Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 3307 від 11.08.2008

Про внесення змін до наказу Мінсім'ямолодьспорту від 22.07.2008 N 3044 "Про приведення постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1594 у відповідність до вимог чинного законодавства"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             05.02.2008 N 40
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 лютого 2008 р.
                   за N 137/14828
 
 
    Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру
     розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                       казначейства
     N 312 ( z0778-08 ) від 25.07.2008 }
 
 
   Відповідно до  Бюджетного  кодексу України ( 2542-14 ),
підпункту 9 пункту 4 Положення про Державне казначейство України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
N 1232 ( 1232-2005-п ), та на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17.10.2007 N 888-р ( 888-2007-р ), "Про
схвалення Стратегії модернізації системи управління державними
фінансами" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   Порядок  формування  Єдиного  реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (додається).
 
   2.  Директору  Департаменту  інформаційних  технологій
Ніколаєву О.Б.  забезпечити  розробку відповідного програмного
забезпечення при модернізації інформаційної системи Державного
казначейства України до 01.09.2008. { Пункт 2 в редакції Наказу
Державного казначейства N 312 ( z0778-08 ) від 25.07.2008 }
 
   3. Департаменту  методології  з  обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) забезпечити
державну реєстрацію зазначеного наказу в Міністерстві юстиції
України.
 
   4. Норми щодо формування Єдиного реєстру для розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету набирають чинності через 10
днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Норми щодо формування Єдиного реєстру для розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів  набирають
чинності з 01.09.2008. { Пункт 5 в редакції Наказу Державного
казначейства N 312 ( z0778-08 ) від 25.07.2008 }
 
   6. Порядок формування Єдиного реєстру  розпорядників  та
одержувачів бюджетних коштів, затверджений цим наказом, головні
розпорядники бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих
установ, а органи Державного казначейства України - до установ, що
ними обслуговуються.
   Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів протягом одного
місяця після набрання чинності наказу  подають  до  органів
Державного казначейства України заповнену реєстраційну картку
розпорядника (одержувача) бюджетних коштів встановленого зразка.
 
   7. Головним управлінням Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі провести
організаційну роботу щодо своєчасного подання реєстраційної картки
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
 
   8. Управлінню  організації  діловодства  та  контролю
виконавської дисципліни (Ливун С.В.) довести цей наказ до відома
Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   9. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
 
 Голова                          Т.Я.Слюз
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра фінансів
 України                      А.І.Мярковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   05.02.2008 N 40
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 лютого 2008 р.
                   за N 137/14828
 
 
               ПОРЯДОК
       формування Єдиного реєстру розпорядників
         та одержувачів бюджетних коштів
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено з метою формування переліку всіх
розпорядників  та одержувачів бюджетних коштів, упорядкування
мережі та встановлення загальних процедур з формування Єдиного
реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
 
   1.2. Визначення термінів, які вживаються у цьому порядку:
   Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів -
сукупність даних про розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
визначених у Реєстраційній картці  розпорядника  (одержувача)
бюджетних коштів (далі - Реєстраційна картка), з метою отримання
повної та всеохоплюючої інформації про учасників  бюджетного
процесу, які утримуються за рахунок бюджетних коштів (отримують
бюджетні кошти).
   Реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який
містить відповідну інформацію про  розпорядника  (одержувача)
бюджетних коштів.
 
   1.3. Дія  цього Порядку поширюється на розпорядників та
одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів.
 
     2. Заповнення Реєстраційних карток та реєстрація
        їх в Єдиному реєстрі розпорядників
         та одержувачів бюджетних коштів
 
   2.1. Форма Реєстраційної картки наведена у додатку 1.
   Розпорядники та  одержувачі  бюджетних коштів подають до
органів Державного казначейства України заповнену Реєстраційну
картку встановленого зразка.
   Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних
коштів  подають  до  органів Державного казначейства України
Реєстраційні картки, завірені розпорядниками бюджетних коштів.
 
   2.2. Реєстраційна картка  заповнюється  розпорядником  та
одержувачем бюджетних коштів та подається до органу Державного
казначейства України за місцем обслуговування в електронному
вигляді та на паперовому носії (два примірники) за підписом
керівника  установи  (підприємства,  організації),  завіреним
відбитком печатки.
   Уповноважений працівник  органу  Державного  казначейства
України протягом одного робочого дня перевіряє, чи не була
зазначена установа (підприємство, організація) вже включена до
Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів,
перевіряє повноту заповнення  Реєстраційної  картки,  наданої
розпорядником  (одержувачем)  бюджетних  коштів,  та  вносить
відповідну інформацію до бази даних з відміткою про її введення на
паперовому носії картки.
   Якщо розпорядник чи одержувач бюджетних коштів був включений
до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
раніше, інформація не вноситься у базу даних Єдиного реєстру
розпорядників  та  одержувачів  бюджетних коштів і документи
повертаються назад з відміткою про персональний код, який було
присвоєно.
   Факт включення  до  Єдиного  реєстру  розпорядників  та
одержувачів бюджетних коштів розпорядника (одержувача) бюджетних
коштів  засвідчується  довідкою  про  включення  розпорядника
(одержувача) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів за формою, наведеною в додатку 2, яка надається
розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів.
 
   2.3. Відповідальність  за  достовірність  інформації,  що
наведена у  Реєстраційній  картці,  несе  керівник  установи
(підприємства, організації),  що її підписав, в установленому
законодавством порядку.
 
   2.4. Один  примірник  заповненої  Реєстраційної  картки
(оригінал) зберігається у розпорядника (одержувача) бюджетних
коштів, а другий примірник (оригінал) - у відповідному органі
Державного казначейства України.
 
   2.5. Інформація  про  розпорядника (одержувача) бюджетних
коштів,  зареєстрованого  в Єдиному реєстрі розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів, зберігається постійно.
 
   2.6. У  разі  виникнення змін у складі інформації, яка
міститься у Реєстраційній картці, розпорядник (одержувач) коштів
повинен протягом трьох робочих днів подати зазначені зміни разом
із супровідним  листом  до  відповідного  органу  Державного
казначейства України, в якому він обслуговується, для внесення цих
змін до Реєстраційної картки та до Єдиного реєстру розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів.
   Зміни подаються за формою Реєстраційної картки. При цьому
заповнюються лише поля, які змінюються. Інформація про зміни у
Реєстраційній картці зберігається у паперовій формі  та  на
електронних носіях в органах Державного казначейства України (у
справі розпорядника (одержувача)) та заноситься в базу даних.
 
          3. Кодування розпорядників
         та одержувачів бюджетних коштів
 
   3.1. Кодування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
здійснюється на підставі даних Реєстраційної картки, заповненої
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, шляхом присвоєння
їм персонального коду, який є унікальним в межах України.
   При присвоєнні коду розпорядникам (одержувачам) бюджетних
коштів місцевих бюджетів з одночасним збільшенням значності коду
розпорядника  (одержувача) бюджетних коштів в існуючих кодах
розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету в старшому
знаку проставляється 0.
 
   3.2. Присвоєння розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів
персонального коду та  фіксація  даних  в  Єдиному  реєстрі
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про цю установу
(підприємство, організацію) вважається включенням до  Єдиного
реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
 
   3.3. Персональний код розпорядника (одержувача) бюджетних
коштів з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів присвоюється одноразово та з постійним строком дії. Доступ
до бази даних Єдиного реєстру розпорядників та  одержувачів
бюджетних коштів мають всі органи Державного казначейства України,
Міністерство фінансів України  та  розпорядники  (одержувачі)
бюджетних коштів в оглядовому режимі (он-лайн).
 
   3.4. Головні розпорядники бюджетних коштів є користувачами
бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів для включення відповідних кодів розпорядників (одержувачів)
коштів у мережу розпорядників коштів бюджету нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів, які отримують бюджетні кошти.
 
   3.5. У  випадку  перетворення  розпорядника  (одержувача)
бюджетних коштів за правонаступником, визначеним  відповідним
документом, залишається код, присвоєний до перетворення.
   У випадку приєднання, злиття, виділення, поділу новостворений
розпорядник (одержувач) бюджетних коштів подає Реєстраційну картку
та їй присвоюється новий персональний код.
 
   3.6. У випадку, якщо відповідно до нормативно-правових актів
розпорядник  бюджетних коштів для реалізації окремих програм
отримує кошти  з  декількох  бюджетів,  Реєстраційна  картка
заповнюється за тим бюджетом, з якого здійснюється утримання
установи (підприємства, організації).
   У разі  отримання  коштів  одержувачем  бюджетних коштів
одночасно з різних бюджетів Реєстраційна картка заповнюється за
найвищим рівнем бюджету у такій послідовності: державний бюджет,
бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, районний, міський,
селищний, сільський.
   У випадку отримання коштів одержувачем бюджетних  коштів
одночасно від декількох розпорядників бюджетних коштів одержувачем
подається одна  Реєстраційна  картка  до  органу  Державного
казначейства України за місцезнаходженням.
 
 Директор Департаменту методології
 з обслуговування бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку формування
                   Єдиного реєстру
                   розпорядників
                   та одержувачів бюджетних
                   коштів
 
 
            РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
      розпорядника (одержувача) бюджетних коштів
 
 
 Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів ________________________
                        (найменування)
 
 Статус організації (розпорядник (одержувач) коштів) _____________
 
 Відокремлений структурний підрозділ розпорядника бюджетних коштів
 _________________________________________________________________
 
 Організаційно-правова форма _____________________________________
 
------------------------------------------------------------------
|Дата реєстрації (перереєстрації)     |      |    |
|розпорядника (одержувача) бюджетних коштів|   10  |    |
|------------------------------------------+------------+--------|
|Дата закриття               |   10  |    |
|------------------------------------------+------------+--------|
|Скорочений код території (від 1 до 28)  |   2   |    |
|------------------------------------------+------------+--------|
|Вид бюджету(*)              |   1   |    |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|  N |        Назва        | Розрядність|Значення|
| з/п |                  |      |    |
|----------------------------------------------------------------|
|  Інформація про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів  |
|----------------------------------------------------------------|
|  1.1|ЄДРПОУ               |   14  |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
|1.1.1 |ЄДРПОУ розпорядника        |   14  |    |
|   |бюджетних коштів          |      |    |
|   |вищого рівня            |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
|  1.2|Найменування            |   150  |    |
|   |розпорядника            |      |    |
|   |бюджетних коштів          |      |    |
|   |вищого рівня            |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
|  1.3|Код за відомчою          |   3   |    |
|   |класифікацією           |      |    |
|   |видатків (КВК)           |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
|  1.4|Повне найменування         |   150  |    |
|   |розпорядника            |      |    |
|   |(одержувача)            |      |    |
|   |бюджетних коштів          |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
|  1.5|Скорочене             |   38  |    |
|   |найменування (за          |      |    |
|   |наявності)             |      |    |
|   |розпорядника            |      |    |
|   |(одержувача)            |      |    |
|   |бюджетних коштів          |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
|  1.6|Назва території          |   80  |    |
|   |місцезнаходження          |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
|  1.7|Код території           |   10  |    |
|   |місцезнаходження          |      |    |
|   |(за класифікатором         |      |    |
|   |КОАТУУ)              |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
|  1.8|Поштовий індекс          |   5   |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
|  1.9|Повна адреса            |   250  |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
| 1.10|Міжміський тел. код        |   5   |    |
|   |(без цифри виходу на        |      |    |
|   |ММТС)               |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
| 1.11|Тел. 1               |   8   |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
| 1.12|Тел. 2               |   8   |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
| 1.13|Факс                |   8   |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
| 1.14|Найменування органу        |   80  |    |
|   |Державного             |      |    |
|   |казначейства України,       |      |    |
|   |в якому              |      |    |
|   |обслуговується           |      |    |
|   |розпорядник            |      |    |
|   |(одержувач)            |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
| 1.15|Код органу Державного       |   2   |    |
|   |казначейства України,       |      |    |
|   |в якому              |      |    |
|   |обслуговується           |      |    |
|   |розпорядник            |      |    |
|   |(одержувач)            |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
| 1.16|Найменування органу        |   80  |    |
|   |державної податкової        |      |    |
|   |служби, в якій взятий       |      |    |
|   |на облік розпорядник        |      |    |
|   |(одержувач)            |      |    |
|------+-----------------------------------+------------+--------|
| 1.17|Код органу державної        |   2   |    |
|   |податкової служби, в        |      |    |
|   |якій взятий на облік        |      |    |
|   |розпорядник            |      |    |
|   |(одержувач)            |      |    |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   (*) - Державний бюджет - 1; бюджет Автономної Республіки
Крим - 2; обласний - 3; районний бюджет - 4; міський бюджет - 5;
селищний бюджет - 6; сільський бюджет - 7; бюджет району у місті -
8.
 
 Підпис керівника установи
 (підприємства, організації)
 
 ____________________
 
 М.П.
 
 "Засвідчую"
 
 ________________________________
  (посада і підпис керівника
  чи заступника керівника
 розпорядника бюджетних коштів)
 
 М.П.
 
------------------------------------------------------------------
| Код розпорядника (одержувача)      |   5   |    |
| бюджетних коштів             |      |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Введено до  Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів:
 
 __________________
 
 Підпис уповноваженої
 особи органу Державного
 казначейства України
 
 М.П.
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 312
( z0778-08 ) від 25.07.2008 }
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку формування
                   Єдиного реєстру
                   розпорядників
                   та одержувачів бюджетних
                   коштів
 
 
               ДОВІДКА
       про включення розпорядника (одержувача)
         до Єдиного реєстру розпорядників
         та одержувачів бюджетних коштів
 
 
   ___________________________________________________
   найменування органу Державного казначейства України
 
 повідомляє, що  розпорядник  (одержувач)  бюджетних  коштів
 ________________________________, який отримує бюджетні кошти,
 включений до Єдиного реєстру розпорядників  та  одержувачів
 бюджетних коштів за N __________________________ згідно з даними,
 заповненими ним у  Реєстраційній  картці  розпорядників  та
 одержувачів бюджетних коштів.
   Дата занесення  до  Єдиного  реєстру  розпорядників  та
 одержувачів бюджетних коштів -_________________
 
 М.П. ____________________         ______________________
     (підпис)             (прізвище та ініціали
                       уповноваженої особи
                       органу Державного
                       казначейства України)
 
                       ___________________
                       дата видачі довідки
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner