Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1288/5 від 25.07.2008

Про видачу свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.01.2008 N 121
 
 
         Щодо Основних критеріїв оцінки
       виконання державними службовцями функцій
      з управління корпоративними правами держави
 
 
   На виконання Закону України  "Про  управління  об'єктами
державної власності" ( 185-16 ) та з метою підвищення ефективності
контролю за виконанням державними службовцями функцій з управління
корпоративними правами держави в господарських товариствах, у
статутному капіталі яких державна частка перевищує 50 відсотків,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Основні критерії оцінки виконання державними
службовцями функцій з управління корпоративними правами держави
(додаток 1) та Порядок проведення органами приватизації оцінки
виконання  державними  службовцями  функцій  з  управління
корпоративними правами держави (додаток 2), що додаються.
 
   2. Департаменту  обліку  корпоративних  прав  держави,
Департаменту з питань  корпоративних  відносин,  Департаменту
міждержавних  майнових  відносин  та  спільних  підприємств,
Департаменту фінансового аналізу, а також регіональним відділенням
ФДМУ відповідно до повноважень довести цей наказ до відома
державних службовців, що представляють інтереси держави в органах
управління господарських товариств, у яких державна частка у
статутному капіталі перевищує 50 відсотків.
 
   3. Визнати наказ Фонду  державного  майна  України  від
12.12.2005 N 3147 ( v3147224-05 ) "Про Основні критерії та порядок
проведення оцінки виконання державними службовцями функцій з
управління  корпоративними  правами  держави  в господарських
товариствах, у статутних фондах яких є державна частка" таким, що
втратив чинність.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Перший заступник
 Голови Фонду                       В.Петров
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу ФДМУ
                   29.01.2008 N 121
 
 
             ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ
       оцінки виконання державними службовцями
    функцій з управління корпоративними правами держави
 
 
   1. Метою цього нормативного акта є встановлення критеріїв для
їх застосування під час визначення органами приватизації якості
виконання  державними  службовцями, що представляють інтереси
держави в органах управління (наглядовій раді) господарських
товариств, у статутному капіталі яких державна частка перевищує
50 відсотків (далі - представники держави), функцій з управління
корпоративними правами держави та посилення контролю за їхньою
діяльністю.
 
   2. Відповідно до цього наказу Основними критеріями оцінки
виконання  державними  службовцями  функцій  з  управління
корпоративними правами держави є:
 
   2.1. Результати оцінки управління корпоративними  правами
держави господарських товариств, проведеної згідно з відповідним
наказом ФДМУ;
 
   2.2. Якість виконання  договору  доручення  представником
держави, яка визначається на підставі інформації щодо розгляду
наглядовою радою визначеного кола питань;
 
   2.3. Вчасність подання представником держави звітності.
 
   3. Висновки щодо якості виконання представниками держави
функцій з управління корпоративними правами держави відповідно до
Основних критеріїв оцінки ефективності виконання  функцій  з
управління  корпоративними  правами  держави  базуються  на
узагальненій інформації щодо результатів фінансово-господарської
діяльності господарських товариств, у статутному капіталі яких
державна частка перевищує 50 відсотків, результатів виконання
представниками  держави умов договору доручення на виконання
функцій з управління пакетом акцій, що належить державі, та оцінки
їх особистої ініціативи та відповідальності під час виконання
таких функцій.
 
   4. Проведення оцінки діяльності представників держави  в
органах  управління (наглядовій раді) господарських товариств
покладається на Департамент обліку корпоративних прав держави та
регіональні відділення ФДМУ згідно з Порядком проведення органами
приватизації оцінки виконання державними службовцями функцій з
управління корпоративними правами держави.
 
   5. Звітним періодом, за який проводиться оцінка виконання
представником держави функцій з управління корпоративними правами
держави, є календарний квартал, рік.
   Оцінці підлягає виконання функцій з управління корпоративними
правами держави представниками держави, які виконують такі функції
протягом повного звітного періоду, в господарських товариствах, що
протягом звітного періоду здійснюють господарську діяльність.
   Оцінці не підлягає виконання представниками держави функцій з
управління  корпоративними  правами  держави  у господарських
товариствах, які перебувають у стадії санації чи ліквідації, а
також щодо яких припинено провадження у справі про банкрутство
протягом менш як двох повних кварталів з моменту припинення
провадження.
 
   6. Оцінка діяльності представників держави може мати такі
значення:
 
   6.1. Ефективна;
 
   6.2. Задовільна;
 
   6.3. Неефективна.
 
   7. У випадку неефективного управління понад два періоди
поспіль відповідний структурний підрозділ центрального апарату
ФДМУ, до повноважень якого належить управління корпоративними
правами держави, або регіональне відділення ФДМУ на підставі
письмових пояснень представника держави щодо причин такої якості
виконання функцій з управління корпоративними правами держави,
готує висновки про можливість подальшого виконання зазначеним
представником функцій з управління корпоративними правами держави
у даному товаристві.
 
   8. Якщо представником держави у звітному періоді забезпечено
ефективне управління пакетом акцій держави, до нього можуть бути
застосовані такі види матеріального стимулювання:
 
   8.1. Пріоритет під час вирішення соціальних питань (надання
путівок для відпочинку та оздоровлення, оплата соціальних потреб
тощо);
 
   8.2. Врахування під час прийняття рішення про присвоєння
чергового рангу;
 
   8.3. Переведення на вищу посаду;
 
   8.4. Інші стимули, передбачені чинним законодавством.
 
   9. У разі незгоди представника держави з результатами оцінки
на підставі його письмових пояснень з відповідним обгрунтуванням
до Департаменту обліку корпоративних прав держави та за подальшим
рішенням керівництва ФДМУ оцінка може бути скорегована, що має
бути відображено у наказі про затвердження результатів оцінки
діяльності представників у наступному звітному періоді.
 
   10. У  разі  виявлення  безвідповідального  ставлення
представника  держави  до  виконання  функцій  з  управління
корпоративними правами держави відповідний структурний підрозділ
центрального  апарату  ФДМУ,  до  повноважень якого належить
управління корпоративними правами  держави,  або  регіональне
відділення ФДМУ готує керівництву ФДМУ висновки щодо відповідності
даної особи займаній посаді.
 
   11. Представникам  держави,  які  здійснюють  управління
корпоративними правами держави, може виплачуватися винагорода, а
також можуть встановлюватися збільшені до 50 відсотків посадові
оклади, збільшені - до 100 відсотків щоквартальні надбавки до
посадових окладів з урахуванням надбавки за ранг. Збільшені
посадові оклади та надбавки до посадового окладу встановлюються
лише на час виконання ними таких функцій.
 
 Директор Департаменту
 обліку корпоративних
 прав держави                      А.Сачівко
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу ФДМУ
                   29.01.2008 N 121
 
 
               ПОРЯДОК
       проведення органами приватизації оцінки
       виконання державними службовцями функцій
      з управління корпоративними правами держави
 
 
   1. Цей Порядок визначає застосування Основних критеріїв під
час здійснення оцінки виконання державними службовцями функцій з
управління корпоративними правами держави,  затверджених  цим
наказом, а також послідовність дій під час проведення оцінки.
 
   2. Дія цього Порядку поширюється на представників держави -
державних службовців, які відповідно до  договору  доручення
здійснюють функції з управління корпоративними правами держави
протягом  щонайменше  одного  повного  звітного  періоду  у
господарських товариствах, що у звітному періоді здійснювали
господарську діяльність.
 
   3. Оцінювання проводиться Департаментом обліку корпоративних
прав держави та регіональними відділеннями ФДМУ на підставі такої
інформації:
 
   3.1. Щодо оцінки  результатів  управління  корпоративними
правами держави господарського товариства, проведеної згідно з
наказом ФДМУ від 24.06.2004 N 1241 ( v1241224-04 ).
 
   3.2. Щодо якості виконання договору доручення представником
держави,  яка оцінюється на підставі звіту представника, та
інформації щодо розгляду на засіданні (засіданнях) наглядової ради
таких питань:
   3.2.1. Звіт керівника виконавчого органу про  результати
фінансово-господарської діяльності товариства у звітному періоді;
   3.2.2. Звіт керівника виконавчого органу  про  виконання
товариством фінансового плану у звітному періоді;
   3.2.3. Звіт керівника виконавчого органу  про  виконання
керівником виконавчого органу умов контракту у звітному періоді;
   3.2.4. Звіт керівника виконавчого органу про стан оплати
праці та за обов'язковими платежами до бюджету у звітному періоді.
 
   3.3. Щодо  подання  звітності  та  протоколу  засідання
(протоколів засідань) наглядової ради представником держави у
встановлені терміни.
 
   4. Департамент з питань корпоративних відносин, Департамент
фінансового аналізу та Департамент міждержавних майнових відносин
та спільних підприємств щокварталу та щороку протягом 15 днів
після закінчення встановлених нормативними документами термінів
подання фінансової та статистичної звітності надають узагальнену
інформацію щодо діяльності представників держави у господарських
товариствах, які перебувають в управлінні центрального апарату
ФДМУ, за формою, наведеною в табл. 1, в електронному (формат - MS
Excel) та паперовому вигляді до Департаменту обліку корпоративних
прав держави.
 
                             Таблиця 1
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код за| Назва  | Розмір |Представник|Проведено засідання наглядової ради у звітному| Подання | Подання |Примітки|
|пор.|ЄДРПОУ| господа- |корпора-| держави |  періоді, на якому (яких) заслухано звіт  |звітності | протоколу |    |
|  |   | рського | тивних |(прізвище, |    керівника виконавчого органу     | предста- | засідання |    |
|  |   |товариства| прав | ініціали) |----------------------------------------------| вником |(протоколів|    |
|  |   |     |держави |      |   Про  |  Про  |  Про  |Про стан |держави за| засідань) |    |
|  |   |     |    |      | результати | виконання |виконання | оплати | звітний | наглядової|    |
|  |   |     |    |      | фінансово- |товариством|керівником|праці та | період |  ради  |    |
|  |   |     |    |      |господарської|фінансового|  умов  |  за  |     | предста- |    |
|  |   |     |    |      |діяльності  |  плану  |контракту |платежами|     |  вником |    |
|  |   |     |    |      |       |      |     |  до  |     | держави |    |
|  |   |     |    |      |       |      |     | бюджету |     |      |    |
|----+------+----------+--------+-----------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+--------|
| 1 | 2  |  3   |  4  |  5   |   6   |  7   |  5   |  9  |   10  |   11  |  12  |
|----+------+----------+--------+-----------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-----------+--------|
|  |   |     |    |      |  так/ні  | так/ні  | так/ні | так/ні |  так/ні |  так/ні |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   У таблиці має бути відображена інформація щодо усіх пакетів
акцій розміром понад 50 відсотків, які перебувають в управлінні. У
полі "Примітки" слід вказати причини  відсутності  договорів
доручень та/або відсутності даних, а також чи сезонний характер
має виробництво.
 
   5. Департамент обліку корпоративних прав  держави  після
отримання інформації, зазначеної у пункті 3 цього Порядку, та
регіональні відділення ФДМУ здійснюють оцінювання ефективності
виконання  представниками  держави  функцій  з  управління
корпоративними правами держави в господарських товариствах, які
перебувають в управлінні відповідно центрального апарату ФДМУ та
регіональних відділень ФДМУ, шляхом нарахування балів за Основними
критеріями, наведеними у табл. 2.
 
                             Таблиця 2
 
------------------------------------------------------------------
|  N  | Основні критерії оцінки |  Кількість балів, що  |
| пор. | ефективності виконання  |   нараховується    |
|    |  функцій з управління  |              |
|    | корпоративними правами  |              |
|    |     держави     |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1  |      2       |      3       |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1  |Оцінка результатів     |              |
|    |управління корпоративними |              |
|    |правами держави      |              |
|    |господарського товариства, |              |
|    |проведена згідно з наказом |              |
|    |ФДМУ:           |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.1. |Ефективне управління    |      40       |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.2. |Задовільне управління   |      20       |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.3  |Неефективне управління   |      0       |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  2  |Проведено засідання    |              |
|    |наглядової ради, на якому |              |
|    |(яких) заслухано звіт   |              |
|    |керівника виконавчого   |              |
|    |органу за звітний період: |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 2.1. |Про результати фінансово- |      20       |
|    |господарської діяльності  |              |
|    |товариства         |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 2.2. |Про виконання товариством |      10       |
|    |фінансового плану     |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 2.3. |Про виконання умов     |      10       |
|    |контракту керівником    |              |
|    |виконавчого органу     |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 2.4. |Про стан оплати праці та за|      10       |
|    |обов'язковими платежами до |              |
|    |бюджету          |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.  |Подання звітності     |      10       |
|    |представником держави у  |              |
|    |встановлені терміни    |              |
------------------------------------------------------------------
 
   6. Діяльність представника держави щодо виконання функцій з
управління корпоративними правами держави визнається ефективною,
якщо йому нараховано від 80 до 100 балів.
 
   7. Діяльність представника держави щодо виконання функцій з
управління корпоративними правами держави визнається задовільною,
якщо йому нараховано від 50 до 70 балів.
 
   8. Діяльність представника держави щодо виконання функцій з
управління корпоративними правами держави визнається неефективною,
якщо йому нараховано від 0 до 40 балів.
 
   9. За умов зростання обсягів виробництва в господарських
товариствах із сезонним характером виробництва  та  сезонною
реалізацією  продукції  за  рішенням  Департаменту  обліку
корпоративних прав держави чи регіонального відділення  ФДМУ
діяльність представника держави може бути визнано як "задовільне
управління".  Основні  критерії,  затверджені  цим  наказом,
застосовуються  до  цих  представників держави за підсумками
фінансового року.
 
   10. Результати оцінки регіональні відділення ФДМУ надсилають
в електронному (формат - MS Excel) та паперовому вигляді до
Департаменту обліку корпоративних прав держави щокварталу та
щороку протягом 15 днів після закінчення встановлених нормативними
документами термінів подання фінансової та статистичної звітності
за формою, наведеною в табл. 3.
 
                             Таблиця 3
 
------------------------------------------------------------------------
| N |Код за| Назва  | Розмір | Назва  |Представник|Оцінка|Примітки|
|пор.|ЄДРПОУ| господа- |корпора-| регіона- | держави |   |    |
|  |   | рського | тивних | льного |(прізвище, |   |    |
|  |   |товариства| прав |відділення| ініціали) |   |    |
|  |   |     |держави,|  ФДМУ  |      |   |    |
|  |   |     |  %  |     |      |   |    |
|----+------+----------+--------+----------+-----------+------+--------|
| 1 | 2  |  3   |  4  |  5   |  6   | 7  |  8  |
|----+------+----------+--------+----------+-----------+------+--------|
|  |   |     |    |     |      |   |    |
------------------------------------------------------------------------
 
   11. Департамент обліку корпоративних прав держави  через
10 днів  після  терміну, визначеного в п. 4 цього Порядку,
узагальнює інформацію щодо результатів  оцінки  представників
держави в господарських товариствах, які перебувають в управлінні
центрального апарату та регіональних відділень ФДМУ, та готує
наказ про затвердження результатів оцінки за відповідний звітний
період за формою відповідно до табл. 4.
 
                             Таблиця 4
 
----------------------------------------------------------------------------
| N |Код за| Назва  | Розмір |  Орган   |Представник|Оцінка|Примітки|
|пор.|ЄДРПОУ| господа- |корпора-| управління | держави |   |    |
|  |   | рського | тивних |корпоративними|(прізвище, |   |    |
|  |   |товариства| прав |  правами  |ініціали) |   |    |
|  |   |     |держави,|  держави  |      |   |    |
|  |   |     |  %  | (центральний |      |   |    |
|  |   |     |    |  апарат/  |      |   |    |
|  |   |     |    | регіональне |      |   |    |
|  |   |     |    | відділення) |      |   |    |
|----+------+----------+--------+--------------+-----------+------+--------|
| 1 | 2  |  3   |  4  |    5   |  6   | 7  |  8  |
|----+------+----------+--------+--------------+-----------+------+--------|
|  |   |     |    |       |      |   |    |
----------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 обліку корпоративних
 прав держави                      А.Сачівко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner