Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1300/5 від 28.07.2008

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

              Н А К А З
 
             29.01.2008 N 8
 
 
       Про затвердження Інструкції про списання
       об'єктів державної власності, бюджетних
        установ, організацій, підприємств,
     які належать до сфери управління Держводгоспу
 
 
   На виконання  Закону  України  "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ) та відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п )
"Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" з
метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних
цінностей з балансу водогосподарських бюджетних  організацій,
установ та державних підприємств Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про списання об'єктів державної
власності, бюджетних установ,  організацій,  підприємств,  які
належать до сфери управління Держводгоспу.
 
   2. Управлінню фінансів та бухгалтерського обліку довести до
відома та  використання  в  практичній  діяльності  установ,
організацій,  підприємств,  що  належать до сфери управління
Держводгоспу,  інструкцію  про  списання  об'єктів  державної
власності.
 
   3. Встановити, що списання матеріальних цінностей, незалежно
від джерела їх придбання, проводиться лише з письмового дозволу
Держводгоспу у порядку, передбаченому цією Інструкцією.
 
   4. Керівникам установ, організацій, підприємств, що належать
до сфери управління Держводгоспу, забезпечити подання до комітету
матеріалів на списання у повному обсязі з дотриманням вимог цієї
Інструкції.
 
   5. Встановити, що продаж або безоплатна передача матеріальних
цінностей з балансу бюджетних організацій, установ, підприємств
(крім передачі між відокремленими структурними підрозділами, що
входять до складу розпорядника бюджетних коштів другого рівня)
проводиться з письмового дозволу комітету.
 
   6. Відчуження об'єктів державної власності, які знаходяться
на балансі бюджетних організацій, установ, підприємств провадиться
у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
06.06.2007 року N 803 ( 803-2007-п ).
 
   7. Право підпису дозволу на списання матеріальних цінностей,
незалежно від джерела їх придбання, залишаю за собою.
 
   8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держводгоспу від
18 жовтня 2001 року N 223 "Про затвердження Галузевої інструкції
про  порядок  списання  матеріальних  цінностей  з  балансу
водогосподарських організацій, установ, підприємств" та наказ від
30 липня 2004 року N 191 "Про внесення змін до наказу Держводгоспу
України від 18.10.2001 р. N 223".
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова комітету                     В.Сташук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держводгоспу
                   29.01.2008 N 8
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      про списання об'єктів державної власності,
      бюджетних установ, організацій, підприємств,
     які належать до сфери управління Держводгоспу
 
 
   Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п )
"Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" з
метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних
цінностей з балансу водогосподарських бюджетних організацій та
державних підприємств.
 
             Загальна частина
 
   1. Ця  Інструкція  визначає  механізм  списання об'єктів
державної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва
(незавершені  капітальні  інвестиції в необоротні матеріальні
активи), матеріальні активи, що відповідно до  законодавства
визнаються основними фондами (засобами) (далі - майно).
   Списання майна здійснюється у спосіб, передбачений  цією
Інструкцією.
   Терміни, які використовуються у цій Інструкції, вживаються у
значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання
правового режиму власності  відповідного  майна  та  питання
управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
   Суб'єкт господарювання - установа, організація, підприємство,
яке належить до сфери управління Держводгоспу.
 
   2. Дія цього Порядку ( 1314-2007-п ) поширюється на майно, що
передане в оперативне управління установам та  організаціям,
знаходиться у господарському віданні державних підприємств.
 
   3. Дія цієї Інструкції не поширюється на майно, порядок
списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового
фонду,  об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси
підприємств тощо).
 
   4. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому
порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам,
установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані
інші способи управління (або їх застосування може бути економічно
недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене,
непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання,
зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і
технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи
стихійного лиха та відновленню не підлягає, або виявлене в
результаті інвентаризації як нестача.
   Морально застаріла  комп'ютерна  техніка,  придатна  для
подальшого використання з дозволу Держводгоспу, може передаватися
до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим
її  закріпленням  за  відповідними  закладами, установами та
організаціями.
 
        Прийняття рішення про списання майна
 
   5. Списання майна здійснюється з балансів водогосподарських
бюджетних  організацій,  установ та державних підприємств на
підставі прийнятого Держводгоспом рішення про надання згоди на
його списання.
   Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей
правового  режиму майна, наявності встановлених законодавчими
актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім
випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).
   Рішення про надання згоди на списання об'єктів незавершеного
будівництва  приймається  Держводгоспом  за  погодженням  з
регіональним відділенням Фонду державного майна  України  за
місцезнаходженням суб'єкта господарювання.
   Списання майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління,
здійснюється таким  суб'єктом  відповідно  до  цього  Порядку
( 1314-2007-п ).
   Списання майна, що перебуває на балансі апарату Держводгоспу,
здійснюється комітетом відповідно до цієї Інструкції.
 
   6. З  метою  отримання згоди на списання майна суб'єкт
господарювання подає Держводгоспу разом із зверненням стосовно
списання майна такі документи:
   1) техніко-економічне обґрунтування необхідності  списання
майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки,
інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та
про  те, як воно вплине на фінансовий план (для державних
підприємств),  а  також  напрями  використання  коштів,  які
передбачається одержати в результаті списання;
   2) відомості про майно, що пропонується списати за даними
бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва),
згідно з додатком 1;
   3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання,
згідно з додатком 2;
   4) акт  технічного  стану майна, затверджений керівником
суб'єкта господарювання;
   5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження  майном,  що  пропонується  списати  (разом  з
відповідними підтвердними документами);
   6) відомості про земельну ділянку, на якій  розташоване
нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання
земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних
підтвердних  документів,  зокрема  державного  акта на право
постійного користування землею, кадастрового плану;
   7) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме:
дата початку і припинення будівництва, затверджена  загальна
вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення
будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування,
загальна  кошторисна  вартість  проектно-вишукувальних  робіт,
кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх
припинення, стадії виконання робіт).
   У разі, коли рішення про списання майна потребує погодження з
Фондом  державного  майна  за  місцезнаходженням  суб'єкта
господарювання,  такий  суб'єкт  подає  зазначені  документи
відповідному органу.
   У разі потреби Держводгосп та Фонд державного майна можуть
отримувати  від  суб'єкта господарювання додаткові документи,
необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні
паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій,
договори або їх проекти тощо). Вичерпний перелік додаткових
документів надсилається суб'єкту господарювання у 10-денний строк
з дати надходження зазначених у підпунктах 1-7 цього пункту
документів.
 
   7. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання
майна приймається Держводгоспом протягом  30  днів  з  дати
надходження документів, зазначених у пункті 6 цієї Інструкції, та
після погодження з Фондом державного майна відповідно до абзацу 3
пункту 5. Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється
у формі наказу, а про відмову в наданні такої згоди - у формі
листа. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна
приймається у разі, коли:
   майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 4 цієї
Інструкції;
   Держводгосп визначив  інші  шляхи використання майна, що
пропонується до списання;
   суб'єкт господарювання подав, передбачені цією Інструкцією,
документи з порушенням установлених вимог, а також коли  в
документах наявні суперечності;
   у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності  списання
майна  відсутні  економічні  та/або  технічні розрахунки, що
підтверджують необхідність списання майна;
   відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.
 
   8. Для  розгляду  документів, підготовки пропозицій щодо
списання майна Держводгосп утворює робочу групу (комісію) з
розгляду питань стосовно списання майна, склад, регламент роботи і
повноваження якої затверджуються наказом.
   У разі потреби робоча група (комісія) з розгляду питань
стосовно списання майна може провести за рішенням керівництва
Держводгоспу додатковий огляд майна, що пропонується до списання.
 
      Утворення суб'єктом господарювання комісії
     зі списання майна, її завдання та повноваження
 
   9. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості
та/або  неефективності проведення його відновного ремонту чи
неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення
документів на списання майна, утворюється комісія із списання
майна (далі - комісія), яка діє протягом року, у складі:
   заступника керівника  суб'єкта  господарювання  (голова
комісії);
   головного бухгалтера або його заступника;
   інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні
цінності;
   працівників інженерних,    технічних,    технологічних,
будівельних, обліково-економічних, контрольно-ревізійних та інших
служб;
   інших фахівців (на розсуд керівника).
   Склад комісії затверджується наказом за підписом керівника
суб'єкта господарювання. Наказ про створення постійно діючої
комісії поновлюється щорічно або за потребою.
 
   10. Для встановлення факту непридатності використання майна,
що  перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів,
нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб'єкт господарювання
залучає для участі в роботі комісії представника відповідної
інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій
письмовий висновок, що додається до акта.
 
   11. У разі порушення проти суб'єкта господарювання справи про
банкрутство керівник суб'єкта господарювання або  арбітражний
керуючий утворює комісію, до складу якої включаються голова
комісії - керівник суб'єкта господарювання  або  арбітражний
керуючий та  члени  комісії,  визначені у пунктах 9-10 цієї
Інструкції.
 
   12. Комісія:
   1) проводить  в  установленому  законодавством  порядку
інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її
результатами складає відповідний акт;
   2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної
документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей
про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
   3) визначає   економічну  (технічну)  доцільність  чи
недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і
вносить відповідні пропозиції;
   4) установлює конкретні причини списання майна (моральна
застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого
використання суб'єктом господарювання, зокрема у  зв'язку  з
будівництвом,   розширенням,  реконструкцією  і  технічним
переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного
лиха, та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті
інвентаризації як нестачі);
   5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей,
матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;
   6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає
списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а
також  вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість,
вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних
балансових рахунках;
   7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна
за встановленою типовою формою.
 
   13. За результатами роботи складається протокол засідання
комісії, до якого додаються:
   1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
   2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;
   3) акти на списання майна;
   4) інші  документи  (копія  акта  про  аварію, висновки
відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).
   У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо
шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є
недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті
інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.
   Протокол засідання  комісії  підписується  всіма  членами
комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
   В актах технічного стану майна зазначаються: рік виготовлення
(будівництва) майна, дата  введення  в  експлуатацію,  обсяг
проведеної  роботи  з  модернізації,  модифікації,  добудови,
дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і
вузлів, конструктивних елементів.
   В акті на списання майна детально зазначаються причини його
списання  та  робиться  висновок  про  економічну (технічну)
недоцільність та/або неможливість відновлення майна.
   У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи
стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином
завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що
призвели до неї.
   Протокол засідання  комісії, акт інвентаризації, акти на
списання майна та технічного стану затверджуються керівником
суб'єкта господарювання.
 
           Механізм списання майна
 
   Дозвіл на   списання   матеріальних  цінностей  (крім
автотранспорту, бульдозерів, скреперів, грейдерів, колісних і
гусеничних тракторів, автокранів, тракторних кранів, причепів,
напівпричепів, навісного обладнання, електродвигунів, насосів) як
таких, що морально чи фізично зношені, непридатні для подальшого
використання суб'єктом господарювання, зокрема у  зв'язку  з
будівництвом,   розширенням,  реконструкцією  і  технічним
переоснащенням, або пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного
лиха, та відновленню не підлягає, (за винятком виявлених в
результаті інвентаризації як нестача) надається у такому порядку:
   а) з балансів бюджетних установ, організацій:
   вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 1000 гривень - з
дозволу керівника бюджетної установи, організації;
   вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 5000 гривень - з
дозволу керівника бюджетної установи, організації вищого рівня
(начальника облводгоспу, басейнового управління);
   вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 5000 гривень -
з дозволу робочої групи (комісії) Держводгоспу.
   б) з балансів державних підприємств:
   вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 1000 гривень - з
дозволу керівника державного підприємства;
   вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 1000 гривень -
з дозволу робочої групи (комісії) Держводгоспу.
   Недостачі матеріальних цінностей, виявлені  в  результаті
інвентаризації: понад норми природних втрат, втрати від псування,
стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні
винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо),
списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної
відсутності  винних  осіб  і вжиття потрібних заходів задля
недопущення фактів втрат у подальшому в такому порядку:
   а) за кожним випадком недостач або псувань матеріальних
цінностей на суму до 2500 гривень включно - з дозволу керівника
бюджетної установи, організації у тому числі для відокремлених
структурних підрозділів, що входять до складу бюджетної установи,
організації;
   б) від 2500 до 5000 грн. - з дозволу керівника установи
вищого рівня;
   в) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних
цінностей на суму понад 5000 гривень включно - з дозволу Голови
Держводгоспу.
   У документах, які установи подають для оформлення списання
недостач понад норми природних втрат і втрат від  псування
матеріальних цінностей, слід вказати заходи, яких вжито задля
попередження таких втрат.
 
   14. Розбирання та демонтаж майна,  що  пропонується  до
списання, проводиться тільки після прийняття Держводгоспом рішення
про надання згоди (відповідно до цієї Інструкції) на списання
майна  (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи
стихійного лиха).
 
   15. Розбирання, демонтаж та  списання  майна,  а  також
відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення
відповідних господарських операцій згідно з цією Інструкцією,
забезпечується безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі
якого перебуває майно.
 
   16. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та
демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання
чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в
результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на
рахунках бухгалтерського обліку запасів.
   Непридатні для  використання вузли, деталі, матеріали та
агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).
 
   17. Оцінка  придатних  вузлів,  деталей,  матеріалів  та
агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться
відповідно до законодавства.
 
   18. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли,
деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання,
які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і
відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі
ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
   19. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і
чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього
їх  вилучення  та  одночасного  оприбуткування придатних для
подальшого використання деталей.
 
   20. Кошти, що надійшли  в  результаті  списання  майна,
спрямовуються відповідно до вимог законодавства.
 
   21. Суб'єкти  господарювання, на балансі яких перебувало
майно, подають робочій групі Держводгоспу у місячний строк після
закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт
про списання майна згідно з додатком 3.
   У разі наявності зауважень до звіту Держводгосп повертає його
суб'єкту господарювання для врахування зауважень та  подання
протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.
 
   22. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту
подання суб'єктом господарювання суб'єкту управління звіту про
списання майна.
 
   23. Керівник  суб'єкта  господарювання  та члени комісії
забезпечують згідно із  законодавством  подання  Держводгоспу
достовірних матеріалів, передбачених цією Інструкцією.
 
   24. Безоплатна передача матеріальних цінностей дозволяється в
такому порядку:
   а) з  балансів  водогосподарських  бюджетних  установ,
організацій - з дозволу Держводгоспу  (головний  розпорядник
бюджетних коштів);
   б) з  балансів  водогосподарських  бюджетних  організацій
Автономної Республіки Крим - з дозволу Держводгоспу за поданням
Республіканського комітету по водному господарству Автономної
Республіки Крим;
   в) з балансу одного відокремленого структурного підрозділу,
що входять до складу бюджетної установи, організації на баланс
іншого відокремленого структурного підрозділу, здійснюється на
підставі наказу керівника бюджетної установи, організації та
оформлених накладних і доручення.
   Накладна виписується  стороною,  яка  передає матеріальні
цінності у двох примірниках. Один примірник накладної разом із
довіреністю  залишається  у сторони, яка передає матеріальні
цінності, а другий - сторони, яка приймає матеріальні цінності.
   На обох  примірниках  обов'язково  зазначається: підстава
(наказ) проведення передачі-приймання матеріальних цінностей та
відмітка "безкоштовно".
   Стороні, яка  приймає  матеріальні  цінності,  разом  із
накладними видається повідомлення (авізо) щодо їх безоплатної
передачі. Повідомлення (авізо) виписується стороною, яка передає
матеріальні цінності у трьох примірниках, з яких два додаються до
накладної, що залишається у сторони, яка приймає матеріальні
цінності.
   Сторона, яка отримала матеріальні цінності  на  підставі
завіреного повідомлення (авізо) зараховує їх на баланс.
   Безоплатна передача  матеріальних  цінностей  від  однієї
бюджетної установи, організації до іншої, що належать до сфери
управління Держводгоспу, здійснюється на підставі наказу Голови
комітету.
   Безоплатна передача матеріальних цінностей, які є державною
власністю із сфери управління міністерств, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 21 вересня 1998 року N 1482 ( 1482-98-п )
"Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".
 
   25. Керівник  суб'єкта  господарювання  організовує  та
забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цієї
Інструкції.
 
   26. Держводгосп забезпечує у межах своїх повноважень та
відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням
вимог цієї Інструкції та цільовим використанням коштів.
 
 
                   Додаток 1
                   до Інструкції про списання
                   об'єктів державної
                   власності, бюджетних
                   установ, організацій,
                   підприємств, які належать
                   до сфери управління
                   Держводгоспу
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                   ____________________________
                   (посада керівника суб'єкта
                      господарювання)
 
                   ___________
                    (підпис)
 
                   ______________________
                   (ініціали та прізвище)
 
                   ___ ____________ 200_ р.
 
                   М.П.
 
 
              ВІДОМІСТЬ
         про об'єкти державної власності,
          що пропонуються до списання
 
        станом на ___ ____________ 200_ р.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Наймену-| Рік  | Номер об'єкта  |Інформація|Вартість| Первісна| Сума |Балансова|
|ковий | вання |випуску/|-------------------|  про  |здійсне-| (перео- |нарахо-| (зали- |
|номер |об'єкту | дата |інвен-|завод-|пас- |проведення| них  | цінена) |ваного | шкова) |
|   |    |введення| тар- |ський |порт-| модерні- | капі- |вартість,|зносу, |вартість,|
|   |    |  в  | ний |   |ний | зації, |тальних | гривень |гривень| гривень |
|   |    |експлу- |   |   |   | модифі- | інве- |     |    |     |
|   |    | атацію |   |   |   | кації, |стицій, |     |    |     |
|   |    |    |   |   |   |добудови, |гривень |     |    |     |
|   |    |    |   |   |   | дообла- |    |     |    |     |
|   |    |    |   |   |   | днання, |    |     |    |     |
|   |    |    |   |   |   | рекон- |    |     |    |     |
|   |    |    |   |   |   | струкції |    |     |    |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Усього
 
 Дані про дорогоцінні метали _____________________________________
 _________________________________________________________________
    (подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)
 
 Головний бухгалтер ________  __________________________________
           (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 
                   Додаток 2
                   до Інструкції про списання
                   об'єктів державної
                   власності, бюджетних
                   установ, організацій,
                   підприємств, які належать
                   до сфери управління
                   Держводгоспу
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                   ____________________________
                   (посада керівника суб'єкта
                      господарювання)
 
                   ___________
                    (підпис)
 
                   ______________________
                   (ініціали та прізвище)
 
                   ___ ____________ 200_ р.
 
                   М.П.
 
 
                АКТ
      інвентаризації об'єктів державної власності,
          що пропонується до списання
 
 
 _________________________________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання
       та його місцезнаходження (цеху, дільниці
       тощо), де провадилась інвентаризація)
 
 На підставі наказу (розпорядження) від ___ ___________ 200_ р.
 
 N ___ комісією у складі _________________________________________
 
 _________________________________________________________________
     (посада, прізвище та ініціали членів комісії)
 
 _________________________________________________________________
 проведено інвентаризацію  об'єктів  державної  власності,  що
 пропонуються до списання і відображаються на субрахунку
 
 N ______ станом на ___ ____________ 200_ р.
 
 Інвентаризацію розпочато ___ ____________ 200_ р.
 
 Інвентаризацію закінчено ___ ____________ 200_ р.
 
 Під час проведення інвентаризації встановлено таке:
 
----------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Наймену-| Рік  |  Номер об'єкта   |      Станом на      |Примі-|
|ковий | вання |випуску/|           |  ___ ____________ 200_ р.  | тка |
|номер |об'єкта | дата |----------------------+-------------------------------+------|
|   |    |введення|інвен-|завод-|паспорт-|  фактично  |  за даними  |   |
|   |    |  в  |тарний|ський | ний  |  виявлено  |бухгалтерського|   |
|   |    |експлу- |   |   |    |        |  обліку   |   |
|   |    |атацію |   |   |    |        |        |   |
|------+--------+--------+------+------+--------+---------------+---------------+------|
|   |    |    |   |   |    |кіль-| первісна|кіль-| первісна|   |
|   |    |    |   |   |    |кість| (перео- |кість| (перео- |   |
|   |    |    |   |   |    |   | цінена) |   | цінена) |   |
|   |    |    |   |   |    |   |вартість,|   |вартість,|   |
|   |    |    |   |   |    |   | гривень |   | гривень |   |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Усього
 
 Усього за актом: ________________________________________________
                (цифрами і словами)
 
 1) загальна кількість об'єктів (фактично) _______________________
                       (цифрами і словами)
 
 2) на суму, гривень (фактично) __________________________________
                    (цифрами і словами)
 
 Голова комісії: _________  ___________  _______________________
         (посада)  (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 Члени комісії: _________  ___________  _______________________
         _________  ___________  _______________________
         _________  ___________  _______________________
 
 
                   Додаток 3
                   до Інструкції про списання
                   об'єктів державної
                   власності, бюджетних
                   установ, організацій,
                   підприємств, які належать
                   до сфери управління
                   Держводгоспу
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                   ____________________________
                   (посада керівника суб'єкта
                      господарювання)
 
                   ___________
                    (підпис)
 
                   ______________________
                   (ініціали та прізвище)
 
                   ___ ____________ 200_ р.
 
                   М.П.
 
 _____________________________________
 (найменування суб'єкта господарювання)
 
 _____________________________________
 _____________________________________
   (місцезнаходження суб'єкта
       господарювання)
 
 _______________________________________
 (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
 
 
                ЗВІТ
         про списання об'єктів власності
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-| Найме-|  Рік  |Інвен-|Завод-|Витрати |       Оприбутковано в результаті списання    |Отримано|Напрями|Доку- |
|ковий |нування| випуску |тарний|ський |  на  |---------------------------------------------------------|коштів в| вико- |менти,|
|номер |    |(побудови)/|номер |номер |списання| придатних | матеріалів | сировини | основних |зага-| резу- |ристан-| що |
|   |    |  дата  |   |   |об'єкта,|  вузлів, |      |      | засобів  | льна| льтаті |  ня | під- |
|   |    | введення |   |   |гривень | агрегатів |      |      |      | вар-| реалі- | коштів|тверд-|
|   |    | в експлуа-|   |   |    |------------+------------+------------+------------|тість| зації |    |жують |
|   |    |  тацію  |   |   |    |кіль-| вар- |кіль-| вар- |кіль-| вар- |кіль-| вар- |   | мате- |    |отри- |
|   |    |      |   |   |    |кість|тість,|кість|тість,|кість|тість,|кість|тість,|   |ріалів, |    |мання |
|   |    |      |   |   |    |   | гри- |   | гри- |   | гри- |   | гри- |   |сировини|    |коштів|
|   |    |      |   |   |    |   |вень |   |вень |   |вень |   |вень |   | тощо, |    |   |
|   |    |      |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |гривень |    |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Усього
 
 Голова комісії: ___________  __________________________________
          (підпис)     (ініціали та прізвище)
 
 Члени комісії:  ___________  __________________________________
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner