Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1104/0/16-08 від 17.10.2008

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 14.12.2007 року N 1677/0/16-07


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            12.03.2008 N 138
 
 
        Про підготовку, складання та подання
        квартальної звітності в 2008 році
 
 
   Відповідно до Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV
( 996-14 ) "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р.
N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності", Положення (стандарту)  бухгалтерського обліку N 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87 ( z0391-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за
N 391/3684, з метою забезпечення якісного, своєчасного формування
звіту Міністерством промислової політики України за результатами
роботи у 2008 році та проведення аналізу фінансово-господарської
діяльності підприємств,  що  належать  до  сфери  управління
Мінпромполітики України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Керівникам  установ,  підприємств  і організацій, які
знаходяться в сфері управління Мінпромполітики України:
 
   1.1. Забезпечити своєчасне складання квартальної звітності в
обсязі  і  за  формами,  затвердженими  зазначеними наказами
Міністерства фінансів України і Державного комітету статистики
України  (додаток  1),  та  з  урахуванням методичних вимог
Мінпромполітики України (додаток 2).
   Подання квартальної звітності протягом 2008 року здійснювати
до Відділу фінансового  моніторингу  діяльності,  методології
бухгалтерського обліку та звітності на паперових та магнітних
носіях (дискетах) з використанням програми "Бест-звіт" у термін
відповідно графіка (додаток 3). Форма 1-Б ( va187202-07 ) "Звіт
про  фінансові  результати  і  дебіторську  та  кредиторську
заборгованість" та форма 1-ПВ місячна ( vb223202-07 ) "Звіт з
праці" подаються щомісячно до 20 числа, наступного за звітним
місяця.
 
   1.2. Забезпечити  участь  працівників  бухгалтерських  і
фінансових служб у семінарах з питань складання квартальних
звітів,  які  проводяться  Міністерством промислової політики
України.
 
   1.3. Відрядити  головних  бухгалтерів  до  Міністерства
промислової політики України на 3 дні згідно з графіком подання
квартального звіту (додаток N 3).
 
   2. Заступнику директора департаменту - начальнику відділу
фінансового моніторингу діяльності, методології бухгалтерського
обліку та звітності Шкляруку М.М.:
 
   2.1. Забезпечити своєчасне та якісне прийняття квартальних
звітів у 2008 році від підприємств і організацій.
 
   2.2. Забезпечити складання зведеної квартальної звітності за
видами діяльності відповідно  до  затверджених  Міністерством
фінансів і Державним комітетом статистики України форм квартальної
звітності та подання її до Міністерства  фінансів  України,
Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації
України, галузевим управлінням Мінпромполітики України.
 
                   Термін:
                   I квартал - 15.05.2008 р.,
                   I півріччя - 15.08.2008 р.,
                   9 місяців - 15.11.2008 р.
 
   2.3. Організувати проведення семінарів з питань складання
фінансової і статистичної звітності у відповідності з вимогами
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) та інших нормативних актів України з питань
бухгалтерської, статистичної та податкової звітності в 2008 році.
 
                   Термін:
                   I квартал - березень 2008 р.,
                   I півріччя - червень 2008 р.,
                   9 місяців - вересень 2008 р.
 
   3. Начальникам  департаментів  та  галузевих  управлінь
Мінпромполітики України за даними зведених звітів щоквартально
підводити підсумки роботи галузей,  розробляти  заходи  щодо
стабілізації  фінансово-господарського  стану  підприємств, що
належать до сфери управління Мінпромполітики України.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мінпромполітики України Падалко В.Г.
 
 Міністр                       В.С.Новицький
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   промислової політики України
                   12.03.2008 N 138
 
 
                АКТ
      прийомки звітності за ____________ 2008 року
 
 
------------------------------------------------------------------
|  |   Назва форми   |    N форми    | N кімн. |підпис|
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 1 |Анкета підприємства, |           |207 - 212|   |
|  |установи,      |           |     |   |
|  |організації,     |           |     |   |
|  |завірена печаткою  |           |     |   |
|  |підприємства     |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 2 |Баланс підприємства |     1     |207 - 212|   |
|  |           |  ( z0396-99 )   |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 3 |Звіт про фінансові  |     2     |207 - 212|   |
|  |результати      |  ( z0397-99 )   |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 4 |Звіт з праці     |   1-ПВ міс.   |  223  |   |
|  |           |  ( vb223202-07 )  |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 5 |Звіт з праці     |   1-ПВ кварт.   |  223  |   |
|  |           |  ( va223202-07 )  |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 6 |Звіт про використання|  3-ПВ півріччя  |  223  |   |
|  |робочого часу    |  ( vb236202-05 )  |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 7 |Звіт організації про |     1-Н     |  220  |   |
|  |виконання науково-  |  ( vd234202-07 )  |     |   |
|  |технічних робіт   |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 8 |Звіт про дебіторську |     1-Б     |207 - 212|   |
|  |та кредиторську   |  ( va187202-07 )  |     |   |
|  |заборгованість    |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 9 |Звіт про основні   |   1-підприєм.   |207 - 212|   |
|  |показники діяльності |   квартальна   |     |   |
|  |підприємства     |  ( v0300202-07 )  |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
|10 |Звіт про капітальні |  2-інвестиції   |207 - 212|   |
|  |інвестиції      | ( vb254202-07 )  |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
|11 |Обстеження      |   1-інновація   |  220  |   |
|  |технологічних    |  ( vb234202-07 )  |     |   |
|  |інновацій      |           |     |   |
|  |промислового     |           |     |   |
|  |підприємства     |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
|12 |Звіт підприємства  |    10-зез    |207 - 212|   |
|  |(організації) про  |  ( vb264202-07 )  |     |   |
|  |іноземні інвестиції в|           |     |   |
|  |Україну       |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
|13 |Зведена таблиця   |     ЗВ     |207 - 212|   |
|  |основних показників, |           |     |   |
|  |які комплексно    |           |     |   |
|  |характеризують    |           |     |   |
|  |господарську     |           |     |   |
|  |діяльність      |           |     |   |
|  |підприємства     |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
|14 |Звіт про наявність  |           |207 - 212|   |
|  |законсервованих   |           |     |   |
|  |основних фондів   |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
|15 |Довідкова інформація |           |207 - 212|   |
|  |по окремих показниках|           |     |   |
|  |фінансово-      |           |     |   |
|  |господарської    |           |     |   |
|  |діяльності      |           |     |   |
|  |підприємств     |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
|16 |Кредиторська     |    1-КЗ     |207 - 212|   |
|  |заборгованість    |           |     |   |
|  |підприємств     |           |     |   |
|  |(організацій) по   |           |     |   |
|  |окремих показниках  |           |     |   |
|  |звітності      |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
|17 |Інформація про    |           |207 - 212|   |
|  |складання договорів |           |     |   |
|  |оренди нерухомого та |           |     |   |
|  |іншого окремого   |           |     |   |
|  |індивідуального   |           |     |   |
|  |визначеного майна, що|           |     |   |
|  |належить до сфери  |           |     |   |
|  |управління      |           |     |   |
|  |Мінпромполітики   |           |     |   |
|  |України (зведена по |           |     |   |
|  |всіх об'єктах оренди)|           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
|18 |Розрахунок частини  |           |207 - 212|   |
|  |прибутку (доходу), що|           |     |   |
|  |підлягає сплаті до  |           |     |   |
|  |загального Фонду   |           |     |   |
|  |Державного бюджету  |           |     |   |
|  |України за      |           |     |   |
|  |результатами     |           |     |   |
|  |щоквартальної    |           |     |   |
|  |фінансово-      |           |     |   |
|  |господарської    |           |     |   |
|  |діяльності у     |           |     |   |
|  |2008 році      |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
|19 |Податкова декларація |           |207 - 212|   |
|  |на додану вартість  |           |     |   |
|  |( za224-08 )     |           |     |   |
|  |(наростаючим     |           |     |   |
|  |підсумком з початку |           |     |   |
|  |року тис.грн. з   |           |     |   |
|  |одним десятковим   |           |     |   |
|  |знаком)       |           |     |   |
|----------------------------------------------------------------|
|             Окремо подати:             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Декларація про    |           |  212  |   |
|  |валютні цінності, що |           |     |   |
|  |належать резиденту  |           |     |   |
|  |України і знаходяться|           |     |   |
|  |за її межами     |           |     |   |
|  |( z0018-96 )     |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 2 |Звіт "Про суми пільг |    1-ПП     |  140  |   |
|  |в оподаткуванні   |  ( z0938-04 )   |     |   |
|  |юридичних та фізичних|           |     |   |
|  |осіб - суб'єктів   |           |     |   |
|  |підприємницької   |           |     |   |
|  |діяльності"     |           |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 3 |Звіт про експорт   |    5-зез     |  204  |   |
|  |(імпорт) товарів,  | ( vc255202-07 ),  |     |   |
|  |послуг        |    9-зез     |     |   |
|  |           | ( va255202-07 )  |     |   |
|---+---------------------+---------------------+---------+------|
| 4 |Довідка про фактичне |           |  403  |   |
|  |виконання фінансового|           |     |   |
|  |плану        |           |     |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Звіт подається у тис.грн. без десяткового знака.
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник відділу фінансового
 моніторингу діяльності,
 методології бухгалтерського
 обліку та звітності          ____________  М.М.Шклярук
 
 Уповноважений галузевого
 управління (відділу)          ____________ ____________
 
 Перевіряючий відділу фінансового
 моніторингу діяльності,
 методології бухгалтерського
 обліку та звітності          ____________ ____________
 "___"____________ 2008 р.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   промислової політики України
                   12.03.2008 N 138
 
 
             МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ
     щодо забезпечення звітності в 2008 р. відповідно
    до діючих законодавчих і нормативних актів України
 
 
   З метою  своєчасного  і  якісного  складання квартальної
фінансової, статистичної і податкової звітності підприємствами і
організаціями незалежно від форм власності та господарювання сфери
державного регулювання галузей економіки Мінпромполітики України,
звітність подається в обсязі форм згідно з "Актом прийомки
звітності" у терміни, передбачені графіком подання звітності в
2008 році у відповідності з наказом Мінпромполітики України.
 
   При складанні звітності користуватись Законом України "Про
бухгалтерський облік та звітність" N 996-XIV ( 996-14 ) від
16.07.99  р. зі змінами і доповненнями, постановою Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності" N 419 ( 419-2000-п ) від 28.02.2000 р., Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими
наказами Міністерства фінансів України, зі змінами і доповненнями.
 
   Всі форми фінансової і статистичної звітності складаються в
тисячах гривень без десяткових знаків. Декларація "Про податок на
додану вартість" ( za224-08 ) складається у тисячах гривень з
одним десятковим знаком наростаючим підсумком з початку року.
 
   При складанні звітності слід звернути увагу на заповнення
всіх реквізитів, передбачених формами звітності. Показники у
формах звітності слід писати розбірливо і чітко.  Звітність
подається  у твердій обгортці з прошитими і пронумерованими
сторінками у порядку, вказаному в акті прийому звітності. Акт
складається  у двох примірниках, один з яких залишається у
Міністерстві, другий з підписом перевіряючого - у підприємства
(організації).
 
   Подання фінансової  звітності  супроводжується  листом за
підписом керівника підприємства, в якому зазначається перелік форм
фінансової, статистичної та податкової звітності та додатків до
них.
 
   Фінансовий звіт складається у відповідності з вимогами діючих
П(С)БО.  Всі  господарські  операції,  які  відбувались  на
підприємстві, мають бути відображені із застосуванням  Плану
рахунків, затвердженого наказом Мінфіну України N 291 ( z0892-99 )
від 30.11.99 р., із змінами і доповненнями.
 
   З метою створення реальної інформаційної бази даних  по
підприємствах і організаціях Мінпромполітики України обов'язкове
заповнення титульного листа форми N 1 ( z0396-99 ) "Баланс
підприємства" та інших форм звітності (повна і чітка назва
підприємства, організації, територія, форма власності з відміткою
відсотків державної власності, орган державного управління, галузь
і вид діяльності, одиниця виміру, повна адреса, код ЄДРПОУ).
 
   Підготовку і складання фінансової, статистичної та податкової
звітності по підприємству, організації здійснювати на підставі
наказу керівника підприємства. Організувати необхідний інструктаж
для працівників підприємств, організацій, які будуть приймати
участь у складанні звітності, з метою відображення реальних
фінансових результатів.
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник відділу фінансового
 моніторингу діяльності,
 методології бухгалтерського
 обліку та звітності                  М.М.Шклярук
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   промислової політики України
                   12.03.2008 N 138
 
 
               ГРАФІК
    подання фінансових і статистичних звітів в 2008 р.
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N | Назва області |   НДІ, СКБ, СМУ,   |Промислові підприємства,|
|  |        |  постач.-збут, торг. | об'єднання, компанії |
|  |        |------------------------+------------------------|
|  |        |  1  |  1  |  9  |  1  |  1  |  9  |
|  |        |квартал|півріччя|місяців|квартал|півріччя|місяців|
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1 |    2    |    |    |    |    |    |    |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 1.|Вінницька    | 16.04 | 16.07 | 16.10 | 22.04 | 22.07 | 21.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 2.|Волинська    | 16.04 | 16.07 | 16.10 | 22.04 | 22.07 | 21.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 3.|Дніпропетровська| 17.04 | 17.07 | 17.10 | 24.04 | 24.07 | 23.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4.|Донецька    | 18.04 | 18.07 | 20.10 | 25.04 | 25.07 | 24.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 4.|Житомирська   | 18.04 | 18.07 | 17.10 | 22.04 | 22.07 | 21.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 6.|Закарпатська  | 18.04 | 18.07 | 17.10 | 24.04 | 24.07 | 21.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 7.|Запорізька   | 18.04 | 18.07 | 20.10 | 25.04 | 25.07 | 23.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 8.|Івано-     | 18.04 | 18.07 | 20.10 | 24.04 | 24.07 | 23.10 |
|  |Франківська   |    |    |    |    |    |    |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
| 9.|м. Київ     | 16.04 | 16.07 | 16.10 | 21.04 | 21.07 | 20.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|10.|Київська    | 16.04 | 16.07 | 16.10 | 21.04 | 21.07 | 20.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|11.|Кіровоградська | 16.04 | 16.07 | 17.10 | 23.04 | 23.07 | 22.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|12.|АР Крим     | 18.04 | 18.07 | 20.10 | 23.04 | 23.07 | 22.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|13.|Луганська    | 18.04 | 18.07 | 17.10 | 25.04 | 25.07 | 23.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|14.|Львівська    | 17.04 | 17.07 | 17.10 | 23.04 | 23.07 | 22.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|15.|Миколаївська  | 17.04 | 17.07 | 17.10 | 23.04 | 23.07 | 21.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|16.|Одеська     | 17.04 | 17.07 | 16.10 | 23.04 | 23.07 | 21.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|17.|Полтавська   | 17.04 | 17.07 | 17.10 | 25.04 | 25.07 | 23.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|18.|Рівненська   | 18.04 | 18.07 | 20.10 | 25.04 | 25.07 | 23.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|19.|Сумська     | 17.04 | 17.07 | 17.10 | 24.04 | 25.07 | 23.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|20.|Тернопільська  | 17.04 | 17.07 | 16.10 | 24.04 | 24.07 | 22.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|21.|Харківська   | 18.04 | 18.07 | 17.10 | 25.04 | 25.07 | 24.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|22.|Херсонська   | 18.04 | 18.07 | 17.10 | 24.04 | 24.07 | 24.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|23.|Хмельницька   | 17.04 | 17.07 | 17.10 | 23.04 | 23.07 | 22.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|24.|Черкаська    | 18.04 | 18.07 | 20.10 | 25.04 | 25.07 | 24.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|25.|Чернігівська  | 21.04 | 21.07 | 20.10 | 22.04 | 22.07 | 22.10 |
|---+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------|
|26.|Чернівецька   | 21.04 | 21.07 | 20.10 | 22.04 | 22.07 | 22.10 |
------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник відділу фінансового
 моніторингу діяльності,
 методології бухгалтерського
 обліку та звітності                  М.М.Шклярук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner