Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 670 від 20.10.2008

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 10.10.2008 N 656


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            12.03.2008 N 114
 
 
      Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому
         від 5 березня 2008 року N 106
 
 
   З метою забезпечення ефективної діяльності та персональної
відповідальності за виконання покладених на Міністерство вугільної
промисловості  України  завдань,  визначених  Положенням  про
Міністерство вугільної  промисловості  України,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року
N 1527 ( 1527-2006-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до наказу Мінвуглепрому 5 березня 2008 року
N 106 ( v0106644-08 ), що додаються.
 
   2. Установити, що у разі відсутності Міністра вугільної
промисловості  України  попередньо  наказом  Мінвуглепрому
визначається виконувач його обов'язків.
   У разі відсутності одного із заступників Міністра здійснення
їх повноважень забезпечується згідно з додатком 1 цього наказу.
 
   3. Установити порядок, за яким перший заступник та заступники
Міністра мають право підписувати листи на адресу Секретаріату
Президента України, Кабінету Міністрів України і Верховної Ради
України лише інформаційного  характеру  у  межах  визначених
повноважень.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        В.Полтавець
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   12.03.2008 N 114
 
 
            РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
        між Міністром, першим заступником
        та заступниками Міністра вугільної
           промисловості України
 
 
   Міністр Полтавець В.І.
 
   Здійснює керівництво  діяльністю  Мінвуглепрому,  визначає
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства і шляхи
досягнення поставлених цілей. Координує розробку та реалізацію
державної політики у вугільній промисловості  відповідно  до
Положення  про  Міністерство вугільної промисловості України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006
N 1527 ( 1527-2006-п ).
   Спрямовує, координує та контролює діяльність  заступників
Міністра, керівників об'єктів державної власності, що належать до
сфери управління Міністерства, дає їм з цією метою доручення,
обов'язкові для виконання. Затверджує програми і плани роботи
Міністерства та звіти про їх виконання. Приймає рішення з кадрових
питань, розподілу бюджетних коштів та майнових відносин у галузі.
   Призначає на посади та  звільняє  з  посад  працівників
центрального апарату Міністерства.
   Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, які
перебувають у державній власності та належать до сфери управління
Міністерства, вживає відповідних  заходів  щодо  забезпечення
підприємств  вугільної  промисловості  висококваліфікованими
працівниками.
   Затверджує структуру центрального апарату Міністерства за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром України, штатний розпис і
кошторис  видатків  Міністерства  за погодженням з Мінфіном,
положення про самостійні структурні підрозділи Мінвуглепрому.
   Підписує нормативно-правові та інші акти Міністерства.
   Вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо кандидатур на призначення та звільнення з посад
першого заступника та заступників Міністра, а також розподіляє за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром функціональні обов'язки між
ними, визначає ступінь їх відповідальності.
   Безпосередньо та через заступників Міністра проводить роботу
і вживає заходів із структурної перебудови галузі і підвищення
ефективності  управління  нею; вдосконалення науково-технічної
політики та інноваційного розвитку; реструктуризації та санації
підприємств;  створення  сприятливих  умов  для  проведення
приватизації  підприємств  галузі;  формуванню  цінової  та
інвестиційної політики; вдосконалення ринку вугільної продукції;
проведення зовнішньоекономічної політики в межах,  визначених
законодавством; вирішення проблем у сфері соціальних питань,
охорони  і  безпеки  праці,  екологічної  безпеки   та
природокористування.
   Подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінвуглепром.
Організовує виконання законодавчих та інших нормативно-правових
актів.
   Представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під  час  укладення  міжнародних
договорів України.
   Погоджує проекти нормативно-правових актів з питань,  що
належать до компетенції Міністерства.
   Порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності заступників Міністра.
   Вносить в установленому порядку подання щодо відзначення
працівників вугільної галузі державними нагородами та приймає
рішення про відзначення працівників галузі відомчими нагородами.
   Забезпечує реалізацію  державної  політики щодо державної
таємниці та контроль за її збереженням у центральному апараті
Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління та підприємств, щодо яких
Мінвуглепром здійснює корпоративне управління (далі - підприємства
вугільної галузі).
   Організовує контроль  за  дотриманням  на  підприємствах
вугільної галузі трудового законодавства та державних гарантій для
робітників, а також виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності в межах повноважень, визначених
законодавством.
   Здійснює інші  повноваження  відповідно  до   чинного
законодавства.
   Міністр спрямовує, координує та контролює діяльність:
   Контрольно-ревізійного управління;
   Управління юридичного забезпечення;
   Управління кадрової політики;
   Сектору режимно-секретної роботи та мобілізаційної роботи;
   Для здійснення  своїх  повноважень  утворює  у  складі
центрального апарату Міністерства патронатну службу.
 
   Перший заступник Міністра Францишко О.К.
 
   Організовує та координує:
   проведення єдиної науково-технічної політики з питань охорони
праці, пожежної та екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій,
дегазації на підприємствах галузі;
   впровадження державних програм "Підвищення безпеки праці на
вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" ( 374-2006-п ),
"Здоров'я шахтаря" та інших програм стосовно соціальних питань та
охорони праці;
   впровадження галузевої комплексної програми "Підвищення стану
безпеки праці";
   здійснення профілактичних заходів з охорони праці;
   діяльність Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у
вугільній промисловості;
   створення належних,  безпечних і здорових умов праці на
підприємствах, установах та  організаціях  вугільної  галузі,
впровадження положень Кіотського протоколу ( 995_801 ), виконання
проектів з демінералізації шахтних вод;
   забезпечення працівників засобами індивідуального захисту,
спецодягом і створення відповідних санітарно-гігієнічних умов
праці на підприємствах галузі;
   ефективну роботу диспетчерських служб підприємств;
   організацію процесу навчання керівного складу та робітників
підприємств вугільної галузі з питань охорони праці;
   підготовку і проведення щотижневих та щомісячних селекторних
нарад з питань охорони праці;
   підготовку та проведення щомісяця засідань Постійно діючої
комісії з охорони праці;
   підготовку пропозицій  Мінвуглепрому  до  перспективних і
поточних планів законопроектної роботи Кабінету Міністрів України;
   підготовку Міністерством проектів концепцій і завдань на
розроблення проектів законів, що стосуються сфери діяльності
Міністерства;
   підготовку Міністерством  пропозицій  стосовно  визначення
позиції Кабінету Міністрів України щодо проектів законів, які
перебувають на розгляді у Верховній Раді України, а також поданих
до Кабінету Міністрів України суб'єктами законодавчої ініціативи;
   розгляд проектів законів, за супроводження яких відповідає
Міністерство, у депутатських фракціях, комітетах Верховної Ради
України, Раді коаліції депутатських фракцій;
   роботу з розгляду запитів і звернень народних депутатів
України, депутатських фракцій, комітетів Верховної Ради України;
   розробку довгострокових  прогнозів,  програм  і  планів
перспективного розвитку вугільної галузі та контроль за  їх
виконанням, створення і впровадження нових більш продуктивних
технологій та гірничих машин для забезпечення ефективної і сталої
роботи вугледобувних підприємств;
   розробку та  впровадження  державних  цільових  програм,
спрямованих  на  розвиток вугільної галузі, поліпшення стану
довкілля у  вугільних  регіонах,  забезпечення  раціонального
використання  надр,  утилізацію  відходів  вуглевидобутку  та
вуглезбагачення, впровадження безвідходних технологій, ліквідацію
породних відвалів;
   формування пропозицій щодо укладання міжнародних договорів;
   реалізацію заходів щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу та до вимог Світової Організації
Торгівлі з питань вугільної галузі;
   організацію проведення підготовчих гірничих виробок;
   роботу науково-дослідних,      проектно-конструкторських
інститутів, галузеву науково-технічну  діяльність,  пропаганду
досягнень в галузі;
   роботу із  сертифікації  продукції  (робіт,  послуг)  та
організацію проведення експертних оцінок галузевих програм і
проектів;
   ведення геологомаркшейдерських робіт;
   проведення в галузі єдиної науково-технічної політики, роботу
науково-технічної ради Міністерства.
   Здійснює контроль:
   за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів,
виділених підприємствам вугільної галузі на  охорону  праці,
підвищення техніки безпеки, а також власних коштів підприємств у
розмірі 2% від реалізації вугільної продукції на техніку безпеки;
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних з виконанням
покладених на нього завдань та окремих доручень Міністра.
   Перший заступник Міністра у разі необхідності може надавати
окремі доручення заступникам Міністра.
   Перший заступник Міністра безпосередньо спрямовує, координує
та відповідає за діяльність:
   Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій;
   Управління перспективного розвитку.
   Забезпечує зв'язки  з регіональними і місцевими органами
самоврядування у  Львівській  області  з  питань  діяльності
підприємств вугільної промисловості.
 
   Заступник Міністра Чобанян Г.С.
 
   Організовує та координує:
   щодо питання введення пускових лав;
   діяльність державного концерну "Укрторф";
   діяльність державного підприємства "Бурвугілля";
   збагачувальних фабрик;
   Державної інспекції з контролю якості вугільної продукції;
   роботу з розвитку системи технологічного зв'язку у вугільній
галузі;
   діяльність державного  відкритого  акціонерного товариства
"Виробничо-технологічний зв'язок "Укрвуглетелеком";
   дотримання фінансової  дисципліни,  забезпечення взаємодії
Міністерства з Міністерством транспорту України.
   підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до нарад та
заходів, які проводяться за участю Міністра;
   підготовку матеріалів  та  проведення  засідань  Колегії
Міністерства, а також підсумкових селекторних нарад.
   Здійснює контроль:
   щодо питань, пов'язаних  із  взаємодією  з  відповідними
галузевими профспілками та громадськими об'єднаннями.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Мінвуглепрому, окремих доручень Міністра.
   Заступник Міністра спрямовує, координує та відповідає за
ефективну діяльність:
   1) збагачувальних фабрик;
   2) діяльність   державного  підприємства  "Бурвугілля",
діяльність державного концерну "Укрторф", Державної інспекції з
контролю якості вугільної продукції;
   Відділ промислового та шахтового транспорту  Департаменту
координації виробничої діяльності.
   Забезпечує зв'язки з регіональними і місцевими  органами
самоврядування у Кіровоградській області з питань діяльності
підприємств вугільної промисловості.
 
   Заступник Міністра Грядущий Ю.Б.
 
   Організовує та координує:
   роботу з  визначення  матеріально-технічних  ресурсів для
виконання вугільними підприємствами виробничих програм;
   ефективне використання і ремонт гірничошахтного обладнання;
   роботу з питань контролю за додержанням стандартів якості
вугільної продукції та патентно-ліцензійних вимог;
   ефективне та  раціональне   споживання   електроенергії
підприємствами галузі;
   виконання програми "Енергозбереження";
   дотримання нарядної   системи  та  її  удосконалення,
технологічних норм і правил на підприємствах галузі;
   роботу державних вугледобувних підприємств і збагачувальних
фабрик, введення в експлуатацію нових лав та випуску якісної
вугільної продукції;
   діяльність енергомеханічних служб вугледобувних підприємств,
машинобудівних та ремонтних заводів;
   роботу підземного та шахтового транспорту.
   Здійснює контроль за:
   ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених на
технічне переоснащення підприємств вугільної галузі;
   залишками вугілля на складах підприємств вугільної галузі.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Мінвуглепрому, окремих доручень Міністра та першого
заступника Міністра.
   Заступник Міністра спрямовує, координує та відповідає за
ефективну діяльність:
   Департаменту координації виробничої діяльності;
   Управління енергозабезпечення та машинобудування.
   Забезпечує зв'язки з регіональними і місцевими  органами
самоврядування у Донецькій області з питань діяльності підприємств
вугільної промисловості.
 
   Заступник Міністра Скляров М.В.
 
   Організовує та координує:
   роботу з питань реструктуризації вугільної галузі, розробку
проектів ліквідації вугільних  і  торфодобувних  підприємств,
подолання  екологічних,  соціально  економічних  наслідків їх
фізичного закриття;
   роботу державних підприємств, які відповідають за виконання
робіт і заходів, пов'язаних з ліквідацією гірничих підприємств;
   роботу з удосконалення нормативної бази щодо розроблення
проектно-конструкторської документації та визначення  вартості
ліквідаційних робіт;
   організацію, розроблення  та  контроль  за  впровадженням
галузевих, державних, міжнародних програм щодо співробітництва у
сфері реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості;
   роботу щодо затвердження завдань на проектування та титульних
списків на будівництво об'єктів, які фінансуються за рахунок
коштів,  передбачених  на  реструктуризацію  вугільних  та
торфодобувних підприємств;
   виконання актів законодавства та здійснення контролю за їх
реалізацією з питань реструктуризації вугільної та торфодобувної
промисловості, а також підготовки пропозицій щодо вдосконалення
законодавства з цих питань;
   своєчасне надання   підприємствам   з  реструктуризації
інформаційної методичної, консультативної допомоги;
   роботу щодо проведення конкурсу інвестиційних проектів;
   діяльність підприємств шахтовуглебудівного комплексу, а також
проектних інститутів, що належать до сфери управління;
   реалізацію заходів щодо проведення єдиної науково-технічної
політики на перспективних напрямках капітального будівництва,
визначення обсягів інвестицій у вугільну галузь для виконання
виробничих програм капітального будівництва;
   розробку та виконання цільових  програм  з  капітального
будівництва та реконструкції підприємств галузі;
   хід будівництва шахти N 10 "Нововолинська";
   взаємодію з   відповідними   галузевими  профспілковими
організаціями.
   Здійснює контроль  за  ефективним використанням бюджетних
коштів,  передбачених  на  реструктуризацію  вугільної  та
торфодобувної промисловості.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Мінвуглепрому, окремих доручень Міністра та першого
заступника Міністра.
   Заступник Міністра спрямовує, координує та відповідає за
ефективну діяльність:
   Управління інвестицій та капітального будівництва;
   Управління реструктуризації.
   Забезпечує зв'язки  з регіональними і місцевими органами
самоврядування у  Луганській  області  з  питань  діяльності
підприємств вугільної промисловості.
 
   Заступник Міністра Ященко Ю.П.
 
   Організовує та координує:
   формування балансів вугілля та вугільної продукції, роботу з
вивчення поточної та перспективної потреби у вугіллі (за марками
та сортами) на внутрішньому і зовнішньому ринках;
   формування, регулювання  та вдосконалення ринку вугільної
продукції;
   інформаційно-аналітичне забезпечення апарату Міністерства.
   розробку та реалізацію заходів щодо оптимізації ціноутворення
на вугілля та вугільну продукцію;
   фінансово-економічну роботу підприємств галузі, кредитування
та грошовий обіг у сфері їх діяльності;
   формування та виконання  балансів  вугілля  і  вугільної
продукції, поточні та перспективні потреби у вугіллі (за марками
та сортами) на внутрішньому і зовнішньому ринках;
   роботу по реалізації вугільної продукції (за марками та
сортами) на внутрішньому і зовнішньому ринках;
   вирішення питань  своєчасної  виплати  заробітної  плати
працівникам галузі, а також оплати за вугільну продукцію;
   роботу по  управлінню  зменшенням  нераціональних  витрат
виробництва на підприємствах галузі;
   виконання фінансових  планів  та  економічних  показників
підприємствами галузі;
   дотримання фінансової  дисципліни,  забезпечення взаємодії
Міністерства з Міністерством економіки України, Міністерством
фінансів  України, Державним казначейством України, Державною
податковою адміністрацією України, Державною  митною  службою
України;
   роботу з удосконалення економічного механізму,  тарифного
регулювання і оподаткування у сфері діяльності галузі;
   діяльність Балансової та Кредитної комісій Мінвуглепрому;
   роботу по вдосконаленню методології бухгалтерського обліку і
фінансової звітності та складанню зведених квартальних, річних
бухгалтерських,  статистичних  звітів  і  балансів за видами
діяльності;
   формування та реалізацію державної конкурентної політики у
вугільній галузі;
   здійснення розрахунків підприємствами вугільної галузі за
спожиту електроенергію та платежами до бюджетів усіх рівнів;
   надходження та витрачання коштів державної підтримки, а також
отриманих від реалізації вугільної  продукції  підприємствами
галузі;
   роботу по розробці і укладанню з відповідними профспілковими
об'єднаннями  галузевих угод, актів законодавства про працю,
наданню підприємствам інформаційної, методичної, консультаційної
та іншої допомоги з цих питань;
   розробку та реалізацію заходів щодо зростання експортного
потенціалу підприємств вугільної промисловості;
   розробку пропозицій щодо тарифного і нетарифного регулювання
експортно-імпортних операцій з вугіллям та вугільною продукцією;
   роботу з визначення пріоритетів економічного розвитку галузі,
мобілізації  коштів  на розвиток виробництва підприємств, що
забезпечують поповнення товарного ринку України;
   роботу з  розроблення  пропозицій  до Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших
прогнозних та програмних документів соціального та економічного
розвитку України;
   роботу із складення та подання підприємствами  вугільної
галузі  антидемпінгових,  антисубсидійних і спеціальних скарг
(заяв);
   діяльність державного підприємства "Вугілля України".
   Бере участь у роботі комісій, дорадчих і робочих органів,
утворених  Верховною Радою України, та в інших заходах, що
проводяться її органами, з метою роз'яснення позиції Кабінету
Міністрів  України  з  питань,  що  належать до компетенції
Мінвуглепрому.
   Готує узагальнені  пропозиції  Міністру  щодо  розподілу
бюджетних коштів за програмами, головним розпорядником яких є
Міністерство, контролює виконання рішень Міністра і звітує перед
ним з цього питання.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Мінвуглепрому, окремих доручень Міністра та першого
заступника Міністра.
   Заступник Міністра спрямовує, координує та відповідає за
ефективну діяльність:
   Департаменту інформаційно-аналітичної роботи та забезпечення
діяльності Міністра в частині інформаційно-аналітичної роботи;
   Фінансово-економічного департаменту;
   Управління бухгалтерського обліку, звітності та бюджетного
фінансування.
   Забезпечує зв'язки  з регіональними і місцевими органами
самоврядування у  Волинській  області  з  питань  діяльності
підприємств вугільної промисловості.
 
   Заступник Міністра Корзун А.В.
 
   Організовує та координує:
   вирішення питань відновлення  платоспроможності  боржників
підприємств  і організацій вугільної галузі або визнання їх
банкрутами;
   роботу із забезпечення функцій щодо управління державним
майном і майновими правами стосовно підприємств вугільної галузі;
   облік об'єктів права державної власності галузі;
   розроблення пропозицій та впровадження заходів щодо створення
сприятливих умов для приватизації підприємств вугільної галузі;
   роботу із створення, реорганізації, ліквідації підприємств
вугільної галузі та координації питань щодо їх приватизації;
   підготовку пропозицій щодо передачі державного  майна  в
оренду, концесію, реалізації та списання;
   удосконалення роботи з питань управління частками (опціями,
паями), що належать державі у майні господарських товариств
вугільної галузі;
   розроблення та впровадження програм з оптимізації структурної
перебудови вугільної галузі та підвищення ефективності управління
нею;
   розробку та проведення галузевої політики із  соціальних
питань;
   роботу по дотриманню рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків;
   роботу зі зверненнями громадян;
   роботу з координації та контролю за створенням належних умов
відпочинку працівників галузі та їх сімей.
   Контролює роботу щодо:
   забезпечення побутовим паливом працівників галузі;
   дотримання на  підприємствах  вугільної  галузі трудового
законодавства;
   підвищення рівня соціального захисту працівників галузі та
забезпечення їх державних гарантій;
   підготовку та проведення тендерних закупівель за державні
кошти;
   фінансування відповідно  до плану закупівель за державні
кошти;
   роботу щодо впровадження лізингових операцій та фінансування
відповідно до плану закупівель за державні кошти;
   взаємодії з  відповідними  профспілками  та  громадськими
об'єднаннями;
   взаємодії із Всеукраїнським галузевим об'єднанням організації
роботодавців вугільної промисловості;
   взаємодії із  Всеукраїнським благодійним Фондом "Допомоги
сім'ям загиблих шахтарів";
   адміністративного та  організаційно-технічного забезпечення
діяльності центрального апарату, а також належної організації
документообігу в апараті Міністерства.
   Здійснює контроль за ефективним та цільовим використанням
бюджетних коштів, виділених підприємствам галузі на вирішення
соціальних питань і передачу об'єктів у комунальну власність.
   Здійснює загальне   керівництво   центральним  апаратом
Міністерства.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Мінвуглепрому, окремих доручень Міністра та першого
заступника Міністра.
   Заступник Міністра спрямовує, координує та відповідає за
ефективність діяльності:
   Управління державної власності;
   Департаменту соціальної інфраструктури та адміністративного
забезпечення;
   Управління організації державних закупівель.
   Забезпечує зв'язки з регіональними і місцевими  органами
самоврядування у Дніпропетровській області з питань діяльності
підприємств вугільної промисловості.
 
 Міністр                        В.Полтавець
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   12.03.2008 N 114
 
 
               ПОРЯДОК
      заміщення Міністра вугільної промисловості
      України, першого заступника та заступників
         Міністра у разі їх відсутності
 
 
------------------------------------------------------------------
| Посада, прізвище та ініціали |     Кого заміщує     |
|-------------------------------+--------------------------------|
|наказ Мінвуглепрому      |Міністра Полтавця В.І.     |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Заступник Міністра       |Першого заступника Міністра   |
|Грядущий Ю.Б.         |Францишка О.К.         |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Перший заступник Міністра   |Заступника Міністра       |
|Францишко О.К.         |Грядущого Ю.Б.         |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Заступник Міністра Корзун А.В. |Заступника Міністра Ященка Ю.П. |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Заступник Міністра Ященко Ю.П. |Заступника Міністра       |
|                |Корзуна А.В.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Заступник Міністра Чобанян Г.С.|Заступника Міністра       |
|                |Склярова М.В.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Заступник Міністра       |Заступника Міністра       |
|Скляров М.В.          |Чобаняна Г.С.          |
-----------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner