Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1296/5 від 25.07.2008

Про внесення змін до Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            28.01.2008 N 260
 
 
     Про затвердження заходів Мінсім'ямолодьспорту
         щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
           в Україні на 2008 рік
 
 
   На виконання Указу Президента України від 12.12.2007 р.
N 1208/2007 ( 1208/2007 ) "Про невідкладні додаткові заходи
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити заходи Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні на
2008 рік (далі - Заходи), що додаються.
 
   2. Структурним підрозділам Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту забезпечити неухильне виконання зазначених
Заходів і подання звітів Департаменту молодіжної політики до
25 грудня 2008 року.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту згідно з
функціональним розподілом.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінсім'ямолодьспорту
                   28.01.2008 N 260
 
 
               ЗАХОДИ
       Міністерства України у справах сім'ї,
         молоді та спорту щодо протидії
       ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні на 2008 рік
 
 
----------------------------------------------------------------------
| N | Завдання на  |    Заходи    |Відповідальні |  Строк  |
|  |виконання Указу |Мінсім'їмолодьспорту|       |виконання |
|  |  Президента  | щодо протидії ВІЛ- |       |      |
|  | України від  | інфекції/СНІДу  |       |      |
|  | 12.12.2007 р. |          |       |      |
|  | N 1208/2007  |          |       |      |
|  | ( 1208/2007 ) |          |       |      |
|  |"Про невідкладні|          |       |      |
|  |додаткові заходи|          |       |      |
|  | протидії ВІЛ- |          |       |      |
|  |інфекції/СНІДу в|          |       |      |
|  |  Україні"  |          |       |      |
|--------------------------------------------------------------------|
| Завдання, відповідальність за виконання яких покладено актом на  |
|           Кабінет Міністрів України           |
|--------------------------------------------------------------------|
|1 |Розробити проект|Взяти участь у   |Департамент  |  до   |
|  |Концепції    |роботі робочої групи|молодіжної  |01.02.2008 |
|  |національної  |при МОЗ з метою   |політики,   |      |
|  |програми    |розробки проекту  |Державна   |      |
|  |забезпечення  |Концепції      |соціальна   |      |
|  |профілактики  |національної    |служба для  |      |
|  |ВІЛ-інфекції,  |програми      |сім'ї, дітей, |      |
|  |допомоги та   |забезпечення    |громадські  |      |
|  |лікування ВІЛ- |профілактики ВІЛ-  |організації. |      |
|  |інфікованих і  |інфекції, допомоги |       |      |
|  |хворих на СНІД |та лікування ВІЛ-  |       |      |
|  |на 2009 -    |інфікованих і хворих|       |      |
|  |2013 роки    |на СНІД на 2009 -  |       |      |
|  |        |2013 роки.     |       |      |
|---+----------------+--------------------+--------------+-----------|
|8 |Підготувати   |Взяти участь у   |Департамент  |Січень   |
|  |пропозиції щодо |роботі робочої групи|молодіжної  |2008 р.  |
|  |конкретних   |при МОЗ з метою   |політики,   |      |
|  |шляхів     |відпрацювання    |Державна   |      |
|  |виробництва   |питання щодо шляхів |соціальна   |      |
|  |відповідної   |виробництва     |служба для  |      |
|  |соціальної   |відповідної     |сім'ї, дітей |      |
|  |реклами, в тому |соціальної реклами. |та молоді,  |      |
|  |числі стосовно |          |Державний   |      |
|  |його фінансового|          |інститут   |      |
|  |забезпечення  |          |розвитку сім'ї|      |
|  |        |          |та молоді,  |      |
|  |        |          |громадські  |      |
|  |        |          |організації. |      |
|---+----------------+--------------------+--------------+-----------|
|14 |Розробити дієві |Розробити      |структурні  | Протягом |
|  |механізми щодо |інформаційно-    |підрозділи  |  року  |
|  |підвищення рівня|методичні матеріали |Міністерства, |      |
|  |поінформованості|з питань      |Державна   |      |
|  |дітей, молоді та|профілактики    |соціальна   |      |
|  |населення з   |захворювання на ВІЛ-|служба для  |      |
|  |питань ВІЛ/СНІД,|інфекцію/СНІД для  |сім'ї, дітей |      |
|  |залучивши до їх |проведення     |та молоді,  |      |
|  |реалізації   |інформаційної роботи|Державний   |      |
|  |провідні    |з різними      |департамент з |      |
|  |електронні та  |категоріями     |усиновлення та|      |
|  |друковані засоби|населення, у тому  |захисту прав |      |
|  |масової     |числі дітей та   |дитини,    |      |
|  |інформації   |молоді.       |Державний   |      |
|  |        |          |інститут   |      |
|  |        |          |розвитку сім'ї|      |
|  |        |          |та молоді,  |      |
|  |        |          |представники |      |
|  |        |          |громадських  |      |
|  |        |          |організацій. |      |
|---+----------------+--------------------+--------------+-----------|
|16 |Вжити дієвих  |1. Внести зміни до |Департамент  |2 кв. 2008 |
|  |заходів щодо  |Типового положення |молодіжної  |      |
|  |належного    |про центр      |політики.   |      |
|  |функціонування |ресоціалізації   |       |      |
|  |та розвитку   |наркозалежної молоді|       |      |
|  |мережі центрів |"Твоя перемога",  |       |      |
|  |ресоціалізації |затвердженого    |       |      |
|  |наркозалежної  |постановою Кабінету |       |      |
|  |молоді     |Міністрів України  |       |      |
|  |        |від 13.06.2002 N 809|       |      |
|  |        |( 809-2002-п ).   |       |      |
|  |        |--------------------+--------------+-----------|
|  |        |2. Проводити    |Департамент  | Протягом |
|  |        |постійний моніторинг|молодіжної  |  року  |
|  |        |та оцінку діяльності|політики.   |      |
|  |        |центрів       |       |      |
|  |        |ресоціалізації   |       |      |
|  |        |наркозалежної молоді|       |      |
|  |        |мережі "Твоя    |       |      |
|  |        |перемога".     |       |      |
|---+----------------+--------------------+--------------+-----------|
|17 |Забезпечити   |1. Виносити питання |Департамент  |1 кв. 2008 |
|  |належну     |щодо діяльності у  |молодіжної  |      |
|  |співпрацю з   |сфері ВІЛ-     |політики,   |      |
|  |громадськими та |інфекції/СНІДу на  |структурні  |      |
|  |благодійними  |розгляд громадської |підрозділи  |      |
|  |організаціями, |ради при      |Міністерства, |      |
|  |програми яких  |Міністерстві України|       |      |
|  |спрямовано на  |у справах сім'ї,  |       |      |
|  |профілактику,  |молоді та спорту.  |       |      |
|  |догляд і    |          |       |      |
|  |підтримку ВІЛ- |--------------------+--------------+-----------|
|  |інфікованих і  |2. Запланувати   |Державна   | Протягом |
|  |хворих на СНІД |проведення колегії |соціальна   |  року  |
|  |        |Мінсім'ямолодьспорту|служба для  |      |
|  |        |з питань реалізації |сім'ї, дітей |      |
|  |        |заходів щодо    |та молоді,  |      |
|  |        |профілактики ВІЛ-  |Державний   |      |
|  |        |інфекції/СНІДу та  |інститут   |      |
|  |        |вживання наркотичних|розвитку сім'ї|      |
|  |        |засобів.      |та молоді,  |      |
|  |        |          |громадські  |      |
|  |        |          |організації. |      |
|  |        |--------------------+--------------+-----------|
|  |        |3. Забезпечити   |Департамент  | Протягом |
|  |        |співпрацю з     |молодіжної  |  року  |
|  |        |Міжнародним     |політики,   |      |
|  |        |благодійним фондом |Державний   |      |
|  |        |"Міжнародний Альянс |департамент з |      |
|  |        |з ВІЛ/СНІДу в    |усиновлення та|      |
|  |        |Україні" (за окремим|захисту прав |      |
|  |        |графіком).     |дитини.    |      |
|  |        |--------------------+--------------+-----------|
|  |        |4. Забезпечити   |Державна   | Протягом |
|  |        |співпрацю з Фондом |соціальна   |  року  |
|  |        |народонаселення ООН |служба для  |      |
|  |        |за програмами    |сім'ї, дітей |      |
|  |        |"Підготовка у    |та молоді.  |      |
|  |        |створенні      |       |      |
|  |        |комплексної системи |       |      |
|  |        |соціальних послуг  |       |      |
|  |        |для споживачів   |       |      |
|  |        |наркотиків серед  |       |      |
|  |        |молоді", "Зменшення |       |      |
|  |        |у вибраних регіонах |       |      |
|  |        |України" (за окремим|       |      |
|  |        |графіком).     |       |      |
|--------------------------------------------------------------------|
| Завдання, відповідальність за виконання яких покладено актом на  |
|           органи виконавчої влади            |
|--------------------------------------------------------------------|
|1 |Забезпечити   |1. Розробити та   |Державна   |1 кв. 2008 |
|  |підготовку   |затвердити програми |соціальна   |      |
|  |навчальних   |навчання, підвищення|служба для  |      |
|  |програм та вжити|кваліфікації    |сім'ї, дітей |      |
|  |відповідних   |працівників центрів |та молоді,  |      |
|  |заходів з метою |соціальних служб для|Державний   |      |
|  |вдосконалення  |сім'ї, дітей та   |інститут   |      |
|  |підготовки   |молоді з питань   |розвитку сім'ї|      |
|  |працівників з  |профілактики ВІЛ-  |та молоді.  |      |
|  |питань ВІЛ-   |інфекції/СНІДу для |       |      |
|  |інфекції/СНІД  |ВІЛ-інфікованих   |       |      |
|  |        |дітей.       |       |      |
|  |        |--------------------+--------------+-----------|
|  |        |2. Організувати та |Державна   | Протягом |
|  |        |провести освітні  |соціальна   |  року  |
|  |        |семінари щодо    |служба для  |      |
|  |        |підготовки     |сім'ї, дітей |      |
|  |        |соціальних     |та молоді.  |      |
|  |        |працівників центрів |       |      |
|  |        |соціальних служб для|       |      |
|  |        |сім'ї, дітей та   |       |      |
|  |        |молоді до      |       |      |
|  |        |консультування з  |       |      |
|  |        |питань       |       |      |
|  |        |наркозалежності,  |       |      |
|  |        |ВІЛ/СНІД та     |       |      |
|  |        |комунікативних   |       |      |
|  |        |технік зміни    |       |      |
|  |        |поведінки підлітків |       |      |
|  |        |та молоді.     |       |      |
|---+----------------+--------------------+--------------+-----------|
|4 |Забезпечити   |Провести в     |Державний   | Протягом |
|  |підготовку та  |Черкаській області |департамент з |  року  |
|  |вжити      |експеримент щодо  |усиновлення та|      |
|  |відповідних   |створення прийомних |захисту прав |      |
|  |заходів щодо  |сімей для виховання |дитини.    |      |
|  |надання     |ВІЛ-позитивних   |       |      |
|  |всебічної    |дітей.       |       |      |
|  |підтримки    |          |       |      |
|  |прийомним    |          |       |      |
|  |сім'ям     |          |       |      |
|---+----------------+--------------------+--------------+-----------|
|5 |Забезпечити   |Організувати    |Державна   | Протягом |
|  |підготовку та  |проведення широкої |соціальна   |  року  |
|  |вжити      |інформаційно-    |служба для  |      |
|  |відповідних   |рекламної компанії з|сім'ї, дітей |      |
|  |заходів щодо  |метою підвищення  |та молоді.  |      |
|  |розробки та   |широких мас     |       |      |
|  |проведення   |населення з питань |       |      |
|  |рекламної    |профілактики ВІЛ-  |       |      |
|  |кампанії,    |інфекції, яка    |       |      |
|  |спрямованої на |передбачає     |       |      |
|  |запобігання   |виготовлення та   |       |      |
|  |поширенню ВІЛ- |розміщення в усіх  |       |      |
|  |інфекції/СНІД в |регіонах України 17 |       |      |
|  |Україні     |видів відео та аудіо|       |      |
|  |        |роликів, 9 видів  |       |      |
|  |        |телепередач, 5 видів|       |      |
|  |        |буклетів, плакатів, |       |      |
|  |        |сітілайтів та    |       |      |
|  |        |бігбордів.     |       |      |
----------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner