Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 414/912 від 09.07.2008

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2008 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             22.01.2008 N 21
 
 
    Про затвердження Регламенту роботи Громадської ради
      при Міністерстві аграрної політики України
 
 
   З метою здійснення координаційних заходів, пов'язаних із
забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Регламент  роботи  Громадської  ради  при
Міністерстві аграрної політики України, що додається.
 
   2. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   22.01.2008 N 21
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
       роботи Громадської ради при Міністерстві
          аграрної політики України
 
 
         I. Засідання Громадської ради
 
   1.1. Засідання Громадської ради є відкритими і гласними.
Гласність  роботи  Громадської  ради  забезпечується  шляхом
висвітлення  її  роботи через засоби масової інформації, на
Урядовому порталі та на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики України.
 
   1.2. Рішення Громадської ради є правочинними, якщо в них бере
участь не менше половини її членів.
 
   1.3. Засідання Громадської  ради  приймаються  після  їх
обговорення  відкритим голосуванням простою більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів.
 
   1.4. Проекти порядку денного, рішення Громадської  ради,
інформація та допоміжні матеріали надаються членами Громадської
ради не пізніше як за п'ять днів до засідання.
 
   1.5. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного,
подаються  із  супровідною запискою і проектом рішення, яке
пропонується прийняти з цього питання. Проекти рішень повинні бути
юридично обґрунтованими.
 
   1.6. Питання  затвердженого  порядку  денного  засідання
Громадської ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж
передбачено, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку
денного. Рішення про це приймається більшістю голосів членів
Громадської ради, присутніх на засіданні.
 
   1.7. Засідання  Громадської ради почергово веде один із
співголів. Голова засідання:
   - відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерву в
засіданнях Громадської ради;
   - вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву
та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на
адресу Громадської ради;
   - організовує розгляд питань;
   - оголошує списки осіб, які записалися для виступу;
   - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує
наступного доповідача;
  - створює рівні можливості членам Громадської ради для участі
в обговоренні питань;
   - виносить питання на голосування, оголошує його результати;
   - робить офіційні та інші повідомлення;
   - забезпечує порядок в залі засідань Громадської ради.
 
   1.8. Запис для виступу проводиться після оголошення головою
питання, винесеного на обговорення.
 
   1.9. Голова засідання може позбавити слова у випадках, коли
доповідач виступає не з питання, що обговорюється, або порушує
норми етики чи встановлений регламент.
 
   1.10. На час засідання Громадська рада утворює з числа її
членів секретаріат у кількості двох осіб.
 
   1.11. Секретаріат організовує ведення протоколу, веде запис
бажаючих виступити, забезпечує співпрацю з представниками засобів
масової інформації.
 
          II. Порядок надання слова
 
   2.1. Час, який надається для доповіді, співдоповіді  та
заключного слова, визначається Громадською колегією за проханням
доповідачів.
   Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, для
пояснень, зауважень, пропозицій і довідок, внесення поправок
надається до 3 хвилин.
 
   2.2. Якщо виступ повторює такий, що вже виголошувався, і
голова засідання вважає, що Громадська рада отримала з цього
питання достатню інформацію, він може звернутися до доповідача з
проханням скоротити або закінчити виступ.
 
   2.3. Громадська рада може визначити загальний  час  для
обговорення питання або час запитань і відповідей, виступів членів
ради, після закінчення якого голова засідання припиняє надання
слова.
 
   2.4. На засіданні Громадської ради ніхто не може виступати
без дозволу голови. Голова засідання надає слово членам ради з
дотриманням черговості, встановленої на підставі їхніх заяв про
надання слова, або за погодженням з присутніми може визначити іншу
черговість тих, хто виступає.
 
   2.5. Запитання  доповідачам  і співдоповідачам ставляться
письмово або усно. Запитання формулюються стисло і чітко.
   Членам Громадської ради, які виступають у дебатах, запитання
не ставляться.
 
        III. Порядок голосування пропозицій
 
   3.1. Після закінчення обговорення питання голова засідання, у
разі необхідності, оголошує перехід до голосування з обговореного
питання.
 
   3.2. Початок голосування голова погоджує з присутніми на
засіданні членами Громадської ради, оголошує необхідну кількість
голосів для прийняття рішення, а також спосіб голосування, якщо з
цього приводу від членів ради надійшли пропозиції.
 
   3.3. Голова засідання може відмовити ініціатору пропозиції чи
поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо
текст  сформульований нечітко або не стосується питання, що
обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за
суттю відхилений Громадською радою текст.
 
   3.4. У разі коли дві або більше пропозицій, що стосуються
одного і того ж питання, виключають одна одну, Громадська рада
проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.
 
   3.5. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на
голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх
ініціатор.
 
   3.6. Перед кожним голосуванням голова формулює зміст питання,
що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує
голосування щодо нього.
   Після закінчення голосування голова оголошує його результати.
 
   3.7. Після оголошення головою початку голосування ніхто не
може його переривати. Від початку голосування і до оголошення його
результатів слово нікому не надається.
   У разі порушення процедури голосування негайно проводиться
повторне голосування без дебатів.
 
       IV. Дисципліна та етика на засіданнях
             Громадської ради
 
   4.1. На засіданнях Громадської ради доповідач не повинен
уживати образливих висловлювань та непристойних слів, закликати до
незаконних дій.
   Голова засідання має  право  попередити  доповідача  про
неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його
виступ, а в разі повторного порушення - позбавити його права
виступу до завершення засідання.
 
   4.2. Якщо голова звертається до того, хто виступає, останній
повинен негайно припинити свій виступ.
 
   4.3. Якщо доповідач перевищує час, відведений для виступу,
або висловлюється не з обговорюваного питання, голова після двох
попереджень позбавляє його слова.
 
   4.4. Під час засідання Громадської ради члени  ради  і
запрошені не повинні заважати доповідачам і слухачам діями, які
перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.
 
   4.5. Якщо особа, присутня на засіданні Громадської ради,
своєю  поведінкою  заважає проведенню засідання ради, голова
попереджає її персонально і закликає до порядку.
   Після повторного попередження голова за згодою більшості
присутніх членів Громадської ради, визначеною шляхом голосування
без обговорення, пропонує особі, яка порушує встановлений порядок
роботи, залишити зал засідання.
 
        V. Протокол засідання та діловодство
             Громадської ради
 
   5.1. Під час засідання секретаріат Громадської ради веде
протокол.
 
   5.2. Протоколи засідань Громадської ради підписує особа, що
веде засідання та секретар.
 
   5.3. У протоколі засідання Громадської ради зазначаються:
дата його проведення; кількість присутніх членів Громадської ради;
прізвища голови і членів секретаріату; питання порядку денного,
винесені на розгляд; прізвища доповідачів; усі  внесені  на
голосування питання; повні результати голосування і прийняті
рішення.
   До протоколу додаються списки присутніх членів Громадської
ради і запрошених.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner