Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1297/5 від 25.07.2008

Про утворення Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             28.01.2008 N 34
 
 
        Про результати перевірки Рахунковою
          палатою України використання
          коштів державного бюджету
 
 
   Висновком Рахункової палати  України  від  27  листопада
2007 року  N  74/29-9  про результати перевірки використання
бюджетних коштів, що спрямовуються Мінвуглепромом до Центрального
штабу  та  воєнізованих  гірничорятувальних загонів Державної
воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості
(далі  -  ДВГРС)  за програмою "Гірничорятувальні заходи на
вугледобувних підприємствах" було визначено недоліки та порушення
використання бюджетних коштів для здійснення гірничорятувальних
заходів.
   З метою створення умов для більш ефективного використання
державних коштів на основі принципів плановості, оптимального
поєднання власних та бюджетних джерел, додержання режиму економії
та здійснення  постійного  контролю  за  їх  використанням
Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити постійну робочу групу з моніторингу державної
програми "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах"
під  головуванням  першого  заступника  Міністра  вугільної
промисловості Францишка О.К.
 
                 Термін виконання - до 01.02.2008
 
   2. Затвердити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення
ефективного використання коштів державного бюджету, передбачених
для здійснення гірничорятувальних  заходів  на  вугледобувних
підприємствах, що додається.
 
   3. Контрольно-ревізійному управлінню (Маяцький М.І.) включити
до Плану контрольних заходів Міністерства вугільної промисловості
України на I півріччя 2008 року ( v0533644-07 ) перевірку
діяльності ДВГРС з використання коштів державного бюджету за
програмою   "Гірничорятувальні   заходи  на  вугледобувних
підприємствах" на 2008 рік.
 
                 Термін виконання - до 01.03.2008
 
   4. Попередити   начальника   Державної   воєнізованої
гірничорятувальної служби   у   вугільній   промисловості
Смоланова С.М., що у разі неприйняття дійових заходів  щодо
ефективного використання коштів державного бюджету за програмою
"Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах", його
буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
 
   5. Начальнику  Державної  воєнізованої  гірничорятувальної
служби у вугільній промисловості (Смоланов С.М.) та керівникам
воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС:
 
   5.1. Забезпечити  використання  коштів державного бюджету
виключно за визначеними напрямками та у  обсягах,  які  не
перевищують  встановлену  суму  асигнувань,  за  програмою
"Гірничорятувальні заходи на вугледобувних  підприємствах"  на
2008 рік, затвердженою Мінвуглепромом та погодженою Міністерством
фінансів України.
 
                    Термін виконання - постійно
 
   5.2. Розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності  осіб,  винних  у неефективному використанні
бюджетних коштів за програмою "Гірничорятувальні  заходи  на
вугледобувних підприємствах".
 
                   Термін виконання - 01.02.2008
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        В.Полтавець
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства вугільної
                   промисловості України
                   28.01.2007 N 34
 
 
             КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ
      для забезпечення ефективного використання
       коштів державного бюджету за програмою
      "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних
          підприємствах" на 2008 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Найменування заходів   |Відповіда-|  Очікувані  |
|  |                | льні  |  результати  |
|  |                |виконавці |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
| 1 |        2        |  3   |    4    |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|1. |Забезпечити суворе дотримання |Мінвугле- |Виконання    |
|  |чинного законодавства при   |пром ДВГРС|бюджетної    |
|  |використанні коштів державного |     |програми     |
|  |бюджету за програмою      |     |"Гірничо-    |
|  |"Гірничорятувальні заходи на  |     |рятувальні    |
|  |вугледобувних підприємствах" у |     |заходи на    |
|  |2008 році.           |     |вугледобувних  |
|  |                |     |підприємствах" у |
|  |                |     |запланованих   |
|  |                |     |обсягах та    |
|  |                |     |напрямках.    |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|2. |Переглянути результативні   |Мінвугле- |Використання   |
|  |показники гірничорятувальних  |пром ДВГРС|результативних  |
|  |заходів та визначити обсяги  |     |показників    |
|  |коштів, необхідних для     |     |дозволить    |
|  |виконання бюджетної програми на|     |визначити    |
|  |наступний фінансовий рік.   |     |оптимальний   |
|  |                |     |рівень      |
|  |                |     |фінансового   |
|  |                |     |забезпечення.  |
|  |                |     |Показники    |
|  |                |     |ефективності   |
|  |                |     |виконання    |
|  |                |     |бюджетної    |
|  |                |     |програми     |
|  |                |     |дозволять    |
|  |                |     |визначити реальні|
|  |                |     |витрати ресурсів |
|  |                |     |на одиницю    |
|  |                |     |показника    |
|  |                |     |продукту.    |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|3. |Привести у відповідність до  |Мінвугле- |Ефективне    |
|  |вимог чинного законодавства  |пром ДВГРС|використання   |
|  |організаційно-розпорядчі    |     |державних коштів |
|  |документи стосовно проведення |     |за умов     |
|  |закупівель та здійснити    |     |проведення    |
|  |закупівлю товарів, робіт і   |     |тендерних    |
|  |послуг підрозділами      |     |процедур.    |
|  |гірничорятувальної служби за  |     |         |
|  |бюджетні кошти відповідно до  |     |         |
|  |Закону України "Про закупівлю |     |         |
|  |товарів, робіт і послуг за   |     |         |
|  |державні кошти" ( 1490-14 ) та |     |         |
|  |Указу Президента України    |     |         |
|  |N 642/2007 ( 642/2007 ) "Про  |     |         |
|  |рішення Ради національної   |     |         |
|  |безпеки і оборони України від |     |         |
|  |12 липня 2007 року "Про заходи |     |         |
|  |щодо підвищення ефективності  |     |         |
|  |системи закупівель товарів,  |     |         |
|  |робіт і послуг за державні   |     |         |
|  |кошти".            |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|4. |Встановити дійовий системний  |Мінвугле- |Економія     |
|  |контроль за діяльністю     |пром   |використання   |
|  |Центрального штабу Державної  |     |державних коштів.|
|  |воєнізованої гірничорятувальної|     |         |
|  |служби в частині визначення та |     |         |
|  |обґрунтування потреб фінансових|     |         |
|  |ресурсів.           |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|5. |Протидіяти незаконному     |Мінвугле- |Підвищення    |
|  |нецільовому використанню    |пром ДВГРС|фінансової    |
|  |бюджетних коштів, керуючись  |     |дисципліни у   |
|  |Бюджетним кодексом України   |     |підрозділах   |
|  |( 2542-14 ). Організувати   |     |ДВГРС.      |
|  |внутрішні ревізії та перевірки |     |Запобігання   |
|  |фінансово-господарської    |     |правопорушенням |
|  |діяльності воєнізованих    |     |нецільового   |
|  |гірничорятувальних загонів та |     |використання   |
|  |керуватися указами Президента |     |державних коштів |
|  |України від 11 лютого 2000 року|     |за програмою   |
|  |N 207 ( 207/2000 ) "Про    |     |"Гірничо-    |
|  |вдосконалення діяльності    |     |рятувальні    |
|  |державних органів, роботи   |     |заходи на    |
|  |державних службовців та    |     |вугледобувних  |
|  |підвищення ефективності    |     |підприємствах". |
|  |використання бюджетних коштів",|     |         |
|  |від 25 грудня 2001 року N 1251 |     |         |
|  |( 1251/2001 ) "Про зміцнення  |     |         |
|  |фінансової дисципліни та    |     |         |
|  |запобігання правопорушенням у |     |         |
|  |бюджетній сфері", іншими    |     |         |
|  |законодавчими і нормативними  |     |         |
|  |документами з цього питання.  |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|6. |Обмежити термін попередньої  |ДВГРС   |Підвищення    |
|  |оплати товарів, матеріалів,  |     |фінансової    |
|  |послуг до одного місяця.    |     |дисципліни.   |
|  |Застосувати норми Бюджетного  |     |         |
|  |кодексу України ( 2542-14 ) та |     |         |
|  |положення постанови Кабінету  |     |         |
|  |Міністрів України від     |     |         |
|  |09.10.2006 N 1404       |     |         |
|  |( 1404-2006-п )        |     |         |
|  |"Питання попередньої оплати  |     |         |
|  |товарів, робіт і послуг, що  |     |         |
|  |закуповуються за бюджетні   |     |         |
|  |кошти" за умови попередньої  |     |         |
|  |оплати під час закупівлі    |     |         |
|  |товарів, робіт та послуг за  |     |         |
|  |бюджетні кошти.        |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|7. |Вживати заходів щодо      |Мінвугле- |Підвищення    |
|  |притягнення до відповідальності|пром ДВГРС|фінансової    |
|  |порушників фінансової     |     |дисципліни.   |
|  |дисципліни та відшкодування  |     |         |
|  |завданих збитків.       |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|8. |Поліпшити стан         |ДВГРС   |         |
|  |претензійно-позовної роботи з |     |         |
|  |боржниками за виконані роботи з|     |         |
|  |метою поліпшення рівня     |     |         |
|  |розрахункової дисципліни та  |     |         |
|  |зменшення обсягів       |     |         |
|  |заборгованості.        |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|9. |Взяти під контроль виконання  |ДВГРС   |Покращення    |
|  |зменшення рівня заборгованості |     |фінансового стану|
|  |за зобов'язаннями минулих   |     |підприємства.  |
|  |періодів та недопущення    |     |         |
|  |виникнення заборгованості з  |     |         |
|  |розрахунків у поточному році. |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|10.|Посилити роботу щодо списання |ДВГРС   |Покращення    |
|  |кредиторської заборгованості, |     |фінансового стану|
|  |термін позовної давності якої |     |підприємства.  |
|  |минув, вжити заходів щодо   |     |         |
|  |погашення дебіторської     |     |         |
|  |заборгованості.        |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|11.|Забезпечити дотримання     |ДВГРС   |Економія     |
|  |воєнізованими         |     |бюджетних коштів.|
|  |гірничорятувальними загонами  |     |         |
|  |ДВГРС лімітної дисципліни у  |     |         |
|  |споживанні пально-мастильних  |     |         |
|  |матеріалів, енергоносіїв,   |     |         |
|  |оплати комунальних послуг,   |     |         |
|  |погашення в межах затверджених |     |         |
|  |планових призначень на 2008 рік|     |         |
|  |заборгованості, яка була    |     |         |
|  |допущена станом на 01.01.2008. |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|12.|Продовжити роботу щодо     |ДВГРС   |Економія     |
|  |встановлення лічильників тепла,|     |бюджетних коштів.|
|  |води, газу. До початку     |     |         |
|  |опалювального сезону здійснити |     |         |
|  |заходи з енергозбереження.   |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|13.|Вжити заходів щодо підвищення |ДВГРС   |Моніторинг    |
|  |відповідальності керівників  |     |використання   |
|  |гірничорятувальних підрозділів |     |бюджетних коштів.|
|  |ДВГРС щодо здійснення ними   |     |         |
|  |попереднього і поточного    |     |         |
|  |контролю за цільовим та    |     |         |
|  |ефективним використанням коштів|     |         |
|  |і матеріальних цінностей, а  |     |         |
|  |також достовірністю звітності |     |         |
|  |та збереженням державного   |     |         |
|  |майна.             |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|14.|Забезпечувати якісний     |ДВГРС   |Покращення    |
|  |внутрішній фінансовий контроль |     |фінансового стану|
|  |фінансово-господарської    |     |підприємства.  |
|  |діяльності гірничорятувальних |     |         |
|  |підрозділів ДВГРС, своєчасно  |     |         |
|  |проводити ревізії, перевірки, |     |         |
|  |вживати необхідних заходів за |     |         |
|  |встановленими фактами     |     |         |
|  |зловживань, розкрадань,    |     |         |
|  |безгосподарності та інших   |     |         |
|  |порушень фінансової дисципліни.|     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|15.|Складати та надавати до    |Мінвугле- |Моніторинг    |
|  |Мінвуглепрому щомісяця     |пром ДВГРС|використання   |
|  |фінансову звітність про    |     |бюджетних коштів.|
|  |використання бюджетних коштів, |     |         |
|  |а також здійснювати постійний |     |         |
|  |контроль за їх цільовим і   |     |         |
|  |ефективним витрачанням в    |     |         |
|  |установленому законодавством  |     |         |
|  |порядку.            |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|16.|Вдосконалити механізм взаємодії|Мінвугле- |Здійснення    |
|  |між Мінвуглепромом, як головним|пром ДВГРС|моніторингу за  |
|  |розпорядником бюджетних коштів,|     |цільовим та   |
|  |та ДВГРС - одержувачем     |     |ефективним    |
|  |бюджетних коштів, проводити  |     |використанням  |
|  |постійний моніторинг програми, |     |бюджетних коштів.|
|  |щоквартально розглядати звіти |     |         |
|  |ДВГРС з виконання бюджетної  |     |         |
|  |програми "Гірничорятувальні  |     |         |
|  |заходи на вугледобувних    |     |         |
|  |підприємствах".        |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|17.|Не допускати виникнення    |ДВГРС   |Покращення    |
|  |кредиторської та дебіторської |     |фінансового стану|
|  |заборгованості, припинити   |     |підприємства.  |
|  |практику взяття фінансових   |     |         |
|  |зобов'язань понад бюджетні   |     |         |
|  |призначення, а також      |     |         |
|  |авансування придбання товарів і|     |         |
|  |послуг понад обсяги,      |     |         |
|  |встановлені чинним       |     |         |
|  |законодавством. Повний     |     |         |
|  |розрахунок з підрядними    |     |         |
|  |організаціями проводити тільки |     |         |
|  |після фактичного отримання   |     |         |
|  |товарів і послуг.       |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|18.|Запровадити постійний     |Мінвугле- |Ефективне    |
|  |моніторинг за рухом коштів на |пром ДВГРС|використання   |
|  |казначейських рахунках за   |     |бюджетних коштів.|
|  |бюджетною програмою      |     |         |
|  |"Гірничорятувальні заходи на  |     |         |
|  |вугледобувних підприємствах" та|     |         |
|  |коштів, отриманих від надання |     |         |
|  |платних послуг. У разі     |     |         |
|  |виявлення залишків оперативно |     |         |
|  |надавати пропозиції керівництву|     |         |
|  |Міністерства.         |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|19.|Розробити проект постанови   |Мінвугле- |Встановлення   |
|  |Кабінету Міністрів України про |пром   |прозорості та  |
|  |порядок використання коштів  |     |удосконалення  |
|  |державного бюджету, які    |     |використання   |
|  |спрямовуються за програмою   |     |коштів державного|
|  |"Гірничорятувальні заходи на  |     |бюджету.     |
|  |вугледобувних підприємствах" на|     |         |
|  |2008 рік.           |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|20.|Перераховувати бюджетні кошти |Мінвугле- |Забезпечення   |
|  |відповідно до Порядку     |пром ДВГРС|проведення    |
|  |обслуговування державного   |     |розрахунків в  |
|  |бюджету за видатками      |     |межах чинного  |
|  |( z0716-04 ), затвердженого  |     |законодавства.  |
|  |Державним казначейством.    |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|21.|Розробити та довести до ДВГРС |Мінвугле- |Економія     |
|  |ліміти адміністративних витрат.|пром   |бюджетних коштів.|
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|22.|Привести у відповідність до  |Мінвугле- |Забезпечення   |
|  |діючого законодавства     |пром ДВГРС|якісного     |
|  |нормативно-правові акти, на  |     |планування    |
|  |підставі яких розраховуються  |     |бюджетної    |
|  |капітальні та поточні видатки |     |програми.    |
|  |бюджетної програми       |     |         |
|  |"Гірничорятувальні заходи на  |     |         |
|  |вугледобувних підприємствах". |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|23.|Підготувати перелік окремих  |Мінвугле- |Економія     |
|  |аварійно-рятувальних робіт,  |пром ДВГРС|бюджетних коштів.|
|  |витрати на проведення яких   |     |         |
|  |підлягають обов'язковому    |     |         |
|  |відшкодуванню підприємствами, |     |         |
|  |та затвердити його відповідно |     |         |
|  |до чинного законодавства.   |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|24.|Підготувати та надати до    |ДВГРС   |Покращення    |
|  |Мінвуглепрому звіти про кошти, |     |фінансового стану|
|  |отримані від платних послуг  |     |підприємства.  |
|  |ДВГРС.             |     |         |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|25.|Інформувати щоквартально    |ДВГРС   |Усунення     |
|  |Мінвуглепром про хід виконання |     |визначених    |
|  |заходів щодо усунення     |     |недоліків за   |
|  |недоліків, які виявлено    |     |результатами   |
|  |перевіркою Рахункової палати  |     |перевірки    |
|  |України.            |     |Рахункової палати|
|  |                |     |України.     |
|---+-------------------------------+----------+-----------------|
|26.|Забезпечити якісну підготовку |Мінвугле- |Ефективне    |
|  |бюджетної пропозиції на    |пром ДВГРС|використання   |
|  |наступний 2009 фінансовий рік. |     |коштів державного|
|  |                |     |бюджету.     |
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner