Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 667 від 17.10.2008

Про внесення змін до Переліку установ (організацій), керівники яких затверджують відомості про обсяги виконаних робіт виконавцям програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            11.03.2008 N 132
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 травня 2008 р.
                   за N 463/15154
 
 
      Про затвердження Порядку надання погодження
      на видачу ліцензій на сільськогосподарські
     та продовольчі товари, імпорт яких з Республіки
         Македонія підлягає ліцензуванню
              у 2008 році
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Угоди про
вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія" ( 2599-14 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2007 року
N 1411 ( 1411-2007-п ) "Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у
2008 році" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок надання погодження на видачу ліцензій
на сільськогосподарські та продовольчі товари, імпорт яких з
Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у 2008 році,  що
додається.
 
   2. Департаменту   зовнішньоекономічного   співробітництва
(Руденко М.М.):
 
   2.1. Подати в установленому порядку наказ  на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Забезпечити своєчасний розгляд документів заявників щодо
надання погодження на видачу ліцензій на сільськогосподарські та
продовольчі товари, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
ліцензуванню.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Завалевську В.О.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   11.03.2008 N 132
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 травня 2008 р.
                   за N 463/15154
 
 
               ПОРЯДОК
       надання погодження на видачу ліцензій
     на сільськогосподарські та продовольчі товари,
      імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
           ліцензуванню у 2008 році
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України
"Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та
Республікою Македонія" ( 2599-14 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 2007 року N 1411 ( 1411-2007-п ) "Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та обсягів квот у 2008 році".
 
   1.2. Порядок визначає умови надання погодження на видачу
ліцензій на сільськогосподарські та продовольчі товари, імпорт
яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у 2008 році,
згідно з договорами між українськими та іноземними суб'єктами
господарської  діяльності  незалежно  від  форм власності та
господарювання (далі - Погодження на видачу ліцензій) за переліком
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів
квот у 2008 році згідно з додатком 10 вищезазначеної постанови
( 1411-2007-п ).
 
         II. Порядок надання Погодження
            на видачу ліцензій
 
   2.1. Погодження на видачу ліцензій здійснюється за принципом
часового пріоритету.
 
   2.2. Для одержання Погодження на видачу ліцензій, яке видає
Міністерство аграрної політики України, суб'єкт господарської
діяльності має подати такі документи:
   а) заяву  про надання погодження на видачу ліцензій на
сільськогосподарські та продовольчі товари,  імпорт  яких  з
Республіки Македонія  підлягає  ліцензуванню  у  2008  році
(додаток 1);
   б) копії документів, завірені в установленому законодавством
порядку:
   договору (контракту)  з нерезидентами та специфікації до
нього;
   сертифіката відповідності  або  свідоцтва  про  визнання
іноземного сертифіката відповідності сільськогосподарських  та
продовольчих товарів;
   ліцензії, що  підтверджує  право  суб'єкта  господарської
діяльності на здійснення імпорту алкогольних напоїв та тютюнових
виробів.
   Суб'єкти господарювання  відповідають  за  достовірність
інформації, наведеної в документах,  поданих  для  отримання
Погодження на видачу ліцензій.
 
   2.3. Рішення про надання Погодження на видачу ліцензій або
відмову в такому наданні підписується першим заступником Міністра
або  заступником Міністра згідно з розподілом функціональних
повноважень та скріплюється гербовою печаткою Мінагрополітики.
 
   2.4. Погодження на видачу ліцензій на сільськогосподарські та
продовольчі товари, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
ліцензуванню  у  2008 році (додаток 2) оформляється у двох
примірниках, один передається суб'єкту господарської діяльності
для подальшого оформлення ліцензії в установленому законодавством
порядку, другий залишається в Мінагрополітики.
 
   2.5. Мінагрополітики у Книзі реєстрації заяв про надання
погодження  на  видачу  ліцензій  на сільськогосподарські та
продовольчі товари, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
ліцензуванню у 2008 році, веде реєстрацію заяв, виданих суб'єктам
господарювання (додаток 3).
 
   2.6. Суб'єкт господарювання інформує Міністерство аграрної
політики України про фактичне ввезення зазначеної продукції за
кожним контрактом до 20-го числа наступного за звітним кварталом
місяця.
 
   2.7. Документи, прийняті згідно з пунктом 2.2 цього Порядку,
у разі одержання Погодження на видачу ліцензій заявнику не
повертаються.
 
   2.8. У наданні Погодження на видачу ліцензій відмовляється,
якщо подається неповний, не оформлений належним чином комплект
документів,  виявлено  недостовірність  даних  у  документах,
передбачених пунктом 2.2 цього Порядку.
   У рішенні про відмову у видачі Погодження на видачу ліцензій
зазначаються підстави відмови. У разі відмови у видачі Погодження
на видачу ліцензій робиться позначка у заяві, ставиться підпис
суб'єкта господарювання про ознайомлення з обґрунтованою причиною
відмови у видачі Погодження на видачу ліцензій.
 
   2.9. Рішення про надання (або відмову) Погодження на видачу
ліцензій суб'єкту господарювання надається Міністерством аграрної
політики України протягом 10 робочих днів від дати реєстрації
заяви.
 
   2.10. Рішення про відмову в наданні Погодження на видачу
ліцензій суб'єкту господарської діяльності може бути оскаржене в
судовому порядку.
 
 Директор Департаменту
 зовнішньоекономічного
 співробітництва                    М.М.Руденко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку надання
                   погодження на видачу
                   ліцензій
                   на сільськогосподарські
                   та продовольчі товари,
                   імпорт яких з Республіки
                   Македонія підлягає
                   ліцензуванню у 2008 році
 
 
               ЗАЯВА
         про надання погодження на видачу
     ліцензій на сільськогосподарські та продовольчі
      товари, імпорт яких з Республіки Македонія
        підлягає ліцензуванню у 2008 році
 
 
 ЗАЯВНИК _________________________________________________________
       (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
        господарської діяльності, ідентифікаційний код
 
__________________________________________________________________
за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія,
        номер паспорта, коли та ким виданий,
 
__________________________________________________________________
 ідентифікаційний номер платників податків та інших обов'язкових
           платежів /за їх наявності/)
 
__________________________________________________________________
 
 Місцезнаходження, місце проживання ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Договір (контракт) ______________________________________________
            (номер, дата, загальна сума контракту,
             фірма-виробник, фірма-постачальник)
 
__________________________________________________________________
 
 Предмет договору (контракту) ____________________________________
                 (код товару згідно з УКТЗЕД,
                 його повна назва, кількість,
 
__________________________________________________________________
      одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 _______________________________________  М.П.  _______________
 (прізвище, ім'я, по батькові заявника)        (підпис)
 
 
------------------------------------------------------------------
|ПОГОДЖЕННЯ ВИДАНЕ ______________________________________________|
|          (дата, номер, ким видане /посада, прізвище, |
|            ім'я, по батькові, підпис, дата/)    |
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ПОГОДЖЕННЯ _________________________________|
|                    (причини відмови)    |
|                                |
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|                                |
|ПОДАНІ ДОКУМЕНТИ ОТРИМАВ, З ПРИЧИНАМИ ВІДМОВИ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ   |
|________________________________________________________________|
|     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)     |
|                                |
|________________________________________________________________|
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку надання
                   погодження на видачу
                   ліцензій
                   на сільськогосподарські
                   та продовольчі товари,
                   імпорт яких з Республіки
                   Македонія підлягає
                   ліцензуванню у 2008 році
 
 
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              ПОГОДЖЕННЯ
      на видачу ліцензій на сільськогосподарські
     та продовольчі товари, імпорт яких з Республіки
      Македонія підлягає ліцензуванню у 2008 році
 
 
   від ___________                   N _______
 
 Видане __________________________________________________________
      (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
      господарської діяльності, ідентифікаційний код за
 
__________________________________________________________________
 ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія,
   номер паспорта, коли та ким виданий, ідентифікаційний
 
__________________________________________________________________
   номер платників податків та інших обов'язкових платежів
            /за їх наявності/)
__________________________________________________________________
 
 Місцезнаходження, місце проживання ______________________________
__________________________________________________________________
 
 Договір (контракт) ______________________________________________
            (номер, дата, загальна сума контракту,
             фірма-виробник, фірма-постачальник)
__________________________________________________________________
 
 Предмет договору (контракту) ____________________________________
                 (код товару згідно з УКТЗЕД,
                  його повна назва, кількість,
 
__________________________________________________________________
      одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару)
 
__________________________________________________________________
 
 ______________________________________  М.П.  _______________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)        (підпис)
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку надання
                   погодження на видачу
                   ліцензій
                   на сільськогосподарські
                   та продовольчі товари,
                   імпорт яких з Республіки
                   Македонія підлягає
                   ліцензуванню у 2008 році
 
 
             КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
          заяв про надання погодження
      на видачу ліцензій на сільськогосподарські
     та продовольчі товари, імпорт яких з Республіки
      Македонія підлягає ліцензуванню у 2008 році
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
| N |Номер |Найменування | Код |Одиниця|Кількість|Місцезна-|Відмітки| Посада, |
|з/п|заяви,| юридичної |товару|виміру | наданої |ходження,| про  |прізвище, |
|  | дата |  особи;  |згідно|    |квоти та | місце | видачу | ім'я, по |
|  |надхо-| прізвище, | з  |    | залишок |проживан-|або про | батькові |
|  |дження|  ім'я та  |УКТЗЕД|    |     |  ня,  |відмову |та підпис |
|  |заяви |по батькові -|   |    |     |телефон, |у видачі|особи, яка|
|  |   |для фізичної |   |    |     | факс  |погодже-| отримує |
|  |   |  особи  |   |    |     |     | ння  |погодження|
---------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 зовнішньоекономічного
 співробітництва                    М.М.Руденко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner