Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 391 від 17.10.2008

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства статистики України від 21 червня 1996 року N 192 "Про затвердження типової форми первинного обліку М-2"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            12.03.2008 N 122
 
 
          Про внесення змін до наказу
         МОЗ України від 23.02.2000 N 33
 
 
   З метою приведення штатних нормативів у відповідність до
чинних нормативних актів з питань  фінансового  забезпечення
закладів охорони здоров'я та Державного класифікатора України
(ДК-003-2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести до наказу МОЗ України від 23.02.2000  N  33
( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати закладів
охорони здоров'я" такі зміни:
 
   1.1. Абзац перший пункту 2 після слів  "фармацевтичного
персоналу" доповнити словами "адміністративно-управлінського, крім
заступників керівників";
 
   1.2. Підпункти 5.2 і 5.3 викласти у такій редакції:
   "5.2. Штатна  чисельність  працівників,  яка  підлягає
затвердженню за  штатним  розписом,  повинна  бути  приведена
у відповідність  з визначеним фондом оплати праці, доведеним
у бюджетних призначеннях на оплату праці, у порядку встановленому
пунктом 28 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002
N 228 ( 228-2002-п ) із змінами.
 
   5.3. Вищестоячі організації на підставі штатних нормативів,
затверджених цим наказом, затверджують штати підвідомчих закладів
охорони здоров'я в межах штатної чисельності працівників, що
склалась на початок планового року на відповідній території
(сільська рада, місто, район, область). При цьому при проведенні
оптимізації їх мережі з метою раціонального використання кадрового
потенціалу надавати пріоритетність первинній медико-профілактичній
допомозі, особливо у сільській місцевості, службі екстреної та
швидкої медичної допомоги, у тому числі мешканцям сільських
населених  пунктів,  медичній  допомозі  дітям  і  матерям,
туберкульозній, психіатричній, онкологічній,  серцево-судинній,
судинно-мозковій службам та боротьбі з ВІЛ-інфекцією/СНІДом".
 
   1.3. У  пункті  9  виключити слова "Бобильову О.О." та
"Картиша А.П.".
 
   2. Внести зміни до додатків, затверджених наказом МОЗ України
від 23.02.2000 N 33 ( v0033282-00 ), що додаються.
 
   3. Ці зміни вводяться з 1 липня 2008 року.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        В.Князевич
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                   В.Матвійчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   12.03.2008 N 122
 
 
               ЗМІНИ
        до додатків, затверджених наказом
         МОЗ України від 23.02.2000 N 33
             ( v0033282-00 )
         "Про штатні нормативи та типові
         штати закладів охорони здоров'я"
 
 
   У додатку 1
 
   1. Пункт 20 таблиці доповнити рядком у такій редакції:
 
"------------------------------------------------------------------
 |з) спеціалізований   |    20    |При наявності    |
 |центр         |         |в складі лікарні   |
 |            |         |відділення      |
 |            |         |відповідного профілю,|
 |            |         |спеціалізований центр|
 |            |         |створюється замість |
 |            |         |відділення      |
 |            |         |аналогічного профілю |
 |            |         |із введенням посади |
 |            |         |керівника Центру за |
 |            |         |наявності не менше  |
 |            |         |20 ліжок замість   |
 |            |         |0,5 посади лікаря,  |
 |            |         |а при 40 і більше  |
 |            |         |ліжок - посада    |
 ------------------------------------------------------------------"
 
   2. Підпункт  "а"  таблиці  пункту  61  доповнити словом
"пульмонологічне".
 
   3. Пункти 79-82 виключити.
 
   4. В абзаці після пункту 82 виключити слово "Примітка."
 
   5. В абзаці першому пункту 7 Приміток слова "особи 15-річного
віку і старші, до дитячого - особи у віці до 14 років включно
(14 років 11 місяців 29 днів)" замінити словами "особи 18-річного
віку і старші, до дитячого - особи у віці до 17 років включно
(17 років 11 місяців 29 днів)".
 
   У додатку 2
 
   1. Таблицю пункту 1 після рядка
 
"------------------------------------------------------------------
 |Інфекційне для хворих |Лікар-інфекціоніст    |    15   |
 |на нейроінфекції   |             |        |
 ------------------------------------------------------------------"
 
   доповнити рядком у такій редакції:
 
"------------------------------------------------------------------
 |Геріатричне*     |лікар-геріатр або    |    20   |
 |---------------    |лікар-терапевт      |        |
 |* Відділення (палати) |             |        |
 |створюються за рахунок|             |        |
 |перепрофілювання ліжок|             |        |
 |терапевтичного профілю|             |        |
 |та в межах штатної  |             |        |
 |чисельності,     |             |        |
 |встановленої для ліжок|             |        |
 |цього відділення.   |             |        |
 ------------------------------------------------------------------"
 
   2. У пункті 24 виключити слово "понад", після цифри "100"
доповнити словами "і більше" і далі за текстом.
 
   У додатку 3
 
   1. Пункт 3 розділу А доповнити підпунктами 3.1. у редакції:
"3.1. У разі наявності підготовлених спеціалістів із загальної
практики-сімейної  медицини  замість  посад лікарів-терапевтів
дільничних або лікарів-педіатрів дільничних уводяться  посади
лікарів загальної практики-сімейних лікарів з розрахунку:
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування   |  Кількість посад на 1000 чоловік  |
|   посад лікарів   |     (дорослих та дітей)     |
|             |--------------------------------------|
|             | Жителів | Сільських |  Жителів  |
|             | міста  | жителів  |  гірських  |
|             |     |      |  районів  |
|-------------------------+----------+------------+--------------|
|Лікар загальної     |0,67   |0,83 посади |1-1,25 посади |
|практики -        |посади  |(1200    |(800-1000   |
|сімейний лікар      |(1500   |дорослих  |дорослих   |
|             |дорослих |і дітей   |та дітей   |
|             |і дітей на|на 1 посаду)|на 1 посаду) |
|             |1 посаду) |      |       |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Графу першу рядка "а" таблиці пункту 21 доповнити словами
"загальної практики - сімейної медицини".
 
   3. Підпункт "г" пункт 42 доповнити реченням та таблицею
у редакції: "посади медичних сестер загальної практики-сімейної
медицини вводяться  за  наявності  посад  лікарів  загальної
практики-сімейних лікарів замість посад медичних сестер дільничних
з розрахунку
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування   |  Кількість посад на 1000 чоловік  |
|   посад лікарів   |     (дорослих та дітей)     |
|             |--------------------------------------|
|             | Жителів | Сільських |  Жителів  |
|             | міста  | жителів  |  гірських  |
|             |     |      |  районів  |
|-------------------------+----------+------------+--------------|
|медичні сестри      |0,67   |0,83 посади |1-1,25 посади |
|загальної        |посади  |(600    |(400-500   |
|практики -        |(750   |дорослих  |дорослих   |
|сімейної практики    |дорослих |і дітей   |та дітей   |
|             |і дітей на|на 1 посаду)|на 1 посаду) |
|             |1 посаду) |      |       |
------------------------------------------------------------------
 
   4. Пункт 78 доповнити словами "в зміну".
 
   5. Пункт 85 після слів "медичних сестер" доповнити словами
"по догляду за хворими".
 
   6. У Примітках:
 
   6.1. Пункт 3 викласти у такій редакції:
   "3. Незалежно від кількості ВІЛ-інфікованих та хворих на
СНІД,  зареєстрованих на адміністративній території обласного
підпорядкування, яку обслуговує центральна районна або центральна
міська лікарня (поліклініка), у штаті цих закладів створюється
кабінет Довіри з покладанням на нього функцій консультування та
тестування населення на ВІЛ-інфекцію та профілактики і боротьби зі
СНІДом,  в  якому  додатково  встановлюється:  1,0  посада
лікаря-інфекціоніста; 1 посада лікаря-психолога або соціального
працівника; 1,0 посада медичної сестри (з виконанням функції
процедурної медичної сестри) та 1 посада патронажної медичної
сестри".
 
   6.2. У другому абзаці пункту 5 слова "особи у віці 15 років і
старші, до дитячого - особи у віці до 14 років включно (14 років
11 місяців 29 днів)" замінити словами "особи у віці 18 років і
старші, до дитячого - особи у віці до 17 років включно (17 років
11 місяців 29 днів)".
 
   6.3. Пункт 6 вилучити, у зв'язку з чим пункти 7, 8, 9 та 10
вважати відповідно пунктами 6, 7, 8 та 9.
 
   У додатку 4
 
   У пункті 79 слово "методист" доповнити словами "педагогічний
працівник".
 
   У додатку 5
 
   1. Пункт 2 після таблиці доповнити реченням та таблицею
у такій редакції:
   "У разі наявності підготовлених спеціалістів із загальної
практики-сімейної медицини замість посад лікарів-терапевтів та
лікарів-педіатрів  уводяться  посади   лікарів   загальної
практики-сімейних лікарів з розрахунку:
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад лікарів | Кількість посад на 1000 чоловік |
|              |    (дорослих та дітей)    |
|              |-----------------------------------|
|              |  Сільських  | Жителів гірських |
|              |  жителів  |   районів   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Лікар загальної практики - |0,83 посади  |1-1,25 посади   |
|сімейний лікар       |(1200 дорослих |(800-1000 дорослих |
|              |і дітей    |та дітей      |
|              |на 1 посаду)  |на 1 посаду)    |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Пункт  6  доповнити  підпунктом  "в"  у  редакції:
"в) у поліклініці - 1 посада замість посади лікаря (виконує 75%
норми навантаження лікаря)".
 
   3. Пункт 10 доповнити підпунктом "в" у редакції:
   "в) посади медичних сестер загальної практики - сімейної
практики вводяться за наявності посад лікарів загальної практики -
сімейних лікарів  замість  посад  медичних  сестер дільничних
з розрахунку:
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад лікарів | Кількість посад на 1000 чоловік |
|              |    (дорослих та дітей)    |
|              |-----------------------------------|
|              |  Сільських  | Жителів гірських |
|              |  жителів  |   районів   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|медичні сестри загальної  |0,83 посади  |1-1,25 посади   |
|практики - сімейної практики|(600 дорослих |(400-500 дорослих |
|              |і дітей на   |та дітей на    |
|              |1 посаду)   |1 посаду)     |
------------------------------------------------------------------
 
   4. У Примітках:
 
   4.1. У другому абзаці пункту 2 слова "особи у віці 15 років і
старші, до дитячого - особи у віці до 14 років включно (14 років
11 місяців 29 днів)" замінити словами "особи у віці 18 років і
старші, до дитячого - особи у віці до 17 років включно (17 років
11 місяців 29 днів)".
 
   4.2. Пункт 4 викласти у такій редакції: "Для дільничних
лікарень застосовуються пункти 4, 5, 8, 9, 10, 14 Приміток
додатка 1".
 
   У додатку 6
 
   У пункті 3 останній абзац викласти у такій редакції:
   "Посади лікарів  відділень  (палат)  інтенсивної  терапії
встановлюються у порядку і за штатними нормативами зазначених
відділень (палат) згідно з пунктом 17 додатка 26".
 
   У додатку 8
 
   Доповнити Примітки пунктом 6 у такій редакції:
   "6. При проведенні бактеріологічних і біохімічних досліджень
посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів (лаборантів) та
молодших медичних сестер встановлюються за штатними нормативами,
встановленими у пункті 14 додатка 26".
 
   У додатку 9
 
   1. Графу 3 таблиці до пункту 1.1 для відділів чергових
судово-медичних експертів викласти у редакції:
   "4,5 посади для бюро з кількістю експертиз (досліджень)
трупів  до 5000; 6,5 посад для бюро з кількістю експертиз
(досліджень) трупів понад 5000 до 10000;
   9 посад для бюро з кількістю експертиз (досліджень) трупів
понад 10000".
 
   2. У графі 3 таблиці до пункту 1.2 для судово-медичних
відділів цифру "30" замінити на цифру "25".
 
   3. Таблицю пункту 2 викласти у такій редакції:
 
    "2.1. Республіканське (Автономної Республіки Крим),
         обласні та Київське міське бюро
          судово-медичної експертизи
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування посад   |     Кількість посад     |
|------------------------------+---------------------------------|
|       1        |        2        |
|------------------------------+---------------------------------|
|Головна медична сестра    |1 посада на кожне бюро      |
|(лаборант)          |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант (медична сестра)   |1 посада на кожну посаду     |
|відділення потерпілих,    |судмедексперта, враховуючи посаду|
|звинувачених та інших осіб  |завідувача            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант (медична сестра)   |1 посада на кожну посаду     |
|відділу експертизи трупів   |судмедексперта, враховуючи посаду|
|               |завідувача            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант (медична сестра)   |1 посада на кожну посаду     |
|відділення судово-медичної  |судмедексперта, враховуючи посаду|
|гістологи           |завідувача            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант (медична сестра)   |1 посада на кожну посаду     |
|відділення судово-медичної  |судмедексперта і прирівняних до |
|імунологи           |них фахівців, враховуючи посаду |
|               |завідувача            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант (медична сестра)   |1 посада на кожну посаду     |
|відділення судово-медичної  |судмедексперта, враховуючи посаду|
|токсикології         |завідувача            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант (медична сестра)   |1 посада на кожну посаду     |
|відділення судово-медичної  |судмедексперта, враховуючи посаду|
|цитології           |завідувача            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант (медична сестра)   |1 посада на кожну посаду     |
|відділення судово-медичної  |судмедексперта, враховуючи посаду|
|криміналістики        |завідувача            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Медичний реєстратор      |1 посада на кожні 10 посад    |
|               |судмедекспертів, враховуючи   |
|               |посаду завідувача        |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант (медична сестра)   |1 посада на кожну посаду     |
|міжрайонного (районного)   |судмедексперта, враховуючи посаду|
|відділення          |завідувача            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант (медична сестра)   |1 посада на кожну посаду     |
|відділу комісійних експертиз |судмедексперта, враховуючи посаду|
|               |завідувача            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант оргметодвідділу   |1 посада на кожну посаду     |
|               |судмедексперта відділу,     |
|               |враховуючи посаду завідувача   |
|------------------------------+---------------------------------|
|Старший лаборант       |встановлюється в кожному     |
|               |структурному підрозділі за    |
|               |наявності у штаті підрозділу не |
|               |менше 5 посад лаборантів замість |
|               |посади лаборанта; виконує роботу |
|               |в обсязі 75% нормативного    |
|               |навантаження лаборанта      |
|----------------------------------------------------------------|
| 2.2. Головне бюро судово-медичної експертизи при МОЗ України |
|----------------------------------------------------------------|
|Лаборант відділень      |1 посада на кожну посаду     |
|судово-медичної гістології,  |судмедексперта, враховуючи посаду|
|токсикології, імунології,   |завідувача            |
|криміналістики, цитології   |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант судово-медичного   |1 посада на кожну посаду     |
|відділу            |судмедексперта, враховуючи посаду|
|               |завідувача            |
|------------------------------+---------------------------------|
|Старший лаборант       |встановлюється в кожному     |
|               |структурному підрозділі за    |
|               |наявності у штаті підрозділу   |
|               |не менше 5 посад лаборантів   |
|               |замість посади лаборанта; виконує|
|               |роботу в обсязі 75% нормативного |
|               |навантаження лаборанта      |
|------------------------------+---------------------------------|
|Реєстратор медичний      |1 посада на 10 посад       |
|               |судмедекспертів, враховуючи   |
|               |посаду завідувача        |
|------------------------------+---------------------------------|
|Лаборант оргметодвідділу   |1 посада на кожну посаду     |
|               |судмедексперта відділу,     |
|               |враховуючи посаду завідувача   |
------------------------------------------------------------------"
 
   4. Примітки до пункту 2 доповнити пунктом 3 у такій редакції:
   "3. Посади старших медичних сестер вводяться відповідно до
посад завідувачів відділеннями".
 
   5. Пункт 3 викласти у такій редакції:
 
         "3. Молодший медичний персонал
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування посад    |    Кількість посад    |
|---------------------------------+------------------------------|
|Молодші медичні сестри відділів |1 посада на кожну посаду   |
|експертизи трупів та відділень  |судмедексперта, враховуючи  |
|судово-медичної гістології,   |посаду завідувача       |
|токсикології, імунології,    |               |
|криміналістики, цитології    |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Молодші медичні сестри відділень |0,5 посади на кожну посаду  |
|потерпілих, звинувачених та інших|судмедексперта, враховуючи  |
|осіб, комісійних експертиз    |посаду завідувача       |
|---------------------------------+------------------------------|
|Молодша медична сестра      |1 посада на кожну посаду   |
|міжрайонного (районного)     |судмедексперта, враховуючи  |
|відділення            |посаду завідувача       |
|---------------------------------+------------------------------|
|Молодша медична сестра для    |2 посади у зміну на чергового |
|цілодобового приймання та видачі |судмедексперта        |
|трупів у морзі          |               |
------------------------------------------------------------------"
 
   У додатку 10
 
   1. Розділ А:
 
   1.1. У підпункті "а" таблиці пункту 1 виключити строчки:
 
------------------------------------------------------------------
|при середньому перебуванні хворого   |   80   |  60   |
|на ліжку від 180 до 260 днів"     |      |      |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|при середньому перебуванні хворого   |   120  |  100  |
|на ліжку від 260 до 340 днів"     |      |      |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|при середньому перебуванні хворого   |   150  |  100  |
|на ліжку понад 340 днів        |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
   1.2. Пункт 8 доповнити словами "але не менше 0,5 посади на
лікарню";
 
   1.3. У колонці "Найменування відділень (палат)" таблиці до
пункту 19 цифри "340" змінити на "180";
 
   1.4. У колонці "Найменування відділень (палат)" таблиці до
пункту 19 виключити речення "при середньому перебуванні хворого
понад 340 днів";
 
   1.5. У колонці "Число ліжок на 1 цілодобовий пост" виключити
цифри "60".
 
   1.6. Пункт 33 доповнити реченням у такій редакції:
   "У відділенні  сестринського  догляду  вводиться  посада
завідувача відділенням, на яку призначається медичний працівник
з кваліфікацією "бакалавр".
 
   2. Розділ V:
 
   2.1. Назву розділу викласти у такій редакції:
   "V. Педагогічний та інший персонал".
 
   2.2. Доповнити розділ підпунктом 53.1 у такій редакції:
   "53.1. Посади  соціальних працівників (робітників) можуть
вводитись у відділеннях для надання соціальної допомоги хворим
з розрахунку 1 посада на 40 хворих".
 
   3. У пункті 60 розділу Б після цифр "52" доповнити цифрами
"53.1".
 
   4. Доповнити додаток Приміткою у редакції:
   "Примітки:
   1. Введення посад, передбачених цим додатком, здійснюється
в межах затвердженої штатної чисельності працівників закладів.
   2. Надання медичної допомоги хворим на психічні розлади
у стаціонарах поступово замінюється на амбулаторно-поліклінічне
лікування хворих, у тому числі в умовах розвитку мережі денних
стаціонарів, за рахунок скорочення стаціонарних ліжок та терміну
перебування хворих в лікарнях, із застосуванням  нормативів,
наведених у додатку 17".
 
   У додатку 12
 
   1. Доповнити назву додатку словами "та Центрів крові".
 
   2. У розділі "Відділ заготівлі крові та її компонентів"
у назві Групи консервації крові в стаціонарних умовах в дужках
слово "цільної" замінити словом "консервованої".
 
   У додатку 17
 
   1. У розділі I:
 
   1.1. У  третьому  абзаці  пункту  1.1  слова  і  цифри
"на 20 тис. підлітків у віці від 15 до 17 років включно (17 років
11 міс. 29 днів" замінити словами і цифрами " на 15 тис. дітей та
підлітків у віці до 17 років включно (17 років 11 міс. 29 днів)";
 
   1.2. Пункт 1.4 після цифр "100" доповнити словами "у кожному
закладі";
 
   1.3. Пункт 1.6 доповнити реченням у такій редакції:
   "Посади лікарів з функціональної діагностики уводяться за
наявності відповідного  обладнання  з розрахунку 1 посада на
20 посад лікарів амбулаторного прийому, але не менше 0,5 посади".
 
   1.4. Доповнити пункт 1.10 абзацом другим у такій редакції:
   "Посада заступника  головного  лікаря з медико-соціальної
реабілітації та правової допомоги (завідувача службою) вводиться
за рішенням органу охорони здоров'я за наявності 30 і більше посад
лікарів з урахуванням посади головного лікаря".
 
   1.5. Пункт 2.2 викласти у такій редакції:
   "Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються
відповідно до посад лікарів, установлених згідно з п. 1.2, 1.3,
1.5 та 1.6".
 
   1.6. Пункт 3.2 після цифр "1.5" доповнити цифрами "1.6".
 
   У додатку 18
 
   1. Пункт 10 розділу А доповнити реченням у редакції: "Посади
патронажних медичних сестер вводяться з розрахунку 1  посада
на 20  хворих  на  туберкульоз,  які  проходять  амбулаторне
контрольоване лікування".
 
   2. Примітки доповнити пунктом 10 у такій редакції:
   "10. При проведенні бактеріологічних і біохімічних досліджень
посади лікарів-лаборантів,  фельдшерів-лаборантів  (лаборантів)
та молодших  медичних  сестер  встановлюються  за  штатними
нормативами, встановленими у пункті 14 додатка 26".
 
   У додатку 24
 
   Пункт 10 після слів "стоматологічного кабінету (відділення)"
доповнити словами "патологоанатомічного відділення".
 
   У додатку 25
 
   Пункт 1 розділу Б після слів "міських поліклінік" доповнити
словами "або міських лікарень, до складу яких входять поліклініки
(з населенням понад 25 тис.чол.)".
 
   У додатку 26
 
   1. Пункт  1  після  слів  "науково-дослідних інститутів"
доповнити словами "та вищих навчальних закладів" і далі за
текстом.
 
   2. Примітку після підпункту "г" пункту 14 викласти у такій
редакції:
   "1. Лабораторія    діагностики   СНІДу   створюється
в республіканському  (АР  Крим),  обласних,  Київському  та
Севастопольському міських центрах СНІДу, або в іншому із закладів
охорони  здоров'я  міста  (району),  виходячи  з  потреби
адміністративного регіону та розрахункових норм на проведення
досліджень 180 зразків сироваток крові у зміну".
   2. Посади лікарів-лаборантів за спеціальностями "клінічна
лабораторна діагностика", "генетика лабораторна", "лабораторна
імунологія" дозволяється замінювати за відомістю заміни на посади
"біолог"; за спеціальністю "клінічна біохімія" - на  посади
"біохімік";  за  спеціальністю  "бактеріологія"  - на посади
"бактеріолог"; за спеціальністю "вірусологія"  -  на  посади
"мікробіолог"."
 
   3. Цифри  у  пункті "34. Спеціалізовані центри" змінити
на цифри "33".
 
   У додатку 27
 
   1. Таблицю додатка викласти у такій редакції:
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |  Республіканський (АР Крим)  |        Міські        |
|  посад   |      та обласні      |                   |
|       |-----------------------------------------------------------------------|
|       |    Чисельність населення, яке обслуговується, число посад     |
|       |-----------------------------------------------------------------------|
|       | понад  |  від  |  від  |  понад  | від 200 до | від 100 до |
|       |2 млн.чол.|1 млн. до | 500 тис. |500 тис.чол.|500 тис.чол.|200 тис.чол.|
|       |     |2 млн.чол.|  до  |      |      |      |
|       |     |     |1 млн.чол.|      |      |      |
|--------------+----------+----------+----------+------------+------------+------------|
|Лікар-санолог |  7-9  |  6-7  |  5-6  |   5-6  |  3-4   |  2-3   |
|або      |     |     |     |      |      |      |
|лікар-методист|     |     |     |      |      |      |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
   Посада завідувача відділом встановлюється за наявності не
менше 5 посад лікарів та спеціалістів замість 0,5 посади лікаря
або спеціаліста.
 
   У додатку 28
 
   1. Пункт 1 розділу II викласти в такій редакції:
   "1. В кожній амбулаторії вводиться посада головного лікаря
амбулаторії.
   Головний лікар амбулаторії, крім основної роботи виконує
в межах свого робочого  часу  роботу,  яка  відповідає  50%
навантаження лікаря-терапевта  (лікаря  загальної  практики  -
сімейного лікаря). У виключних випадках цю посаду може обіймати
лікар-стоматолог."
 
   2. Підпункт 1.1 розділу II доповнити реченням та таблицею
у такій редакції:
   "У разі наявності підготовлених спеціалістів із загальної
практики - сімейної медицини замість посад лікарів-терапевтів
дільничних уводяться посади лікарів загальної практики - сімейних
лікарів з розрахунку:
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад лікарів | Кількість посад на 1000 чоловік |
|              |    (дорослих та дітей)    |
|              |-----------------------------------|
|              |  Сільських  | Жителів гірських |
|              |  жителів  |   районів   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Лікар загальної практики - |0,83 посади  |1-1,25 посади   |
|сімейний лікар       |(1200 дорослих |(800-1000 дорослих |
|              |і дітей    |та дітей      |
|              |на 1 посаду)  |на 1 посаду)    |
------------------------------------------------------------------
 
   3. Пункт 4 розділу II доповнити підпунктом "в" у редакції:
   "в) посади медичних сестер загальної практики - сімейної
практики вводяться за наявності посад лікарів загальної практики -
сімейних лікарів замість  посад  медичних  сестер  дільничних
з розрахунку:
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад лікарів | Кількість посад на 1000 чоловік |
|              |    (дорослих та дітей)    |
|              |-----------------------------------|
|              |  Сільських  | Жителів гірських |
|              |  жителів  |   районів   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|медичні сестри загальної  |0,83 посади  |1-1,25 посади   |
|практики - сімейної практики|(600 дорослих |(400-500 дорослих |
|              |і дітей    |та дітей      |
|              |на 1 посаду)  |на 1 посаду)    |
------------------------------------------------------------------
 
   4. Пункт 2 Приміток розділу II викласти у редакції:
   "2. Чисельність наявного населення, від якого розраховуються
окремі посади медичного персоналу за цими штатними нормативами,
визначається за даними органів статистики. При цьому до дорослого
населення належать особи 18-річного віку і старші, до дитячого -
особи у віці до 17 років включно (17 років 11 місяців 29 днів)".
 
   У додатку 29
 
   1. У розділі I:
 
   1.1. У назві другої графи таблиці до пункту 1.1 цифри "15"
замінити цифрами "18".
 
   1.2. Підпункт 1.1 доповнити реченням та таблицею у такій
редакції:
   "У разі наявності підготовлених спеціалістів із загальної
практики - сімейної медицини замість посад лікарів-терапевтів
дільничних уводяться посади лікарів загальної практики - сімейних
лікарів з розрахунку:
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад лікарів | Кількість посад на 1000 чоловік |
|              |    (дорослих та дітей)    |
|              |-----------------------------------|
|              | Жителів міста | Жителів гірських |
|              |        |   районів   |
|----------------------------+---------------+-------------------|
|Лікар загальної практики - |0,67 посади  |1-1,25 посади   |
|сімейний лікар       |(1500 дорослих |(800-1000 дорослих |
|              |і дітей    |та дітей      |
|              |на 1 посаду)  |на 1 посаду)"   |
------------------------------------------------------------------
 
   1.3. У пункту 1.3:
   1.3.1. У підпункті "г" виключити слова "(утримуються за
рахунок військкоматів)";
   1.3.2. У підпункті "ґ" після слів "для проведення" доповнити
словом "платних" і далі за текстом;
 
   1.4. Підпункт "а" пункту 1.12 після слова "терапевтичним"
доповнити словами "загальної практики - сімейної медицини", після
слів "усіх спеціальностей" доповнити словами "та лікарів загальної
практики - сімейних лікарів";
 
   1.5. У пункті 2.1:
   1.5.1. В абзаці першому після  слів  "медичних  сестер"
доповнити  словами "та медичних сестер загальної практики -
сімейної медицини";
   1.5.2. Доповнити абзацом третім у редакції:
   "3,35 посади медичних сестер загальної практики - сімейної
медицини на 10 тис. дорослого і дитячого населення за наявності
посад лікарів загальної практики - сімейних лікарів";
 
   1.6. У першому рядку таблиці до пункту 5.1 слова "лікар
здоровпункту" замінити словами "завідувач здоровпункту - лікар";
 
   1.7. В останньому абзаці підпункту 5.2 пункту 5 у душках
після слів "для інвалідів" доповнити  словами  "та  об'єктів
з особливим режимом роботи".
 
   1.8. В останньому абзаці підпункту 6.3 пункту 6 у дужках
після слів "для інвалідів" доповнити  словами  "та  об'єктів
з особливим режимом роботи".
 
   2. У Примітках після розділу VIII:
 
   2.1. В абзаці другому пункту 3 цифри "15" замінити цифрами
"18";
 
   2.2. Пункт 9 Приміток виключити, у зв'язку з чим пункти 10 та
11 вважати відповідно пунктами 9 та 10.
 
   У додатку 30
 
   1. У пункті 1.1:
 
   1.1. У назві другої графи таблиці слова і цифри "14 років
включно (14 років 11 міс. 29 днів)" замінити словами і цифрами
"17 років включно (17 років 11 місяців 29 днів)";
 
   1.2. Після таблиці пункт 1.1 доповнити реченням:
   "У разі наявності підготовлених спеціалістів із загальної
практики - сімейної медицини - лікарів загальної практики -
сімейних  лікарів  на  відповідній   території,   посади
лікарів-педіатрів дільничних у дитячій поліклініці скорочуються."
 
   2. Доповнити пункт 2.1 реченням у такій редакції:
   "У разі уведення посад лікарів загальної практики - сімейних
лікарів, що обслуговують доросле і дитяче населення на відповідній
території, посади медичних сестер дільничних  у  поліклініці
скорочуються."
 
   1. У пункті 2.19 розділу I цифри "1.11" замінити цифрами
"1.12-1.13";
 
   2. Пункт 1 розділу II після цифр "2.1-2.19" доповнити цифрами
"2.21-2.22".
 
   3. Абзаци перший та другій пункту 12 розділу IV викласти
у редакції:
   "12. Посада  старшої  медичної  сестри (зубного техніка)
встановлюється на кожні 10  посад  зубних  техніків  замість
0,5 посади зубного техніка;".
 
   4. В абзаці другому пункту 3 Приміток до розділу IV слова
"14 років включно (14 років 11 місяців 29 днів)" замінити словами
"17 років включно (17 років 11 місяців 29 днів)".
 
   У додатку 31
 
   1. У розділі I:
 
   1.1. У колонці "Найменування посад" у підпункті 1.3 таблиці
пункту 1 слова "лікар швидкої медичної допомоги" замінити словами
"лікар за спеціальністю "Медицина невідкладних станів";
 
   1.2. У колонці "Найменування посад" у підпункті 1.7 таблиці
пункту 1 слова "Лікар швидкої медичної допомоги" замінити словами
"Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної
допомоги";
 
   1.3. У колонці "Найменування посад" у підпункті 1.8 таблиці
пункту 1 слова "Лікар-педіатр швидкої медичної допомоги" замінити
словами  "Лікар-педіатр  станції  (відділення)  швидкої  та
невідкладної медичної допомоги";
 
   1.4. У  таблиці пункту 1 виключити рядки 1.9 та 1.10,
у зв'язку з чим пункти 1.11-1.14 відповідно вважаються пунктами
1.9-1.12;
 
   1.5. У колонці "Найменування посад" підпункту 2.4 таблиці
пункту 2 після слів "медична сестра" та "виїзним бригадам"
доповнити відповідно словами "акушерка" та "швидкої медичної
допомоги";
 
   1.6. У колонці "Найменування посад" підпункту 2.5 таблиці
пункту 2 після слів "Фельдшер" доповнити словами "сестра медична";
 
   1.7. У колонці "Найменування посад" підпункту 2.7 таблиці
пункту 2 після слів "Фельдшер" доповнити  словами  "(сестра
медична)";
 
   1.8. У колонці "Найменування посад" підпункту 2.8 таблиці
пункту 2 після слів "Фельдшер" доповнити  словами  "(сестра
медична)";
 
   1.9. У Примітках розділу I пункт 4 викласти у редакції:
   "4. Якщо у  виїзних  спеціалізованих  бригадах  працюють
лікарі-педіатри, невропатологи, кардіологи, то ці спеціалісти
повинні бути  направлені  на  курси  підвищення  кваліфікації
з поступовою заміною цих посад у штатному розписі на посади "Лікар
станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги" за
спеціальністю "Медицина невідкладних станів".
 
   2. У розділі II:
 
   2.1. У колонці "Кількість посад" пункту 1.2 абзацу 1 таблиці
виключити цифри "1.9, 1.10";
 
   2.2. У колонці "Кількість посад" пункту 1.2 абзацу 2 таблиці
цифри "1.13, 1.15" замінити на цифри "1.11, 1.12";
 
   2.3. У Примітках розділу II пункт 1 доповнити реченням
у такій редакції:
   "Психіатричні бригади  можуть  функціонувати  у  складі
спеціалізованих відділень лікарень".
 
   3. У розділі III:
 
   3.1. У пункті 3 назву структурного підрозділу  викласти
у редакції: "Відділ для надання консультативної та екстреної
медичної допомоги"
 
   У додатку 32
 
   1. Пункт 21 розділу VII викласти у такій редакції: "Посада
заступника головного лікаря з медичної частини уводиться замість
0,5 посади лікаря".
 
   2. Пункт 25 викласти у такій редакції:
   "25. Посади  бухгалтерів  (спеціалістів  з  обліку  та
калькулювання продуктів харчування, основних засобів, медикаментів
та  перев'язувальних матеріалів, розрахунків із працівниками)
вводяться за нормативами, встановленими для цих  спеціалістів
у додатку 45".
 
   3. Пункт 45 викласти у такій редакції:
   "45. Посади інженера, інженера з охорони праці та техніка
встановлюються  за  нормативами, передбаченими для цих посад
пунктами 1.20, 1.21 та 1.23 додатка 46".
 
   У додатку 35
 
   1. Рядок 5 таблиці пункту 1 після слова "Нефрологічне"
доповнити  словом ", урологічне", після слів "лікар-нефролог
дитячий" доповнити словами ", лікар-уролог дитячий".
 
   2. Пункт 2.17 після слів "на 100 ліжок" доповнити словами
", за відсутності дезустановки - 0,5 посади";
 
   3. Пункт  4.4  після  слова  "ліжок"  доповнити словами
", у санаторіях (відділеннях) для дітей з порушенням мови -
з розрахунку 1 посада на 12 дітей".
 
   У додатку 37
 
   1. У розділі I:
 
   1.1. У  абзаці  першому пункту 3 після слова "лікарів"
доповнити словами "за профілем санаторію";
 
   1.2. У абзаці другому пункту 3 після слів "сечовивідних
шляхів" доповнити словами ", кістково-суглобового туберкульозу";
 
   2. Підпункт "б" пункту 1 розділу "Молодший медичний персонал"
доповнити словами: ", у кістково-туберкульозних - з розрахунку
1 посада на 15 ліжок".
 
   У додатку 38
 
   1. У розділі I:
 
   1.1. Після  слова  "Інструктор"  доповнити  словами "або
фельдшер";
 
   1.2. У графі 2 пункту 2 після слова "колгоспників" доповнити
словами "та працівників приватних підприємств";
 
   1.3. У графі 2 "Відділення гігієни праці" пункту 5 після слів
"на автотранспорті" доповнити словами "та працівників приватних
підприємств".
 
   У додатку 39
 
   1. Графу 2 розділу I після слова "колгоспників" доповнити
словами "та працівників приватних підприємств".
 
   2. У  розділі  II  рядок  "Завідувач  відділом  -
лікар-епідеміолог" колонки 3 та 4 доповнити цифрою "1*" та після
таблиці доповнити реченням у такій редакції: "* Посада вводиться
замість посади лікаря-епідеміолога".
 
   У додатку 41
 
   Назву додатка доповнити словами "та протичумних закладів
(структурних підрозділів)".
 
   У додатку 43
 
   У розділі I після слова "Інструктор" доповнити словами "або
фельдшер".
 
   У додатку 44
 
   1. Примітки до розділу III доповнити пунктом 4 у такій
редакції: "Штати Центральної санітарно-епідеміологічної станції на
залізничному  транспорті  України  затверджуються МОЗ України
виходячи з функцій, покладених на неї".
 
   2. У Примітках до розділу IV:
 
   2.1. Пункт 6 доповнити словами "за нормативами, встановленими
у додатку 40."
 
   У додатках 38-44
 
   1. У  всіх  додатках  після  слова  "помічник"  слово
"епідеміолога" замінити на слова "лікаря-епідеміолога".
 
   У додатку 46
 
   1. У колонці "Кількість посад" таблиці розділу 2:
 
   1.1. У рядку 2.5 цифри "1.6" змінити на цифри "1.5";
 
   1.2. У рядку 2.7 цифри "1.8" змінити на цифри "1.7";
 
   1.3. У рядку 2.8 цифри "1.9, 1.10, 1.11, 1.12" змінити
відповідно на цифри "1.8, 1.9, 1.10, 1.11";
 
   1.4. У рядку 2.10 цифри "1.14, 1.15, 1.33" змінити відповідно
на цифри "1.13, 1.14, 1.32";
 
   1.5. У рядку 2.11 цифри "1.16" змінити на цифри "1.15";
 
   1.6. У рядку 2.12 цифри "1.17" змінити на цифри "1.16";
 
   1.7. У рядку 2.13 цифри "1.18" змінити на цифри "1.17";
 
   1.8. У рядку 2.14 цифри "1.19, 1.20" змінити відповідно
на цифри "1.18, 1.19";
 
   1.9. У рядку 2.15 цифри "1.21, 1.23, 1.24" змінити відповідно
на цифри "1.20, 1.22, 1.23";
 
   1.10. У рядку 2.17 цифри "1.22" змінити на цифри "1.21";
 
   1.11. У рядку 2.18 цифри "1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31,
1.32" змінити відповідно на цифри "1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29,
1.30, 1.31";
 
   1.12. У рядку 2.22 цифри "1.34, 1.35" змінити відповідно на
цифри "1.33, 1.34".
 
   2. У колонці "Кількість посад" таблиці розділу 3:
 
   2.1. У рядку 3.5 цифри "1.6" змінити на цифри "1.5";
 
   2.2. У рядку 3.7 цифри "1.8" змінити на цифри "1.7";
 
   2.3. У рядку 3.8 цифри "1.9-1.12" змінити відповідно на цифри
"1.8, 1.9, 1.10, 1.11";
 
   2.4. У рядку 3.12 цифри "1.22" змінити на цифри "1.21";
 
   2.5. У рядку 3.15 цифри "1.17" змінити на цифри "1.16";
 
   2.6. У рядку 3.16 цифри "1.18" змінити на цифри "1.17";
 
   2.7. У рядку 3.17 цифри "1.29, 1.30, 1.31, 1.32" змінити
відповідно на цифри "1.28, 1.29, 1.30, 1.31";
 
   2.8. У рядку 3.19 цифри "1.34, 1.35" змінити відповідно на
цифри "1.33, 1.34".
 
   3. У колонці "Кількість посад" таблиці розділу 4:
 
   3.1. У рядку 4.5 цифри "1.6" змінити на цифри "1.5";
 
   3.2. У рядку 4.7 цифри "1.8" змінити на цифри "1.7";
 
   3.3. У рядку 4.8 цифри "1.9, 1.10, 1.11, 1.12" змінити
відповідно на цифри "1.8, 1.9, 1.10, 1.11";
 
   3.4. У рядку 4.11 цифри "1.18" змінити на цифри "1.17";
 
   3.5. У рядку 4.14 цифри "1.22" змінити на цифри "1.21";
 
   3.6. У рядку 4.16 цифри "1.23" та "1.35" змінити відповідно
на цифри "1.33" та "1.22".
 
   4. У колонці "Кількість посад" таблиці розділу 5:
 
   4.1. У рядку 5.5 цифри "1.6" змінити на цифри "1.5";
 
   4.2. У рядку 5.7 цифри "1.8" змінити на цифри "1.7";
 
   4.3. У рядку 5.9 цифри "1.18" змінити на цифри "1.17";
 
   4.4. У рядку 5.10 цифри "1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.33" змінити
відповідно на цифри "1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.32";
 
   4.5. У рядку 5.14 цифри "1.22" змінити на цифри "1.21";
 
   4.6. У рядку 5.16 цифри "1.29, 1.30, 1.31, 1.32" змінити
відповідно на цифри "1.28, 1.29, 1.30, 1.31";
 
   4.7. У рядку 5.17 цифри "1.34, 1.35" змінити відповідно на
цифри "1.33, 1.34";
 
   4.8. У рядку 5.19 цифри "1.23" змінити відповідно на цифри
"1.22".
 
   5. У колонці "Кількість посад" таблиці розділу 6:
 
   5.1. У рядку 6.5 цифри "1.6" змінити на цифри "1.5";
 
   5.2. У рядку 6.7 цифри "1.8" змінити на цифри "1.7";
 
   5.3. У рядку 6.8 цифри "1.10, 1.11, 1.12" змінити відповідно
на цифри "1.9, 1.10, 1.11";
 
   5.4. У рядку 6.12 цифри "1.22, 1.23" змінити відповідно
на цифри "1.21, 1.22";
 
   5.5. У рядку 6.15 цифри "1.29, 1.30, 1.31, 1.32" змінити
відповідно на цифри "1.28, 1.29, 1.30, 1.31";
 
   5.6. У рядку 6.16 цифри "1.34, 1.35" змінити відповідно
на цифри "1.33, 1.34".
 
   6. У колонці "Кількість посад" таблиці розділу 7:
 
   6.1. У рядку 7.4 цифри "1.6" змінити на цифри "1.5";
 
   6.2. У рядку 7.6 цифри "1.8" змінити на цифри "1.7";
 
   6.3. У рядку 7.8 цифри "1.33" змінити відповідно на цифри
"1.32".
 
   7. У колонці "Кількість посад" таблиці розділу 8:
 
   7.1. У рядку 8.4 цифри "1.6" змінити на цифри "1.5";
 
   7.2. У рядку 8.6 цифри "1.18" змінити на цифри "1.17";
 
   7.3. У рядку 8.7 цифри "1.8" змінити на цифри "1.7";
 
   7.4. У рядку 8.8 цифри "1.10, 1.11" змінити відповідно
на цифри "1.9, 1.10";
 
   7.5. У рядку 8.10 цифри "1.33" змінити відповідно на цифри
"1.32".
 
   7.6. У рядку 8.11 цифри "1.34, 1.35" змінити відповідно
на цифри "1.33, 1.34";
 
   7.7. У рядку 8.13 цифри "1.22, 1.23" змінити відповідно
на цифри "1.21, 1.22".
 
   8. У колонці "Кількість посад" таблиці розділу 9:
 
   8.1. У рядку 9.4 цифри "1.6" змінити на цифри "1.5";
 
   8.2. У рядку 9.5 цифри "1.7" змінити на цифри "1.6";
 
   8.3. У рядку 9.6 цифри "1.8" змінити на цифри "1.7";
 
   8.4. У рядку 9.7 цифри "1.10, 1.11" змінити відповідно
на цифри "1.9, 1.10";
 
   8.5. У рядку 9.10 цифри "1.22" змінити на цифри "1.21";
 
   8.6. У рядку 9.13 цифри "1.29, 1.31" змінити відповідно
на цифри "1.28, 1.30".
 
   9. У колонці "Найменування посад (професій)" таблиці у рядках
1.21, 2.17, 3.12, 4.14, 5.14, 6.12, 8.13 найменування посади
"інженер з охорони праці та техніки безпеки" викласти у редакції
"інженер з охорони праці".
 
   У додатку 50
 
   1. Примітки доповнити пунктами 2 та 3 у такій редакції:
   "2. У разі неможливості відкриття лікарні "Хоспіс", у складі
багатопрофільних лікарень або онкологічних диспансерів може бути
створене відділення "Хоспіс" із застосуванням штатних нормативів,
наведених у цьому додатку (п. 1, 2 розділу I; п. п. 1, 2, 5, 6
розділу II; п. 1, 2 розділу III).
 
   3. Відділення  сестринського  догляду можуть створюватися
у складі лікарень із застосуванням нормативів, наведених у цьому
додатку (п. 1, 2, 5, 6 розділу II; п. 1, 2 розділу III)."
 
   У додатку 52
 
   1. У розділі А:
 
   1.1. Абзац перший пункту 1.1 викласти у такій редакції:
   "Для надання консультативної та спеціалізованої  медичної
допомоги населенню у штаті центру встановлюються посади лікарів
з розрахунку 0,5 посади на 100 тис. населення (дорослого та
дитячого). При збільшенні показника ВІЛ-інфікованих (за даними
диспансерного обліку) понад 100 осіб на 100 тис. населення,
встановлюються додатково    посади    лікарів-інфекціоністів
з розрахунку 1,0 посада на 1000 дорослих хворих на ВІЛ-інфекцію
або на 300 ВІЛ-інфікованих дітей."
 
   1.2. Абзац другій пункту 1.1 доповнити реченням у такій
редакції: "Якщо Республіканський (АР Крим), обласний, міський
(міст Києва та Севастополя) центр надає амбулаторно-поліклінічну
допомогу населенню  міста  (частині  міста),  в  якому  він
розташований,  або  населенню прилеглого до міста сільського
(сільських) району (районів), то  розрахунок  посад  лікарів
амбулаторного прийому на прикріплене населення сільського району
здійснюється виходячи   з   нормативу    0,5    посади
на 500 ВІЛ-інфікованих."
 
   1.2. У абзаці другому пункту 1.2 слово і цифру "1 млн."
замінити на слово і цифри "500 тис."
 
   1.3. Пункт 1.3 викласти у такій редакції:
 
   "1.3. Лабораторія центру
   1.3.1. Відділ скринінгових досліджень на ВІЛ-інфекцію
   Посади лікарів-лаборантів (лаборантів  з  вищою  освітою)
встановлюються з  розрахунку  1 посада на 160-180 досліджень
сироваток крові у зміну;
   1.3.2. Відділ верифікаційних досліджень на ВІЛ-інфекцію
   Посади лікарів-лаборантів (лаборантів  з  вищою  освітою)
встановлюються з розрахунку 1 посада на 50-60 досліджень у зміну;
   1.3.3. Відділ скринінгових досліджень  на  опортуністичні
інфекції  (гепатити B, C, токсоплазмоз, тощо), венерологічні
захворювання
   Посади лікарів-лаборантів  (лаборантів  з  вищою освітою)
встановлюються з розрахунку 1 посада на  160-180  досліджень
сироваток  крові кожної діагностичної групи (для діагностики
гепатитів B, C, інших опортуністичних інфекцій), венерологічних
захворювань у зміну;
   1.3.4. Відділ клініко-біохімічних досліджень
   Посади лікарів-лаборантів  (лаборантів  з  вищою освітою)
встановлюються з розрахунку 1 посада на 5 лікарів амбулаторного
прийому;
   1.3.5. Відділ бактеріологічних досліджень
   Посади лікарів-лаборантів  (лаборантів  з  вищою освітою)
встановлюються з розрахунку 1 посада на 20 тис. бактеріологічних
досліджень у рік;
   1.3.6. Відділ імунологічних досліджень
   Посади лікарів-лаборантів  (лаборантів  з  вищою освітою)
встановлюються з розрахунку 1 посада на 20 досліджень у зміну;
   1.3.7. Відділ вірусологічних досліджень
   Посади лікарів-лаборантів (лаборантів  з  вищою  освітою)
встановлюються з розрахунку 1 посада на 20 досліджень у зміну."
 
   1.4. Пункт 1.4 викласти у такій редакції:
   "1.4. У стаціонарі посади лікарів (інфекціоністів, у т.ч.
дитячих,  терапевтів, педіатрів, невропатологів, стоматологів,
тощо) встановлюються за штатними нормативами медичного персоналу
інфекційних лікарень, дитячих інфекційних лікарень (додаток 7)
з урахуванням функціонування інфекційних боксованих відділень та
відділень для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової
системи (нейро - СНІД)."
 
   1.5. Підпункт "в" пункту 1.5 викласти у такій редакції:
   "в) Посада  завідувача  лабораторією  встановлюється  за
наявності не  менш  3  лікарських  посад  -  понад  посади
лікарів-лаборантів (лаборантів з вищою освітою), за наявності
2 лікарських посад - замість однієї посади лікаря-лаборанта."
 
   1.6. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:
   "2.4. Посади   медичних   статистиків   встановлюються
з розрахунку:
   - у  амбулаторно-поліклінічному  відділенні  -  1 посада
на 500 тис. населення;
   - у стаціонарі - 0,5 посади на 50-99 ліжок."
 
   1.7. Пункт 2.5 викласти у такій редакції:
   "2.5. Посади  медичних  сестер  стаціонару  (палатних,
процедурних та інших) встановлюються за штатними нормативами
медичного персоналу інфекційних лікарень, дитячих інфекційних
лікарень  (додаток  7)  з урахуванням інфекційних боксованих
відділень та відділень для лікування хворих з  інфекційними
ураженнями нервової системи (нейро - СНІД)".
 
   1.8. Пункт 2.6 викласти у такій редакції:
   "2.6. Посади фельдшерів-лаборантів з проведення скринінгових,
верифікаційних та інших досліджень встановлюються з розрахунку
2 посади на 1 посаду лікаря-лаборанта."
 
   1.9. Доповнити пункт 2 підпунктами 2.12 у такій редакції:
   "2.12. Посади помічників лікарів-епідеміологів встановлюються
відповідно до посад лікарів-епідеміологів."
 
   1.10. У пункті 3.4 цифри "30" замінити цифрами "20".
 
   1.11. Пункт 3.5 цифру "4" змінити на цифру "3".
 
   1.12. У Примітках після розділу IV "Педагогічний персонал":
   1.12.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:
   "1. Обласні центри з профілактики і боротьби зі СНІДом
створюються на території кожного адміністративного регіону України
незалежно від кількості ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД."
 
   2. У розділі Б:
 
   2.1. Назву розділу Б викласти у такій редакції:
 
     "Б. Штатні нормативи медичного, педагогічного
    та іншого персоналу міських центрів з профілактики
      та боротьби зі СНІДом та кабінетів довіри"
 
   2.2. У розділі I:
   2.2.1. У  рядках  2  та  7  колонці  "Число  посад
на 10 000 населення" таблиці пункту 1 цифри "0,02" та "0,01"
замінити відповідно на цифри "0,05" та "0,02".
 
   2.3. Доповнити  розділ I після таблиці пунктами 1.1-1.5
у такій редакції:
   "1.1. Для надання консультативної, спеціалізованої медичної
допомоги  населенню,   забезпечення   диспансеризації   та
амбулаторно-поліклінічної допомоги ВІЛ-інфікованим установлюються
за нормативами, визначеними у Примітках додатку 3.
 
   1.2. Відділ профілактичної, організаційно-методичної роботи
та епідеміологічного моніторингу:
   Посади лікарів-інфекціоністів  та   лікарів-епідеміологів
встановлюються з розрахунку 0,5 посади на 250 тис. населення.
 
   1.3. Відділ лабораторної діагностики:
   Посади лікарів-лаборантів (лаборантів  з  вищою  освітою)
скринінгових досліджень  встановлюються з розрахунку 1 посада
на 160-180 досліджень у зміну сироваток крові у зміну.
   Посади лікарів-лаборантів  (лаборантів  з  вищою освітою)
з клініко-біохімічних досліджень встановлюються  з  розрахунку
1 посада на 5 лікарів амбулаторного прийому.
   Посади лікарів-лаборантів (лаборантів  з  вищою  освітою)
з імунологічних досліджень встановлюються з розрахунку 1 посада на
20 досліджень у зміну за  умови  проживання  на  території
обслуговування не менше 5000 ВІЛ-інфікованих.
 
   1.4. У стаціонарі посади лікарів (інфекціоністів, у т.ч.
дитячих, терапевтів, педіатрів, невропатологів,  стоматологів,
тощо) встановлюються за штатними нормативами медичного персоналу
інфекційних лікарень, дитячих інфекційних лікарень (додаток 7)
з урахуванням функціонування інфекційних боксованих відділень та
відділень для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової
системи (нейро - СНІД).
 
   1.5. Посади завідувачів відділеннями встановлюються:
   1.5.1. В амбулаторно-поліклінічному відділенні: за наявності
5,5-10 посад лікарів - замість 0,5 посади лікаря, більше 10 посад
лікарів - понад посад лікарів.
   1.5.2. У стаціонарі за наявності у відділенні не менше
25 ліжок - замість 0,5 посади лікаря, 40 і більше ліжок - понад
посад лікарів.
   1.5.3. Посада завідувача лабораторією (відділом лабораторної
діагностики) встановлюється  за  наявності  не менше 3 посад
лікарів - понад посади лікарів-лаборантів (лаборантів з вищою
освітою),  за  наявності  2  посад - замість однієї посади
лікаря-лаборанта.
   1.5.4. Посада   завідувача   відділом   профілактичної,
організаційно-методичної роботи та епідеміологічного моніторингу
вводиться замість однієї посади лікаря."
 
   2.3. У підрозділі II розділу Б:
   2.3.1. Пункт 3 викласти у такій редакції:
   "3. Посади фельдшерів-лаборантів з проведення скринінгових,
верифікаційних та інших досліджень встановлюються з розрахунку
2 посади на 1 посаду лікаря-лаборанта"
   2.3.2. Пункт 5 викласти у такій редакції:
   "5. Посади старших медичних сестер встановлюються відповідно
до посад завідувачів відділеннями."
   2.3.3. Пункт 2 доповнити підпунктами 6-10 у такій редакції:
   "6. Посади медичних сестер стаціонару (палатних, процедурних
та  інших)  встановлюються за штатними нормативами медичного
персоналу інфекційних лікарень, дитячих інфекційних  лікарень
(додаток 7) з урахуванням інфекційних боксованих відділень та
відділень для лікування хворих з інфекційними ураженнями нервової
системи (нейро СНІД).
 
   7. Посада медичного статистика встановлюється:
   - у амбулаторно-поліклінічному відділенні - з розрахунку
0,5 посади на 250 тис. населення;
   - у стаціонарі - з розрахунку 0,5 посади на 50-99 ліжок.
   На посади  медичного  статистика  можуть  зараховуватись
оператори медичних комп'ютерних програм.
 
   8. Посади помічників лікарів-епідеміологів  встановлюється
відповідно до посад лікарів-епідеміологів.
 
   9. Посади  дезінфекторів  встановлюються  з  розрахунку
0,5 посади на 50-100 ліжок; 1 посада - понад 100 ліжок.
 
   10. Посади  медичних  сестер  приймального  відділення
встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок."
 
   2.4. Підрозділ III розділу Б викласти у такій редакції:
   "III. Молодший медичний персонал
 
   1. Посади сестер-господинь установлюються відповідно до посад
завідувачів відділеннями.
 
   2. Посади молодшого медичного персоналу лікарських кабінетів
установлюються з розрахунку 1 посада на  5  посад  лікарів
амбулаторного прийому.
 
   3. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими
встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 ліжок для
дорослих і дітей.
 
   4. Посади  молодших  медичних  сестер-буфетниць, ванниць,
прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада:
   - молодша медична сестра-буфетниця на 50 ліжок;
   - молодша медична сестра-прибиральниця на 20 ліжок;
   - молодша медична сестра-ванниця на 60 ліжок.
 
   5. Посади  молодшого  медичного  персоналу  лабораторій
встановлюються  з  розрахунку  1  посада  на  3  посади
лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів (лаборантів).
 
   6. Посади молодшого медичного персоналу фізіотерапевтичного
кабінету встановлюються з розрахунку 0,5 посади на кожну посаду
медичної сестри кабінету.
 
   7. Посади  молодшого  медичного  персоналу  приймального
відділення встановлюються з розрахунку 1 посада на 50 і більше
ліжок.
 
   8. У реєстратурі вводиться 1 посада молодшої медичної сестри
у зміну за наявності не менше 10 посад лікарів амбулаторного
прийому."
 
   2.6. У Примітках пункт 1 викласти у такій редакції:
   "1. Міські центри  (відділення  центральних  міських  та
центральних районних лікарень) з профілактики та боротьби зі
СНІДом утворюються за умови наявності 300 і більше ВІЛ-інфікованих
та хворих на СНІД."
 
   3. Назву розділу В викласти у такій редакції:
     "В. Штатні нормативи централізованих лабораторій
    діагностики ВІЛ-інфекції, опортуністичних інфекцій
           та інших захворювань"
 
   3.1. Абзац перший розділу В викласти у такій редакції:
   "За рішенням органів охорони здоров'я можуть створюватися
централізовані   лабораторії   діагностики   ВІЛ-інфекції,
опортуністичних інфекцій та інших захворювань у складі Кримського
республіканського, обласних, Київського  та  Севастопольського
міських центрів СНІДу з обслуговуванням лікувально-профілактичних
закладів області (Автономної республіки Крим, міста)."
 
   3.2. Назву "Відділ  діагностики  СНІД-інфекції"  замінити
на назву "Відділ діагностики ВІЛ-інфекції."
 
   3.3. Назву "Відділ діагностики гепатиту В" замінити на назву
"Відділ діагностики гепатитів."
 
   3.4. В усіх пунктах розділу після слів "лікарів-лаборантів"
доповнити словами "(лаборантів з вищою освітою)".
 
   3.5. В усіх пунктах 3 розділу після слів "1 посада на" цифру
"4" замінити на цифру "3".
 
   3.6. Доповнити розділ пунктом у такій редакції:
       "Відділ клініко-біохімічних досліджень
 
   1. Посади лікарів-лаборантів (лаборантів з вищою освітою)
встановлюються з розрахунку 1 посада на 5 лікарів амбулаторного
прийому;
 
   2. Посади фельдшерів-лаборантів (лаборантів) встановлюються
з розрахунку 2 посади на 1 посаду лікаря-лаборанта (лаборанта
з вищою освітою).
 
   3. Посади  молодших  медичних  сестер  встановлюються
з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів-лаборантів (лаборантів
з вищою освітою), фельдшерів-лаборантів, лаборантів."
 
   3.7. Доповнити Примітку таким реченням:
   "Посади працівників кухонь центрів встановлюються за штатними
нормативами відповідних підрозділів (додаток 47)."
 
   У додатках 1-52
 
   1. У всіх додатках наказу:
 
   1.1. У назвах додатків виключити слово "тимчасові".
 
   1.2. Назву  посади  "психолог"  замінити  на  назву
"лікар-психолог" або "практичний психолог" в залежності  від
профілю закладу та його функцій.
 
   1.3. Назву розділів "Середній медичний персонал" замінити на
назву "Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та
технічні працівники".
 
   1.4. Назву розділів "Молодший медичний персонал" замінити на
назву "Молодший медичний та інший персонал".
 
   1.5. Назву розділів "Педагогічний персонал" замінити на назву
"Педагогічні працівники та інші фахівці і спеціалісти".
 
 Заступник директора Департаменту             М.Г.Вовк<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner