерства   |       |       |     |
|   |юстиції України |       |       |     |
|   |від 18 березня  |       |       |     |
|   |2004 р. N 26/5  |       |       |     |
|   |( z0342-04 ) "Про|       |       |     |
|   |затвердження   |       |       |     |
|   |Інструкції про  |       |       |     |
|   |порядок розгляду |       |       |     |
|   |звернень та   |       |       |     |
|   |особистого    |       |       |     |
|   |прийому громадян |       |       |     |
|   |у Міністерстві  |       |       |     |
|   |юстиції, в    |       |       |     |
|   |установах та   |       |       |     |
|   |організаціях, що |       |       |     |
|   |належать до сфери|       |       |     |
|   |його управління" |       |       |     |
|   |щодо запобігання |       |       |     |
|   |реального    |       |       |     |
|   |порушення    |       |       |     |
|   |конституційних  |       |       |     |
|   |прав громадян на |       |       |     |
|   |звернення,    |       |       |     |
|   |вважаючи, що   |       |       |     |
|   |розгляд звернень |       |       |     |
|   |громадян є    |       |       |     |
|   |важливою ділянкою|       |       |     |
|   |роботи      |       |       |     |
|   |Міністерства   |       |       |     |
|   |юстиції, засіб  |       |       |     |
|   |отримання    |       |       |     |
|   |інформації про  |       |       |     |
|   |недоліки в роботі|       |       |     |
|   |органів юстиції; |       |       |     |
|   |- узяття під   |       |       |     |
|   |особистий    |       |       |     |
|   |контроль питання |       |       |     |
|   |розгляду звернень|       |       |     |
|   |та забезпечення |       |       |     |
|   |проведення    |       |       |     |
|   |першочергового  |       |       |     |
|   |особистого    |       |       |     |
|   |прийому жінок,  |       |       |     |
|   |яким присвоєно  |       |       |     |
|   |почесне звання  |       |       |     |
|   |України "Мати-  |       |       |     |
|   |героїня",    |       |       |     |
|   |інвалідів    |       |       |     |
|   |Великої     |       |       |     |
|   |Вітчизняної   |       |       |     |
|   |війни, Героїв  |       |       |     |
|   |Соціалістичної  |       |       |     |
|   |Праці, Героїв  |       |       |     |
|   |Радянського   |       |       |     |
|   |Союзу, Героїв  |       |       |     |
|   |України;     |       |       |     |
|   |- особливу увагу |       |       |     |
|   |до розгляду   |       |       |     |
|   |звернень     |       |       |     |
|   |ветеранів війни |       |       |     |
|   |та праці,    |       |       |     |
|   |інвалідів,    |       |       |     |
|   |непрацездатних  |       |       |     |
|   |осіб та осіб, які|       |       |     |
|   |постраждали   |       |       |     |
|   |внаслідок аварії |       |       |     |
|   |на Чорнобильській|       |       |     |
|   |АЕС, багатодітних|       |       |     |
|   |сімей, одиноких |       |       |     |
|   |матерів, інших  |       |       |     |
|   |осіб, які    |       |       |     |
|   |потребують    |       |       |     |
|   |соціального   |       |       |     |
|   |захисту та    |       |       |     |
|   |підтримки, для  |       |       |     |
|   |чого залучати  |       |       |     |
|   |громадські    |       |       |     |
|   |приймальні та  |       |       |     |
|   |юридичні клініки |       |       |     |
|   |(надання     |       |       |     |
|   |безоплатної   |       |       |     |
|   |правової     |       |       |     |
|   |допомоги)    |       |       |     |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 4. |З метою     |Впродовж 2008 |Богатир В.В., |     |
|   |забезпечення   |року     |Процан Ю.Г., |     |
|   |кваліфікованого, |       |Буханець О.В.,|     |
|   |неупередженого, |       |начальники  |     |
|   |об'єктивного та |       |головних   |     |
|   |своєчасного   |       |управлінь   |     |
|   |розгляду звернень|       |юстиції в АРК,|     |
|   |громадян,    |       |областях,   |     |
|   |оперативного   |       |м. Києві та  |     |
|   |вирішення    |       |Севастополі  |     |
|   |порушених у них |       |       |     |
|   |питань,     |       |       |     |
|   |задоволення   |       |       |     |
|   |законних вимог  |       |       |     |
|   |заявників,    |       |       |     |
|   |реального    |       |       |     |
|   |поновлення    |       |       |     |
|   |порушених    |       |       |     |
|   |конституційних  |       |       |     |
|   |прав та     |       |       |     |
|   |запобігання у  |       |       |     |
|   |подальшому таких |       |       |     |
|   |порушень,    |       |       |     |
|   |керівникам    |       |       |     |
|   |територіальних  |       |       |     |
|   |органів особисто |       |       |     |
|   |здійснювати   |       |       |     |
|   |контроль за   |       |       |     |
|   |організацією   |       |       |     |
|   |цього напрямку  |       |       |     |
|   |діяльності в   |       |       |     |
|   |районних,    |       |       |     |
|   |міськрайонних,  |       |       |     |
|   |міських (міст  |       |       |     |
|   |обласного    |       |       |     |
|   |значення)    |       |       |     |
|   |управліннях   |       |       |     |
|   |юстиції, особливу|       |       |     |
|   |увагу приділяти |       |       |     |
|   |здійсненню    |       |       |     |
|   |керівниками цих |       |       |     |
|   |установ     |       |       |     |
|   |особистого    |       |       |     |
|   |прийому громадян |       |       |     |
|   |у позаробочий час|       |       |     |
|   |та за місцем їх |       |       |     |
|   |проживання.   |       |       |     |
|   |Проводити    |       |       |     |
|   |зустрічі з    |       |       |     |
|   |жителями     |       |       |     |
|   |сільської    |       |       |     |
|   |місцевості з   |       |       |     |
|   |метою роз'яснення|       |       |     |
|   |прав громадян та |       |       |     |
|   |чинного     |       |       |     |
|   |законодавства  |       |       |     |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 5. |Постійно     |Впродовж 2008 |Богатир В.В., |     |
|   |аналізувати та  |року     |Процан Ю.Г., |     |
|   |узагальнювати  |       |Буханець О.В.,|     |
|   |питання, що   |       |керівники   |     |
|   |порушують у   |       |структурних  |     |
|   |зверненнях    |       |підрозділів  |     |
|   |громадян,    |       |центрального |     |
|   |особливо     |       |апарату    |     |
|   |повторних,    |       |Міністерства |     |
|   |виявляти     |       |юстиції,   |     |
|   |причини, що їх  |       |начальники  |     |
|   |породжують та за |       |головних   |     |
|   |результатами   |       |управлінь   |     |
|   |такого аналізу  |       |юстиції в АРК,|     |
|   |вносити в    |       |областях,   |     |
|   |установленому  |       |м. Києві та  |     |
|   |порядку     |       |Севастополі  |     |
|   |пропозиції щодо |       |       |     |
|   |розв'язання   |       |       |     |
|   |найбільш     |       |       |     |
|   |актуальних    |       |       |     |
|   |проблем, зокрема |       |       |     |
|   |пропозицій про  |       |       |     |
|   |внесення змін до |       |       |     |
|   |чинного     |       |       |     |
|   |законодавства  |       |       |     |
|   |України     |       |       |     |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 6. |Відповідно до  |Впродовж 2008 |Богатир В.В., |     |
|   |плану роботи   |року     |Процан Ю.Г., |     |
|   |Міністерства   |       |Буханець О.В. |     |
|   |юстиції на 2008 |       |       |     |
|   |рік продовжити  |       |       |     |
|   |роботу по    |       |       |     |
|   |здійсненню    |       |       |     |
|   |комплексних та  |       |       |     |
|   |цільових     |       |       |     |
|   |перевірок    |       |       |     |
|   |територіальних  |       |       |     |
|   |органів Мін'юсту |       |       |     |
|   |з питань розгляду|       |       |     |
|   |звернень громадян|       |       |     |
|   |та організації їх|       |       |     |
|   |особистого    |       |       |     |
|   |прийому. В ході |       |       |     |
|   |перевірок    |       |       |     |
|   |надавати     |       |       |     |
|   |необхідну    |       |       |     |
|   |практичну та   |       |       |     |
|   |методичну    |       |       |     |
|   |допомогу.    |       |       |     |
|   |Результати    |       |       |     |
|   |перевірок    |       |       |     |
|   |обговорювати на |       |       |     |
|   |колегіях,    |       |       |     |
|   |службових    |       |       |     |
|   |нарадах та    |       |       |     |
|   |семінарах з   |       |       |     |
|   |посадовими    |       |       |     |
|   |особами, які   |       |       |     |
|   |займаються    |       |       |     |
|   |розглядом заяв і |       |       |     |
|   |скарг      |       |       |     |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 7. |Впродовж 2008  |Впродовж року |Богатир В.В., |     |
|   |року провести  |       |Процан Ю.Г., |     |
|   |семінар з    |       |Буханець О.В. |     |
|   |працівниками   |       |       |     |
|   |центрального   |       |       |     |
|   |апарату     |       |       |     |
|   |Міністерства   |       |       |     |
|   |юстиції та    |       |       |     |
|   |начальниками   |       |       |     |
|   |відділів головних|       |       |     |
|   |управлінь юстиції|       |       |     |
|   |в АРК, областях, |       |       |     |
|   |мм. Києві та   |       |       |     |
|   |Севастополі, на |       |       |     |
|   |яких покладено  |       |       |     |
|   |обов'язки по   |       |       |     |
|   |організації   |       |       |     |
|   |роботи зі    |       |       |     |
|   |зверненнями   |       |       |     |
|   |громадян з метою |       |       |     |
|   |удосконалення  |       |       |     |
|   |цього напряму  |       |       |     |
|   |діяльності    |       |       |     |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 8. |Забезпечити   |Впродовж 2008 |Богатир В.В., |     |
|   |створення та   |року.     |Процан Ю.Г., |     |
|   |функціонування  |       |Буханець О.В.,|     |
|   |"гарячих" ліній і|       |начальники  |     |
|   |телефонів довіри |       |головних   |     |
|   |         |       |управлінь   |     |
|   |         |       |юстиції в АРК,|     |
|   |         |       |областях,   |     |
|   |         |       |м. Києві та  |     |
|   |         |       |Севастополі  |     |
|   |         |       |       |     |
|   |         |       |       |     |
|   |         |       |       |     |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 9. |Забезпечити   |Щоквартально |Богатир В.В., |     |
|   |висвітлення через|       |Процан Ю.Г., |     |
|   |засоби масової  |       |Буханець О.В.,|     |
|   |інформації    |       |начальники  |     |
|   |узагальнених   |       |головних   |     |
|   |матеріалів щодо |       |управлінь   |     |
|   |організації   |       |юстиції в АРК,|     |
|   |роботи зі    |       |областях,   |     |
|   |зверненнями   |       |м. Києві та  |     |
|   |громадян,    |       |Севастополі  |     |
|   |графіків     |       |       |     |
|   |особистих    |       |       |     |
|   |прийомів громадян|       |       |     |
|   |посадовими    |       |       |     |
|   |особами цих   |       |       |     |
|   |органів     |       |       |     |
|------+-----------------+--------------+--------------+---------|
| 10. |Опрацювати    |Впродовж 2008 |Богатир В.В., |     |
|   |питання щодо   |року     |Процан Ю.Г., |     |
|   |створення в   |       |Буханець О.В.,|     |
|   |головних     |       |начальники  |     |
|   |управліннях   |       |головних   |     |
|   |юстиції окремих |       |управлінь   |     |
|   |структурних   |       |юстиції в АРК,|     |
|   |підрозділів,   |       |областях,   |     |
|   |відповідальних  |       |м. Києві та  |     |
|   |за організацію  |       |Севастополі  |     |
|   |роботи зі    |       |       |     |
|   |зверненнями   |       |       |     |
|   |громадян     |       |       |     |
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner