Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 509 від 04.08.2008

Про збільшення надходжень до бюджету ПДВ, податку на прибуток, акцизного збору


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             01.02.2008 N 53
 
 
         Про функціональні повноваження
          Міністра та його заступників
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                    палива та енергетики
    N 146 ( v0146558-08 ) від 20.03.2008
    N 413 ( v0413558-08 ) від 07.08.2008
    N  8 ( v0008558-09 ) від 14.01.2009
    N 153 ( v0153558-09 ) від 18.03.2009 )
 
 
 
   У зв'язку  з  кадровими  змінами у центральному апараті
Міністерства палива та енергетики України та з метою підвищення
рівня  організації роботи і персональної відповідальності за
виконання покладених на Міністерство завдань, які випливають з
Положення про  Міністерство  палива  та  енергетики  України
( 1540-2006-п, 598/2000 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Розподілити функціональні повноваження  між  Міністром
палива та енергетики України, першим заступником та заступниками
Міністра згідно з додатком 1.
 
   2. Установити, що у разі відсутності Міністра палива та
енергетики  України  його обов'язки виконує перший заступник
Міністра Бугайов О.А., крім таких як:
   визначення політичних пріоритетів та стратегічних напрямів
роботи Міністерства;
   участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету Міністрів
України.
   У разі відсутності першого заступника Міністра і заступників
Міністра здійснення їх повноважень забезпечується  посадовими
особами згідно з додатком 2.
 
   3. Установити,  що  перший  заступник  Міністра у своїй
діяльності спирається на всі структурні підрозділи центрального
апарату Міністерства, рівно як і на ті підрозділи, діяльністю яких
він безпосередньо керує і контролює відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
 
   4. Установити порядок, за яким перший заступник та заступники
Міністра можуть підписувати листи  на  адресу  Адміністрації
Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів
України лише інформаційного характеру, а також відповіді на
звернення  народних  депутатів  України  у  межах визначених
повноважень.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго
України  від  24 вересня 2007 р. N 463 "Про функціональні
повноваження Міністра та його заступників".
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         Ю.Продан
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   палива та енергетики України
                   01.02.2008 N 53
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Перший віце-прем'єр-міністр
                   України
                   О.Турчинов
                   31.01.2008 N 4764/1/1-08
 
 
          ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
       Міністра палива та енергетики України
           і заступників Міністра
 
 
        1. Міністр - ПРОДАН Юрій Васильович
 
   1.1. Керує Міністерством, несе персональну відповідальність
перед Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію
державної політики у паливно-енергетичному комплексі, виконання
Міністерством своїх завдань і функцій.
 
   1.2. Спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів  з
питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог
законодавства та в межах наданих йому повноважень, політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи
досягнення поставлених цілей.
 
   1.3. Подає в установленому порядку на розгляд  Кабінету
Міністрів  України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником  яких  є
Міністерство.
 
   1.4. Розподіляє обов'язки між своїми першим заступником і
заступниками.
 
   1.5. Затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіти
про їх виконання.
 
   1.6. Підписує нормативно-правові акти Міністерства.
 
   1.7. Приймає  рішення  щодо  розподілу бюджетних коштів,
головним розпорядником яких є Міністерство.
 
   1.8. Погоджує проекти законів України, актів  Президента
України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до
компетенції Міністерства.
 
   1.9. Порушує в установленому порядку питання про притягнення
до  дисциплінарної  відповідальності  першого  заступника  та
заступників Міністра.
 
   1.10. Вносить  у  встановленому  порядку  подання  щодо
відзначення працівників паливно-енергетичного комплексу державними
нагородами та приймає рішення про відзначення їх  відомчими
нагородами.
 
   1.11. Призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства.
 
   1.12. Від імені Міністерства укладає контракти з керівниками
підприємств електроенергетичного, атомно-промислового комплексу та
нафтогазової промисловості другої та третьої номенклатурної групи,
що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики
України,  та  щодо  яких  Міністерство  здійснює  управління
корпоративними правами, відповідно до чинного законодавства.
 
   1.13. Затверджує структуру центрального апарату Міністерства.
 
   1.14. За  погодженням  з  Міністерством фінансів України
затверджує штатний розпис та кошторис видатків Міністерства.
 
   1.15. Затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
центрального апарату Міністерства.
 
   1.16. Затверджує персональний склад колегії Міністерства.
 
   1.17. За погодженням з Кабінетом Міністрів України від імені
Міністерства укладає контракти з керівниками підприємств першої
номенклатурної  групи,  що  належать  до  сфери  управління
Міністерства.
 
   1.18. Координує та контролює діяльність Міністерства з питань
безпечної експлуатації АЕС, будівництва та введення в експлуатацію
нових енергоблоків АЕС.
 
   1.19. Координує здійснення фінансового та відомчого контролю
за  діяльністю підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства.
 
   1.20. Очолює роботу з керівниками підприємств, установ і
організацій, що є у державній власності та належать до сфери
управління Міністерства, особами, зарахованими  до  кадрового
резерву на посади зазначених керівників.
 
   1.21. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
   Безпосередньо керує діяльністю:
   - Департаменту юридичного забезпечення;
   - Департаменту     кадрової     політики     та
організаційно-документального забезпечення;
   - Департаменту фінансового та відомчого контролю;
   - Управління забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба);
   - Відділу режимно-секретної та мобілізаційної роботи;
   - Сектору взаємодії із засобами масової інформації;
   - Помічника Міністра - прес-секретаря.
 
         2. Перший заступник Міністра -
          БУГАЙОВ Олег Анатолійович
 
   2.1. Виконує обов'язки Міністра у разі його відсутності.
 
   2.2. Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та
Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України у межах функціональних повноважень.
 
   2.3. Координує діяльність Міністерства з питань реалізації
державної політики в паливно-енергетичному комплексі.
 
   2.4. Координує   діяльність   Міністерства  з  питань
фінансово-економічної політики в паливно-енергетичному комплексі.
 
   2.5. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої  влади  та органами місцевого самоврядування щодо
діяльності підприємств  та  організацій  паливно-енергетичного
комплексу.
 
   2.6. Готує та подає на затвердження Міністрові програми і
плани роботи Мінпаливенерго України, організовує і контролює їх
виконання, звітує про їх виконання перед Міністром.
 
   2.7. Організовує роботу щодо впровадження положень концепції
адміністративної реформи та вживає заходів для  забезпечення
ефективного функціонування системи державної служби у центральному
апараті Міністерства.
 
   2.8. Здійснює керівництво діяльністю центрального апарату
Міністерства.
 
   2.9. Організовує та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів і доручень Міністра.
 
   2.10. Координує   питання  енергозбереження,  екології,
метрології,  стандартизації,  розроблення  нормативно-технічної
документації тощо.
 
   2.11. Організує  роботу  щодо  формування  та реалізації
антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними
напрямами  (демонополізація  економіки,  розвиток конкуренції,
антимонопольне  регулювання,  вдосконалення  антимонопольного
законодавства).
 
   2.12. Організовує та контролює роботу з питань звернень
громадян та особистого їх прийому керівництвом Міністерства.
 
   2.13. Контролює питання щодо взаємовідносин і співпраці з
Координаційною радою по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю при Президентові України.
 
   2.14. Організовує і забезпечує роботу колегії Міністерства.
 
   2.15. Готує  пропозиції  щодо  створення,  реорганізації,
ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Міністерства, та координує питання щодо їх
приватизації.
 
   2.16. Організовує  роботу  щодо  забезпечення  функцій з
управління майном і майновими правами стосовно  підприємств,
установ  та  організацій паливно-енергетичного комплексу, які
належать до сфери управління Міністерства.
 
   2.17. Координує  питання  відновлення  платоспроможності
боржників  -  підприємств і організацій паливно-енергетичного
комплексу або визнання їх банкрутами.
 
   2.18. Здійснює загальну координацію діяльності Міністерства з
питань  розвитку нафтогазового комплексу та нафтотранспортної
системи України.
 
   2.19. Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними  програмами,  головним  розпорядником  яких  є
Міністерство, забезпечує та контролює їх виконання.
 
   2.20. Забезпечує охорону державної таємниці та  здійснює
заходи  щодо  мобілізаційної підготовки у межах повноважень,
передбачених законодавством, стосовно підприємств та організацій
нафтогазового  комплексу,  що  належать  до сфери управління
Міністерства.
 
   2.21. Організує виконання інших функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності  Міністерства,  та окремих доручень
Міністра.
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Департаменту майнових відносин та реформування власності.
   За напрямками діяльності координує:
   Департамент фінансового та відомчого контролю;
   Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ПЕК;
   Департамент кадрової        політики        та
організаційно-документального забезпечення;
 
   ( Абзац вилучено на підставі Наказу Міністерства палива та
енергетики N 413 ( v0413558-08 ) від 07.08.2008 )
 
   Управління інформаційно-аналітичного забезпечення;
   Відділ режимно-секретної та мобілізаційної роботи;
   Сектор взаємодії із засобами масової інформації.
 
           3. Заступник Міністра -
          МАКУХА Володимир Олексійович
 
   3.1. Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та
Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України в межах функціональних повноважень.
 
   3.2. Координує розробку та реалізацію державної економічної
політики в  паливно-економічному  комплексі  та  напрацювання
пропозицій   щодо   визначення   пріоритетних   напрямів
соціально-економічного розвитку ПЕК.
 
   3.3. Забезпечує розроблення планів  концепцій,  стратегій
розвитку ПЕК, а також окремих галузей, структурних і регіональних
напрямків паливно-енергетичного комплексу.
 
   3.4. Координує роботу щодо реформування паливно-енергетичного
комплексу, вдосконалення Оптового ринку електричної енергії.
 
   3.5. Координує   виконання  аналізу  та  узагальнення
фінансово-економічних показників розвитку підприємств ПЕК на рівні
галузей і комплексу у цілому, встановлення взаємозв'язку динаміки
цих показників.
 
   3.6. Забезпечує  діяльність  Міністерства  з   питань
фінансово-економічної політики в паливно-енергетичному комплексі.
 
   3.7. Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними  програмами,  затверджує  договірну  та  звітну
документацію  щодо  створення  науково-технічної продукції за
бюджетні кошти, головним розпорядником яких є Міністерство.
 
   3.8. Координує питання щодо формування фінансових показників
зведеного енергетичного балансу ПЕК і контролює його виконання.
 
   3.9. Організовує роботу щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними  програмами,  головним  розпорядником  яких  є
Міністерство, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра з
розподілу цих коштів.
 
   3.10. Координує питання фінансової дисципліни, забезпечує
взаємодію  Міністерства  з відповідними центральними органами
виконавчої влади за цими напрямками.
 
   3.11. Організовує  роботу  з  удосконалення  економічного
механізму, ціноутворення, тарифного регулювання й оподаткування у
сфері діяльності Міністерства.
 
   3.12. Контролює  вирішення  питань  щодо  фінансування,
кредитування, грошового і валютного обігів у сфері діяльності
Міністерства.
 
   3.13. Організує разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами,
спілками)  виробників і суб'єктами господарювання дослідження
розвитку національних ринків товарів.
 
   3.14. Забезпечує  взаємодію  з  державним  підприємством
"Енергоринок"  і  Радою  Енергоринку,  Національною  комісією
регулювання електроенергетики України.
 
   3.15. Організовує роботу та контролює питання щодо здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету для
підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства.
 
   3.16. Координує питання методології бухгалтерського обліку і
фінансової звітності.
 
   3.17. Організовує роботу Економічної ради Міністерства.
 
   3.18. Організовує  проведення  єдиної  науково-технічної
політики та використання науково-технічних досягнень, розробку та
реалізацію пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в
паливно-енергетичному секторі.
 
   3.19. Контролює проведення державної політики у сфері охорони
довкілля щодо діяльності підприємств ПЕК.
 
   3.20. Організує   і   координує   господарське   та
матеріально-технічне забезпечення діяльності Міністерства.
 
   3.21. Організує  виконання  інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Міністерства,  та  окремих  доручень
Міністра.
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Фінансово-економічного департаменту;
   - Управління бухгалтерського обліку і звітності;.
   - Департаменту  стратегічної  політики  та перспективного
розвитку ПЕК;
   - Господарського управління.
   За напрямками діяльності координує:
 
 
   ( Абзац вилучено на підставі Наказу Міністерства палива та
енергетики N 413 ( v0413558-08 ) від 07.08.2008 )
 
 
   Департамент майнових відносин та реформування власності;
   Департамент з питань електроенергетики;
   Департамент ядерної енергетики та атомної промисловості;
   Департамент з  питань  євроінтеграції  та  міжнародного
співробітництва;
   Департамент з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості;
   Управління інформаційно-аналітичного забезпечення.
 
 
           4. Заступник Міністра -
          ПАВЛУША Сергій Миколайович
 
   4.1. Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та
Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України у межах функціональних повноважень.
 
   4.2. Забезпечує взаємодію Мінпаливенерго України з Верховною
Радою України та її органами.
 
   4.3. Координує законопроектну роботу у Мінпаливенерго.
 
   4.4. Організовує роботу з розгляду запитів  і  звернень
народних  депутатів  України,  звернень депутатських фракцій,
звернень і рекомендацій комітетів Верховної Ради України.
 
   4.5. Організовує  роботу  із  розробки  та  реалізації
експортно-імпортної політики, реалізації та розвитку експортного
потенціалу  в  паливно-енергетичному  комплексі.  Представляє
Мінпаливенерго в Митно-тарифній раді.
 
   4.6. Координує  заходи  щодо набуття членства України в
міжнародних енергетичних організаціях, зокрема в Енергетичному
Співтоваристві, забезпечує взаємодію з Міжнародним енергетичним
агентством (МЕА), іншими міжнародними організаціями.
 
   4.7. Організовує роботу щодо представництва Міністерства у
міжнародних організаціях.
 
   4.8. Координує розробку та реалізацію програм і проектів в
галузі міжнародного співробітництва, включаючи програми та проекти
міжнародної технічної допомоги.
 
   4.9. Координує розробку, укладання та реалізацію міжнародних
договорів України в енергетичній сфері, включаючи договори з
міжнародними фінансовими організаціями.
 
   4.10. Координує роботу щодо адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу.
 
   4.11. Забезпечує  реалізацію  заходів  щодо  координації
діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин
 
   4.12. Організовує роботу щодо розробки та реалізації заходів,
щодо набуття членства, та, у подальшому, участі України у СОТ.
 
   4.13. Координує роботу щодо адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу.
 
   4.14. Координує  роботу  із середньо- та довгострокового
прогнозування розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу.
 
   4.15. Забезпечує впровадження механізмів Кіотського протоколу
( 995_801 ) на підприємствах ПЕК.
 
   4.16. Координує роботу з реалізації інвестиційно-іноваційних
проектів (програм).
 
   4.17. Координує розроблення планів  концепцій,  стратегій
розвитку ПЕК, а також окремих галузей, структурних і регіональних
напрямків паливно-енергетичного комплексу.
 
   4.18. Забезпечує реалізацію державної політики із соціальних
питань працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, що
належать до сфери управління Міністерства.
( Пункт 4.18 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства палива та енергетики N 153 ( v0153558-09 ) від
18.03.2009 )
 
   4.19. Організовує зв'язок і координує роботу з галузевими
профспілковими комітетами на засадах соціального партнерства, а
також з громадськими організаціями.
 
   4.20. Організовує  взаємодію  з  Громадською  радою  при
Мінпаливенерго.
 
   4.21. Організовує і забезпечує роботу з гендерних питань у
центральному апараті Міністерства.
 
   4.22. Організовує  розроблення плану роботи Міністерства,
забезпечує контроль за підготовленням звітної документації щодо
діяльності Міністерства.
 
 
   ( Пункт 4.23 вилучено на підставі Наказу Міністерства палива
та енергетики N 413 ( v0413558-08 ) від 07.08.2008 )
 
 
   4.23. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням  діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра.
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Департаменту з питань євроінтеграції  та  міжнародного
співробітництва;
   - Відділу координації інвестиційно-інноваційних  проектів,
перспективного  розвитку  ПЕК  та  взаємодії  з міжнародними
фінансовими організаціями Департаменту стратегічної політики та
перспективного розвитку ПЕК;
   - Відділ стратегічного планування та супроводження програм
розвитку;
   - Відділу взаємодії з Верховною Радою  та  зв'язків  з
громадськістю;
   - Відділу трудової та соціальної політики.
   За напрямками діяльності координує:
 
 
   ( Абзац вилучено на підставі Наказу Міністерства палива та
енергетики N 413 ( v0413558-08 ) від 07.08.2008 )
 
 
   Сектор взаємодії із засобами масової інформації;
   Департамент майнових відносин та реформування власності;
   Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ПЕК;
   Фінансово-економічний департамент;
   Управління бухгалтерського обліку і звітності;
   Департамент з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості;
   Департамент кадрової        політики        та
організаційно-документального забезпечення;
   Департамент ядерної енергетики та атомної промисловості;
   Департамент з питань електроенергетики;
   Департамент фінансового та відомчого контролю.
 
           5. Заступник Міністра -
         ЛУЧНІКОВ Володимир Андрійович
 
   5.1. Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та
Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України у межах функціональних повноважень.
 
   5.2. Забезпечує розроблення і  здійснення  заходів  щодо
реалізації програм розвитку електроенергетичної галузі.
 
   5.3. Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за
електроенергетичними програмами, головним розпорядником яких є
Міністерство, забезпечує та контролює їх виконання.
 
   5.4. Координує  роботу  наукових  і  проектних  установ,
виставкову діяльність.
 
   5.5. Організовує роботу Науково-технічної ради Міністерства.
 
   5.6. Організовує  і  контролює   реалізацію   програм
науково-технічного  та  перспективного  розвитку  підприємств
енергетичного комплексу.
 
   5.7. Організує  експертно-аналітичне  та   інформаційне
забезпечення діяльності Міністерства.
 
   5.8. Організовує роботу з узагальнення показників діяльності
та розвитку ПЕК, інформаційних матеріалів та моніторингу виконання
завдань Міністерства за основними напрямками діяльності.
 
   5.9. Координує   виконання   роботи  щодо  підготовки
інформаційно-аналітичних матеріалів для подання Кабінету Міністрів
України, Секретаріату Президента України та інших центральних
органів виконавчої влади, надання аналітичного матеріалу стосовно
функціонування ПЕК для проведення засідань Уряду.
 
   5.10. Координує   діяльність  Міністерства  з  питань
електроенергетики.
 
   5.11. Координує і контролює діяльність підприємств, установ
та організацій електроенергетичного комплексу, що належать до
сфери управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення
ефективності їх роботи.
 
   5.12. Безпосередньо  організує  роботу  з  керівниками
підприємств,  установ  та  організацій  електроенергетичного
комплексу, що належать до сфери управління Міністерства, особами,
зарахованими до кадрового резерву на посади зазначених керівників.
 
   5.13. Координує питання диспетчерського управління об'єднаною
енергетичною системою України.
 
   5.14. Забезпечує   представництво   Міністерства   в
Електроенергетичній раді СНД.
 
   5.15. Забезпечує  контроль  діяльності  підприємств  щодо
реалізації заходів інтеграції об'єднаної енергетичної системи
України до об'єднаної енергетичної системи країн ЄС.
 
   5.16. Забезпечує здійснення функцій державного енергетичного
нагляду за додержанням режимів споживання електричної та теплової
енергії, а також вимог технічної експлуатації електричних станцій
і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики та
альтернативної енергетики, підключених до об'єднаної енергетичної
системи України.
 
   5.17. Координує роботу з питань безпечної експлуатації та
модернізації об'єктів електроенергетичного комплексу України.
 
   5.18. Готує пропозиції щодо утворення,  реорганізації  і
ліквідації   підприємств,   установ   та   організацій
електроенергетичного комплексу, що належать до сфери управління
Міністерства, та ефективного використання їх майна та майнових
прав.
 
   5.19. Координує роботу з питань охорони праці і протипожежної
безпеки та здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств
електроенергетичного комплексу з цих питань.
 
   5.20. Координує питання організації та забезпечення охорони
об'єктів електроенергетики.
 
   5.21. Організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах електроенергетики.
 
   5.22. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої  влади  та органами місцевого самоврядування щодо
діяльності  підприємств  та  організацій  електроенергетичного
комплексу.
 
   5.23. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих  доручень
Міністра.
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Департаменту з питань електроенергетики;
   - Управління інформаційно-аналітичного забезпечення.
   За напрямками діяльності координує:
   Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ПЕК;
 
 
   ( Абзац вилучено на підставі Наказу Міністерства палива та
енергетики N 413 ( v0413558-08 ) від 07.08.2008 )
 
 
   Департамент майнових відносин та реформування власності;
   Департамент євроінтеграції та міжнародного співробітництва;
   Департамент кадрової        політики        та
організаційно-документального забезпечення;
   Фінансово-економічний департамент;
   Відділ трудової та соціальної політики.
 
   5.24. Забезпечує виконання завдань з підготовки та проведення
в  Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу.
( Розділ доповнено пунктом 5.24 згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 413 ( v0413558-08 ) від 07.08.2008 )
 
           6. Заступник Міністра -
              ШУМКОВА Н.Ю.
 
   6.1. Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та
Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України у межах функціональних повноважень.
 
   6.2. Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій атомно-промислового комплексу, що належать до сфери
управління  Міністерства,  вживає  заходів  щодо забезпечення
ефективності їх роботи.
 
   6.3. Безпосередньо  організує  роботу  з  керівниками
підприємств, установ і організацій атомно-промислового комплексу,
що є у державній власності та належать до сфери управління
Міністерства, особами, зарахованими до кадрового резерву на посади
зазначених керівників.
 
   6.4. Забезпечує організацію діяльності з питань  ядерної
енергетики та промисловості, у тому числі:
   продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС;
   освоєння виробництва  обладнання, систем автоматизації та
вимірювання для атомно-промислового комплексу.
 
   6.5. Координує роботу з питань безпечної експлуатації та
модернізації АЕС, будівництва та введення в експлуатацію нових
енергоблоків АЕС.
 
   6.6. Координує роботи з реалізації Комплексної  програми
створення ядерно-паливного циклу, а також пов'язані з розробленням
та виконанням програм поводження з радіоактивними відходами та
відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і довгострокового
зберігання  радіоактивних  відходів,  зняття  з  експлуатації
реакторних  установок,  та інших об'єктів атомно-промислового
комплексу.
 
   6.7. Представляє і захищає у межах своєї компетенції інтереси
Міністерства з питань мирного використання атомної енергії в
Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), в  інших
міжнародних організаціях.
 
   6.8. Організовує роботу щодо функціонування державної системи
обліку радіоактивних відходів, сховищ таких відходів та безпечне
поводження з ними на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери його управління, до передачі радіоактивних
відходів на захоронення.
 
   6.9. Організовує роботу щодо забезпечення фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та
інших  джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери  управління
Міністерства.
 
   6.10. Готує  пропозиції  щодо утворення, реорганізації і
ліквідації  підприємств  та  організацій  атомно-промислового
комплексу, що належать до сфери управління Міністерства, та
ефективного використання їх майна та майнових прав.
 
   6.11. Координує та контролює питання безпечної експлуатації
АЕС, будівництва та введення в експлуатацію нових енергоблоків
АЕС.
 
   6.12. Координує  питання  щодо  запобігання  надзвичайним
ситуаціям  у  паливно-енергетичному  комплексі,  координує та
контролює   діяльність,   пов'язану   з    реалізацією
запобіжно-профілактичних антитерористичних заходів на об'єктах
ПЕК.
 
   6.13. Організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.
 
   6.14. Координує роботу з питань охорони праці і техніки
безпеки, здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств ПЕК
з цих питань.
 
   6.15. Організовує  роботу  щодо  боротьби  з тероризмом,
створення системи захисту, готовності та аварійного реагування на
випадок терористичних актів та інших екстремістських проявів на
об'єктах ПЕК, які належать до сфери управління Міністерства.
 
   6.16. Забезпечує охорону державної таємниці та  здійснює
заходи  щодо  мобілізаційної підготовки у межах повноважень,
передбачених законодавством, стосовно підприємств та організацій
електроенергетики та атомно-промислового комплексу, що належать до
сфери управління Міністерства.
 
   6.17. Координує питання організації та забезпечення охорони
об'єктів   атомно-промислового   комплексу   та   об'єктів
електроенергетики.
 
   6.18. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої  влади  та органами місцевого самоврядування щодо
діяльності підприємств атомно-промислового комплексу.
 
   6.19. Здійснює державну науково-технічну та  інвестиційну
політику у сфері використання ядерної енергії.
 
   6.20. Забезпечує розробку і реалізацію програм якості робіт у
сфері використання ядерної енергії.
 
   6.21. Створює, планує і координує систему підготовки кадрів у
сфері використання ядерної енергії.
 
   6.22. Організує та контролює роботу щодо реалізації в галузі
основних принципів державної політики щодо альтернативних та
відновлювальних видів палива, здійснення державного управління,
регулювання та нагляду у сфері альтернативних джерел енергії.
 
   6.23. Координує роботу з питань розвитку та впровадження
нетрадиційних та альтернативних видів енергії на об'єктах ПЕК.
 
   6.24. Організує  та  контролює  роботу  з  реалізації
інвестиційних проектів (програм) розвитку у сфері альтернативних
джерел енергії.
 
   6.25. Здійснює координацію робіт, пов'язаних з виробництвом
(видобутком),  постачанням,  транспортуванням,  зберіганням,
передачею та споживанням альтернативних видів палива та енергії,
виробленої з альтернативних джерел,  у  паливно-енергетичному
комплексі.
 
   6.26. Координує  питання діяльності відомчої воєнізованої
охорони, здійснює загальне керівництво та контроль за діяльністю
підрозділів відомчої воєнізованої охорони Мінпаливенерго.
 
   6.27. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих  доручень
Міністра.
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості;
   - Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки
життєдіяльності;
   - Департаменту з питань євроінтеграції  та  міжнародного
співробітництва  (з  питань участі Міністерства в діяльності
Міжнародного агентства з  атомної  енергії  (МАГАТЕ),  інших
міжнародних організаціях у сфері мирного використання атомної
енергії);
   - Департаменту  стратегічної  політики  та перспективного
розвитку ПЕК (з питань розвитку та впровадження нетрадиційних та
альтернативних видів енергії на об'єктах ПЕК).
   За напрямками діяльності координує:
 
 
   ( Абзац вилучено на підставі Наказу Міністерства палива та
енергетики N 413 ( v0413558-08 ) від 07.08.2008 )
 
 
   Департамент майнових відносин та реформування власності;
   Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ПЕК;
   Департамент євроінтеграції та міжнародного співробітництва;
   Департамент кадрової        політики        та
організаційно-документального забезпечення;
   Фінансово-економічний департамент;
   Управління бухгалтерського обліку і звітності;
   Відділ взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю;
   Відділ трудової та соціальної політики.
 
     7. Заступник Міністра - АЛІЄВ Бурзу Хангулу огли
 
   7.1. Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та
Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України у межах функціональних повноважень.
 
   7.2. Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій  нафтогазового  комплексу,  що належать до сфери
управління Міністерства,  вживає  заходів  щодо  забезпечення
ефективності їх роботи.
 
   7.3. Безпосередньо  організує  роботу  з  керівниками
підприємств, установ і організацій нафтогазового комплексу, що є у
державній власності та належать до сфери управління Міністерства,
особами, зарахованими до кадрового резерву на посади зазначених
керівників.
 
   7.4. Координує діяльність Міністерства з питань розвитку
нафтогазового комплексу.
 
   7.5. Безпосередньо  організує  роботу  з  керівниками
підприємств, установ і організацій нафтогазового комплексу, що
належать до сфери управління Міністерства, особами, зарахованими
до кадрового резерву на посади зазначених керівників.
 
   7.6. Організовує роботу з розроблення концепції розвитку
нафтогазового комплексу і цільових програм перспективного розвитку
науки, техніки і технології у цій сфері, а також розроблення і
впровадження передових технологій у сфері видобування, зберігання,
транспортування та розподілу нафти і природного газу.
 
   7.7. Організовує  моніторинг  ринку  нафти,  газу  і
нафтопродуктів.
 
   7.8. Визначає стратегію диспетчерського управління системою
нафтогазового комплексу.
 
   7.9. Готує  пропозиції  щодо  утворення,  реорганізації,
ліквідації підприємств та організацій нафтогазового комплексу, що
належать  до  сфери  управління Міністерства, та ефективного
використання їх майна та майнових прав.
 
   7.10. Координує роботу нафтогазотранспортної системи України.
 
   7.11. Забезпечує виконання завдань та здійснює контроль з
питань видобування нафти і природного газу, постачання природного
та скрапленого газу, створення  та  експлуатації  транзитних
міждержавних систем транспортування нафти і природного газу.
 
   7.12. Забезпечує комплексне освоєння ресурсів нафти, газу та
газового конденсату із застосуванням передових методів розвідки і
розробки родовищ на підприємствах нафтогазового комплексу.
 
   7.13. Організує разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами,
спілками) виробників  і  суб'єктами  господарювання  постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів.
 
   7.14. Організовує роботу із вдосконалення та регулювання
ринків газу, нафти та нафтопродуктів, здійснює моніторинг щодо
питань ціноутворення та тарифної політики.
 
   7.15. Забезпечує   формування   енергетичного   балансу
паливно-енергетичного комплексу у частині природного газу.
 
   7.16. Організовує і  координує  питання  геофізичних  та
геологорозвідувальних робіт з пошуку паливних ресурсів.
 
   7.17. Забезпечує законотворчу і нормотворчу роботу з питань
діяльності нафтогазового комплексу.
 
   7.18. Організовує роботу щодо  забезпечення  екологічного
контролю, охорони праці, техніки безпеки та охорони об'єктів
нафтогазового комплексу, що  належать  до  сфери  управління
Міністерства.
 
   7.19. Забезпечує роботу щодо боротьби з тероризмом, створення
системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок
терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах
нафтогазового комплексу.
 
   7.20. Організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах нафтогазового комплексу, що
належать до сфери управління Міністерства.
 
   7.21. Забезпечує реалізацію державної політики з питань
оплати  праці  працівників  підприємств  паливно-енергетичного
комплексу, що належать до сфери управління Міністерства.
( Розділ 7 доповнено пунктом 7.21 згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 153 ( v0153558-09 ) від 18.03.2009 )
 
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості;
   За напрямками діяльності координує:
   Департамент фінансового та відомчого контролю;
   Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ПЕК;
   Департаменту майнових відносин та реформування власності.
 
 
   ( Абзац вилучено на підставі Наказу Міністерства палива та
енергетики N 413 ( v0413558-08 ) від 07.08.2008 )
 
 
   Управління інформаційно-аналітичного забезпечення;
   Відділ режимно-секретної та мобілізаційної роботи;
   Сектор взаємодії із засобами масової інформації;
   Відділ трудової та соціальної політики. ( Частину доповнено
позицією згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 153
( v0153558-09 ) від 18.03.2009 )
 
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 146 ( v0146558-08 ) від 20.03.2008; із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства палива та енергетики N 8 ( v0008558-09 )
від 14.01.2009, N 153 ( v0153558-09 ) від 18.03.2009 )
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики
 та організаційно-документального
 забезпечення                     І.Прокопенко
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   палива та енергетики України
                   20.03.2008 N 146
 
 
           ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
       Міністра палива та енергетики України,
         першого заступника і заступників
         Міністра у разі їх відсутності
 
 
------------------------------------------------------------------
|Міністр Продан Ю.В.   |Перший заступник Міністра Бугайов О.А.|
|-------------------------+--------------------------------------|
|Перший заступник Міністра|Заступник Міністра Павлуша С.М.    |
|Бугайов О.А.       |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Заступник Міністра    |Заступник Міністра Макуха В.О.    |
|Павлуша С.М.       |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Заступник Міністра    |Заступник Міністр Павлуша С.М.    |
|Макуха В.О.       |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Заступник Міністра    |Заступник Міністра Шумкова Н.Ю.    |
|Лучніков В.А.      |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Заступник Міністра    |Заступник Міністра Лучніков В.А.   |
|Шумкова Н.Ю.       |                   |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Заступник Міністра    |Перший заступник Міністра Бугайов О.А.|
|Алієв Б.Х.        |                   |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 146 ( v0146558-08 ) від 20.03.2008; із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства палива та енергетики N 8 ( v0008558-09 )
від 14.01.2009 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner