Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 491 від 11.08.2008

Про організацію участі Мінагрополітики у Міжнародній агропромисловій виставці "АГРОРУСЬ-2008"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             06.02.2008 N 9
 
 
     Про затвердження Типової посадової інструкції
     головного спеціаліста з інформаційних технологій
        територіального управління державної
           судової адміністрації
 
 
   Відповідно до статей 126, 127 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ), Положення про Державну судову адміністрацію
України, затвердженого Указом Президента від 3 березня 2003 року
N 182/2003 ( 182/2003 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Типову  посадову  інструкцію  головного
спеціаліста з інформаційних технологій територіального управління
державної судової адміністрації, що додається.
 
   2. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації  забезпечити  розробку  та  затвердити посадову
інструкцію головного спеціаліста з  інформаційних  технологій
відповідного територіального управління на основі Типової посадові
інструкції головного спеціаліста з  інформаційних  технологій
територіального управління державної судової адміністрації.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної судової адміністрації України Булку О.А.
 
 Голова                       І.Балаклицький
 
 
                   Додаток
                   до наказу Державної судової
                   адміністрації України
                   06.02.2008 N 9
 
 
          ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
     головного спеціаліста з інформаційних технологій
        територіального управління державної
           судової адміністрації
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Посадова   інструкція  головного  спеціаліста  з
інформаційних технологій територіального управління  державної
судової адміністрації встановлює єдині засади діяльності, обсяг
посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та
обсяг  відповідальності  особи,  яка займає посаду головного
спеціаліста з інформаційних технологій територіального управління
державної судової адміністрації (далі - головний спеціаліст з
інформаційних технологій).
 
   1.2. Головний спеціаліст з  інформаційних  технологій  є
посадовою особою територіального управління державної судової
адміністрації (далі - територіальне управління), правовий статус
якої  визначається  Законом  України "Про  державну  службу"
( 3723-12 ).
 
   1.3. Головний  спеціаліст  з  інформаційних  технологій
призначається  на  посаду  та звільняється з посади наказом
начальника територіального  управління  з  дотриманням  вимог
трудового законодавства та законодавства про державну службу
України.
 
   1.4. На посаду  головного  спеціаліста  з  інформаційних
технологій призначається особа, яка має вищу освіту відповідного
професійного  спрямування  з  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
спеціаліста чи магістра, стаж роботи за фахом не менше 1 року.
 
   1.5. У  своїй  роботі  керується  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), Законами  України "Про  судоустрій  України"
( 3018-14 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та
іншими законодавчими актами України; актами Президента України,
Верховної  Ради  України  та  Кабінету  Міністрів  України;
нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність судових
органів  та  регулюють  питання  організації  та  здійснення
організаційно-технічного забезпечення діяльності судової системи;
наказами, інструкціями та  рекомендаціями  Державної  судової
адміністрації України, Верховного Суду України, рішеннями органів
суддівського самоврядування; правилами та нормами охорони праці та
протипожежного захисту, іншими нормативно-правовими актами, цією
посадовою інструкцією.
 
           2. Завдання та обов'язки
 
   2.1. Організовує впровадження  в  роботі  територіального
управління державної судової адміністрації та відповідних судів
комп'ютерних  технологій:  встановлення  та   забезпечення
працездатності  комп'ютерного обладнання, комплексів технічної
фіксації судового процесу, запровадження комп'ютерних програм
статистичної  звітності,  автоматизованої системи електронного
документообігу та створення  локальної  комп'ютерної  мережі,
підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному
каналу та встановлення  в  суді  спеціального  комп'ютерного
обладнання  тощо,  та  забезпечує  здійснення  відповідного
моніторингу.
 
   2.2. Здійснює координацію роботи спеціалістів з інформаційних
технологій відповідних судів.
 
   2.3. Здійснює адміністрування автоматизованих робочих місць
працівників територіального управління.
 
   2.4. Забезпечує введення  в  експлуатацію,  встановлення,
обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та
оргтехніки, що експлуатуються в територіальному управлінні.
 
   2.5. Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного
забезпечення.
 
   2.6. Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності
програмного забезпечення та мережного обладнання комп'ютерної
мережі.
 
   2.7. Надає   консультативну   допомогу   працівникам
територіального  управління,  спеціалістам  з  інформаційних
технологій відповідних судів з питань роботи та використання
комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення.
 
   2.8. Забезпечує моніторинг введення  в  експлуатацію  та
організовує обслуговування комп'ютерної мережі територіального
управління, поточне адміністрування мережного обладнання локальної
комп'ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів
комп'ютерної мережі.
 
   2.9. Забезпечує  доступ  користувачів  до  внутрішніх
інформаційних ресурсів.
 
   2.10. Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації
програмного забезпечення та використання антивірусного захисту
локальної комп'ютерної мережі.
 
   2.11. Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі
працівників територіального управління під  час  використання
комп'ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного
забезпечення.
 
   2.12. Проводить аналіз стану інформаційного  забезпечення
територіального управління та вносить пропозиції з урахуванням
положень пункту 5.1 цієї інструкції щодо вдосконалення форм і
методів роботи територіального управління в частині інформаційного
забезпечення діяльності, надає відповідні звіти.
 
               3. Права
 
   Головний спеціаліст з інформаційних технологій має право:
 
   3.1. Користуватися  правами  і  свободами,  передбаченими
Конституцією  України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та іншими актами законодавства.
 
   3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого
статусу.
 
   3.3. За  дорученням  керівництва  представляти  інтереси
територіального  управління  в  підприємствах,  установах  та
організаціях,  органах влади з питань, що належать до його
компетенції.
 
   3.4. Отримувати  матеріально-технічне  забезпечення  для
виконання покладених на нього обов'язків та завдань.
 
   3.5. В  установленому порядку отримувати від працівників
територіального управління інформацію, необхідну для виконання
посадових обов'язків.
 
   3.6. За погодженням з керівництвом територіального управління
залучати інших працівників територіального управління з метою
забезпечення виконання покладених на нього завдань.
 
   3.7. Уносити  в межах своєї компетенції пропозиції щодо
вдосконалення роботи суду.
 
   3.8. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу
територіального управління.
 
            4. Відповідальність
 
   Головний спеціаліст з інформаційних технологій відповідно до
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), Законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) несе відповідальність  за  порушення  трудової
дисципліни, невиконання або неналежне виконання (несвоєчасне,
неякісне тощо) посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або
недобросовісне використання наданих йому прав, порушення норм
етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з
прийняттям на державну службу та її проходженням.
 
         5. Взаємовідносини за посадою
 
   5.1. Головний  спеціаліст  з  інформаційних  технологій
підпорядковується  начальнику  територіального  управління,  а
безпосередньо заступнику начальника територіального управління
згідно із внутрішнім розподілом обов'язків  або  керівникові
відповідного структурного підрозділу та координує свою роботу з
відповідним структурним підрозділом з інформаційних технологій
Державної судової адміністрації України та інформаційно-технічним
адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
   5.2. Головний  спеціаліст  з  інформаційних  технологій
безпосередньо підпорядкованих працівників не має.
 
   5.3. Головний спеціаліст з інформаційних технологій отримує
доручення від  начальника  територіального  управління,  його
заступника або керівника відповідного структурного підрозділу.
 
   5.4. Документи  на  опрацювання  головному спеціалісту з
інформаційних технологій передаються за резолюцією начальника
територіального  управління,  його  заступника  або керівника
відповідного структурного підрозділу.
 
   5.5. Подання головним спеціалістом з інформаційних технологій
документів  на  підпис  начальнику територіального управління
здійснюється  після  погодження  з  заступником  начальника
територіального  управління  або  керівником  відповідного
структурного підрозділу.
 
   5.6. Головний спеціаліст з інформаційних технологій під час
виконання  своїх  обов'язків  та завдань взаємодіє з іншими
працівниками територіального управління, працівниками  апарату
судів та за погодженням з керівництвом територіального управління
з  органами  державної  влади,  підприємствами,  установами,
організаціями.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner