Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 545 від 20.10.2008

Перелік посад рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах з підбирання та транспортування трупів у морг, час проходження служби в яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії один місяць за півтора місяця


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            12.03.2008 N 135
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 квітня 2008 р.
                   за N 289/14980
 
 
           Про затвердження Порядку
          та умов проведення конкурсу
         з надання соціально спрямованих
             дорадчих послуг
 
 
   Відповідно до   статті   6   Закону  України  "Про
сільськогосподарську   дорадчу    діяльність"  ( 1807-15 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсу з надання
соціально спрямованих дорадчих послуг, що додається.
 
   2. Департаменту аграрної освіти,  науки  та  дорадництва
(Іщенко Т.Д.) забезпечити подання цього  наказу  на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               К.Ващенко
 
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   12.03.2008 N 135
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 квітня 2008 р.
                   за N 289/14980
 
 
             ПОРЯДОК ТА УМОВИ
            проведення конкурсу
         з надання соціально спрямованих
             дорадчих послуг
 
 
   I. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 6 Закону
України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" ( 1807-15 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 67 "Про
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для  державної  підтримки сільськогосподарської дорадчої служби"
( 67-2008-п ), визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів
сільськогосподарської  дорадчої  діяльності,  що  надаватимуть
соціально спрямовані дорадчі послуги (далі - дорадчі послуги) за
рахунок коштів державного бюджету.
 
   1.2. Метою  проведення  конкурсу  є визначення суб'єктів
сільськогосподарської  дорадчої  діяльності,  що  надаватимуть
соціально спрямовані дорадчі послуги за рахунок коштів державного
бюджету.
 
   II. Організація та проведення конкурсу
 
   2.1. Для організації роботи,  пов'язаної  з  проведенням
конкурсу, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і
управління   промисловості  та  агропромислового  розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій утворюють регіональні
комісії з проведення конкурсу.
 
   2.2. До  складу регіональної комісії включаються Міністр
аграрної політики Автономної Республіки Крим, начальник Головного
управління  агропромислового  розвитку  обласної,  начальник
управління  промисловості  та  агропромислового   розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій, по одному представнику
від органу державної контрольно-ревізійної служби,  державної
податкової служби, фінансового органу і регіонального відділення
Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
 
   2.3. Положення про регіональну комісію, її персональний склад
та регламент затверджує Міністерство аграрної політики Автономної
Республіки  Крим,  обласна  та  Севастопольська   міська
держадміністрації.
 
   2.4. Конкурси   проводяться  відповідно  до  графіка,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій.
 
   2.5. Оголошення  про  проведення  конкурсу оприлюднюється
регіональною комісією в регіональних та місцевих  друкованих
засобах масової інформації місцевих держадміністрацій у 10-денний
строк після затвердження Розподілу  коштів,  передбачених  у
державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської
дорадчої служби, між Міністерством аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку
обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій на відповідний рік і
має містити: строк проведення конкурсу; умови проведення конкурсу,
що визначені в цьому Порядку; кінцевий строк подання заявки та
інших документів; адресу регіональної комісії, за якою приймаються
документи, телефон для довідок.
 
   2.6. Регіональна  комісія розпочинає приймання заявок та
документів на участь у конкурсі з дня публікації оголошення про
проведення конкурсу та приймає документи протягом 30 календарних
днів.
   Датою початку розгляду заявок на участь у конкурсі є дата
засідання комісії. Розгляд заявок здійснюється протягом п'яти
робочих днів.
   Заявки на участь у конкурсі,  одержані  комісією  після
закінчення строку подання, не розглядаються.
 
   III. Умови проведення конкурсу та перелік документів, що
подаються для участі в конкурсі
 
   3.1. До  участі  в  конкурсі  допускаються  суб'єкти
сільськогосподарської дорадчої діяльності, які в установленому
порядку внесені до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб
або   Реєстру   сільськогосподарських   дорадників   та
експертів-дорадників (далі - претендент).
 
   3.2. Для участі в конкурсі претендент подає до регіональної
комісії заявку за формою згідно з додатком 1 у двох примірниках.
   До заявки додаються завірені в установленому порядку:
   копія сертифіката дорадчої служби з копіями кваліфікаційних
свідоцтв кожного сільськогосподарського дорадника (для дорадчої
служби), копія кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського
дорадника,   експерта-дорадника   (для   інших   суб'єктів
сільськогосподарської дорадчої діяльності).
   Документи, подані  до  участі  в конкурсі, повинні бути
підписані керівником та мати відбитки оригіналу печатки (для
юридичних осіб).
   Відповідальними за  достовірність  поданої  інформації  є
претенденти.
 
   3.3. Подані документи перевіряються секретарем регіональної
комісії та реєструються в Журналі реєстрації учасників конкурсу з
надання соціально спрямованих дорадчих послуг згідно з додатком 2
(далі - Журнал реєстрації). Якщо подається неповний, не оформлений
належним чином комплект документів або виявлено недостовірність
даних у документах, передбачених цим Порядком, то такі документи
не реєструються та повертаються претенденту із зазначенням причини
повернення. Реєстрація або повернення документів проводиться в
день їх надходження.
   Журнал реєстрації має бути прошнурований, пронумерований і
засвідчений печаткою Міністерства аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій.
   Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається
претенденту.
 
   3.4. Переможців конкурсу визначають за такими критеріями:
   відповідність дорадчих послуг, передбачених кваліфікаційними
свідоцтвами    сільськогосподарських    дорадників    та
сільськогосподарських експертів-дорадників, запропонованим планам
заходів;
   наявність достатньої  кількості кваліфікованих кадрів, що
працюють у дорадчій службі, та експертів-дорадників, що можуть
бути  залучені дорадчою службою або дорадниками для надання
дорадчих послуг;
   наявність необхідної матеріально-технічної та інформаційної
бази, організаційно-методичного забезпечення;
   запропонована вартість  витрат  на  надання  соціально
спрямованих дорадчих послуг.
 
   3.5. За результатами конкурсу регіональні комісії складають і
затверджують у встановленому порядку перелік переможців конкурсу з
надання соціально спрямованих дорадчих послуг за бюджетні кошти.
 
   3.6. Рішення регіональної комісії приймається у присутності
не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою
більшістю голосів. У разі рівної  кількості  голосів  голос
головуючого на засіданні є вирішальним. Рішення оформлюється
протоколом, який підписують голова, секретар та члени комісії.
 
   3.7. Про результати конкурсу регіональна комісія у письмовій
формі повідомляє претендентів у день проведення конкурсу. У разі
незгоди з результатами конкурсу претендент може оскаржити рішення
регіональної комісії у судовому порядку.
 
   3.8. Переможцям конкурсу регіональна комісія видає довідку,
на підставі якої та відповідно до затверджених регіональних планів
заходів Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних і управління
промисловості  та  агропромислового  розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій затверджують для кожного виконавця план
заходів із зазначенням переліку соціально спрямованих дорадчих
послуг,  лімітів  асигнувань  на   їх   виконання   та
адміністративно-територіальних   районів,   у   яких  вони
надаватимуться.
 
   3.9. На підставі планів  заходів  Міністерство  аграрної
політики  Автономної  Республіки  Крим,  головні  управління
агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та
агропромислового    розвитку   Севастопольської   міської
держадміністрацій укладають з виконавцями договори про надання
соціально спрямованих дорадчих послуг.
 
   3.10. Заявки, документи, що надійшли від претендентів, Журнал
реєстрації, протоколи про результати конкурсу, договори, укладені
в установленому порядку щодо кожного виконавця, акти виконаних
робіт зберігаються регіональними комісіями в Міністерстві аграрної
політики  Автономної  Республіки  Крим,  головних управліннях
агропромислового розвитку обласних і управлінні промисловості та
агропромислового    розвитку   Севастопольської   міської
держадміністрацій протягом трьох років.
 
   3.11. Звіт про виконання договорів з надання  соціально
спрямованих дорадчих послуг сільськогосподарські дорадчі служби
надають Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним  управлінням  агропромислового  розвитку  обласних,
управлінню  промисловості  та  агропромислового   розвитку
Севастопольської міської державних адміністрацій.
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних і управління
промисловості та  агропромислового  розвитку  Севастопольської
міської держадміністрацій подають Мінагрополітики щокварталу до 10
числа наступного місяця звіт про використання бюджетних коштів.
   Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
 Директор Департаменту аграрної
 освіти, науки та дорадництва              Т.Д.Іщенко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку та умов
                   проведення конкурсу
                   з надання соціально
                   спрямованих дорадчих
                   послуг
 
 
               ЗАЯВКА
         на участь у конкурсі з надання
           соціально спрямованих
             дорадчих послуг
 
 
   Прошу допустити до участі в конкурсі з надання соціально
спрямованих дорадчих послуг.
 
   Відомості про претендента:
 
   Прізвище, ім'я, по батькові__________________________________
 
   Паспорт, номер _______________, серія_________, виданий______
 
   Місце проживання (місцезнаходження)__________________________
__________________________________________________________________
 
   Перелік дорадчих  послуг  і  районів,  у  яких  суб'єкт
сільськогосподарської   дорадчої   діяльності   їх   надає
__________________________________________________________________
 
   Час роботи на ринку дорадчих послуг, досвід  практичної
діяльності     у     сфері     надання    дорадчих
послуг____________________________________________________________
 
   З вимогами  Порядку  та  умовами  проведення  конкурсу
ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.
 
  __________            __________________
  (підпис)            (ініціали та прізвище)
 
                   Реєстраційний номер N _____
                   __________ р.
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку та умов
                   проведення конкурсу
                   з надання соціально
                   спрямованих дорадчих послуг
 
 
               ЖУРНАЛ
         реєстрації учасників конкурсу
     з надання соціально спрямованих дорадчих послуг
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|Реєстрацій-|  Дата  | Найменування,  | Прізвище, | Відмітки | Дата |Прізвище, ім'я|
| ний номер |реєстрації| місце проживання | ім'я та по |  про  |видачі |  та по   |
| заявки  |документів|(місцезнаходження)| батькові |результати|довідки| батькові,  |
|претендента|     |  претендента  |претендента,| конкурсу |    |підпис особи, |
|      |     |         | який подає |     |    |відповідальної|
|      |     |         | документи |     |    | за видачу  |
|      |     |         |      |     |    |  довідки  |
|-----------+----------+------------------+------------+----------+-------+--------------|
|   1   |  2   |    3     |   4   |  5   |  6  |   7    |
------------------------------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner