Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 286 від 10.07.2008

Про затвердження Порядку взаємодії органів Державного казначейства України при функціонуванні Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та формуванні єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            23.01.2008 N 56/7
 
 
         Про затвердження Плану заходів
     щодо попередження та профілактики корупційних
      діянь в центральному апараті Міністерства
      юстиції та територіальних органах юстиції
              на 2008 рік
 
 
   З метою реалізації державної політики з подолання корупції в
центральних органах виконавчої влади, профілактики та попередження
причин і умов, які  сприяють  проявам  корупції  та  іншим
неправомірним діянням в органах юстиції та відповідно до законів
України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та Плану заходів щодо реалізації Концепції
подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період
до 2010 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 15.08.2007 N 657 ( 657-2007-р ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики
корупційних діянь в центральному апараті Міністерства юстиції та
територіальних органах юстиції на 2008 рік (далі - План заходів),
що додається.
 
   2. Начальнику  Головного  управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь  юстиції  в  областях,  мм. Києві та Севастополі,
Центрального відділу реєстрації шлюбів м. Києва з Державним
центром розвитку сім'ї та Лівобережного відділу реєстрації шлюбів
м. Києва з Державним центром розвитку сім'ї:
 
   2.1. забезпечити, в межах компетенції, виконання завдань
передбачених Планом заходів.
 
   2.2. надавати інформацію про виконання Плану заходів до
Міністерства юстиції один раз на півріччя до 1 липня та до
29 грудня 2008 року.
 
   3. Центру  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників юстиції передбачати у навчальних планах підвищення
кваліфікації  працівників  органів юстиції питання дотримання
законодавства про боротьбу з корупцією.
 
   4. Департаменту  кадрової  роботи  та  державної  служби
(Бірченко В.Г.):
 
   4.1. довести цей наказ до відома керівників територіальних
органів юстиції;
 
   4.2. забезпечити контроль за виконанням Плану заходів;
 
   4.3. здійснювати моніторинг виконання Плану заходів та, у
разі  необхідності, вносити пропозиції для забезпечення його
виконання.
 
 Міністр                         М.Оніщук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖНО
                   Наказ Міністерства
                   юстиції України
                   23.01.2008 N 56/7
 
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
     щодо попередження та профілактики корупційних
      діянь в центральному апараті Міністерства
     юстиції та територіальних управліннях юстиції
              на 2008 рік
 
 
   1. Розробити та затвердити план заходів щодо попередження та
профілактики корупційних діянь, спрямованих на виконання вимог
Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), що
підлягають здійсненню у 2008 році.
 
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі, Центрального
                   відділу реєстрації шлюбів
                   м. Києва з Державним
                   центром розвитку сім'ї
                   та Лівобережного відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром
                   розвитку сім'ї
 
                   Січень 2008 року
 
   2. Підготувати  до  Міністерства освіти і науки України
пропозиції щодо запровадження спеціалізованих курсів у вищих
навчальних закладах з питань запобігання корупції.
 
                   Управління координації
                   правової роботи
                   та правової освіти
 
                   I квартал 2008 року
 
   3. Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах
неупередженого конкурсного відбору, а  також  їх  об'єктивну
атестацію,  щорічну  оцінку  виконання державними службовцями
покладених на них обов'язків і завдань, періодичну ротацію.
 
                   Департамент кадрової роботи
                   та державної служби
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі,
                   Центрального відділу
                   реєстрації шлюбів
                   м. Києва з Державним
                   центром розвитку сім'ї
                   та Лівобережного відділу
                   реєстрації шлюбів
                   м. Києва з Державним
                   центром розвитку сім'ї
 
                   Постійно
 
   3. Запровадити обов'язковий щорічний розгляд на засіданнях
колегії  територіальних  органів  юстиції  питань  виконання
законодавства  про  державну  службу,  боротьбу з корупцією,
здійснення заходів щодо запобігання корупційним  проявам  та
реагування на них, а також питань про стан роботи зі зверненнями
громадян.
 
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції
                   України в Автономній
                   Республіці Крим,
                   начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі
 
                   Два рази на рік
 
   4. Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну
службу"  ( 3723-12 ),  статті 6 Закону України "Про боротьбу з
корупцією"  ( 356/95-ВР )   забезпечити  подання  державними
службовцями  відомостей  про доходи, зобов'язання фінансового
характеру та майновий стан державного службовця щодо себе та
членів своєї сім'ї.
 
                   Департамент кадрової
                   роботи та державної
                   служби Головне управління
                   юстиції Міністерства
                   юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, головні управління
                   юстиції в областях,
                   мм. Києві та Севастополі,
                   Центрального відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром
                   розвитку сім'ї
                   та Лівобережного відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром
                   розвитку сім'ї
 
                   До 15 квітня 2008 року
 
   5. Забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття
посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені
законами України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про
боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), щодо прийняття на державну
службу та проходження державної служби.
 
                   Департамент кадрової роботи
                   та державної служби
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим,
                   начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі, Центрального
                   відділу реєстрації шлюбів
                   м. Києва з Державним
                   центром розвитку сім'ї
                   та Лівобережного відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром
                   розвитку сім'ї
 
                   Постійно
 
   6. Передбачати у навчальних планах підвищення кваліфікації
працівників органів юстиції питання дотримання законодавства про
боротьбу з корупцією.
 
                   Центр перепідготовки
                   та підвищення кваліфікації
                   працівників юстиції
 
                   Постійно
 
   7. Забезпечити всебічний розгляд звернень громадян, порушених
у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав
та інтересів громадян та посилити персональну відповідальність
посадових та службових осіб згідно із Законом України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ) за належну організацію роботи зі
зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них
питань.
 
                   Структурні підрозділи
                   центрального апарату
                   Міністерства
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі, Центрального
                   відділу реєстрації шлюбів
                   м. Києва з Державним
                   центром розвитку сім'ї
                   та Лівобережного відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром
                   розвитку сім'ї
 
                   Постійно
 
   8. Узагальнити практику реагування на корупційні діяння та
пов'язані з ними правопорушення, скоєні державними службовцями
територіальних органів юстиції. Один раз на півріччя проводити
аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення, додержання
порядку притягнення до відповідальності керівників різних рівнів
за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та
невжиття заходів щодо запобігання подібних випадків.
 
                   Департамент кадрової роботи
                   та державної служби
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі, Центрального
                   відділу реєстрації шлюбів
                   м. Києва з Державним
                   центром розвитку сім'ї
                   та Лівобережного відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром
                   розвитку сім'ї
 
                   Два рази на рік
 
   9. Під час проведення комплексних та цільових перевірок
територіальних органів юстиції вивчати організацію роботи щодо
виконання вимог Закону України "Про  боротьбу  з  корупцією"
( 356/95-ВР ) та надавати методичну допомогу щодо застосування
антикорупційного законодавства.
 
                   Департамент кадрової роботи
                   та державної служби
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі
 
                   Протягом року, відповідно
                   до планів перевірок
 
   10. Забезпечити своєчасне подання до Міністерства юстиції
звітів  про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ).
 
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі,
                   Центрального відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром розвитку
                   сім'ї та Лівобережного
                   відділу реєстрації шлюбів
                   м. Києва з Державним центром
                   розвитку сім'ї
 
                   Один раз на півріччя
                   до 01 лютого та 01 серпня
 
   11. Забезпечити своєчасне подання до Міністерства юстиції
інформації про заходи, що вживаються територіальними органами
юстиції по виконанню антикорупційного законодавства.
 
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі, Центрального
                   відділу реєстрації шлюбів
                   м. Києва з Державним
                   центром розвитку сім'ї
                   та Лівобережного відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром
                   розвитку сім'ї
 
                   Щоквартально до 15 числа
                   останнього місяця
                   відповідного кварталу
 
   12. Забезпечити широке інформування  громадськості  через
друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення про
негативний вплив корупції на авторитет  державної  влади  і
суспільства в цілому.
 
                   Управління координації
                   правової роботи та правової
                   освіти Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі, Центрального
                   відділу реєстрації шлюбів
                   м. Києва з Державним центром
                   розвитку сім'ї
                   та Лівобережного відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром
                   розвитку сім'ї
 
                   Протягом року
 
   13. Продовжити співпрацю з правоохоронним органами у сфері
боротьби з корупцією, вживати заходів реагування на випадки
порушення  чинного  законодавства  при  виконанні  державними
службовцями своїх посадових обов'язків.
 
                   Департамент кадрової роботи
                   та державної служби
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі,
                   Центрального відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром розвитку
                   сім'ї та Лівобережного
                   відділу реєстрації
                   шлюбів м. Києва з Державним
                   центром розвитку сім'ї
 
                   Постійно
 
   14. У разі необхідності проводити службові розслідування
(перевірки)  у  випадках отримання інформації щодо одержання
державними службовцями органів юстиції пільг та переваг.
 
                   Департамент кадрової роботи
                   та державної служби
                   Начальник Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, начальники головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі, Центрального
                   відділу реєстрації шлюбів
                   м. Києва з Державним центром
                   розвитку сім'ї
                   та Лівобережного відділу
                   реєстрації шлюбів м. Києва
                   з Державним центром
                   розвитку сім'ї
 
                   Постійно
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner