Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 830 від 20.06.2008

Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки регуляторних актів на 2008 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             15.01.2008 N 11
 
 
     Про додаткові заходи щодо створення сприятливих
      умов для життєдіяльності осіб з обмеженими
           фізичними можливостями
 
 
   З метою реалізації Указу Президента України від 18 грудня
2007 року N 1228/2007 ( 1228/2007 ) "Про додаткові невідкладні
заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з
обмеженими  фізичними можливостями" та відповідного доручення
Кабінету Міністрів  України  від  26.12.2007  N  51884/1/1-07
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України щодо
реалізації Указу Президента України від 18 грудня 2007 року
N 1228/2007 ( 1228/2007 ) "Про додаткові невідкладні заходи щодо
створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями" (додаються).
 
   2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і
науки країни, Міністерству освіти і науки Автономної Республіки
Крим,  управлінням  освіти  і  науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
   2.1. Забезпечити виконання зазначених заходів.
 
   2.2. Подавати інформацію для узагальнення  і  підготовки
відповіді Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента
України до департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.) щороку до 1 червня та 1 грудня, починаючи з
2008 року.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Шинкарука В.Д.
 
 Міністр                       І.О.Вакарчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   15.01.2008 N 11
 
 
               ЗАХОДИ
        Міністерства освіти і науки України
       щодо реалізації Указу Президента України
        від 18 грудня 2007 року N 1228/2007
             ( 1228/2007 )
     "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
      сприятливих умов для життєдіяльності осіб
        з обмеженими фізичними можливостями"
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Положення Указу |   Заходи    |Термін виконання| Відповідальні |
|з/п|Президента України|          |        |  виконавці  |
|  | ( 1228/2007 )  |          |        |        |
|---+------------------+-------------------+----------------+---------------|
| 1.|Пункт 2 абзац   |взяти участь у   |щороку до    |Єресько О.В.  |
|  |другий      |підготовці щорічної|1 листопада   |Болюбаш Я.Я.  |
|  |забезпечити за  |Національної    |        |Десятов Т.М.  |
|  |участю      |доповіді про    |        |Кудін А.В.   |
|  |Національної   |становище інвалідів|        |        |
|  |Асамблеї інвалідів|в Україні     |        |        |
|  |України, інших  |          |        |        |
|  |всеукраїнських  |          |        |        |
|  |громадських    |          |        |        |
|  |організацій    |          |        |        |
|  |інвалідів     |          |        |        |
|  |підготовку    |          |        |        |
|  |щорічних     |          |        |        |
|  |національних   |          |        |        |
|  |доповідей про   |          |        |        |
|  |становище     |          |        |        |
|  |інвалідів в    |          |        |        |
|  |Україні      |          |        |        |
|---+------------------+-------------------+----------------+---------------|
| 2.|абзац четвертий  |проаналізувати стан|до 1 лютого   |Єресько О.В.  |
|  |проаналізувати за |виконання Указу  |2008 року    |Болюбаш Я.Я.  |
|  |участю      |Президента України |        |Десятов Т.М.  |
|  |представників   |від 1 червня    |        |Міністерство  |
|  |Національної   |2005 р. N 900   |        |освіти і науки |
|  |Асамблеї інвалідів|( 900/2005 )    |        |Автономної   |
|  |України, інших  |вжити необхідних  |до 1 липня   |Республіки   |
|  |громадських    |заходів щодо    |2008 року    |Крим,     |
|  |організацій    |виконання Указу  |        |управління   |
|  |інвалідів стан  |Президента України |        |освіти і науки |
|  |виконання Указу  |від 1 червня    |        |обласних,   |
|  |Президента України|2005 р. N 900   |        |Київської та  |
|  |від 1 червня   |у повному обсязі  |        |Севастопольсь- |
|  |2005 року N 900  |          |        |кої міських  |
|  |( 900/2005 ) "Про |          |        |державних   |
|  |першочергові   |          |        |адміністрацій |
|  |заходи щодо    |          |        |        |
|  |створення     |          |        |        |
|  |сприятливих умов |          |        |        |
|  |життєдіяльності  |          |        |        |
|  |осіб з обмеженими |          |        |        |
|  |фізичними     |          |        |        |
|  |можливостями",  |          |        |        |
|  |насамперед у   |          |        |        |
|  |частині створення |          |        |        |
|  |належних умов для |          |        |        |
|  |безперешкодного  |          |        |        |
|  |доступу осіб з  |          |        |        |
|  |обмеженими    |          |        |        |
|  |фізичними     |          |        |        |
|  |можливостями до  |          |        |        |
|  |будинків і    |          |        |        |
|  |приміщень     |          |        |        |
|  |центральних    |          |        |        |
|  |органів виконавчої|          |        |        |
|  |влади, об'єктів  |          |        |        |
|  |соціальної    |          |        |        |
|  |інфраструктури, та|          |        |        |
|  |за результатами  |          |        |        |
|  |такого аналізу  |          |        |        |
|  |вжити заходів щодо|          |        |        |
|  |його виконання у |          |        |        |
|  |повному обсязі,  |          |        |        |
|  |передбачивши для |          |        |        |
|  |цього під час   |          |        |        |
|  |доопрацювання   |          |        |        |
|  |проекту Закону  |          |        |        |
|  |України "Про   |          |        |        |
|  |Державний бюджет |          |        |        |
|  |України на    |          |        |        |
|  |2008 рік"     |          |        |        |
|  |необхідні кошти  |          |        |        |
|---+------------------+-------------------+----------------+---------------|
| 3.|абзац сьомий   |створити при МОН  |до 1 січня   |Єресько О.В.  |
|  |забезпечити    |комітет      |2008 року    |Болюбаш Я.Я.  |
|  |створення за   |забезпечення    |        |Десятов Т.М.  |
|  |участю      |доступності    |        |Свіженко В.О. |
|  |представників   |інвалідів та інших |        |        |
|  |Національної   |мало мобільних груп|        |        |
|  |Асамблеї інвалідів|населення до    |        |        |
|  |України, інших  |об'єктів      |        |        |
|  |громадських    |інфраструктури   |        |        |
|  |організацій    |освіти і науки   |        |        |
|  |інвалідів     |          |        |        |
|  |"комітетів    |          |        |        |
|  |доступності" при |          |        |        |
|  |міністерствах,  |          |        |        |
|  |інших центральних |          |        |        |
|  |органах виконавчої|          |        |        |
|  |влади       |          |        |        |
|---+------------------+-------------------+----------------+---------------|
| 4.|абзац дев'ятий  |Вжити заходів щодо |до 1 березня  |Омельченко С.Д.|
|  |розглянути питання|створення у складі |2008 року    |Куліков П.М.  |
|  |щодо створення у |МОН структурного  |        |Єресько О.В.  |
|  |складі      |підрозділу з питань|        |Міністерство  |
|  |Міністерства   |корекційної освіти |        |освіти і науки |
|  |освіти і науки  |та реабілітації  |        |Автономної   |
|  |структурного   |дітей-інвалідів, а |        |Республіки   |
|  |підрозділу з   |також відповідних |        |Крим,     |
|  |питань корекційної|підрозділів у   |        |управління   |
|  |освіти та     |складі місцевих  |        |освіти і науки |
|  |реабілітації   |органів управління |        |обласних,   |
|  |дітей-інвалідів, а|освітою      |        |Київської та  |
|  |також відповідних |          |        |Севастопольсь- |
|  |підрозділів у   |          |        |кої міських  |
|  |складі місцевих  |          |        |державних   |
|  |органів управління|          |        |адміністрацій |
|  |освітою      |          |        |        |
|---+------------------+-------------------+----------------+---------------|
| 5.|абзац одинадцятий |Передбачити під час|до 1 лютого   |Куліков П.М.  |
|  |передбачити під  |доопрацювання   |2008 року    |Кудін А.В.   |
|  |час доопрацювання |проекту Закону   |        |Міністерство  |
|  |проекту Закону  |України "Про    |        |освіти і науки |
|  |України "Про   |Державний бюджет  |        |Автономної   |
|  |Державний бюджет |України на     |        |Республіки   |
|  |України на    |2008 рік" необхідні|        |Крим,     |
|  |2008 рік"     |кошти для створення|        |управління   |
|  |необхідні кошти  |у навчальних    |        |освіти і науки |
|  |для створення у  |закладах сучасної |        |обласних,   |
|  |навчальних    |навчально-     |        |Київської та  |
|  |закладах сучасної |реабілітаційної  |        |Севастопольсь- |
|  |навчально-    |бази        |        |кої міських  |
|  |реабілітаційної  |          |        |державних   |
|  |бази       |          |        |адміністрацій |
|---+------------------+-------------------+----------------+---------------|
| 6.|Пункт 3      |Забезпечити    |постійно    |Куліков П.М.  |
|  |установити    |контроль за    |        |Міністерство  |
|  |жорсткий контроль |врахуванням потреб |        |освіти і науки |
|  |за врахуванням при|осіб з обмеженими |        |Автономної   |
|  |будівництві нових,|фізичними     |        |Республіки   |
|  |проведенні    |можливостями при  |        |Крим,     |
|  |реконструкції та |будівництві нових, |        |управління   |
|  |капітальних    |проведенні     |        |освіти і науки |
|  |ремонтів існуючих |реконструкції та  |        |обласних,   |
|  |будівель та    |капітальних    |        |Київської та  |
|  |приміщень,    |ремонтів існуючих |        |Севастопольсь- |
|  |закладів     |будівель та    |        |кої міських  |
|  |культури, та   |приміщень     |        |державних   |
|  |охорони здоров'я, |навчальних закладів|        |адміністрацій |
|  |навчальних    |          |        |        |
|  |закладів, об'єктів|          |        |        |
|  |житлового та   |          |        |        |
|  |громадського   |          |        |        |
|  |призначення потреб|          |        |        |
|  |осіб з обмеженими |          |        |        |
|  |фізичними     |          |        |        |
|  |можливостями,   |          |        |        |
|  |в т.ч. за     |          |        |        |
|  |забезпеченням   |          |        |        |
|  |житлових об'єктів |          |        |        |
|  |засобами     |          |        |        |
|  |проводового    |          |        |        |
|  |радіомовлення   |          |        |        |
|---+------------------+-------------------+----------------+---------------|
| 7.|Пункт 5      |Створити необхідні |постійно    |Міністерство  |
|  |абзац другий вжити|умови для навчання |        |освіти і науки |
|  |заходів щодо   |дітей-інвалідів у |        |Автономної   |
|  |створення умов для|неспеціалізованих |        |Республіки   |
|  |навчання (за   |загальноосвітніх  |        |Крим,     |
|  |відсутності    |навчальних     |        |управління   |
|  |протипоказань)  |закладах      |        |освіти і науки |
|  |дітей-інвалідів у |          |        |обласних,   |
|  |неспеціалізованих |          |        |Київської та  |
|  |загальноосвітніх |          |        |Севастопольсь- |
|  |закладах     |          |        |кої міських  |
|  |         |          |        |державних   |
|  |         |          |        |адміністрацій |
|  |         |          |        |Єресько О.В.  |
|---+------------------+-------------------+----------------+---------------|
| 8.|абзац третій   |Удосконалити    |постійно    |Куліков П.М.  |
|  |вжити заходів щодо|навчально-     |        |Міністерство  |
|  |удосконалення   |матеріальну базу  |        |освіти і науки |
|  |навчально-    |загальноосвітніх, |        |Автономної   |
|  |матеріальної бази |професійно-    |        |Республіки   |
|  |загальноосвітніх, |технічних, вищих  |        |Крим,     |
|  |професійно-    |навчальних     |        |управління   |
|  |технічних, вищих |закладів для    |        |освіти і науки |
|  |навчальних    |забезпечення    |        |обласних,   |
|  |закладів для   |освітніх потреб  |        |Київської та  |
|  |забезпечення   |дітей-інвалідів та |        |Севастопольсь- |
|  |освітніх потреб  |молоді з      |        |кої міських  |
|  |дітей-інвалідів  |інвалідністю    |        |державних   |
|  |та молоді з    |          |        |адміністрацій |
|  |інвалідністю   |          |        |        |
|---+------------------+-------------------+----------------+---------------|
| 9.|абзац четвертий  |Вжити заходів щодо |протягом    |Кудін А.В.   |
|  |вжити заходів щодо|видання протягом  |2008-2010 років |Куліков П.М.  |
|  |видання протягом |2008-2010 років у |        |Єресько О.В.  |
|  |2008-2010 років у |достатній     |        |        |
|  |достатній     |кількості     |        |        |
|  |кількості     |спеціальних    |        |        |
|  |спеціальних    |підручників,    |        |        |
|  |підручників,   |наочно-      |        |        |
|  |наочно-дидактичних|дидактичних    |        |        |
|  |матеріалів і   |матеріалів і    |        |        |
|  |посібників для  |посібників для   |        |        |
|  |дітей-інвалідів  |дітей-інвалідів і |        |        |
|  |і дітей, які   |дітей, які     |        |        |
|  |потребують    |потребують     |        |        |
|  |корекції     |корекції фізичного |        |        |
|  |фізичного та   |та (або)      |        |        |
|  |(або) розумового |розумового     |        |        |
|  |розвитку     |розвитку      |        |        |
|---+------------------+-------------------+----------------+---------------|
|10.|абзац п'ятий   |1. Удосконалити  |до 1 вересня  |Болюбаш Я.Я.  |
|  |вжити заходів щодо|систему підготовки |2008 року    |Єресько О.В.  |
|  |удосконалення   |та перепідготовки |починаючи з   |Болюбаш Я.Я.  |
|  |системи підготовки|педагогічних    |2008 року щороку|Десятов Т.М.  |
|  |та перепідготовки |працівників з   |        |Кудін А.В.   |
|  |педагогічних   |урахуванням    |        |        |
|  |працівників з   |освітніх та    |        |        |
|  |урахуванням    |реабілітаційних  |        |        |
|  |освітніх та    |потреб людей з   |        |        |
|  |реабілітаційних  |інвалідністю,   |        |        |
|  |потреб людей з  |запровадження   |        |        |
|  |інвалідністю,   |спеціальних    |        |        |
|  |запровадження   |навчальних програм |        |        |
|  |спеціальних    |з підготовки    |        |        |
|  |навчальних програм|сурдоперекладачів. |        |        |
|  |з підготовки   |Поінформувати про |        |        |
|  |сурдоперекладачів |виконання Кабінет |        |        |
|  |         |Міністрів та    |        |        |
|  |         |Секретаріат    |        |        |
|  |         |Президента України.|        |        |
|  |         |2. Узагальнену   |до 25 червня та |        |
|  |         |інформацію про   |25 грудня    |        |
|  |         |стан виконання   |        |        |
|  |         |пункту 5 Указу   |        |        |
|  |         |( 1228/2007 )   |        |        |
|  |         |надавати      |        |        |
|  |         |Кабінетові     |        |        |
|  |         |Міністрів України |        |        |
|  |         |та Секретаріату  |        |        |
|  |         |Президента України |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner